Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fond malých projektů ČR – Sasko v Euroregionu Nisa Období 2014-2020 V rámci operačního programu „Přeshraniční spolupráce Česká republika – Sasko 2014 –

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fond malých projektů ČR – Sasko v Euroregionu Nisa Období 2014-2020 V rámci operačního programu „Přeshraniční spolupráce Česká republika – Sasko 2014 –"— Transkript prezentace:

1 Fond malých projektů ČR – Sasko v Euroregionu Nisa Období V rámci operačního programu „Přeshraniční spolupráce Česká republika – Sasko 2014 – 2020“ Dříve Cíl 3

2 Euroregion Niesse-Nisa-Nysa  Liberecký kraj  Ústecký kraj pouze na katastrálním území obcí a měst: Dolní Podluží, Dolní Poustevna, Doubice, Horní Podluží, Chřibská, Jiřetín pod Jedlovou, Jiříkov, Krásná Lípa, Lipová, Lobendava, Mikulášovice, Rumburk, Rybniště, Staré Křečany, Šluknov, Varnsdorf, Velký Šenov, Vilémov

3 FMP ČR – Sasko - AKTUÁLNĚ  Nabízí prostřednictvím euroregionů na česko-saské hranici podporu malým projektům přeshraniční spolupráce  Aktuální výše přidělených dotačních prostředků na malé projekty pro Euroregion Nisa - 1,21 mil EUR  V současné době jsou připravovány programové dokumenty a domlouvá se metodika fondu i podmínky pro malé projekty  Předpokládaný odhad příjmu projektových žádosti – konec roku 2015

4 Malý projekt  Má celkové výdaje min EUR a max EUR  musí mít přeshraniční dopad a přínos pro společné území  musí být realizován v česko – saském partnerství :  Společné plánování  Společná realizace  Společný personál  Je zaměřen především na aktivity v oblasti setkávání, zvané též people-to-people projekty

5 Podmínky  Dotace ve výši 85% celkových uznatelných výdajů  Dotace může být max EUR  Vlastní podíl minimálně 15%  Příjem projektu max. 15% celkových uznatelných výdajů  Rozhodnutí o schválení dotace probíhá 4 x ročně  Zpětné proplacení na základě uskutečněných výdajů  Žádat mohou obce, města, sdružení, příspěvkové organizace, školy, neziskové organizace, nadace, obecně prospěšné organizace, církve, spolky, svazy, kluby, složky záchranného systému  Žádat nemohou fyzické osoby, soukromí podnikatelé, politické strany

6 Významné změny proti minulému období  Projekty nesmí obsahovat žádné investice  Nebude podporována infrastruktura cestovního ruchu (pouze prioritní osa 4)  Pouze jednostranně financované projekty  Nový jednodušší formulář žádosti a rozpočet  Zavedení paušálů pro personální a režijní výdaje

7 Konkrétní náplň projektu – people to people  Setkávání k navázání a prohlubování kontaktů, výměně zkušeností  Sportovní, kulturní a informační akce  Semináře a konference  Výměny skupin dětí, mládeže, studentů  Vzdělávací opatření včetně modulů pro zvýšení jazykové vybavenosti  Práce s veřejností a propagace společného území  Vytváření vícejazyčných publikací a informačních materiálů  Zpracování analýz, průzkumů a projektové dokumentace pro přípravu projektů v rámci programu přeshraniční spolupráce

8 Typy výdajů  Personální  Kancelářské a správní  Výdaje na vybavení  Externí služby  Stravování  Tlumočení a překlady včetně pronájmu konferenční techniky  Doprava a ubytování účastníků a odborníků  Honoráře přednášejícím  Nájemné prostor  Ceny do soutěží  Výdaje na propagaci apod.

9 Fáze malého projektu 1. Vyplnění projektové žádosti a rozpočtu a jejich konzultace se sekretariátem FMP 2. Podání podepsané žádosti a příloh na Euroregionu Nisa 3. Registrace žádosti 4. Rozhodnutí řídícího výboru 5. Podpis smlouvy 6. Realizace projektu 7. Vyúčtování projektu 8. Kontrola vyúčtování 9. Proplacení dotace

10 Dbejte na:  Přeshraniční efekt  Komunikující partner  Dostatečné zapojení saských účastníků  Výdaje přiměřené cílům projektu, nezbytné pro realizaci  Intenzivní komunikace se sekretariátem FMP ve všech fázích projektu  Řešení problémů  Informování o akcích  Povinná publicita  Spolupráce při vyúčtování  Pečlivě vedené účetnictví a shromažďování souvisejících materiálů

11 Upozornění  Uvedené informace mohou být ještě ze strany nadřízených orgánů pozměněny a doplněny.  Před otevřením příjmu žádostí bude zveřejněn finální realizační dokument, příručka a další pokyny a rady.  Kromě toho na Vaše dotazy rádi odpovíme telefonicky, em či při osobním setkání

12 Děkujeme za pozornost Neváhejte se na nás obrátit Ing. Lucie Hobrlantová (Havlová) Lenka Doláková, DiS Vedoucí FMP – Mgr. Eva Hájková (dříve Hamplová)


Stáhnout ppt "Fond malých projektů ČR – Sasko v Euroregionu Nisa Období 2014-2020 V rámci operačního programu „Přeshraniční spolupráce Česká republika – Sasko 2014 –"

Podobné prezentace


Reklamy Google