Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropy"— Transkript prezentace:

1 Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropy
Marian Jurečka ministr zemědělství Žofínské fórum

2 2014: rekordní rok českého zemědělství (srovnání s rokem 2013)
Zisk českého zemědělství: 22,9 mld. Kč (+ 40 %) Evropské fondy a národní zdroje: 32,9 mld. Kč (+ 12 %) Celková zemědělská produkce: 136,6 mld. Kč (+ 8 mld. Kč) Živočišná výroba + 10 % Sklizeň: obiloviny + 16,9 % technické plodiny + 15,3 % krmné plodiny + 18,6 % brambory + 30 %

3 Vývoj výroby masa a nákupu mléka
Ukazatel 2010 2011 2012 2013 2014 Výroba masa celkem (tuny jatečné hmotnosti) 96,9 % 94 % 94,7 % 97,6 % 100,8 % Hovězí a telecí maso 74 259 96, 4 % 72 125 97,1 % 65 713 91,1 % 64 825 98,6 % 65 529 101,1 % Vepřové maso 97 % 95,3 % 91,2 % 97,7 % 100,7 % Skopové a kozlí maso 149 99,4 % 163 109 % 171 105 % 179 104,9 % 192 107,2 % Drůbeží maso 90,4 % 102,7 % Nákup mléka celkem (tisíce litrů) 98,2 % 102,3 % 103,4 % 97,4 % 101,3 % Zdroj: ČSÚ, údaje za registrovaná jatka a mlékárny v ČR

4 Mléko a mléčné kvóty zrušení mléčných kvót (po více než 30 letech) Případné obtížné období by měly producentům mléka pomoci překonat tzv. přímé platby a opatření PRV Díky systému podpor na období by měli být čeští producenti mléka na evropském trhu konkurenceschopní Od března 2014 postupné snižování ceny mléka z 9,75 Kč/l na současných 8,31 Kč/l (propad o 14,8 %)

5 Vývoj cen mléka (2008 – květen 2015)

6 Produkce rostlinné výroby
Ukazatel 2013 2014 změna % Obiloviny celkem 7 512,6 8 779,3 16,9 Pšenice 4 700,7 5 442,3 15,8 Žito 176,3 129,1 -26,8 Ječmen 1 593,8 1 967,0 23,4 Oves 139,1 152,2 9,4 Kukuřice na zrno 675,4 832,2 23,2 Luskoviny 38,3 53,8 40,6 Brambory 536,4 697,5 30 Cukrová řepa 3 743,8 4 424,6 18,2 Olejniny celkem 1 533,7 1 644,1 7,2 Řepka 1 443,2 1 537,3 6,5 Mák 13,9 24,7 77,3 Chmel 5,3 6,2 16,4 Vinné hrozny 74,7 63,5 -15 Zdroj: ČSÚ, údaje v tis. t

7 Dotace dle sektorů a rozpočet 2015
Čerpání 2013 Čerpání 2014 Schválený rozpočet 2015 Živočišná produkce Rostlinná produkce Potravinářství Ostatní 87 906 Celkem Pozn.: údaje v tis. Kč Posílené dotační programy Nákazový fond 350 mil. Kč Poradenství a vzdělávání 10 mil. Kč Podpora technologických platforem v působnosti MZe 5 mi. Kč

8 Program rozvoje venkova 2014 - 2020
České zemědělství získá z PRV 3,1 mld. eur (přes 84 mld. Kč) Jednání s MF o navýšení rozpočtu PRV (kofinancování) Podpora konkurenceschopnosti v rámci PRV do investičních opatření cíleno zhruba 26 % rozpočtu PRV, tedy kolem 22 mld. Kč na programové období zásadní opatření: Investice do hmotného majetku investice týkající se zpracování/uvádění na trh a/nebo vývoje zemědělských produktů měly by vést zejména ke snížení výrobních nákladů, modernizaci, zlepšení parametrů užitkovosti a pohody zvířat, zvyšování kvality produkce, zlepšení ochrany ovzduší a klimatu, snížení spotřeby energií a vody

9 Program rozvoje venkova 2014 - 2020
Investice cílené zejména na zemědělce a potravináře Podpora investic v zemědělských podnicích: 330 mil. eur Podpora investic, které se týkají zpracování/uvádění na trh a/nebo vývoje zemědělských produktů: 98 mil. eur Podpora investic do infrastruktury související s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se zemědělství a lesnictví: 100 mil. eur Spolupráce: 110 mil. eur Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti zahrnuje Zahájení činnosti mladých zemědělců: 30 mil. eur Diverzifikace zemědělských podniků: 90 mil. eur

10 Implementace I. pilíře reformované SZP v ČR 2015 – 2020
Na přímé platby 2015 – 2020 je 141,084 mld. Kč (po zohlednění přesunu finančních prostředků z I. pilíře do II. pilíře ve výši 3 mld. Kč v letech 2015 – 2019) Roční obálky přímých plateb v období SAPS: 55 % (12,9 mld. Kč) Ozelenění: 30 % (7,1 mld. Kč) Dobrovolná podpora vázaná na produkci: 15 % (3,5 mld. Kč) Podpora pro mladé zemědělce: 0,2 % (0,47 mld. Kč) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Obálka PP v mld. Kč 23,248 23,226 23,203 23,703 23,702 24,002

11 Implementace I. pilíře reformované SZP v ČR 2015 – 2020
Pokračování režimu SAPS do roku 2020 Degresivita: sníží částky přímých plateb jednotlivých příjemců ve výši 5 % nad eur (4,13 mil. Kč), tyto peníze navýší rozpočet PRV Podpora pro mladé zemědělce: forma bonusu 25 % platby SAPS na prvních 90 ha zemědělského podniku Přechodná vnitrostátní podpora: pro r částka 880 mil. Kč, v dalších letech se bude její výše postupně snižovat v souladu s evropskou legislativou

12 Implementace I. pilíře reformované SZP v ČR 2015 – 2020
Rozdělení přechodné vnitrostátní podpory 880 mil. Kč/2015 Sektor Maximální možná částka v roce 2015 (mil. Kč) Podíl na celkové částce PVP v % Zemědělská půda 677,78 77,02 Chmel 28,60 3,25 Brambory pro výrobu škrobu 45,32 5,15 Přežvýkavci 100,67 11,44 Krávy bez tržní produkce mléka 26,31 2,99 Ovce/kozy 1,32 0,15 Celkem 880,00 100,00

13 Implementace I. pilíře reformované SZP v ČR 2015 – 2020
Peníze v max. výši % z vnitrostátního stropu (3,5 mld. Kč/rok) prostřednictvím dobrovolné podpory vázané na vybrané citlivé sektory: 13 %: brambory na výrobu škrobu, chmel, ovoce a zelenina včetně konzumních brambor, cukrová řepa, chov krav bez tržní produkce mléka, dojnice, ovce a kozy; 2 %: bílkovinné plodiny podmíněné chovem hospodářských zvířat Citlivé sektory Průměrná roční částka Brambory určené na výrobu škrobu 85 mil. Kč Chmel Ovoce 100 mil. Kč Zelenina Konzumní brambory 50 mil. Kč Cukrová řepa 450 mil. Kč Bílkovinné plodiny 461,55 mil. Kč Masné tele 668,22 mil. Kč Dojnice 1 383,78 mil. Kč Ovce a kozy 78,06 mil. Kč

14 Zjednodušení I. pilíře reformované SZP v ČR 2015 – 2020
Ozelenění: mj. zjednodušení celého schématu, vyjmutí speciálních plodin a zeleniny z povinnosti diverzifikace plodin Aktivní zemědělec: dobrovolnost zavedení této podmínky či celková změna nastavení Degresivita: plnění např. paušály či jinými zjednodušenými postupy Podpora pro mladé zemědělce: stanovit jednotné a konkrétní podmínky pro všechny členské státy s cílem zajistit stejný výklad evropské legislativy Krizová rezerva: v případě nevyčerpání přesunout zbylé prostředky do krizové rezervy pro následující rok (snížení administrativní zátěže platební agentury)

15 PGRLF Finanční alokace pro programy ad 1. – 4. 200 mil. Kč
Podpora nákupu techniky pro hospodaření v lesích Podpora nákupu techniky a technologií pro dřevozpracující provozovny                  Podpora školkařských provozoven na pozemcích určených k plnění funkce lesa Finanční podpora pojištění lesních porostů Zpracovatel ( potravináři) mil. Kč Úvěry na nákup půdy Podpora nákupu půdy – snížení jistiny úvěru Sociální zemědělství mil. Kč Programy ad 6. – 7. budou otevřeny v případě nevyčerpání finančních zdrojů jiných programů.

16 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropy"

Podobné prezentace


Reklamy Google