Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2013. Navrhovaná a vypracovaná studenty:  Analýza změny vzdělávání v oboru Ošetřovatelství po vstupu ČR do EU  Možnosti participace sester na utváření.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2013. Navrhovaná a vypracovaná studenty:  Analýza změny vzdělávání v oboru Ošetřovatelství po vstupu ČR do EU  Možnosti participace sester na utváření."— Transkript prezentace:

1 2013

2 Navrhovaná a vypracovaná studenty:  Analýza změny vzdělávání v oboru Ošetřovatelství po vstupu ČR do EU  Možnosti participace sester na utváření ošetřovatelských týmů.  Vztah sester k vlastnímu zdraví a nemoci.  Komunikace sester v nemocnici se zrakově postiženými pacienty – srovnání oční a interní kliniky. Postup při přípravě sušené kojenecké mléčné výživy v nemocničních zařízeních Zdravotní stav a zdravotní rizika u dětí ve zdravé škole Prevence vzniku hypoglykémie u pacientů s diabetes mellitus 1. typu Informovanost o vztahu infekce lidským papillomavirem ke karcinomu děložního čípku

3  Posouzení rizika pádu u klientů v zařízeních následné péče/na akutních nemocničních odděleních/v zařízeních pro seniory  Rozdíly v přístupu k pacientům s MRSA  Gelové nehty – ano či ne?  Znalosti a postoje sester k problematice dříve vyslovených přání  Rozdílné přístupy k ošetřování epidurálních katétrů v ČR  Posouzení stavu výživy u klientů v zařízeních následné péče

4  Prevence infekce spojené s PMK  Rozdíly v postupech předoperační přípravy u pacientů s operačním výkonem na střevě  Uplatnění infekčních komplikací souvisejících s PŽK  Hojení chronických kožních defektů za použití speciálních materiálů či alternativních metod  Role sestry pro perioperační péči v bezpečnostním procesu na operačním sále  Kompetence sester na odděleních IP v souvislosti s katetrizací močového měchýře muže

5  Pracovní spokojenost sester  Začínající sestra a její adaptace na povolání  Motivace sester k dalšímu vzdělávání  Problematika pedagogické role sestry v odborné praxi studentů

6  Sestra jako člen vědeckého týmu  Etická problematika výzkumu v paliativní péči  Intimita na odděleních ARO – je nahota pacientů podmínkou kvalitní péče?  Sestra jako edukátorka v ordinaci praktického lékaře – realita nebo mýtus?

7  Právo na soukromí aneb jak jsou využívány zástěny mezi lůžky sestrami i pacienty samotnými  Jak se projeví zkušenost s vlastní hospitalizací zdravotníků na vnímání bolesti u pacientů?  „To se musíte zeptat pana doktora“ aneb jaké jsou překážky v informování pacientů o podávaných lécích ze strany sester

8  Důstojnost pacientů v dlouhodobé péči  Spolupráce s rodinami při propouštění křehkých seniorů  Informovanost zdravotnických pracovníků o problematice demencí  Dostupnost služeb a kvalita péče o osoby s demencí v Praze  Ošetřovatelská rehabilitace a její poskytování v zařízeních následné péče

9  „VIP“ pacient na ošetřovací jednotce  Svépomocné skupiny a jejich postavení v péči o zdraví  Prevence záměny pacienta, výkonů a strany před/při chirurgických výkonech  Prevence pádů pacientů – srovnávací studie postupů v různých ZZ  Sebehodnocení jako součást profese sestry  Dialogy sester s pacienty  Sestra jako „obhájkyně práv“ pacienta

10  1. vymyslet, co budu zkoumat – vlastní výzkumná otázka nebo z nabízených možností?  2. prokonzultovat s HS, event. s vedoucím práce  3. položit si otázky: - Proč právě toto téma? - Co o tom vím? - Co chci zjistit? - Jaké jsou mé domněnky? - Jak to chci prozkoumat?

11  Interna:  Ošetřovatelská péče nemocného s diagnózou: - akutní infarkt myokardu - AV blokádou I. (II., III.) stupně - akutní ICHS (s operačním řešením) - nestabilní angina pectoris - oboustranné srdeční selhání - levostranné (pravostranné) srdeční selhání - hluboká žilní trombóza - vřed duodena - vředová choroba gastroduodenální - Crohnova choroba - jaterní selhání - jaterní cirhóza - chronická obstrukční plicní nemoc - plicní embolie - chronické selhání ledvin - pyelonefritis - ulcerózní kolitida - DM I. typu - DM II. typu - DM se syndromem diabetické nohy - anémie Další diagnózy dle dohody s vedoucím práce.

12  Chirurgie:  Ošetřovatelská péče o nemocného s diagnózou: - karcinom pankreatu - kolorektální karcinom - adenocarcinoma recti - akutní appendicits - cholecystitis - po cholecystektomii - se stomií - zhoubný novotvar prsu - divertikulitis - karcinom plic - akutní pankreatitis - akutní ileus - nádorové onemocnění jícnu - polytrauma - po totální endoprotéze kyčelního kloubu - po aortokoronárním bypassu - ICHS po operaci - aortální stenóza - popáleninami - urolithiáza - úrazem - anesteziologická ošetřovatelská péče o pacienta během operačního výkonu Další diagnózy dle dohody s vedoucím práce

13  Pediatrie:  Ošetřovatelská péče o nemocné dítě s diagnózou: - novorozenec předčasně narozený - novorozenec s enterokolitis Další diagnózy dle dohody s vedoucím práce.

14 Gynekologie – porodnictví:  Ošetřovatelská péče o ženu s diagnózou: - abdominální hysterektomie pro uterus myomatosus - stresová inkontinence - karcinom ovaria Porodnictví: - klešťový porod - císařský řez - komplikace po porodu v domácnosti Další diagnózy dle dohody s vedoucím práce.

15  Další oddělení:  Ošet ř ovatelská pé č e o nemocného s diagnózou - lé č ený na odd ě leních: - psychiatrie - malé klinické obory - ambulance - Hospic (terminálně nemocný) - domácí péče

16  Míra soběstačnosti v ADL  Bolest  Riziko pádu  Riziko dekubitů  Riziko malnutrice  Riziko infekce (invaze, rány)

17  Jakmile sestra písemně zformuluje ošetřovatelskou diagnózu, přebírá odpovědnost za řešení tohoto problému  Může sestra přebrat samostatně odpovědnost za řešení bolesti?  Může sestra samostatně rozhodnout o pohybovém režimu?  NANDA versus české prostředí (problematika překladu; diagnózy, které sem nepatří – narušená religiozita, narušená tkáňová integrita – typ cerebrální)

18  Krátkodobý (na stanovené období – 1 den, 2 hodiny, 3 dny….), nejlépe měřitelný  Dlouhodobý – s perspektivou vývoje POZOR!  Pacient nebude mít infekci ?!?  Pacient nebude mít TEN ?!?  Jaká je role sestry?  Odhalení známek infekce, známky TEN

19 Plán:  určení priorit (potřeby)  stanovení cílů péče  určení, jak mohu měřit efekt  dokumentace ošetřovatelského plánu


Stáhnout ppt "2013. Navrhovaná a vypracovaná studenty:  Analýza změny vzdělávání v oboru Ošetřovatelství po vstupu ČR do EU  Možnosti participace sester na utváření."

Podobné prezentace


Reklamy Google