Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KURZ ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM 1 Práce s objekty v MS Office Word

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KURZ ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM 1 Práce s objekty v MS Office Word"— Transkript prezentace:

1 KURZ ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM 1 Práce s objekty v MS Office Word
Autor: Mgr. Aleš Kozák

2 Co to jsou objekty? Jako objekt považujeme v rámci textového editoru takřka vše. Tabulky, grafy, obrázky, kliparty, automatické tvary, textové pole, … Jejich společnou vlastností je možnost tyto objekty přesouvat, měnit jejich velikost, orámování, natočení, vrstvit je, apod. Následující pravidla lze použít takřka u všech objektů, vysvětlující příklady jsou ukázány na typických situacích, kdy dané nástroje používáme.

3 Text pomocí –WordArt Populární objekt, který se často mylně používá pro nadpisy v běžném textu. Je však určen pro ozdobné nadpisy v letácích, posterech, … Vytvoříme jej takto: Vložení -> WordArt Poté volíme základní design. Zobrazí se předepsaný text „WordArd“ (dále jen WA) v textovém poli. Napíšeme vlastní text. Měníme další vlastnosti.

4 Text pomocí –WordArt Po vytvoření je tento objekt vyznačen (pomocí obrysové čáry a úchopových bodů. Pomocí těchto bodů můžeme měnit velikost daného objektu, pomocí zeleného bodu můžeme měnit jeho natočení. Najetím na úchopový bod se nám změní kurzor myši. Uchopením tohoto bodu a jeho tažením (levým tl. myši) se bude měnit velikost nebo natočení (u WA můžeme měnit např. i zvlnění písma apod.)

5 Textové pole Textové pole vložíme pomocí ikony v záložce vložení.
Do textového pole píšeme prostý text, s lokálními úpravami. Rozeznáváme dva režimy: Editační – píšeme obsah textového pole (nebo WordArtu, Automatického tvaru) Formátovací – měníme formát celku (orámování, …) Text můžeme opravit dvojím poklepáním do daného rámce (WA) (zapneme editační režim). Objekt označíme pouze jedním kliknutím na daný objekt (nejlépe jeho okraj), případně se do formát-ovacího režimu dostaneme pomocí klávesy ESC.

6 Textové pole a auto. tvary
Je-li objekt natočen, nebo jsou pro text použity grafické efekty, může se stát, že při editačním režimu tyto efekty dočasně zmizí. Po provedení textových úprav a vyjetí z editačního režimu (kliknutím mimo objekt, kliknutím na jiný objekt, klávesa ESC). Automatické tvary se chovají dosti podobně jako textová pole a WordArt. Automatický tvar vložíme pomocí ikonky. Po výběru tvaru jej můžeme natáhnout. Pomocí tažení myši (určíme tím počáteční pozici a velikost objektu). Pro napsání prvního textu stačí mít objekt označen a začít psát na klávesnici.

7 Automatické tvary U automatických tvarů opět rozlišujeme dva režimy - editační a formátovací. Na rozdíl od textového pole můžeme s tvarem mani-pulovat ve vícero směrech. Například u textové bubliny můžeme nastavit velikost samotné bubliny, ale také délku šipky. Obrazce lze vrstvit – můžeme si představit, že jsou jednotlivé obrazce vytištěné na průhledných fóliích. Pomocí pravého tlačítka myši vyvoláme nabídku. Je-li objekt před textem (viz obtékání), pak můžeme přenést objekt dopředu/dozadu (vůči okolním obj.), příkaz přenést blíž/dál prohodí jen nejbližší dvě vrstvy, příkazy přenést do popředí/pozadí přenese objekt na nejvyšší/nejnižší vrstvu.

8 Vlastnosti objektů Mezi základní vlastnosti, které nastavujeme
patří orámování a barevné pozadí. Tyto vlastnosti nastavujeme pro označený objekt v záložce formát. V této záložce máme možnost změnit nastavení samotného objektu, například tvar, styl WordArtu, apod. Tyto vlastnosti jsou vždy specifické pro daný objekt. Stylem obrazce můžeme ovlivnit výplň, obrys a další – většinou 3D efekty. Můžeme využít před- definovaných stylů, nebo si vytvořit vlastní. Intuitivní nabídku rozbalíme vždy pomocí malé šipky vpravo (vedle výplně, obrysu a efektu obrazce).

9 SmartArt a grafy Jedná se o diagramy vycházející ze seznamu. Ten si můžeme sepsat předem, nebo jej vytváříme až na základě vybraného diagramu. Po vložení objektu SmartArt, můžeme pracovat s celou skupinou (pomocí standardního označení znázorněného pomocí úchopových bodů). Nebo si můžeme zvolit jednu část (prvek) a s touto částí pracovat jako se samostatným objektem. (Nastavit mu vlastní barvy, ohraničení, písmo, …). Při práci s grafy se nám po volbě grafu objeví tabulka (Excel), kde zadáme vstupní data, na jejichž základě se vytvoří graf. Postup zadávání dat do tabulky je popsán v kapitole Excel.

10 Obrázky a klipart Klipart je kreslený obrázek, většinu klipartů máme k dispozici z databáze společnosti Microsoft. S kliparty se pracuje stejně jako s obrázky. Obrázek můžeme vložit kopírováním a vložením (CTRL+C a CTRL+V) například z webu, jiného dokumentu, print screenu, atp. Máme-li však obrázek uložen v počítači, pak jej většinou vkládáme ze souboru. Po vložení obrázku změníme jeho velikost a snažíme se nastavit jeho pozici. Při této akci si musíme zvolit, jak má být obtékán textem (položka zalamovat text). Chceme-li prohazovat vrstvy u obrázků, musíme nastavit zalamování před textem.

11 Obrázky a klipart U obtékání je nutné v dalších možnostech nastavit i hodnotu minimální vzdálenosti, aby text nebyl nalepen příliš blízko k danému objektu. V těchto možnostech můžeme také nastavit přesnou velikost objektu a jeho přesnou pozici (umožňuje-li to kombinace s nastavenou hodnotou zalamování okolního textu). Pro obrázky můžeme navíc nastavit předdefinované orámování vč. přednastavených ořezů (ovál, zaoblené rohy, …) Oříznutí můžeme provést v záložce formát. Místo úchopových bodů se objeví ořezové značky, zmenšením zvýrazníme aktivní část obrázku, zbytek bude ukryt.

12 Obrázky a klipart Formát obrázku (pod kontextovou nabídkou) nám umožní provést takřka všechny změny (jas, kontrast, ohraničení, oříznutí, …), některé volby jsou přímo v záložce formát (například grafické efekty, …) Komprese obrázků – vzhledem k příliš vysoké kvalitě vkládaných obrázků je nutné také myslet na jejich kompresi. Při této akci dojde k odstranění ořezaných částí a snížení kvality, ta bude dosta-čující pro dané použití. Při kompresi se mění pouze kvalita vložených obrázků v rámci daného dokumentu. V originálu (zdrojového souboru) se žádná změna neprovádí. Kompresí snižujeme datovou velikost výsledného souboru (i o několik jednotek MB).

13 Speciální symboly a rovnice
Nemůžeme-li napsat symbol pomocí klávesnice a neznáme-li jeho zástupnou zkratku, pak takový symbol vkládáme pomocí mapy znaků. (vložení->symbol) Symboly vybíráme z různých sad (písma), každá sada může obsahovat vlastní specifické pod-sady (arabské, řecké, ruské, speciální, …) Žádná sada však neobsahuje všechny znaky a některé je potřeba dohledat (základ mají většinou stejný). (vložení->rovnice) nám umožňuje vložit objekt vytvořený pomocí editoru rovnic. Ten nám umožňuje vkládat symboly integrálů, zlomků, odmocnin, … vč. správné syntaxe. (Nejedná se o řádkový zápis, ale standardní matematický zápis.)

14 Tabulky Tabulky můžeme vkládat pomocí mřížky, vyznačením patřičného počtu zvolíme nastavení vkládané tabulky. Volbou vložit tabulku vyvoláme okno, ve kterém můžeme zadat počet řádků a sloupců. Při návrhu tabulky, pak používáme tužku, pomocí které navrhujeme atypické tabulky. Po vložení tabulky můžeme použít předdefinovanou strukturu a návrh formátu, nebo si tento formát nastavit pro každý sloupec, řádek nebo skupinu buněk zvlášť.

15 Tabulky Formát tabulky upravujeme v záložce návrh.
V části nakreslit ohraničení můžeme nastavit šířku a typ čáry a pomocí tužky a gumy měnit jednotlivé čáry tabulky. V záložce rozložení přidáváme/odebíráme sloupce a řádky. Po označení dvou a více buněk můžeme tyto sloučit, případně rozdělit na více buněk. Při označení dvou a více řádků/sloupců můžeme sjednotit výšku/šířku buněk. Případně tuto nastavit přesně pomocí konkrétní hodnoty. V záložce rozložení také ovlivňujeme tok textu a jeho zarovnání (vč. směru horizontální/vertikální).


Stáhnout ppt "KURZ ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM 1 Práce s objekty v MS Office Word"

Podobné prezentace


Reklamy Google