Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Numerické chromozomální abnormality

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Numerické chromozomální abnormality"— Transkript prezentace:

1 Numerické chromozomální abnormality
Cytogenetika I Numerické chromozomální abnormality RNDr Z.Polívková Přednáška č kurz: Dědičnost

2 Frekvence chromozomálních abnormalit (CHA)
30 % všech potratů > 50% potratů v týdnu 0,6% živě narozených 5% všech poznaných těhotenství - 4,5% spontánní abort - 0,5-0,6% se narodí odhad více než 50% zygot nese CHA většina se potratí ještě před rozpoznáním těhotenství

3 Výskyt CHA u: perinatálních smrtí mentálně retardovaných
pacientů s vrozenými vývojovými vadami dysfertilních párů (opakované SA, sterility) infertilních mužů

4 Rozdělení chromozomálních abnormalit
trizomie 2n+1 aneuploidie monozomie 2n-1 numerické triploidie 3n vrozené polyploidie tetraploidie 4n Robertsonská translokace reciproká translokace balancované strukturní inverze delece duplikace nebalancované ring dicentr izochromozom získané

5 mozaika = dvě a více linií buněk s odlišným karyotypem
vznik z jedné zygoty chimera = karyotyp 46,XX/46,XY vznik ze dvou zygot - oplozením vajíčka a polového tělíska, každé jednou spermií s odlišným gonozomem Získané CHA : zlomy, chromatidové výměny, chromozomové výměny - dicetry, ringy, translokace - vznik působením mutagenů - klastogenů

6 Vznik triploidie + + + část.mola Dispermie část.mola
(hypertrofie trofoblastu, redukované embryonál.tkáně) + Dispermie Diploidní vajíčko + haploidní spermie Redukovaná placenta + Haploidní vajíčko + diploidní spermie + část.mola

7 Triploidie, letální

8 Vznik tetraploidie Endoreduplikace
Tetraploidie – letální genet. konstituce

9 Vznik chimery +

10 Partenogeneze u člověka
ovariální teratom = duplikace chromozomů a dělení neoplozeného vajíčka

11 hydatiformní mola (úplná) = dispermie nebo duplikace spermie v enukleovaném vajíčku

12 Nondisjunkce v meioze Nondisjunkce v mitóze
= nerozdělení homologních chromozomů v M I, nebo sesterských chromatid v MII do dceřinných buněk Důsledky: dizomická a nulizomická gameta –trisomie , monozomie po oplození Nondisjunkce v mitóze = nerozdělení chromatid do dceřinných buněk Důsledek: mozaika

13 Meiotická nondisjunkce
v II.meiotickém dělení v I.meiotickém dělení MI MII + + trizomická zygota

14 Mitotická nondisjunkce
Mozaika normální a trizomické linie

15 Vznik mozaiky z trizomické zygoty
ztráta chromozomu

16 Vznik monozomie X - postzygotický vznik
ztráta X chromozomu Mozaika normální a monozomické linie

17 Důsledky numerických CHA
monozomie X= jediná monozomie slučitelná se životem ale 99% monozomií X se potrácí autozomální monozomie = letální (časný spontánní abort) autozomální trizomie= pouze některé slučitelné se životem (+21, +18, +13, mos +8) ostatní autozomální trizomie - pouze v potratech (+16, aj.) nondisjunkce : v oogeneze > ve spermiogeneze u % mat : 20 pat v M I > v M II u +21 mat - 80% v M I : 20 v M II

18 Příčiny nondisjunkce Věk matky :
Vnitřní - individuální riziko jednotlivých chromozomů k nondisjunkci - věk matky > 35 let - věk otce > 50 let Vnější - zevní mutageny - nejsou hlavní příčinou Věk matky : chyba v M I : stárnutí vajíčka, špatná funkce dělícího vřeténka změny v intracelulárních podmínkách v důsledku nedostatečné hormonální činnosti kumulace mutagenního ovlivnění během života ženy chyba v M II: opožděná fertilizace - „přezrání“ ovulovaného vajíčka, stárnutí spermie

19 M.Down (DS)- trizomie 21 frekvence u živě narozených: 1/800
3/4 plodů s DS se potrácí 95% DS = 47,XX nebo XY, +21= volná trizomie 5% DS = translokační forma trizomie (Robertsonská translokace - t(14/21, 13/21, 21/22, 21/21) u 1/2 případů translokační formy trizomie - 1 rodič = nosič balancované translokace empirické riziko pro nosiče nehomologní balanc.translokace = 15% pro ženu < 2% pro muže riziko nosiče homologní translokace 21/21 = 100% 1% DS - mozaika

20 Závislost rizika trizomie 21 na věku matky
věk matky riziko +21 /350 /225 /100 /25 riziko opakování vady při předchozím těhotenství s přibl. 1% ??

21 47,XX,+21 - volná trizomie 21

22 46,XX,der(14;21)(q10;q10),+21 = translokační forma trisomie (nebalancovaná Robertsonská translokace)

23 balancovaná Robersonská translokace
45,XX,der(14;21)(q10;q10) balancovaná Robersonská translokace

24 Fenotyp DS typický vzhled obličeje: mentální retardace
mongoloidní směr očních štěrbin kulatý obličej široký kořen nosu velký jazyk krátké prsty, rohlíčkovitý malíček opičí rýha malý vzrůst ev.další vady mentální retardace

25 Downův syndrom

26 Opičí rýha u DS

27 Downův syndrom

28 Edwardsův syndrom (ES) - trizomie 18
frekvence: 1/5000 živě narozených karyotyp: 47,XX nebo XY,+18 Klinické příznaky: protažená occipitální část lebky dysmorfické rysy obličeje nízko posazené, malformované uši abnormální překřížení prstů krátké sternum vady orgánů, zvl.srdce

29 47,XX,+18

30 Edwardsův syndrom

31 Překřížení prstů u ES

32 Patauův syndrom karyotyp: 47,XX nebo XY, +13
frekvence: 1/10000 živě narozených karyotyp: 47,XX nebo XY, +13 20% translokační forma - t 13/13, t 13/14 Klinické příznaky: - dysmorfické rysy obličeje (hypertelorismus, mikroftalmie) - mikrocefalie - rozštěp rtu a patra - malformace uší - polydaktylie - vady orgánů, zvl. srdce, CNS - retardace vývoje

33 47,XX,+13

34 Patauův syndrom (PS)

35 Polydaktylie u PS

36 Turnerův syndrom 99% plodů se potrácí karyotypy: 45,X 53%
Frekvence: 1/5000 živě rozených dívek 99% plodů se potrácí karyotypy: 45,X % 45,X/46,XX % 46,X,i(Xq) % 45,X/46,X,i(Xq) % 46,XXq- nebo p % jiné (s Y chr., dic X...) 8% u 45,X v 77% ztracen otcovský gonozom (X nebo Y)

37 45,X

38 Klinické příznaky TS malý vzrůst
sterilita - degenerace ovarií - vyjímka=i(Xq), Xp- chybí sekundární pohlavní znaky nemenstruuje ev.pterygium coli nízká vlasová hranice štítovitý hrudník u novorozenců - otoky končetin !!! Xp- fenotyp TS, ale fertilní Xq- gonadální dysgeneze Karyotyp s Y chromozomem - riziko malignizace gonády

39 Turnerův syndrom (TS)

40 Klinefelterův syndrom
frekvence: 1/1000 živě rozených chlapců karyotyp: 47,XXY 46,XY/47,XXY 48,XXYY nebo 48,XXXY 49,XXXXY - fenotyp podobný DS, ale velcí v 1/3 -nondisjunkce v M I otce 47% nondisjunkce v M I matky - efekt věku matky 22% nondisjunkce v M II matky

41 Klinické příznaky KS sterilita hypogonadismus - atrofie testes
eunochoidní vzhled - sekundární pohlavní znaky a ukládání tuku ženského typu často fenotyp nevýrazný, pouze sterilita

42 47,XXY

43 Klinefelterův syndrom

44 Syndrom tří X Syndrom dvou Y frekvence: 1/1000 žen karyotyp: 47,XXX
fenotyp normální, event. sklon k schizofrenii Syndrom dvou Y frekvence : 1/1000 mužů karyotyp: 47,XYY fenotyp normální, vyšší vzrůst, sklon k agresivitě nepotvrzen

45 47,XXX

46 47,XYY

47

48 http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=191 - prezentace
- doplňkový materiál k cytogenetice Event. Thompson &Thompson: Klinická genetika, 6.vyd. Kap.9:Základy klinické cytogenetiky Kap.10:Klinická cytogenetika: porucha autozomů a pohlavních chromozomů


Stáhnout ppt "Numerické chromozomální abnormality"

Podobné prezentace


Reklamy Google