Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář bakalářské práce

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář bakalářské práce"— Transkript prezentace:

1 Seminář bakalářské práce
2013

2 Témata pro výzkumnou práci
Navrhovaná a vypracovaná studenty: Analýza změny vzdělávání v oboru Ošetřovatelství po vstupu ČR do EU Možnosti participace sester na utváření ošetřovatelských týmů.   Vztah sester k vlastnímu zdraví a nemoci. Komunikace sester v nemocnici se zrakově postiženými pacienty – srovnání oční a interní kliniky. • Postup při přípravě sušené kojenecké mléčné výživy v nemocničních zařízeních • Zdravotní stav a zdravotní rizika u dětí ve zdravé škole • Prevence vzniku hypoglykémie u pacientů s diabetes mellitus 1. typu • Informovanost o vztahu infekce lidským papillomavirem ke karcinomu děložního čípku

3 Témata výzkumů Posouzení rizika pádu u klientů v zařízeních následné péče/na akutních nemocničních odděleních/v zařízeních pro seniory Rozdíly v přístupu k pacientům s MRSA Gelové nehty – ano či ne? Znalosti a postoje sester k problematice dříve vyslovených přání Rozdílné přístupy k ošetřování epidurálních katétrů v ČR Posouzení stavu výživy u klientů v zařízeních následné péče

4 Témata vypsaná odb.as. (RV)
Prevence infekce spojené s PMK Rozdíly v postupech předoperační přípravy u pacientů s operačním výkonem na střevě Uplatnění infekčních komplikací souvisejících s PŽK Hojení chronických kožních defektů za použití speciálních materiálů či alternativních metod Role sestry pro perioperační péči v bezpečnostním procesu na operačním sále Kompetence sester na odděleních IP v souvislosti s katetrizací močového měchýře muže

5 … (JHo) Pracovní spokojenost sester
Začínající sestra a její adaptace na povolání Motivace sester k dalšímu vzdělávání Problematika pedagogické role sestry v odborné praxi studentů

6 (JHeř) Sestra jako člen vědeckého týmu
Etická problematika výzkumu v paliativní péči Intimita na odděleních ARO – je nahota pacientů podmínkou kvalitní péče? Sestra jako edukátorka v ordinaci praktického lékaře – realita nebo mýtus?

7 Právo na soukromí aneb jak jsou využívány zástěny mezi lůžky sestrami i pacienty samotnými Jak se projeví zkušenost s vlastní hospitalizací zdravotníků na vnímání bolesti u pacientů? „To se musíte zeptat pana doktora“ aneb jaké jsou překážky v informování pacientů o podávaných lécích ze strany sester

8 (HJ) Důstojnost pacientů v dlouhodobé péči
Spolupráce s rodinami při propouštění křehkých seniorů Informovanost zdravotnických pracovníků o problematice demencí Dostupnost služeb a kvalita péče o osoby s demencí v Praze Ošetřovatelská rehabilitace a její poskytování v zařízeních následné péče

9 (MV) „VIP“ pacient na ošetřovací jednotce
Svépomocné skupiny a jejich postavení v péči o zdraví Prevence záměny pacienta, výkonů a strany před/při chirurgických výkonech Prevence pádů pacientů – srovnávací studie postupů v různých ZZ Sebehodnocení jako součást profese sestry Dialogy sester s pacienty Sestra jako „obhájkyně práv“ pacienta

10 Postup 1. vymyslet, co budu zkoumat – vlastní výzkumná otázka nebo z nabízených možností? 2. prokonzultovat s HS, event. s vedoucím práce 3. položit si otázky: Proč právě toto téma? Co o tom vím? Co chci zjistit? Jaké jsou mé domněnky? Jak to chci prozkoumat?

11 Případová studie Spektrum onemocnění (diagnóz) – I.
Interna: Ošetřovatelská péče  nemocného s diagnózou: - akutní infarkt myokardu - AV blokádou I. (II., III.) stupně - akutní ICHS (s operačním řešením) - nestabilní angina pectoris - oboustranné srdeční selhání - levostranné (pravostranné) srdeční selhání - hluboká žilní trombóza - vřed duodena - vředová choroba gastroduodenální - Crohnova choroba - jaterní selhání - jaterní cirhóza - chronická obstrukční plicní nemoc - plicní embolie - chronické selhání ledvin - pyelonefritis - ulcerózní kolitida - DM I. typu - DM II. typu - DM se syndromem diabetické nohy - anémie Další diagnózy dle dohody s vedoucím práce. 

12 II. Chirurgie: Ošetřovatelská péče o nemocného s diagnózou: - karcinom pankreatu - kolorektální karcinom - adenocarcinoma recti - akutní appendicits - cholecystitis - po cholecystektomii - se stomií - zhoubný novotvar prsu - divertikulitis - karcinom plic - akutní pankreatitis - akutní ileus - nádorové onemocnění jícnu - polytrauma - po totální endoprotéze kyčelního kloubu - po aortokoronárním bypassu - ICHS po operaci - aortální stenóza - popáleninami - urolithiáza - úrazem - anesteziologická ošetřovatelská péče o pacienta během operačního výkonu Další diagnózy dle dohody s vedoucím práce

13 III. Pediatrie: Ošetřovatelská péče o nemocné dítě s diagnózou: - novorozenec předčasně narozený - novorozenec s enterokolitis Další diagnózy dle dohody s vedoucím práce.

14 IV. Gynekologie – porodnictví:
Ošetřovatelská péče o ženu s diagnózou: - abdominální hysterektomie pro uterus myomatosus - stresová inkontinence - karcinom ovaria Porodnictví: - klešťový porod - císařský řez - komplikace po porodu v domácnosti Další diagnózy dle dohody s vedoucím práce.

15 V. Další oddělení: Ošetřovatelská péče o nemocného s diagnózou - léčený na odděleních: - psychiatrie - malé klinické obory - ambulance - Hospic (terminálně nemocný) - domácí péče

16 Nejčastější oše dg Míra soběstačnosti v ADL Bolest Riziko pádu
Riziko dekubitů Riziko malnutrice Riziko infekce (invaze, rány)

17 Ošetřovatelská diagnóza - problém
Jakmile sestra písemně zformuluje ošetřovatelskou diagnózu, přebírá odpovědnost za řešení tohoto problému Může sestra přebrat samostatně odpovědnost za řešení bolesti? Může sestra samostatně rozhodnout o pohybovém režimu? NANDA versus české prostředí (problematika překladu; diagnózy, které sem nepatří – narušená religiozita, narušená tkáňová integrita – typ cerebrální)

18 Cíle Krátkodobý (na stanovené období – 1 den, 2 hodiny, 3 dny….), nejlépe měřitelný Dlouhodobý – s perspektivou vývoje POZOR! Pacient nebude mít infekci ?!? Pacient nebude mít TEN ?!? Jaká je role sestry? Odhalení známek infekce, známky TEN

19 Plán: určení priorit (potřeby) stanovení cílů péče
určení, jak mohu měřit efekt dokumentace ošetřovatelského plánu


Stáhnout ppt "Seminář bakalářské práce"

Podobné prezentace


Reklamy Google