Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Psychoterapie MUDr. Pavel Theiner, Ph.D.. Co je psychoterapie? - Léčebné působení na nemoc, poruchu nebo anomálii psychologickými prostředky, tedy prostředky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Psychoterapie MUDr. Pavel Theiner, Ph.D.. Co je psychoterapie? - Léčebné působení na nemoc, poruchu nebo anomálii psychologickými prostředky, tedy prostředky."— Transkript prezentace:

1 Psychoterapie MUDr. Pavel Theiner, Ph.D.

2 Co je psychoterapie? - Léčebné působení na nemoc, poruchu nebo anomálii psychologickými prostředky, tedy prostředky komunikační a vztahové povahy. - Psychologické prostředky jsou: slovo, rozhovor, ale i mlčení, sugesce, podněcování afektivních reakcí, učení, neverbální chování, především však tzv. terapeutický vztah

3 Kdo provádí psychoterapii? Psychoterapeut Psychoterapeut Původně lékař nebo psycholog v průběhu a po dokončení specializovaného akreditovaného vzdělání (výcviku), minimálně 5- letého s předepsaným počtem hodin sebezkušenosti, teorie a supervize Původně lékař nebo psycholog v průběhu a po dokončení specializovaného akreditovaného vzdělání (výcviku), minimálně 5- letého s předepsaným počtem hodin sebezkušenosti, teorie a supervize Dnes i další profese Dnes i další profese zdravotní sestry, pedagogové, soc. pracovníci aj. zdravotní sestry, pedagogové, soc. pracovníci aj. některé výcviky nevyžadují VŠ vzdělání některé výcviky nevyžadují VŠ vzdělání

4 Terapeutické prostředky Komunikační a vztahové Komunikační a vztahové

5 Terapeutické prostředky Komunikační Komunikační rozhovor rozhovor sugesce sugesce učení učení interpretace interpretace klarifikace klarifikace konfrontace konfrontace zrcadlení zrcadlení edukace edukace podněcování afektivních reakcí podněcování afektivních reakcí expozice expozice trénink/nácvik trénink/nácvik

6 Terapeutické prostředky Vztahové Vztahové Terapeutický vztah Terapeutický vztah Terapeutická aliance Terapeutická aliance ne-neurotický, racionální a smysluplný kontakt pacienta s analytikem, umožňující mu cílevědomě pracovat v analytické situaci“. Předpokladem léčebného spojenectví na straně klienta není chuť docházet do terapie pro své potěšení, ale přijetí vlastní potřeby utkat se s vnitřními problémy a podílet se na analytické práci navzdory vnitřním nebo vnějším problémům. ne-neurotický, racionální a smysluplný kontakt pacienta s analytikem, umožňující mu cílevědomě pracovat v analytické situaci“. Předpokladem léčebného spojenectví na straně klienta není chuť docházet do terapie pro své potěšení, ale přijetí vlastní potřeby utkat se s vnitřními problémy a podílet se na analytické práci navzdory vnitřním nebo vnějším problémům.

7 Historie od 20. století se s rozvojem psychologie a psychologických léčebných postupů začala rozvíjet i psychoterapie od 20. století se s rozvojem psychologie a psychologických léčebných postupů začala rozvíjet i psychoterapie psychologie zpočátku byla silně svázána s lékařskou praxí, později se stala samostatným nezávislým oborem zpočátku byla silně svázána s lékařskou praxí, později se stala samostatným nezávislým oborem rozvíjela se především v Evropě a USA rozvíjela se především v Evropě a USAEvropě USAEvropě USA

8 Historie psychologové ovlivnění různými kulturami a různými náboženstvími začali klást důraz na rozličné aspekty lidského myšlení a jednání, k nimž vytvářeli nové teorie a vypracovávali postupy, jak s klientem nejlépe pracovat psychologové ovlivnění různými kulturami a různými náboženstvími začali klást důraz na rozličné aspekty lidského myšlení a jednání, k nimž vytvářeli nové teorie a vypracovávali postupy, jak s klientem nejlépe pracovatkulturami náboženstvímikulturami náboženstvími

9 Historie za necelých 100 let existence tak vznikla řada různých psychoterapeutických přístupů, které se často velmi liší a často se liší i jejich účinnost při řešení jednotlivých druhů problémů za necelých 100 let existence tak vznikla řada různých psychoterapeutických přístupů, které se často velmi liší a často se liší i jejich účinnost při řešení jednotlivých druhů problémů

10 Historie mnoho moderních psychoterapeutů tak užívá integrativní metody, kdy svůj přístup upravují podle aktuálních potřeb klienta mnoho moderních psychoterapeutů tak užívá integrativní metody, kdy svůj přístup upravují podle aktuálních potřeb klienta

11 Cíle psychoterapie symptomatická úleva restrukturující terapie obnova zdraví poznávání a hodnocení skutečnosti citová vyrovnanost výkonnost odpovídající kapacitě společenská adaptace

12 Zaměření psychoterapie nevědomé procesy vědomé procesy chování interpersonální vztahy tělesné funkce

13 Přístup terapeuta Direktivní - učitelský Nedirektivní - průvodcovský

14 Uspořádání psychoterapie Individuální psychoterapie Individuální psychoterapie Skupinová psychoterapie Skupinová psychoterapie Rodinná psychoterapie Rodinná psychoterapie Manželská (párová) psychoterapie Manželská (párová) psychoterapie Terapeutická komunita Terapeutická komunita

15 Druhy psychoterapie krizová intervence podpůrná psychoterapie systematická psychoterapie krátkodobá dlouhodobá

16 Psychoterapie - účinnost Psychoterapie je účinná Psychoterapie je účinná Pozitivní dopad dle studií u 66- 90% lidí, kteří ji podstoupí Pozitivní dopad dle studií u 66- 90% lidí, kteří ji podstoupí Výjimečně zhoršení stavu (5%) Výjimečně zhoršení stavu (5%)

17 Proměnné ovlivňující účinnost Vztah mezi terapeutem a klientem (proměnné na straně terapeuta) Vztah mezi terapeutem a klientem (proměnné na straně terapeuta) Proměnné na straně klienta Proměnné na straně klienta Použité techniky Použité techniky Mimoterapeutické faktory Mimoterapeutické faktory

18 Co reálně pomáhá Skutečnost, jak vážně berou terapii sami klienti Skutečnost, jak vážně berou terapii sami klienti Vztah s terapeutem Vztah s terapeutem Osobnost terapeuta Osobnost terapeuta Terapeutické intervence Terapeutické intervence Prostředí psychoterapie Prostředí psychoterapie Terapeutova starost o přechod mezi prostředími (terapie x život) Terapeutova starost o přechod mezi prostředími (terapie x život)

19 Kolik psychoterapie je třeba Průměrně pacient absolvuje 4 sezení Průměrně pacient absolvuje 4 sezení Účinnost obvykle po 9. sezení Účinnost obvykle po 9. sezení Uzdravení u 50% mezi 11.-21. sezením Uzdravení u 50% mezi 11.-21. sezením

20 Vlivné směry Psychoanalýza Psychoanalýza Dynamické terapie Dynamické terapie Kognitivně behaviorální terapie Kognitivně behaviorální terapie Rodinná terapie Rodinná terapie Gestalt terapie Gestalt terapie Aj. Aj.

21 Klasická psychoanalýza Sigmund Freud Sigmund Freud nar. 1856 - Příbor na Moravě, zemř. 1939 - Londýn nar. 1856 - Příbor na Moravě, zemř. 1939 - Londýn většinu života prožil ve Vídni většinu života prožil ve Vídni původně neurolog, později i psychiatr původně neurolog, později i psychiatr zájem o hypnózu zájem o hypnózu Udivilo ho, jak se pacienti zlepšují po znovuprožití traumatických vzpomínek z dětství Udivilo ho, jak se pacienti zlepšují po znovuprožití traumatických vzpomínek z dětství Změna stylu práce (volné asociace, přenos, nevědomí, vývoj libida…) Změna stylu práce (volné asociace, přenos, nevědomí, vývoj libida…)

22 Sigmund Freud

23 Klasická psychoanalýza Sigmund Freud vyzdvihl obrovský význam nevědomých duševních procesů. Sigmund Freud vyzdvihl obrovský význam nevědomých duševních procesů. Poukazoval na důležitost snů, jakožto královské cesty do nevědomí. Poukazoval na důležitost snů, jakožto královské cesty do nevědomí. Studoval běžné jevy v každodenním lidském chování jako jsou přeřeknutí či zapomínání jmen. Studoval běžné jevy v každodenním lidském chování jako jsou přeřeknutí či zapomínání jmen. Obrátil pozornost na téma dětské sexuality a sexuality vůbec. Obrátil pozornost na téma dětské sexuality a sexuality vůbec. Vypracoval nový náhled na osobnost, pracoval s volnými asociacemi a předestřel mnoho problémů a témat, které do té doby nebyly řešeny či se jim nedostávalo uceleného systému. Vypracoval nový náhled na osobnost, pracoval s volnými asociacemi a předestřel mnoho problémů a témat, které do té doby nebyly řešeny či se jim nedostávalo uceleného systému.

24 Klasická psychoanalýza Osobnost, která je dle Freuda uzavřeným systémem, rozdělil na tři subsystémy: Osobnost, která je dle Freuda uzavřeným systémem, rozdělil na tři subsystémy: 1. ID - neosobní pudová tendence, princip slasti, nevědomá část, 1. ID - neosobní pudová tendence, princip slasti, nevědomá část, 2. EGO - nabyté zkušenosti, princip reality, částečně vědomá část, 2. EGO - nabyté zkušenosti, princip reality, částečně vědomá část, 3. SUPEREGO - osobní morálka, princip dokonalosti, jak vědomá, tak nevědomá část osobnosti. 3. SUPEREGO - osobní morálka, princip dokonalosti, jak vědomá, tak nevědomá část osobnosti. Intrapsychický konflikt Intrapsychický konflikt

25 Klasická psychoanalýza Obranné mechanismy: Obranné mechanismy: Vytěsnění Vytěsnění Sublimace Sublimace Regrese Regrese Konverze Konverze Somatizace Somatizace Aj. Aj.

26 Klasická psychoanalýza Technika volných asociací Technika volných asociací Terapeut je neosobní a málo otevřený, je „čistým projekčním plátnem“ Terapeut je neosobní a málo otevřený, je „čistým projekčním plátnem“ Výklad snů Výklad snů Interpretace Interpretace Analýza přenosu Analýza přenosu přenos (klient) přenos (klient) protipřenos (terapeut) protipřenos (terapeut)

27 Dynamická psychoterapie Odvozuje svůj vznik od psychoanalýzy, na kterou volně navazuje. Při objasňování příčin a hledání souvislostí nežádoucích stavů pacienta, klade důraz především na : Odvozuje svůj vznik od psychoanalýzy, na kterou volně navazuje. Při objasňování příčin a hledání souvislostí nežádoucích stavů pacienta, klade důraz především na : nevědomé psychické činnosti nevědomé psychické činnosti intrapsychické konflikty intrapsychické konflikty zážitky z dětství (zejména negativní) zážitky z dětství (zejména negativní) aktuální interpersonální faktory aktuální interpersonální faktory aktuální chování (souvisí s minulými zážitky) aktuální chování (souvisí s minulými zážitky)

28 Dynamická psychoterapie považuje za rozhodující pro úspěch terapie vytvoření silného emočního vztahu klient–terapeut a v rámci tohoto silně zabarveného vztahu pak klient spatřuje v terapeutovi významné osoby svého dětství (tedy tzv.přenos). považuje za rozhodující pro úspěch terapie vytvoření silného emočního vztahu klient–terapeut a v rámci tohoto silně zabarveného vztahu pak klient spatřuje v terapeutovi významné osoby svého dětství (tedy tzv.přenos).

29 Dynamická psychoterapie egopsychologie self psychologie teorie vazby

30 Kognitivně behaviorální terapie (KBT) 1) Relativně krátká, časově omezená 2) Strukturovaná, cílená 3) Terapeutický vztah je založen na otevřené aktivní spolupráci 4) Opírá se o poznatky teorie učení a kognitivní psychologie 5) Zaměřuje se na především na přítomnost a na budoucnost 6) Zaměřuje se na konkrétní, jasně definované problémy 7) Stanovuje si konkrétní, funkční cíle 8) Zaměřuje se primárně na pozorovatelné chování a na vědomé psychické procesy 9) Uplatňuje vědeckou metodologii (pozorování, měření, testování hypotéz) 10) Cílem je soběstačnost klienta

31 Principy KBT 1. Většina lidského chování, s výjimkou základních reflexů a instinktů, je naučená. 2. Maladaptivnímu (škodlivému) chování se člověk učí stejným způsobem jako chování adaptivnímu (prospěšnému). 3. Maladaptivní chování lze odstranit či přeučit pomocí týchž principů učení, které vedly k jeho vytvoření. 4. Podmínky, které vedly k vytvoření určitého chování nemusí být nutně tytéž, které způsobují jeho přetrvávání. Terapie by se měla zaměřit především na změnu faktorů udržujících, nikoli na zkoumání faktorů původně vyvolávajících.

32 KBT – model psychiky MyšlenkyEmoce Zjevné chování Tělesné reakce situace důsledky

33 Metody KBT - behaviorální Nácvik zklidňujícího dýchání Nácvik zklidňujícího dýchání Nácvik svalové relaxace Nácvik svalové relaxace Expozice Expozice v imaginaci v imaginaci in vivo in vivo interoceptivní expozice interoceptivní expozice Zábrana rituálu Zábrana rituálu Sledování a plánování činností Sledování a plánování činností Vytváření nových způsobů chování Vytváření nových způsobů chování

34 Expozice a habituace

35 Metody KBT - kognitivní Edukace Edukace Odvedení pozornosti Odvedení pozornosti Zastavení myšlenek – „stop technika“ Zastavení myšlenek – „stop technika“ Sebeinstruktáž Sebeinstruktáž Behaviorální experiment Behaviorální experiment Kognitivní restrukturalizace Kognitivní restrukturalizace Pokročilé: Pokročilé: Určení a změna dysfunkčních schémat Určení a změna dysfunkčních schémat Změny kognitivních procesů v imaginaci Změny kognitivních procesů v imaginaci Změna kognitivních schémat v imaginaci Změna kognitivních schémat v imaginaci Změna kognitivních schémat hraním rolí Změna kognitivních schémat hraním rolí Změna kognitivních schémat psaním dopisů Změna kognitivních schémat psaním dopisů

36 Systemická terapie 70. léta 20. stol – rodinná systemická terapie 70. léta 20. stol – rodinná systemická terapie Milánská škola: Milánská škola: Mary Palazolli-Selvini, vedoucí Mary Palazolli-Selvini, vedoucí Zprvu zaměřena jen na rodinné systémy Zprvu zaměřena jen na rodinné systémy

37 Systemická terapie Teorie systémů Teorie systémů Cirkulární kauzalita (cirkularita) Cirkulární kauzalita (cirkularita) Každé chování je důsledek předchozího chování a zároveň jeho spouštěč. Není jasné, co je příčina a co následek. Každé chování je důsledek předchozího chování a zároveň jeho spouštěč. Není jasné, co je příčina a co následek. Zpětná vazba Zpětná vazba Homeostáza Homeostáza

38 Systemická terapie -metody Tvoření hypotéz Tvoření hypotéz Předpoklady a vysvětlení rodinné situace Předpoklady a vysvětlení rodinné situace Cirkulární dotazování Cirkulární dotazování Neutralita terapeuta Neutralita terapeuta Terapeut „straní všem“, není chladný a lhostejný Terapeut „straní všem“, není chladný a lhostejný Pozitivní konotace Pozitivní konotace Paradoxní intervence Paradoxní intervence

39 Gestalt terapie Vzniká ve 20./30. létech 20. stol. v Berlíně Vzniká ve 20./30. létech 20. stol. v Berlíně Zakladatelem je Fritz Perls Zakladatelem je Fritz Perls

40 Gestalt terapie Ovlivněna: Ovlivněna: Gestalt psychologie Gestalt psychologie  „gestalt“ = tvar, celek resp. utváření (gestalten)  naše percepce a prožitky jsou determinovány našimi potřebami, směřují k uzavření/naplnění, tj. nastolení rovnováhy. Toto uzavírání je ovlivněno dříve nabytou zkušeností. Holistická teorie pole K.Lewina Holistická teorie pole K.Lewina Fenomenologie (E.Husserl) Fenomenologie (E.Husserl) Dialogický existencionalismus (M.Buber) Dialogický existencionalismus (M.Buber) Psychoanalýza Psychoanalýza

41 Gestalt terapie – základní pojmy Dialog Dialog Teorie pole Teorie pole  Zkoumá vzájemnou propojenost jevů souvisejících s člověkem, jeho bytím ve světě. Zkoumá, jak člověk vchází do vztahu s částmi pole, jak se on a pole vzájemně ovlivňují a mění, cílem této interakce je udržování stability a růst. Zkoumá, jak člověk vchází do vztahu s částmi pole, jak se on a pole vzájemně ovlivňují a mění, cílem této interakce je udržování stability a růst. Autor K.Lewin, *1890 Autor K.Lewin, *1890

42 Gestalt terapie – základní pojmy Organismická seberegulace Organismická seberegulace úsilí organismu o udržení rovnováhy, která je neustále narušovaná jeho potřebami a obnovovaná jejich uspokojováním nebo eliminací (Perls, 1945). úsilí organismu o udržení rovnováhy, která je neustále narušovaná jeho potřebami a obnovovaná jejich uspokojováním nebo eliminací (Perls, 1945).

43 Základní schema (J.Zinker, 1980) 1/8)Nediferencované pole 2)Pociťování 3) Uvědomování – vyostření figury 4) Zkoumání – mobilizace energie 5)Akce/naplnění/řešení 6)Asimilace/Odmítnutí 7) Uspokojení 8)Opuštění figury

44 Praxe gestalt terapie Psychické poruchy = narušení OSR Psychické poruchy = narušení OSR Cílem PT praxe je její náprava – obnovení zdravého procesu naplňování potřeby a růstu Cílem PT praxe je její náprava – obnovení zdravého procesu naplňování potřeby a růstu Naučit klienta uvědomovat a rozlišovat, co je a co není v současnosti relevantní. Jak jeho „staré mapy“ ovlivňují jeho bezprostřední prožívání a reagování. Naučit klienta uvědomovat a rozlišovat, co je a co není v současnosti relevantní. Jak jeho „staré mapy“ ovlivňují jeho bezprostřední prožívání a reagování.

45 Praxe gestalt terapie Cíl terapie je naplněn pouze tehdy, když si klient začíná uvědomovat. Cíl terapie je naplněn pouze tehdy, když si klient začíná uvědomovat. V tomto kontextu je nevhodná otázka „proč“ to klient dělá (stimuluje myšlení) ale otázka „jak“ (stimuluje uvědomování) V tomto kontextu je nevhodná otázka „proč“ to klient dělá (stimuluje myšlení) ale otázka „jak“ (stimuluje uvědomování) GPT není aktivní snahou o změnu GPT není aktivní snahou o změnu

46 Paradoxní teorie změny Formulovaná Arnoldem Beisserem Formulovaná Arnoldem Beisserem „Ke změně dochází tehdy, „Ke změně dochází tehdy, když se člověk stává tím, čím je a když se člověk stává tím, čím je a ne když se pokouší být tím, čím ne když se pokouší být tím, čím není.“ není.“  Pokud si lidé dovolí být plně a uvědomovaně v kontaktu s tím, čím v dané chvíli jsou, změna a růst se vynoří jako nevyhnutelný a přirozený důsledek takového kontaktu a skutečného sebepoznání.

47 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Psychoterapie MUDr. Pavel Theiner, Ph.D.. Co je psychoterapie? - Léčebné působení na nemoc, poruchu nebo anomálii psychologickými prostředky, tedy prostředky."

Podobné prezentace


Reklamy Google