Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sluchové a rovnovážné ústrojí Morfologieaembryologie Auris, is = Us, oton.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sluchové a rovnovážné ústrojí Morfologieaembryologie Auris, is = Us, oton."— Transkript prezentace:

1 Sluchové a rovnovážné ústrojí Morfologieaembryologie Auris, is = Us, oton

2 Sluchové a rovnovážné ústrojí Zevní ucho Zevní ucho (Auris externa) (Auris externa) Střední ucho Střední ucho (Auris media) (Auris media) Vnitřní ucho Vnitřní ucho (Auris interna) (Auris interna) = Organum = Organum vestibulo- vestibulo- cochleare cochleare

3 Zevní ucho (Auris externa) Boltec (Auricula, Pinna) Boltec (Auricula, Pinna) elastická chrupavka elastická chrupavka Zevní zvukovod Zevní zvukovod (Meatus acusticus externus) (Meatus acusticus externus) Bubínek Bubínek (Membrana tympanica, Myrinx) (Membrana tympanica, Myrinx)

4 Helix Helix crus, spina, cauda crus, spina, cauda (tuberculum auriculare Darwini, apex auriculae) (tuberculum auriculare Darwini, apex auriculae) Antihelix Antihelix crura, fossa triangularis crura, fossa triangularis Scapha Scapha Concha auriculae Concha auriculae cymba, cavitas cymba, cavitas Tragus Tragus Antitragus Antitragus Incisura intertragica Incisura intertragica Lobulus auriculae Lobulus auriculae Zadní plocha = negativní obraz přední Boltec

5 Vazy: lig. auriculare ant., sup., post. Svaly boltce - inervace: n. facialis Vnější svaly = mimické Vnější svaly = mimické mm. auriculares (ant., sup., inf.) mm. auriculares (ant., sup., inf.) m. temporoparietalis m. temporoparietalis Vlastní svaly: rudimentární Vlastní svaly: rudimentární m. tragicus + antitragicus m. tragicus + antitragicus m. helicis major+minor m. helicis major+minor m. obliquus + transversus auriculae, m. pyramidalis auriculae m. obliquus + transversus auriculae, m. pyramidalis auriculae Chrupavka: Cartilago auriculae - elastická Kůže: vzadu volnější, vpředu pevně k perichondriu - othematom

6 Boltec – zásobení Tepny: rr. auriculares ant.  a. temporalis superficialis Tepny: rr. auriculares ant.  a. temporalis superficialis a. auricularis post.  a. carotis externa a. auricularis post.  a. carotis externa Žíly: v. jugularis ext. Žíly: v. jugularis ext. Míza: n.l. parotidei, mastoidei Míza: n.l. parotidei, mastoidei Nervy: senzitivní Nervy: senzitivní nn. auriculares ant. z nn. auriculares ant. z n. auriculotemporalis (horní přední 2/3) r. auricularis n. X. (concha) r. auricularis n. X. (concha) n. occipitalis minor (vzadu nahoře) n. occipitalis minor (vzadu nahoře) n. auricularis magnus (dole) n. auricularis magnus (dole) motorické: n. VII. motorické: n. VII.

7 Zevní zvukovod (Meatus acusticus externus) porus acusticus externus  šikmo ventromed.  med.  opět šikmo ventromed. (celkově se sbíhá vpřed 160º a svažuje se konvexně, délka si 22 mm) porus acusticus externus  šikmo ventromed.  med.  opět šikmo ventromed. (celkově se sbíhá vpřed 160º a svažuje se konvexně, délka si 22 mm) vnější 2/3 – hyalinní chrupavka otevřená vpřed a dolů (incisurae Santorini), lamina tragi (vpředu) vnější 2/3 – hyalinní chrupavka otevřená vpřed a dolů (incisurae Santorini), lamina tragi (vpředu) přechod – nejužší místo – cizí tělesa !!! přechod – nejužší místo – cizí tělesa !!! vnitřní 1/3 – kostěná – incisura tympanica Rivini vnitřní 1/3 – kostěná – incisura tympanica Rivini glandulae ceruminosae + sebaceae  ušní maz (cerumen) – ochrana glandulae ceruminosae + sebaceae  ušní maz (cerumen) – ochrana tragi (po 30. roce) tragi (po 30. roce) kůže přirostlá k perichondriu – malý zánět bolestivý !!! kůže přirostlá k perichondriu – malý zánět bolestivý !!! přední stěna: vztah ke gl. parotis a art. temporomandibularis přední stěna: vztah ke gl. parotis a art. temporomandibularis

8 Zevní zvukovod (Meatus acusticus externus) zásobení Tepny: jako boltec + a. auricularis prof.  a. maxillaris Tepny: jako boltec + a. auricularis prof.  a. maxillaris Žíly: v. temporalis superf., v. auricularis post. Žíly: v. temporalis superf., v. auricularis post. Míza: n.l. parotidei, mastoidei Míza: n.l. parotidei, mastoidei Nervy: r. auricularis n.X. (zadní dolní část), n. auriculotemporalis  r. meatus ac. externi Nervy: r. auricularis n.X. (zadní dolní část), n. auriculotemporalis  r. meatus ac. externi

9 Bubínek (Membrana tympanica, Myrinx)

10 Bubínek - stavba Sulcus tympanicus, incisura tympanica Rivini Sulcus tympanicus, incisura tympanica Rivini 9x10 mm, tloušťka 0,1 mm, plocha 55 mm 2 9x10 mm, tloušťka 0,1 mm, plocha 55 mm 2 Anulus fribrocartilagineus Anulus fribrocartilagineus vnější povrch - ztenčená epidermis (ektoderm) vnější povrch - ztenčená epidermis (ektoderm) vrstva tuhého kolagenního vaziva (mezenchym) vrstva tuhého kolagenního vaziva (mezenchym) vnitřní povrch - jednovrstevný kubický epitel (endoderm) vnitřní povrch - jednovrstevný kubický epitel (endoderm)

11 Bubínek Otoskopie  umbo m.t.  stria mallearis  prominetia mallearis  plica mallearis ant. + post.  světelný reflex – trigonum Wilde (= cone of light, light reflex, Politzer's luminous cone) Bezoldova trias: prominentia + stria + reflex pars flaccida Shrapnelli (5 mm 2 ) x pars tensa - deklinace bubínku (50º sagitálně) - inklinace bubínku (45 º transverzálně) Paracentéza: dolní zadní kvadrant

12

13 Bubínek - zásobení Tepny: Tepny: a. auricularis prof.  a. maxillaris (vnější plocha) a. auricularis prof.  a. maxillaris (vnější plocha) aa. tympanicae (vnitřní plocha) aa. tympanicae (vnitřní plocha) Míza: n.l. mastoidei, parotidei Míza: n.l. mastoidei, parotidei Nervy: Nervy: a. auricularis n.X. a. auricularis n.X. n. auriculotemporalis  r. membranae tympani n. auriculotemporalis  r. membranae tympani

14 Střední ucho (Auris media) Středoušní dutina (Cavitas tympani) Středoušní dutina (Cavitas tympani) Středoušní kůstky (Ossicula aditus) Středoušní kůstky (Ossicula aditus) Středoušní klouby (Articulationes ossiculorum auditus) Středoušní klouby (Articulationes ossiculorum auditus) Středoušní svaly (Musculi ossiculorum auditus) Středoušní svaly (Musculi ossiculorum auditus) Sluchová trubice (Tuba auditiva Eustachii) Sluchová trubice (Tuba auditiva Eustachii)

15 Středoušní dutina (Cavitas tympani) paries tegmentalis paries tegmentalis paries jugularis: prominetia styloidea paries jugularis: prominetia styloidea paries mastoideus: aditus ad antrum mastoideum, prominetia canalis semicircularis lat. + n. VII., eminetia pyramidalis, fossa incudis, apertura tympanica canaliculi chordae tympani, antrum mastoideum (cellulae m.) paries mastoideus: aditus ad antrum mastoideum, prominetia canalis semicircularis lat. + n. VII., eminetia pyramidalis, fossa incudis, apertura tympanica canaliculi chordae tympani, antrum mastoideum (cellulae m.) paries caroticus paries caroticus paries membranaceus paries membranaceus paries labyrinthicus paries labyrinthicus

16

17 promontorium – první závit hlemýždě promontorium – první závit hlemýždě sulcus promontorii – plexus tympanicus sulcus promontorii – plexus tympanicus fenestra vestibuli (= ovalis) – baze třmínku + membrana stapedia fenestra vestibuli (= ovalis) – baze třmínku + membrana stapedia fenestra cochlae (= rotunda) – membrana tympani secundaria fenestra cochlae (= rotunda) – membrana tympani secundaria Středoušní dutina paries labyrinthicus

18 Středouší - zásobení Tepny: 4 aa. tympanicae, rr. caroticotympanici Tepny: 4 aa. tympanicae, rr. caroticotympanici Žíly: do plexus pterygoideus + sinus petrosus sup. Žíly: do plexus pterygoideus + sinus petrosus sup. Míza: n.l. parotidei, mastoidei, cervicales profundi, retropharyngei Míza: n.l. parotidei, mastoidei, cervicales profundi, retropharyngei Nervy: Nervy: n. tympanicus (n.IX) – senzitivní + parasympatický (ganglion tympanicum) n. tympanicus (n.IX) – senzitivní + parasympatický (ganglion tympanicum) r. pharyngeus (n.V2) pro chrupavčitou sluchové trubice r. pharyngeus (n.V2) pro chrupavčitou sluchové trubice nn. caroticotympanici (sympatické) nn. caroticotympanici (sympatické)

19 Středoušní kůstky (Ossicula aditus) Kladívko (Malleus, Hammer) caput caput collum collum manubrium manubrium processus lateralis processus lateralis processus anterior processus anterior

20 Středoušní kůstky (Ossicula aditus) Kovadlinka (Incus, Anvil) corpus corpus crus longum crus longum processus lenticularis processus lenticularis crus breve crus breve Třmínek (Stapes, Stirrup) caput caput (collum) (collum) crus ant. + post. crus ant. + post. basis basis

21 Středoušní klouby a vazy (Articulationes ossiculorum auditus) art. incudomallearis (sedlovitý) art. incudomallearis (sedlovitý) art. incudostapedia (kulovitý) art. incudostapedia (kulovitý) syndesmosis tympanostapedialis syndesmosis tympanostapedialis otosclerosis – zkostnatění někdy oba klouby nahrazeny syndesmózou

22 Středoušní vazy (Ligg. ossiculorum auditus) lig. mallei ant. (spina o.s.)+ sup.+ lat. lig. mallei ant. (spina o.s.)+ sup.+ lat. lig. incudis sup. (fossa i.) + post. lig. incudis sup. (fossa i.) + post. membrana stapedialis (fenestra vestibuli) membrana stapedialis (fenestra vestibuli) lig. anulare stapediale (fenestra vestibuli) lig. anulare stapediale (fenestra vestibuli) membrana tympani secundaria = druhotný bubínek (fenestra cochleae) membrana tympani secundaria = druhotný bubínek (fenestra cochleae)

23 Svaly středouší m. tensor tympani m. tensor tympani semicanalis m.t.t. semicanalis m.t.t. processus cochleariformis processus cochleariformis manubrium mallei manubrium mallei inervace: n.V3 m. stapedius m. stapedius eminetia pyramidalis eminetia pyramidalis collum stapedis collum stapedis inervace: n.VII n. stapedius z pars mastoidea canalis nervi facialis

24 Středouší tvar přesýpacích hodin – 2 mm u bubínku (= mesotympanon) tvar přesýpacích hodin – 2 mm u bubínku (= mesotympanon) recessus epitympanicus (= atticus, epitympanon, epitympanum) – 6 mm recessus epitympanicus (= atticus, epitympanon, epitympanum) – 6 mm recessus hypotympanicus (hypotympanon)– 4 mm recessus hypotympanicus (hypotympanon)– 4 mm plicae malleares ant., post.  recessus ant., sup., post. (= Prussakův prostor) plicae malleares ant., post.  recessus ant., sup., post. (= Prussakův prostor) plica chordae tympani, incudialis, stapedialis plica chordae tympani, incudialis, stapedialis sliznice - jednovrstevný kubický epitel (různá výška) sliznice - jednovrstevný kubický epitel (různá výška) pohárkové buňky jen u ústí tuba auditiva !!! pohárkové buňky jen u ústí tuba auditiva !!! žádné žlázky !!! žádné žlázky !!!

25

26

27 Soscová /Bradavková dutina (Antrum mastoideum) aditus ad antrum mastoideum aditus ad antrum mastoideum cellulae mastoideae cellulae mastoideae (vývoj postnatálně – 6. rok) (vývoj postnatálně – 6. rok) typ pneumatický typ pneumatický typ diploický typ diploický typ sklerotický typ sklerotický cellulae tympanicae cellulae tympanicae plochý 1-vrstevný epitel plochý 1-vrstevný epitel blízký vztah k sinus sigmoideus blízký vztah k sinus sigmoideus mastoidektomie mastoidektomie

28 Sluchová trubice (Tuba auditiva) Tuba auditoria, tuba pharyngotympanica, salpinx, tuba Eustachii ostium tympanicum ostium tympanicum pars ossea (= semicanalis t.a.) – cellulae pneumaticae pars ossea (= semicanalis t.a.) – cellulae pneumaticae pars cartilaginea – cartilago (lamina med.+ lat., lamina membranacea) – pod sliznicí tonsilla tubaria Gerlachi pars cartilaginea – cartilago (lamina med.+ lat., lamina membranacea) – pod sliznicí tonsilla tubaria Gerlachi při zbytnění mandle poruch ventilace (zejména u dětí)  zánět středouší při zbytnění mandle poruch ventilace (zejména u dětí)  zánět středouší ostium pharyngeum (v úrovni meatus nasi inf.) ostium pharyngeum (v úrovni meatus nasi inf.)

29 Sluchová trubice (Tuba auditiva)

30 Sluchová trubice (Tuba auditiva) Tuba auditoria, tuba pharyngotympanica, salpinx, tuba Eustachii vyrovnává tlak v hltanu a středouší vyrovnává tlak v hltanu a středouší šířka 2 mm, délka 40 mm šířka 2 mm, délka 40 mm přechod víceřadého cylindrického epitelu v jednovrstevný cylindrický přechod víceřadého cylindrického epitelu v jednovrstevný cylindrický glandulae tubariae, pohárkové buňky – v chrupavčité části glandulae tubariae, pohárkové buňky – v chrupavčité části u dětí vodorovnější, kratší a širší u dětí vodorovnější, kratší a širší katetrizace přes nosní dutinu katetrizace přes nosní dutinu

31 otevření: m. tensor tympani m. tensor tympani m. salpingopharyngeus m. salpingopharyngeus ? role m. levator veli palatini nejasná ? Ostmannovo tukové t ěleso Ostmannovo tukové t ěleso Sluchová trubice (Tuba auditiva)

32 Vnitřní ucho (Auris interna) organum vestibulocochleare organum vestibulocochleare kostěný labyrint (labyrinhtus osseus) kostěný labyrint (labyrinhtus osseus) předsíň (vestibulum) předsíň (vestibulum) polokruhové kanálky (canales semicirculares) polokruhové kanálky (canales semicirculares) hlemýžď (cochlea) hlemýžď (cochlea) vnitřní zvukovod = sluchovod (meatus acusticus internus) vnitřní zvukovod = sluchovod (meatus acusticus internus) spatium perilymphaticum spatium perilymphaticum blanitý labyrint (labyrinthus membranaceus) blanitý labyrint (labyrinthus membranaceus) labyrinthus vestibularis labyrinthus vestibularis labyrinthus cochlearis labyrinthus cochlearis spatium endolymphaticum spatium endolymphaticum

33

34

35 Kostěný labyrint (labyrinthus osseus) předsíň (vestibulum ) recessus ellipticus (utricularis) recessus ellipticus (utricularis) apertura int. canaliculi vestibuli apertura int. canaliculi vestibuli macula cribrosa superior macula cribrosa superior crista vestibuli (pyramis vestibuli) crista vestibuli (pyramis vestibuli) recessus sphericus (saccularis) recessus sphericus (saccularis) recessus cochlearis recessus cochlearis macula cribrosa media macula cribrosa media macula cribrosa inferior macula cribrosa inferior

36 Blanitý labyrint (Labyrinthus membranaceus) Rovnovážné bludiště (Labyrinhtus vestibularis) Utriculus (Váček ; Elipsovitý váček) Utriculus (Váček ; Elipsovitý váček) Sacculus (Sáček; Kulovitý váček) Sacculus (Sáček; Kulovitý váček) Ductus semicirculares (ampullae, crura) Ductus semicirculares (ampullae, crura) Ductus utriculosaccularis, reuniens Ductus utriculosaccularis, reuniens Macula utriculi, sacculi – membrana statoconiorum (statoconium, striola) Macula utriculi, sacculi – membrana statoconiorum (statoconium, striola) Crista ampullaris (sulcus, cupula) Crista ampullaris (sulcus, cupula)

37 Otolitické orgány saculus et utriculus makula makula vláskové buňky vláskové buňky podpůrné buňky podpůrné buňky gelová vrstva gelová vrstva oto conia - krystaly CaCO 3 oto conia - krystaly CaCO 3 (otolithy – termín pro krystaly u plazů) (otolithy – termín pro krystaly u plazů)

38 Kostěný labyrint (Labyrinhtus osseus) Polokruhové kanálky (Canales semicirculares) Canalis semicircularis anterior (souběžný s osou pyramidy) – eminentia arcuata Canalis semicircularis anterior (souběžný s osou pyramidy) – eminentia arcuata Canalis semicircularis posterior (kolmý) Canalis semicircularis posterior (kolmý) Canalis semicircularis lateralis (vodorovný) – prominentia c.s.l. Canalis semicircularis lateralis (vodorovný) – prominentia c.s.l. ampulla ossea (3) crus commune (ant. + post.), simplex (lat.)

39

40 Polokruhové kanálky blanité uvnitř kostěných blanité uvnitř kostěných receptory v ampulách receptory v ampulách cristae ampullares cristae ampullares hřeben kolmo na osu kanálku hřeben kolmo na osu kanálku cupula - gelová hmota cupula - gelová hmota vláskové buňky vláskové buňky podpůrné buňky podpůrné buňky

41 Vláskové buňky dva typy dva typy na apikálním povrchu: na apikálním povrchu: 1 kinocilie 1 kinocilie několik stereocilií několik stereocilií bazálně - synapse s nervovými vlákny bazálně - synapse s nervovými vlákny

42 Kostěný labyrint (Labyrinhtus osseus) Hlemýžď (Cochlea) cupula, basis (2 a ¾ závitu) cupula, basis (2 a ¾ závitu) scala vestibuli  helicotrema  scala tympani scala vestibuli  helicotrema  scala tympani canalis spiralis cochleae canalis spiralis cochleae lamina spiralis ossea lamina spiralis ossea lamella vestibularis + spiralis lamella vestibularis + spiralis hamulus l.s. (konec v helicotrematu) hamulus l.s. (konec v helicotrematu) lamina spiralis secundaria (jen v první závitu) lamina spiralis secundaria (jen v první závitu) apertura interna canaliculi cochleae apertura interna canaliculi cochleae

43 Kostěný labyrint (Labyrinhtus osseus) Hlemýžď (Cochlea) Vřeténko (Modiolus) basis basis lamina lamina canalis spiralis – ganglion cochleare canalis spiralis – ganglion cochleare canales longitudinales – n. cochlearis canales longitudinales – n. cochlearis

44

45 Kostěný labyrint (Labyrinhtus osseus) Vnitřní zvukovod (Meatus acusticus internus) porus acusticus internus porus acusticus internus fundus m.a.i. fundus m.a.i. crista transversa + verticalis crista transversa + verticalis area n. VII. area n. VII. area cochlearis – tractus spiralis foraminosus area cochlearis – tractus spiralis foraminosus area vestibularis sup. + inf. area vestibularis sup. + inf. foramen singulare foramen singulare

46

47 Blanitý labyrint (labyrinthus membranaceus) Labyrinhtus cochlearis scala media = ductus cochlearis paries vestibularis: membrana vestibularis Reissneri paries vestibularis: membrana vestibularis Reissneri paries externus: stria vascularis, prominentia spiralis, vas prominens, lig. spirale paries externus: stria vascularis, prominentia spiralis, vas prominens, lig. spirale paries tympanicus (= membrana spiralis): crista basilaris, lamina basilaris, vas spirale paries tympanicus (= membrana spiralis): crista basilaris, lamina basilaris, vas spirale limbus spiralis: labium limbi tympanici, labium limbi vestibularis, (dentes acustici) limbus spiralis: labium limbi tympanici, labium limbi vestibularis, (dentes acustici) membrana tectoria membrana tectoria Organum spirale Corti Organum spirale Corti membrana reticularis, sulcus spiralis internus + externus membrana reticularis, sulcus spiralis internus + externus

48 Hlemýžď (Cochlea)

49 Scala media obsahuje endolymfu obsahuje endolymfu na lamina basilaris je Cortiho orgán na lamina basilaris je Cortiho orgán ten je překryt membrana tectoria ten je překryt membrana tectoria kostěná lamina spiralis kostěná lamina spiralis ligamentum spirale ligamentum spirale

50 Cortiho orgán (Organum spirale) vláskové buňky vláskové buňky vnější (3-4 řady) a vnitřní (1 řada) vnější (3-4 řady) a vnitřní (1 řada) na povrchu stereocilie na povrchu stereocilie vrcholy zabořeny do membrana tectoria vrcholy zabořeny do membrana tectoria mezi nimi Nuelův prostor mezi nimi Nuelův prostor podpůrné buňky podpůrné buňky pilířové (Cortiho) - ohraničují vnitřní tunel pilířové (Cortiho) - ohraničují vnitřní tunel falangeální (Deitersovy) - obalují vláskové buňky falangeální (Deitersovy) - obalují vláskové buňky zevní popůrné – cylindrické Hensenovy a kubické Claudiusovy zevní popůrné – cylindrické Hensenovy a kubické Claudiusovy

51 Endolymfa a perilymfa Endolymfa: podobná nitrobuněčné tekutině Endolymfa: podobná nitrobuněčné tekutině stria vascularis  scala media  ductus endolymphaticus  saccus endolymphaticus (slepý)  žíly Perilymfa: podobná MMM Perilymfa: podobná MMM canalicus cochleae propojen se subarachnoideálním prostorem

52 Vnitřní ucho – cévní zásobení Tepny: a. basilaris  a. inf. ant. cerebelli  a. labyrinthi Žíly: vv. labyrinthi  sinus petrosus inf. vv. labyrinthi  sinus petrosus inf. v. aqueductus vestibuli, v. aqueductus cochleae v. aqueductus vestibuli, v. aqueductus cochleae Míza: mízu nahrazuje endolymfa a perilymfa

53 Vnitřní ucho - nervy Nervus vestibularis – ggl. vestibulare Scarpae pars superior pars superior n. utriculoampullaris n. utriculoampullaris pars inferior pars inferior n. saccularis n. saccularis n. ampullaris posterior n. ampullaris posterior Nervus cochlearis – ggl. cochleare Corti !!! bipolární neurony !!!

54

55 ladičkové zkoušky (Rinné, Weber, Schwabach) vyšetření nystagmu (9 směrů dle Heringa) Romberg – stojí a zavře oči Hautant – v sedě předpaží a zavře oči Unterberger – zavře oči a pochoduje 30 s na místě VIII. - Nervus vestibulocochlearis vyšetření

56 VIII. - Nervus vestibulocochlearis dráždění / obrna porucha slyšení (= hypacusis  anacusis ) hluchota (= surditas) ušní šelesty (= tinnitus) – hučení, pískání, zvonění… závratě (= vertigo) vůlí neovlivnitelné pohyby očí (= nystagmus)nystagmus pomalá složka – silnější strana přetlačuje slabší rychlá složka – kompenzační pohyb zpět – podle ní se popisuje směr nystagmu poruchy stoje a chůze (= ataxie)

57 Sluchová dráha I. Projekční → Vzestupná → Senzorická 4 – neuronová zkřížená i nezkřížená dráha 1. neuron: bipolární buňka v ganglion cochleare Corti ve tvaru spir á ly  n. cochlearis  n. VIII  dráha se dělí na 2 části do nuclei cochleares ant. + post.

58

59 2. neuron: pons buňky v nucleus cochlearis posterior (hloubka t ó nů) et anterior (intenzita t ó nů) – odděleny pedunculus cerebellaris inferior  křížení  lemniscus lateralis  colliculus inferior odbočka: nucleus olivaris superior (  kontralaterální je inhibováno z ncl. v corpus trapezoideum)  určení prostorové orientace sluchu Sluchová dráha II.

60 Sluchová dráha

61 Sluchová dráha III. 3. neuron: mesencephalon buňky v colliculus inferior  brachium coll.inf. tonotopick é uspoř á d á n í commissura colliculi inferioris 4. neuron: diencephalon - metathalamus buňky v corpus geniculatum mediale  lobus temporalis - gyrus temporalis transversus Heschli, area 41, 42

62 Sluchová dráha – 3D

63 Rovnovážná dráha I. Projekční → Vzestupné → SenzorickéProjekční → Vzestupné → Senzorické 3-neuronová, zkřížená dráha3-neuronová, zkřížená dráha 1. neuron: bipolární buňka ganglion vestibulare Scarpae  n. vestibularis  n. VIII část vláken jde jako tractus vestibulocerebellaris directus bez přepojení do mozečkučást vláken jde jako tractus vestibulocerebellaris directus bez přepojení do mozečku 2. neuron: buňky nuclei vestibulares pontis  axony do různých struktur

64

65 Rovnovážná dráha II. – kam? mozková kůra mozeček RF → facilitační descendentní systém mícha jádra okohybných svalů přes paramediánní pontinní RF reflex hlava-oko

66 3. neuron: buňky nuclei ventrales thalami  mozková kůra lobus parietalis - gyrus postcentralis (area 2) – primární kůra parieto-inzulární kůra (gyrus insularis longus) + lobus temporalis - gyrus temporalis transversus Heschli (area 41,42) Rovnovážná dráha III. – do kůry

67 Tractus vestibulocerebellaris directus vestibulum  corpus juxtarestiforme (v PCI)  nodulus + uvula (ipsilat.) Tractus vestibulocerebellaris indirectus vestibulum  ncl. vestibulares  corpus juxtarestiforme (v PCI)  lobulus flocclulonodularis + vermis (bilat.) Rovnovážná dráha III. – do mozečku

68 Rovnovážná dráha III. – do míchy Ncl. fastigii cerebelli  ncl. vestibularis lat. Deitersi (bilat.)  tr. vestibulospinalis lateralis  alfa + gama-motoneurony extenzorů Ncl. vestibularis medialis + inferior  fasciculus longitudinalis medialis  interneurony (+ a -) v krční míše reflex hlava-oči

69 Vyšetření otoskopie, otomikroskopie – bubínek otoskopie, otomikroskopie – bubínek paracentéza, gromety paracentéza, gromety ladičkové zkoušky ladičkové zkoušky vestibulookulární reflex – nystagmus vestibulookulární reflex – nystagmus vestibulospinální reflexy (Rombergův, Unterbergerův test) vestibulospinální reflexy (Rombergův, Unterbergerův test) rtg (projekce Stenversova – meatus acusticus intenrus, Schüllerova – proc. mastoideus), CT, angiografie rtg (projekce Stenversova – meatus acusticus intenrus, Schüllerova – proc. mastoideus), CT, angiografie audiometrie audiometrie BER/BERA (ERA, AEP, ABR) BER/BERA (ERA, AEP, ABR) otoakustické emise (z vnějších vláskových buněk) otoakustické emise (z vnějších vláskových buněk) nystagmus – ENG (PENG), kalorický test nystagmus – ENG (PENG), kalorický test

70 Příznaky a choroby bolest ucha = otalgie bolest ucha = otalgie závrať = vertigo závrať = vertigo hučení / pískání = tinnitus hučení / pískání = tinnitus nystagmus = rychlé souhyby očí nystagmus = rychlé souhyby očí nedoslýchavost - hypacusis nedoslýchavost - hypacusis hluchota = surditas hluchota = surditas morbus Menière – iontové dysbalance morbus Menière – iontové dysbalance ateroskleróza na a. lybyrinthi ateroskleróza na a. lybyrinthi meningitis – nejčastější příčina získané hluchoty meningitis – nejčastější příčina získané hluchoty léčba: vazodilatancia léčba: vazodilatancia

71 Vývoj sluchorovnovážného ústrojí 3 zdroje + nervová vlákna 1. žaberní výchlipka, štěrbina a membrána 1. žaberní výchlipka, štěrbina a membrána mezenchym 1. a 2. žaberního oblouku mezenchym 1. a 2. žaberního oblouku povrchový ektoderrm hlavy povrchový ektoderrm hlavy vlákna z mezencefala vlákna z mezencefala

72 Vývoj zevního ucha meatus acusticus externus meatus acusticus externus 1. žaberní štěrbina 1. žaberní štěrbina při narození krátký (pozor na poranění) při narození krátký (pozor na poranění) pinna pinna 6 aurikulárních hrbolků (mezenchym) 6 aurikulárních hrbolků (mezenchym) především 2. žaberní oblouk (ale i 1.) především 2. žaberní oblouk (ale i 1.) appendices preauriculares appendices preauriculares

73 Vývoj zevního ucha

74 Vývoj středního ucha 1. žaberní výchlipka 1. žaberní výchlipka tuba auditiva et cavum tympani tuba auditiva et cavum tympani 1. žaberní oblouk 1. žaberní oblouk malleus, incus malleus, incus lig. mallei anterius lig. mallei anterius m. tensor tympani m. tensor tympani 2. žaberní oblouk 2. žaberní oblouk stapes stapes m. stapedius m. stapedius

75

76 Vývoj středního ucha antrum mastoideum antrum mastoideum nejsou přítomny cellulae mastoideae při narození nejsou přítomny cellulae mastoideae při narození až ve 2. roce až ve 2. roce dokončená pneumatizace asi v 6. roce dokončená pneumatizace asi v 6. roce

77 Vývoj membrana tympani vnější epitel z 1. žaberní štěrbiny vnější epitel z 1. žaberní štěrbiny vnitřní epitel z 1. žaberní výchlipky vnitřní epitel z 1. žaberní výchlipky mezenchym 1. a 2. žaberního oblouku mezenchym 1. a 2. žaberního oblouku

78 Vývoj vnitřního ucha začátek 4. týdne - otická plakoda (ektoderm) začátek 4. týdne - otická plakoda (ektoderm) sluchová jamka sluchová jamka sluchový váček (otocysta) sluchový váček (otocysta) výběžek pro ductus + saccus endolymphaticus výběžek pro ductus + saccus endolymphaticus dorzální část utrikulární dorzální část utrikulární ventrální část sakulární ventrální část sakulární

79

80

81 Vývoj vnitřního ucha z utrikulární části z utrikulární části diskovité výběžky - ductus semicirculares diskovité výběžky - ductus semicirculares rozšíření v ampulu a vznik krist rozšíření v ampulu a vznik krist ze sakulární části ze sakulární části divertikulum ductus cochlearis (stáčí se) divertikulum ductus cochlearis (stáčí se) vznik ductus reuniens vznik ductus reuniens Cortiho orgán (ze stěny d. cochlearis) Cortiho orgán (ze stěny d. cochlearis) vznik ganglion spirale vznik ganglion spirale

82

83 Vývoj vnitřního ucha okolní mezenchym se přemění na chrupavčitou capsula otica okolní mezenchym se přemění na chrupavčitou capsula otica v ní se objevují dutinky a tak vznikají perilymfatické prostory v ní se objevují dutinky a tak vznikají perilymfatické prostory ve 20. - 22. týdnu chrupavčitý model osifikuje ve 20. - 22. týdnu chrupavčitý model osifikuje

84

85 Kazuistika 1 muž, 28 let muž, 28 let vrátil se z dovolené z Egypta vrátil se z dovolené z Egypta otalgie 3 dny otalgie 3 dny bolest i na pohmat bolest i na pohmat objektivní vyšetření: palpačně citlivý tragus objektivní vyšetření: palpačně citlivý tragus otoskopicky: prosáklý zarudlý zvukovod s bělavým detritem buněk otoskopicky: prosáklý zarudlý zvukovod s bělavým detritem buněk

86 Kazuistika 1 - diagnóza otitis externa otitis externa choroba letních měsíců a koupání choroba letních měsíců a koupání komplik a ce: zejména u DM komplik a ce: zejména u DM  perichondritis až destrukce spánkové kosti  perichondritis až destrukce spánkové kosti

87 Kazuistika 2 žena, 3 roky žena, 3 roky v noci palčivá bolest pravého ucha, pláče, není k utišení, má 2 dny rýmu v noci palčivá bolest pravého ucha, pláče, není k utišení, má 2 dny rýmu v čekárně zvrací v čekárně zvrací teplota 38,3°C teplota 38,3°C otoskopicky: bubínek rudý, setřelý, vyklenutý vzad otoskopicky: bubínek rudý, setřelý, vyklenutý vzad

88 Kazuistika 2 - diagnóza otitis media acuta l. dx. otitis media acuta l. dx. léčba: paracentesis komplikace: perforace bubínku mastoiditis  trombóza sinus sigmoideus mastoiditis  trombóza sinus sigmoideus labyrinthitis labyrinthitis (chronická otitis media) (chronická otitis media) grometa

89 Kazuistika 3 žena, 34 let žena, 34 let tlak v levém uchu, náhlá nedoslýchavost, hučivý tinnitus, rotační závrať, zvracení tlak v levém uchu, náhlá nedoslýchavost, hučivý tinnitus, rotační závrať, zvracení závrať vymizela, ostatní přetrvává závrať vymizela, ostatní přetrvává objektivní vyšetření: harmonické vestibulární jevy (= projevy převahy jednoho labyrintu) objektivní vyšetření: harmonické vestibulární jevy (= projevy převahy jednoho labyrintu) audiometrie: percepční nedoslýchavost apikokochleárně audiometrie: percepční nedoslýchavost apikokochleárně léčba: vazodilatace léčba: vazodilatace

90 Kazuistika 3 - diagnóza Menièrova choroba Menièrova choroba hydrops labyrintu hydrops labyrintu za měsíc se pacientka vrací se stejnými potížemi za měsíc se pacientka vrací se stejnými potížemi dif.dg.: oběhové poruchy, ateroskleróza, roztroušení skleróza, neurinom akustiku dif.dg.: oběhové poruchy, ateroskleróza, roztroušení skleróza, neurinom akustiku

91 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Sluchové a rovnovážné ústrojí Morfologieaembryologie Auris, is = Us, oton."

Podobné prezentace


Reklamy Google