Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Cytogenetika I Numerické chromozomální abnormality RNDr Z.Polívková Přednáška č. 430 - kurz: Dědičnost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Cytogenetika I Numerické chromozomální abnormality RNDr Z.Polívková Přednáška č. 430 - kurz: Dědičnost."— Transkript prezentace:

1 Cytogenetika I Numerické chromozomální abnormality RNDr Z.Polívková Přednáška č. 430 - kurz: Dědičnost

2 Frekvence chromozomálních abnormalit (CHA) w 30 % všech potratů w > 50% potratů v 8.-15.týdnu w 0,6% živě narozených w 5% všech poznaných těhotenství - 4,5% spontánní abort - 0,5-0,6% se narodí w odhad více než 50% zygot nese CHA w většina se potratí ještě před rozpoznáním těhotenství

3 Výskyt CHA u: w perinatálních smrtí w mentálně retardovaných w pacientů s vrozenými vývojovými vadami w dysfertilních párů (opakované SA, sterility) w infertilních mužů

4 Rozdělení chromozomálních abnormalit vrozené získané numerické aneuploidie polyploidie trizomie 2n+1 monozomie 2n-1 triploidie 3n tetraploidie 4n strukturní balancované nebalancované Robertsonská translokace reciproká translokace inverze delece duplikace ring dicentr izochromozom

5 mozaika = dvě a více linií buněk s odlišným karyotypem vznik z jedné zygoty chimera = karyotyp 46,XX/46,XY vznik ze dvou zygot - oplozením vajíčka a polového tělíska, každé jednou spermií s odlišným gonozomem Získané CHA : zlomy, chromatidové výměny, chromozomové výměny - dicetry, ringy, translokace - vznik působením mutagenů - klastogenů

6 + + + Vznik triploidie Dispermie Diploidní vajíčko + haploidní spermie Haploidní vajíčko + diploidní spermie část.mola (hypertrofie trofoblastu, redukované embryonál.tkáně) část.mola Redukovaná placenta

7 Triploidie, letální

8 Vznik tetraploidie Endoreduplikace Tetraploidie – letální genet. konstituce

9 Vznik chimery +

10 Partenogeneze u člověka ovariální teratom = duplikace chromozomů a dělení neoplozeného vajíčka

11 hydatiformní mola (úplná) = dispermie nebo duplikace spermie v enukleovaném vajíčku

12 Nondisjunkce v meioze = nerozdělení homologních chromozomů v M I, nebo sesterských chromatid v MII do dceřinných buněk Důsledky: dizomická a nulizomická gameta –trisomie, monozomie po oplození Nondisjunkce v mitóze = nerozdělení chromatid do dceřinných buněk Důsledek: mozaika

13 Meiotická nondisjunkce + + trizomická zygota MI MII v II.meiotickém dělenív I.meiotickém dělení

14 Mitotická nondisjunkce Mozaika normální a trizomické linie

15 Vznik mozaiky z trizomické zygoty ztráta chromozomu

16 ztráta X chromozomu Vznik monozomie X - postzygotický vznik Mozaika normální a monozomické linie

17 Důsledky numerických CHA w monozomie X= jediná monozomie slučitelná se životem ale 99% monozomií X se potrácí w autozomální monozomie = letální (časný spontánní abort) w autozomální trizomie= pouze některé slučitelné se životem (+21, +18, +13, mos +8) w ostatní autozomální trizomie - pouze v potratech (+16, aj.) w nondisjunkce : v oogeneze > ve spermiogeneze w u +21 - 80% mat : 20 pat w v M I > v M II u +21 mat - 80% v M I : 20 v M II

18 Příčiny nondisjunkce w Vnitřní - individuální riziko jednotlivých chromozomů k nondisjunkci w - věk matky > 35 let w - věk otce > 50 let w Vnější - zevní mutageny - nejsou hlavní příčinou w Věk matky : w chyba v M I : stárnutí vajíčka, špatná funkce dělícího vřeténka w změny v intracelulárních podmínkách v důsledku nedostatečné hormonální činnosti w kumulace mutagenního ovlivnění během života ženy w chyba v M II: opožděná fertilizace - „přezrání“ ovulovaného vajíčka, stárnutí spermie

19 M.Down (DS)- trizomie 21 w frekvence u živě narozených: 1/800 w 3/4 plodů s DS se potrácí w 95% DS = 47,XX nebo XY, +21= volná trizomie w 5% DS = translokační forma trizomie (Robertsonská translokace - t(14/21, 13/21, 21/22, 21/21 ) w u 1/2 případů translokační formy trizomie w - 1 rodič = nosič balancované translokace w empirické riziko pro nosiče nehomologní balanc.translokace = 15% pro ženu < 2% pro muže w riziko nosiče homologní translokace 21/21 = 100% w 1% DS - mozaika

20 Závislost rizika trizomie 21 na věku matky věk matky riziko +21 w 35 1/350 w 37 1/225 w 40 1/100 w 45 1/25 w riziko opakování vady při předchozím těhotenství s +21 přibl. 1% ??

21 47,XX,+21 - volná trizomie 21

22 46,XX,der(14;21)(q10;q10),+21 = translokační forma trisomie (nebalancovaná Robertsonská translokace)

23 45,XX,der(14;21)(q10;q10) balancovaná Robersonská translokace

24 Fenotyp DS w typický vzhled obličeje: mongoloidní směr očních štěrbin kulatý obličej široký kořen nosu velký jazyk w krátké prsty, rohlíčkovitý malíček w opičí rýha w malý vzrůst w ev.další vady w mentální retardace

25 Downův syndrom

26 Opičí rýha u DS

27 Downův syndrom

28 Edwardsův syndrom (ES) - trizomie 18 frekvence: 1/5000 živě narozených karyotyp: 47,XX nebo XY,+18 Klinické příznaky : protažená occipitální část lebky dysmorfické rysy obličeje nízko posazené, malformované uši abnormální překřížení prstů krátké sternum vady orgánů, zvl.srdce

29 47,XX,+18

30 Edwardsův syndrom

31 Překřížení prstů u ES

32 Patauův syndrom w frekvence: 1/10000 živě narozených w karyotyp: 47,XX nebo XY, +13 w 20% translokační forma - t 13/13, t 13/14 Klinické příznaky: - dysmorfické rysy obličeje (hypertelorismus, mikroftalmie) - mikrocefalie - rozštěp rtu a patra - malformace uší - polydaktylie - vady orgánů, zvl. srdce, CNS - retardace vývoje

33 47,XX,+13

34 Patauův syndrom (PS)

35 Polydaktylie u PS

36 Turnerův syndrom Frekvence: 1/5000 živě rozených dívek 99% plodů se potrácí w karyotypy: 45,X 53% w 45,X/46,XX 15% w 46,X,i(Xq) 10% w 45,X/46,X,i(Xq) 8% w 46,XXq- nebo p- 6% w jiné (s Y chr., dic X...) 8% u 45,X v 77% ztracen otcovský gonozom (X nebo Y)

37 45,X

38 Klinické příznaky TS w malý vzrůst w sterilita - degenerace ovarií - vyjímka=i(Xq), Xp- w chybí sekundární pohlavní znaky w nemenstruuje w ev.pterygium coli w nízká vlasová hranice w štítovitý hrudník w u novorozenců - otoky končetin !!! w Xp- fenotyp TS, ale fertilní w Xq- gonadální dysgeneze w Karyotyp s Y chromozomem - riziko malignizace gonády

39 Turnerův syndrom (TS)

40 Klinefelterův syndrom frekvence: 1/1000 živě rozených chlapců w karyotyp: 47,XXY w 46,XY/47,XXY w 48,XXYY nebo 48,XXXY w 49,XXXXY - fenotyp podobný DS, ale velcí w v 1/3 -nondisjunkce v M I otce w 47% nondisjunkce v M I matky - efekt věku matky w 22% nondisjunkce v M II matky

41 Klinické příznaky KS w sterilita w hypogonadismus - atrofie testes w eunochoidní vzhled - sekundární pohlavní znaky a ukládání tuku ženského typu w často fenotyp nevýrazný, pouze sterilita

42 47,XXY

43 Klinefelterův syndrom

44 Syndrom tří X frekvence: 1/1000 žen karyotyp: 47,XXX fenotyp normální, event. sklon k schizofrenii Syndrom dvou Y frekvence : 1/1000 mužů karyotyp: 47,XYY fenotyp normální, vyšší vzrůst, sklon k agresivitě nepotvrzen

45 47,XXX

46 47,XYY

47

48 http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=191http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=191 - prezentace http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=191http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=191 - doplňkový materiál k cytogenetice Event. Thompson &Thompson: Klinická genetika, 6.vyd. Kap.9:Základy klinické cytogenetiky Kap.10:Klinická cytogenetika: porucha autozomů a pohlavních chromozomů


Stáhnout ppt "Cytogenetika I Numerické chromozomální abnormality RNDr Z.Polívková Přednáška č. 430 - kurz: Dědičnost."

Podobné prezentace


Reklamy Google