Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 29. dubna 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 29. dubna 2015."— Transkript prezentace:

1 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 29. dubna 2015

2 1. Rozpočtová a fiskální politika 2. Fiskální federalismus 3. Pojem rozpočtového práva 4. Systém rozpočtového práva 5. Prameny rozpočtového práva 6. Rozpočtová soustava 7. Rozpočtové zásady 8. Státní rozpočet 9. Místní rozpočty 2

3  rozpočtová politika ◦ redistribuce veřejných příjmů a alokace veřejných výdajů ◦ cíl – vyrovnanost rozpočtu  fiskální politika ◦ využívání veřejných rozpočtů k ovlivňování makroekonomického vývoje (HDP, inflace, nezaměstnanost) ◦ cíl – ekonomická stabilita 3

4  přiřazení příjmů a výdajů jednotlivým veřejným rozpočtům a vazby veřejných rozpočtů v rámci rozpočtové soustavy A. modely fiskálního federalismu B. model fiskálního federalismu v ČR 4

5 5 Modely fiskálního federalismu horizontálnívertikálnícentralizovanýdecentralizovanýkombinovaný

6 Rozpočet EU Národní fond Státní rozpočet Rozpočty krajů Rozpočty obcí Rozpočty RRRS Státní fondy Nadnárodní úroveň Centrální úroveň Regionální úroveň Municipální úroveň PŘÍJMY VÝDAJE VEŘEJNÝ ROZPOČET Rozpočty DSO

7  pododvětví finančního práva  soubor právních norem, které upravují soustavu veřejných rozpočtů, obsah veřejných rozpočtů, fondovní hospodaření, rozpočtový proces a vztahy vznikající při tvorbě, rozdělování a používání peněžní masy v těchto veřejných rozpočtech  rozpočtové právo ◦ v užším smyslu ◦ v širším smyslu 7

8 Rozpočtové právo obecná část zvláštní část 8

9  část obecná ◦ pojetí, pojem a systém rozpočtového práva ◦ postavení rozpočtového práva v systému práva ◦ prameny rozpočtového práva ◦ rozpočtové zásady ◦ subjekty, předmět a obsah rozpočtového práva ◦ subjekty, předmět a obsah rozpočtověprávních vztahů ◦ rozpočtověprávní instituty  část zvláštní ◦ rozpočtová soustava ◦ obsah veřejných rozpočtů ◦ fondy ◦ rozpočtový proces 9

10 Rozpočtové právo hmotnéprocesní 10

11 I. ústavní základy II. mezinárodní smlouvy III. právní předpisy Evropské unie IV. zákony V. nařízení VI. vyhlášky VII. (vnitřní předpisy) VIII. (judikatura) 11

12  čl. 42 a 33 Ústavy  čl. 97 Ústavy  čl. 101 odst. 3 Ústavy  čl. 62 písm. j) Ústavy  čl. 11 odst. 5 Listiny  rozpočtová odpovědnost? 12

13  obecné ◦ Smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii  zvláštní ◦ Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii (tzv. fiskální pakt) ◦ smlouvy o zamezení dvojímu zdanění 13

14  Smlouva o fungování Evropské unie ◦ čl. 310-325 ◦ čl. 126 ◦ čl. 107-109 ◦ čl. 110-113 ◦ čl. 30-32  sekundární předpisy Evropské unie ◦ nařízení (EU, EURATOM) č. 966/2012 ◦ rozhodnutí Rady č. 2014/335/EU, Euratom 14

15  rozpočtová pravidla (218/2000 Sb.)  rozpočtová pravidla územních rozpočtů (250/2000 Sb.)  zákon o státním rozpočtu  zákony upravující státní fondy  další zákony – 219/2000 Sb., 420/2002 Sb., 320/2001 Sb., 215/2004 Sb., 137/2006 Sb., 139/2006 Sb. … 15

16 16 státní rozpočetmístní rozpočtyrozpočty státních fondůrozpočet Evropské uniedalší veřejné rozpočty

17 A. zásada každoročního sestavování a schvalování veřejných rozpočtů B. zásada včasnosti veřejných rozpočtů C. zásada časového ohraničení veřejných rozpočtů D. zásada reálnosti a pravdivosti veřejných rozpočtů E. zásada úplnosti veřejných rozpočtů F. zásada jednotnosti veřejných rozpočtů G. zásada přehlednosti veřejných rozpočtů H. zásada neúčelovosti příjmů a účelovosti výdajů veřejných rozpočtů 17

18 I. zásada dlouhodobé vyrovnanosti veřejných rozpočtů J. zásada veřejnosti (finanční publicity) veřejných rozpočtů K. zásada sestavování veřejných rozpočtů jako brutto (hrubých) rozpočtů L. zásada efektivnosti a hospodárnosti veřejných rozpočtů M. zásada přednosti výdajů před příjmy N. zásada omezení přesunů ve veřejných rozpočtech a úhrady potřeb v těchto rozpočtech nezajištěných O. zásada zjišťování rozpočtových důsledků právních předpisů a jiných opatření 18

19 19

20 20

21 A. Definice státního rozpočtu B. Střednědobý výhled C. Střednědobý výdajový rámec D. Příjmy státního rozpočtu E. Výdaje státního rozpočtu 21

22  finanční vztahy, které zabezpečují financování některých funkcí státu v rozpočtovém roce  jako souhrn finančních dokumentů zahrnuje ◦ zákon o státním rozpočtu ◦ rozpis ukazatelů státního rozpočtu ◦ podrobné rozpočty organizačních složek státu ◦ změny těchto dokumentů 22

23 23

24 24

25  obsahuje očekávané příjmy a výdaje státního rozpočtu a státních fondů  na období 2 let následujících po roce, na který je předkládán státní rozpočet  předkládá vláda samostatně na vědomí Poslanecké sněmovně 25

26  celkové výdaje státního rozpočtu a státních fondů na každý z roků, na které je sestavován střednědobý výhled  stanoví Poslanecká sněmovna  státní rozpočet na rok 2013 ◦ na rok 2014…………… 1.122,0 mld. Kč ◦ na rok 2015…………… 1.145,8 mld. Kč  státní rozpočet na rok 2014 ◦ na rok 2015……………1.153,0 mld. Kč ◦ na rok 2016……………1.163,5 mld. Kč  státní rozpočet na rok 2015 ◦ na rok 2016……………1.182,4 mld. Kč ◦ na rok 2017……………1.215,0 mld. Kč 26

27 A. Soustava místních rozpočtů B. Definice místních rozpočtů C. Rozpočtový výhled 27

28 28 obecní rozpočtykrajské rozpočtyrozpočty dobrovolných svazků obcí rozpočty Regionálních rad regionů soudržnosti

29 29

30  finanční plán, jímž se řídí financování činnosti územního samosprávného celku, dobrovolného svazku obcí nebo Regionálních rad regionů soudržnosti  vyrovnaný  přebytkový  schodkový 30

31  2 až 5 let  obsahuje souhrnné základní údaje: ◦ o příjmech a výdajích ◦ o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách ◦ o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů 31

32 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK nám. Curieových 7 116 40 Praha 1 email: bohac@prf.cuni.czbohac@prf.cuni.cz www.radimbohac.cz www.radimbohac.cz tel.: +420221005530 32


Stáhnout ppt "Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 29. dubna 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google