Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

K přírodě aktivně!.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "K přírodě aktivně!."— Transkript prezentace:

1 K přírodě aktivně!

2 Projekt „K přírodě aktivně“ Přizpůsobení zahrady mateřské školy v podnětné prostředí a prostor pro budování aktivního pozitivního vztahu dětí k přírodě. Tento projekt je spolufinancován Královéhradeckým krajem.

3 Realizátorem projektu je Mateřská škola Slunečnice, která je součástí školského zařízení Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola Hradec Králové.

4 Cíle projektu Vybudovat u dětí se specifickými potřebami aktivní pozitivní vztah k okolní živé i neživé přírodě. Zprostředkovat dětem se specifickými potřebami poznání přírody a jejích zákonitostí pro ně srozumitelnou formou (konkrétní, zážitkové učení v reálných podmínkách). Naučit děti zodpovědnosti vůči přírodě, uvědomění si, že svým chováním ovlivňují okolní prostředí. Podílet se na ochraně ptactva. Získat elementární znalosti o přírodě, jejích proměnách, vývoji a provázanosti.

5 Všemi aktivitami se snažíme naplňovat cíle našeho projektu.
Den stromů (výsadba, výstava, medializace) Instalace ptačích budek Výstavba altánu Realizace smyslového chodníku Vybudování naučné stezky

6 Den stromů V listopadu se uskutečnila na zahradě MŠ akce Den stromů. Za pomoci zahradníků a dětí si každá třída vysadila svůj strom, který budou v rámci ročních období děti pozorovat a starat se o něj. Na zahradě byly vysázeny i další stromy a došlo ke zmlazení keřů na školní zahradě.

7 V MŠ také proběhla soutěž pro rodiče a děti o vytvoření stromu nejrůznějšími výtvarnými technikami. Rodiče i děti se v hojné míře zapojili.

8 „K přírodě si děti ze školky postupně vytvářejí aktivní vztah
O těchto aktivitách jsme informovali veřejnost v Hradeckém deníku. Hradecký deník.cz - článek o MŠ Slunečnice ze soboty „K přírodě si děti ze školky postupně vytvářejí aktivní vztah K přírodě aktivně! - ekologický projekt královéhradecké mateřské školy Slunečnice. Hradec Králové - Mateřská škola Slunečnice v Hradci Králové, která zajišťuje komplexní výchovně-vzdělávací péči dětem se zdravotním postižením různého typu a stupně, včetně dětí s kombinovanými vadami a autismem, začala s realizací svého ekologického projektu „K přírodě aktivně!" hrazeného z krajského dotačního programu.“

9 Čtyři různé stromy První etapou byl výběr a výsadba stromů na školní zahradě. Třída Čmeláčků zvolila jabloň, Berušky třešeň, Sluníčka sakuru a Kuřátka jeřáb. V podzimních měsících jsme při vycházkách s dětmi stromy pozorovali a vybírali jsme, který by se nám líbil. Potom jsme si v mateřské škole vyrobili vlastní stromečky ze spadaného listí a přírodnin. Výtvarné činnosti se přenesly i do rodin dětí, neboť vytvářely výrobky pro soutěž „O nejkrásnější strom". Na konci listopadu při akci „Den stromů" si každá třída za pomoci profesionálních zahradníků vysadila svůj vlastní strom. Děti s nadšením pomáhaly zahrnout nový stromek zeminou a zalévat ho. Také si stromeček pohladily, či mu zazpívaly písničku, aby dobře rostl. Hradecký deník.cz - článek o MŠ Slunečnice ze soboty

10 Podpora vnímání Cílem výsadby stromů je seznámit děti s okolní přírodou, a to především aktivními činnostmi a cestou bezprostředního pozorování. Zážitkové učení dětem pomáhá postupně chápat elementární vztahy a souvislosti mezi člověkem a přírodou. U „svých" stromů se budou třídy společně scházet, chtějí pozorovat přírodní jevy spojené se střídáním ročních období a společně hodlají o stromky pečovat. Díky projektu se zahrada královéhradecké mateřské školy obohatí také o další podněty, které u dětí povedou k podpoře vnímavosti, ale rovněž k začátkům spoluodpovědnosti za tvorbu okolního prostředí ve kterém žijí. Autor článku: Mgr. Jana Brandejsová Hradecký deník.cz - článek o MŠ Slunečnice ze soboty

11 Ptačí budky, krmítka Pozorování ptactva jsme podpořili nákupem a připevněním krmítek, krmením ptactva.

12 Altán Na konci měsíce  listopadu 2014 byl vytvořen základ k altánu za pomoci a spoluúčasti rodičů dětí z MŠ. Byly usazeny obrubníky, zabetonované patky, prostor připraven pro vybudování podlahy (vysypání kamenné drtě). Altán firma postavila na začátku měsíce března. Podlaha byla udělána opět za pomoci rodičů dětí z MŠ a bylo upraveno okolí altánu.  

13 Součástí altánu jsou stoly a skříňky na ukládání přírodních a didaktických materiálů pro každou třídu.

14 Meteorologická budka U altánu je umístěna meteorologická budka, jejímž prostřednictvím budeme s dětmi sledovat vítr (korouhev), teplotu (teploměr), srážky a celkový vliv počasí na okolní přírodu.

15 Smyslový chodník Po usazení altánu byl vedle něho svépomocně zbudovaný smyslový chodník.

16 Smyslový chodník Materiál (mulčovací kůra, kamínky a písek) nám poskytly a dovezly Městské lesy Hradec Králové a.s.

17 Naučná stezka Naučná stezka sestává z pojmenování a označení několika stromů na zahradě MŠ. Postupně s dětmi tuto aktivitu budeme rozšiřovat na poznávání dalších stromů, jejich plodů a listů. Závěr naučné stezky bude v altánu, kde děti budou průběžně vytvářet obrázkové, laminované karty nejen stromů, ale i rostlin, hmyzu, zvířat a ptáků a paní učitelky z každé třídy jim vytvoří vlastní soubor. Součástí této smyslové a naučné stezky budou proutěné koše a ošatky na sběr, poznávání a třídění přírodních materiálů.

18 Lavičky a zahradní potřeby Do MŠ byly dále zakoupeny zahradní lavice, které využijeme k odpočinku dětí a pozorování přírody. V nákupu zahradních potřeb jsme se zaměřili na pomůcky pro pěstování rostlin pro děti i dospělé, kteří se společnými silami o zahradu starají (velké truhlíky, náčiní, konve, kompostér), ošetřování trávníků a výsadby (různé pomůcky – hrábě, konve, rýče apod., strunový vyžínač, vysavač listí, ochranné pomůcky, ale i přívodné kabely, hadice apod.)  

19 Pro malé zahradníky

20 Publicita

21 DĚKUJEME VŠEM ZÚČASTNĚNÝM ZA PODPORU
V našem úsilí budeme i nadále pokračovat a stavět se K PŘÍRODĚ AKTIVNĚ!


Stáhnout ppt "K přírodě aktivně!."

Podobné prezentace


Reklamy Google