Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Petr Bart ůš ek 3. Ro č n í k Arteterapie PF / JCU Petr Bartůšek / III. Ročník Arteterapie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Petr Bart ůš ek 3. Ro č n í k Arteterapie PF / JCU Petr Bartůšek / III. Ročník Arteterapie."— Transkript prezentace:

1 Petr Bart ůš ek 3. Ro č n í k Arteterapie PF / JCU Petr Bartůšek / III. Ročník Arteterapie

2  Historie města České Budějovice  Úvod  Historie obrazu  O samotném obraze I, II, III  Arteterapeutické využití  Modlitba Panny Marie Budějovické  Diskuze Petr Bartůšek / III. Ročník Arteterapie

3  Město založeno Přemyslem Otakarem II. (1253-1278)  Pověra 30ti leté války: Zjevení panny Marie a tím ubránění města  U ka ž dé brány postavena kamenná socha panny Marie  Ochrana města před Husity, morem atd. Petr Bartůšek / III. Ročník Arteterapie

4  Originál je uložen v depozitáři Diecéze českobudějovické jako nejstarší vyhotovení obrazu panny Marie posetém klasy.  Kopie: Klášterní kostel Obětování Panny Marie  Prostřednictvím tohoto milostného obrazu prosili lidé o přímluvu u samotného Boha  Lidé projevovali náležítou úctu související s postavením Panny Marie v katolické církvi = Dary, pouťe. Petr Bartůšek / III. Ročník Arteterapie

5  „Jako milostné mariánské obrazy jsou v katolické Církvi označovány ty obrazy (nebo sochy), u nichž se skrze motlitbu k Matce Boží projevily milosti různého charakteru (např. uzdravení, záchrana života)  Obraz namalován v Itálii kolem roku 1400(?)  Kopie milostného a zázraky proslulého obrazu Madony z italského města Osana  Bohatý kupec Václav Institoris (Kramář, Krämar) přivezl obraz v roce 1410 do Českých Budějovic Petr Bartůšek / III. Ročník Arteterapie

6 „ Každému budiš známo, že tento obraz jest obraz naší millé Paní, když dlela v chrámě, nežli byla zasnoubena sv. Josefu. Tehdy jí sloužili andělé. Právě tak je též namalována v městě, které slove Osana a leží v Milánsku.“ (Jan Zíka, Panna Marie Budějovická, str. 77) Petr Bartůšek / III. Ročník Arteterapie

7  Gotický deskový obraz malovaný bez křídového podkladu mastnou temperou přímo na desku  Deska je z jedlového dřeva jenž se skládá ze dvou spojených prken  Znak nevinosti: klasy, stužka, sluneční límec, gotický způsob účesu neprovdaných panen  Obraz byl vystaven zbožné úctě lidu ze širokého okolí  1418 - Biskup pražský udělil 40 dní odpustků všem věřícím co se přišli před obrazem pomodlit sedm Zdrávasů k uctění sedmi radostí Panny Marie Petr Bartůšek / III. Ročník Arteterapie

8  1994 - jej z obavy před krádeží nahradila barevná fotokopie.  Mons. ThDr. Antonín Liška pověřil akademické malíře k restaurování a zhotovení kopie  Kopii zlaté korunky nad hlavou Panny Marie provedl Jaroslav Kubíček a nový obraz byl přenesen 20. listopadu 1999 v průvodu z katedrály sv. Mikuláše do klášterního kostela.  Originál je uložen v depozitáři Diecéze č eskobudějovické a není k němu volný přístup. Petr Bartůšek / III. Ročník Arteterapie

9  Arteterapeutický kroužek: Vazební Věznice České Budějovice (ženy)  Objekt ideální mladé č isté ženy  Ur č eno pro ženy s problematickou identifikací tohoto ženského vzoru  Idealní při párové terapii  problém s po č etím aj. Petr Bartůšek / III. Ročník Arteterapie

10  Ó mocná ochránkyně, nevyčerpatelná studnice milostí, z které tvoji ctitelé mohou každodenně čerpati milosti v mířejejhojnější: zde na tomto milostném obrazu se nám představuješ, kterak jako dítě se za nás u Boha přimlouváš se sepjatýma rukama v chrámu jerusalemském. Tvou přímluvu rád slyší mocný Hospodin. Dovol nám tudíš, pomocnice naše, vrátit se s novou důvěrou k tvému starému a drahému obrazu, tobě důstojně poděkovali za všecky milosti, tobě vzdáti chválu a úctu a tebe pokorně prositi, bys nepřestávala chrániti všech svých ctitelů a za ně u boha se přimlouvati, dokud nedospějeme do chrámu věčné slávy, kde tě budeme věčně chváliti a oslavovati. Amen.“  (Panna Marie Budějovická, Jan Zíka, str.: 109) Petr Bartůšek / III. Ročník Arteterapie

11

12 Děkuji Vám za pozornost! Petr Bartůšek / III. Ročník Arteterapie


Stáhnout ppt "Petr Bart ůš ek 3. Ro č n í k Arteterapie PF / JCU Petr Bartůšek / III. Ročník Arteterapie."

Podobné prezentace


Reklamy Google