Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Monogenní a polygenní dědičnost. Klasifikace genetických chorob: monogenní chromozomální aberace ( numerické, strukturní) polygenní nádory (somatické.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Monogenní a polygenní dědičnost. Klasifikace genetických chorob: monogenní chromozomální aberace ( numerické, strukturní) polygenní nádory (somatické."— Transkript prezentace:

1 Monogenní a polygenní dědičnost

2 Klasifikace genetických chorob: monogenní chromozomální aberace ( numerické, strukturní) polygenní nádory (somatické mutace) mitochondriální

3 Frekvence vrozených genetických chorob (%) Monogenní:AD0.14 AR0.17 X-vázané0.05 Celkem monogenní0.36 Chromozomální:0.60 Multifaktoriální:vrozené2.30 další2.40 Celkem multifaktoriální4.70 Nerozdělené genetické:0.12 Celkem genetické5.78 __________________________________________ Thompson 1991

4 Monogenní poruchy s klasickou mendelovskou dědičností Dominantní strukturální defekty Recesivní enzymové defekty AutozomálníAutozomálně dominantní Autozomálně recesivní X-vázanéX-vázané dominantní X-vázané recesivní

5 Autozomálně dominantní: AD:Aa x aarodiče - 1 postižený Aa Aa aa aaděti riziko 50% oba postižení (Aa x Aa)riziko: 75% jeden homozygot (AA x aa)riziko: 100%

6 AD - lokalizace genu na autozomu klinická manifestace již u heterozygota klinická manifestace u homozygota závažnější (popoř. letalita i prenatálně). Rodokmen (AD): výskyt choroby v každé generaci výskyt není závislý na pohlaví možný přenos z otce na syna zdravý jedinec má zdravé děti

7 Nervový systém: Neurofibromatosa ( Von Recklinghausen) skvrny na kůži (barvy bílé kávy), mnohočetné neurofibromy (riziko malignisace) variabilní expresivita, 50% čerstvé mutace Tuberosní sklerosa epilepsie, mentální retardace, depigmentované skvrny na kůži Huntingtonova chorea progresivní demence, různorodé neurologické projevy, nástup 4-5 dekáda Autosomálně dominantní choroby:

8 Neurofibromatosa h ttp://medgen.genetics.utah.edu/

9 AD Vnitřní orgány: Adenomatosní polyposa mnohočetné adenomy tlustého střeva, riziko malignisace, odnětí tlustého střeva Polycystické ledviny četné renální cysyty, progresivní renální selhání (dialýsa, transplantace)

10 Polycystické ledviny http://web.med.unsw.edu.au/pathmus/m1340092.htm

11 AD Smyslové orgány: Retinoblastom maligní nádor sítnice v dětském věku Otosklerosa progresivní ztráta sluchu, pozdní nástup, operační léčba http://www.linkos.cz/pacienti/oko_clanek.php

12 AD Kostra: Marfanův syndrom deformity kostry (skoliosa), arachnodaktylie, disekce aorty, ektopie čočky http://web.med.unsw.edu.au/pathmus/m1340092.htm

13 Achondroplasie neproporcionální trpaslictví, krátké končetiny 80% nová mutace h ttp://medgen.genetics.utah.edu/

14 Osteogenesis imperfecta výrazná lomivost kostí, deformity kostí http://medgen.genetics.utah.edu /

15 Autosomálně recesivní: AR: Aa x Aa rodiče nosiči AA Aa aA aa děti riziko: 25% Postižený x nosič (aa x Aa) riziko: 50% AR - lokalizace genu na autozomu klinická manifestace u recesivního homozygota

16 Rodokmen (AR): Výskyt choroby u sourozenců Výskyt není závislý na pohlaví Zdraví rodiče (heterozygoti) mají nemocné děti Výskyt choroby častější u příbuzenských sňatků

17 Autozomálně recesivní choroby: Cystická fibrosa (nejčastější AR choroba u bělochů 1/2000) porucha transportu chloridových iontů, plicní infekce, nedostatečná funkce pankreatu, sterilita u mužů

18 Fenylketonurie defekt fenylalanin hydroxylasy, porucha myelinisace, mentální retardace

19 Fenylketonurie

20 Hemochromatosa zvýšené ukládání železa v tkáních, jaterní cirhosa Wilsonova choroba ukládání mědi v jaterních buňkách, jaterní cirhosa Srpkovitá anemie hemolytická anemie

21 Srpkovitá anemie http://medgen.genetics.utah.edu/

22 XR vázaná dědičnost – patologický gen lokalizován na X gonosomu Rodokmen: postiženými jsou převážně muži přenos z otce na syna není možný výskyt choroby vynechává jednu generaci ( XR – nemocný muž, žena přenašečka)

23 Rizika XR onemocnění nemocný otec – dcery přenašečky zdraví synové matka přenašečka – 50% synů nemocných 50% dcer přenašeček nemocný otec a matka přenašečka - 50% dcer přenašeček 50% dcer nemocných 50% synů nemocných

24 XR: muž postižen žena přenašečka XY x XX rodiče XY x XX XX XX XY XY děti XX XX XY XY nosičky zdraví 1/2 nosičky 1/2 postižených

25 Příklady XR chorob: Daltonismus porucha barvocitu Hemofilie A, B deficit antihemofilického faktoru VIII, IX zvýšená krvácivost

26 Hemofilie http://medgen.genetics.utah.edu/

27 Duchennova a Beckerova muskulární dystrofie

28 XD: muž postižen žena postižená XY x XX rodiče XY x XX XX XX XY XY děti XX XX XY XY postižené zdraví 1/2 dětí obou pohlaví postižená XD choroby

29 Příklady XD chorob: Vitamin D resistentní křivice Hypolazie zubní skloviny

30 Polygenní dědičnost Geny malého účinku ( minor geny) + faktory zevního prostředí (predispozice x protekce) Uplatnění převážně u kvantitativních (měřitelných ) znaků

31 Polygenní dědičnost mnoho genů vliv prostředí na fenotyp multifaktoriální Gausovo rozdělení kvantitativní

32

33 1. Normální znaky s plynulou proměnlivostí Tělesná výška a hmotnost Stupeň pigmentace Krevní tlak IQ rozložení podle Gaussovy křivky normálního rozložení četností X = průměr abnormalita = extrémní varianta normálního rozsahu

34 2. Izolované vrozené vady Manifestace nastává dosáhne-li suma polygennů určitého prahu rozštěp rtu, patra, defekty neurální trubice, vrozené srdeční vady, stenoza pyloru

35 3. Běžné choroby dospělého věku Zevní faktory – významný vliv – možnosti prevence hypertenze, vředová choroba, alergie, ischemická choroba, diabetes mellitus, obezita, schizofrenie, bipolární duševní porucha

36 Vlastnosti kvalitativníVlastnosti kvantitativní rozložení je nespojitérozložení je spojité (fenotypové kategorie)(Gausova křivka) monogenní podmíněnostpolygenní podmíněnost aditivní účinek genů – uplatnění prahovosti analýza dědičnostianalýza dědičnosti u potomků konkrétních rodičůna úrovni populace určením štěpných poměrůstatistickými metodami minoritní vliv prostředímajoritní vliv prostředí

37 Mitochondriální dědičnost genetická informace (lokalizovaná v DNA mitochondrií) dědí pouze po matce mitochondrie zygoty pochází z vajíčka (spermie mitochondrie přináší, ty zanikají) mutaci v mtDNA (mitochondriální DNA) tak po matce získají všechny její děti všechny děti otce s mitochondriálně dědičnou chorobou budou zdravé.

38 Rodokmenové značky: muž, žena neznámé pohlaví postižený postižený zemřel proband ( postižený) prenatální smrt heterozygot (AR, AD) potrat přenašečka (XR)

39 dítě z nemanželského svazku dvě manželství sourozenci dvojčata ( DZ) I II 1 2 3 číslování generací (I, II) a jedinců (1, 2, 3) dvojčata ( MZ) incest sňatek příbuzenský sňatek

40

41

42

43

44

45

46 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Monogenní a polygenní dědičnost. Klasifikace genetických chorob: monogenní chromozomální aberace ( numerické, strukturní) polygenní nádory (somatické."

Podobné prezentace


Reklamy Google