Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Monogenní a polygenní dědičnost

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Monogenní a polygenní dědičnost"— Transkript prezentace:

1 Monogenní a polygenní dědičnost

2 Klasifikace genetických chorob:
monogenní chromozomální aberace ( numerické, strukturní) polygenní nádory (somatické mutace) mitochondriální

3 Frekvence vrozených genetických chorob (%)
Monogenní: AD AR X-vázané 0.05 Celkem monogenní 0.36 Chromozomální: Multifaktoriální: vrozené 2.30 další Celkem multifaktoriální 4.70 Nerozdělené genetické: Celkem genetické __________________________________________ Thompson 1991

4 Monogenní poruchy s klasickou mendelovskou dědičností
Dominantní strukturální defekty Recesivní enzymové Autozomální Autozomálně dominantní Autozomálně recesivní X-vázané X-vázané dominantní X-vázané recesivní

5 Autozomálně dominantní:
AD: Aa x aa rodiče - 1 postižený Aa Aa aa aa děti riziko 50% oba postižení (Aa x Aa) riziko: 75% jeden homozygot (AA x aa) riziko: 100%

6 výskyt choroby v každé generaci výskyt není závislý na pohlaví
AD - lokalizace genu na autozomu klinická manifestace již u heterozygota klinická manifestace u homozygota závažnější (popoř. letalita i prenatálně). Rodokmen (AD): výskyt choroby v každé generaci výskyt není závislý na pohlaví možný přenos z otce na syna zdravý jedinec má zdravé děti

7 Autosomálně dominantní choroby:
Nervový systém: Neurofibromatosa ( Von Recklinghausen) skvrny na kůži (barvy bílé kávy), mnohočetné neurofibromy (riziko malignisace) variabilní expresivita, 50% čerstvé mutace Tuberosní sklerosa epilepsie, mentální retardace, depigmentované skvrny na kůži Huntingtonova chorea progresivní demence, různorodé neurologické projevy, nástup 4-5 dekáda

8 Neurofibromatosa

9 AD Vnitřní orgány: Adenomatosní polyposa
mnohočetné adenomy tlustého střeva, riziko malignisace, odnětí tlustého střeva Polycystické ledviny četné renální cysyty, progresivní renální selhání (dialýsa, transplantace)

10 Polycystické ledviny

11 AD Smyslové orgány: Retinoblastom maligní nádor sítnice v dětském věku
Otosklerosa progresivní ztráta sluchu, pozdní nástup, operační léčba

12 AD Kostra: Marfanův syndrom
deformity kostry (skoliosa), arachnodaktylie, disekce aorty, ektopie čočky

13 Achondroplasie neproporcionální trpaslictví, krátké končetiny
80% nová mutace

14 Osteogenesis imperfecta
výrazná lomivost kostí, deformity kostí

15 Autosomálně recesivní: AR: Aa x Aa rodiče nosiči AA Aa aA aa děti
riziko: 25% Postižený x nosič (aa x Aa) riziko: 50% AR - lokalizace genu na autozomu klinická manifestace u recesivního homozygota

16 Rodokmen (AR): Výskyt choroby u sourozenců
Výskyt není závislý na pohlaví Zdraví rodiče (heterozygoti) mají nemocné děti Výskyt choroby častější u příbuzenských sňatků

17 Autozomálně recesivní choroby:
Cystická fibrosa (nejčastější AR choroba u bělochů 1/2000) porucha transportu chloridových iontů, plicní infekce, nedostatečná funkce pankreatu, sterilita u mužů

18 Fenylketonurie defekt fenylalanin hydroxylasy, porucha myelinisace, mentální retardace

19 Fenylketonurie

20 Hemochromatosa zvýšené ukládání železa v tkáních, jaterní cirhosa Wilsonova choroba ukládání mědi v jaterních buňkách, jaterní cirhosa Srpkovitá anemie hemolytická anemie

21 Srpkovitá anemie

22 XR vázaná dědičnost – patologický gen lokalizován na X gonosomu
Rodokmen: postiženými jsou převážně muži přenos z otce na syna není možný výskyt choroby vynechává jednu generaci ( XR – nemocný muž, žena přenašečka)

23 Rizika XR onemocnění nemocný otec – dcery přenašečky zdraví synové
matka přenašečka – 50% synů nemocných 50% dcer přenašeček nemocný otec a matka přenašečka - 50% dcer přenašeček 50% dcer nemocných 50% synů nemocných

24 XX XX XY XY děti XX XX XY XY
XR: muž postižen žena přenašečka XY x XX rodiče XY x XX XX XX XY XY děti XX XX XY XY nosičky zdraví /2 nosičky 1/2 postižených

25 Příklady XR chorob: Daltonismus porucha barvocitu Hemofilie A, B
deficit antihemofilického faktoru VIII, IX zvýšená krvácivost

26 Hemofilie

27 Duchennova a Beckerova muskulární dystrofie

28 XD choroby XX XX XY XY děti XX XX XY XY XD:
muž postižen žena postižená XY x XX rodiče XY x XX XX XX XY XY děti XX XX XY XY postižené zdraví /2 dětí obou pohlaví postižená

29 Příklady XD chorob: Vitamin D resistentní křivice
Hypolazie zubní skloviny

30 Polygenní dědičnost Geny malého účinku ( minor geny)
+ faktory zevního prostředí (predispozice x protekce) Uplatnění převážně u kvantitativních (měřitelných ) znaků

31 Polygenní dědičnost mnoho genů vliv prostředí na fenotyp multifaktoriální Gausovo rozdělení kvantitativní

32

33 1. Normální znaky s plynulou proměnlivostí
rozložení podle Gaussovy křivky normálního rozložení četností X = průměr abnormalita = extrémní varianta normálního rozsahu Tělesná výška a hmotnost Stupeň pigmentace Krevní tlak IQ

34 2. Izolované vrozené vady
Manifestace nastává dosáhne-li suma polygennů určitého prahu rozštěp rtu, patra, defekty neurální trubice, vrozené srdeční vady, stenoza pyloru

35 3. Běžné choroby dospělého věku
Zevní faktory – významný vliv – možnosti prevence hypertenze, vředová choroba, alergie, ischemická choroba, diabetes mellitus, obezita, schizofrenie, bipolární duševní porucha

36 Vlastnosti kvalitativní Vlastnosti kvantitativní
rozložení je nespojité rozložení je spojité (fenotypové kategorie) (Gausova křivka) monogenní podmíněnost polygenní podmíněnost aditivní účinek genů – uplatnění prahovosti analýza dědičnosti analýza dědičnosti u potomků konkrétních rodičů na úrovni populace určením štěpných poměrů statistickými metodami minoritní vliv prostředí majoritní vliv prostředí

37 Mitochondriální dědičnost
genetická informace (lokalizovaná v DNA mitochondrií) dědí pouze po matce mitochondrie zygoty pochází z vajíčka (spermie mitochondrie přináší, ty zanikají) mutaci v mtDNA (mitochondriální DNA) tak po matce získají všechny její děti všechny děti otce s mitochondriálně dědičnou chorobou budou zdravé.

38 Rodokmenové značky: muž, žena neznámé pohlaví
postižený postižený zemřel proband ( postižený) prenatální smrt heterozygot (AR, AD) potrat přenašečka (XR)

39 dvojčata ( MZ) incest dítě z nemanželského svazku
dvě manželství sourozenci dvojčata ( DZ) I II číslování generací (I, II) a jedinců (1, 2, 3) dvojčata ( MZ) incest sňatek příbuzenský sňatek

40

41

42

43

44

45

46 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Monogenní a polygenní dědičnost"

Podobné prezentace


Reklamy Google