Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropy Marian Jurečka ministr zemědělství Žofínské fórum 26. 5. 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropy Marian Jurečka ministr zemědělství Žofínské fórum 26. 5. 2015."— Transkript prezentace:

1 Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropy Marian Jurečka ministr zemědělství Žofínské fórum 26. 5. 2015

2 2014: rekordní rok českého zemědělství (srovnání s rokem 2013) Zisk českého zemědělství: 22,9 mld. Kč (+ 40 %) Evropské fondy a národní zdroje: 32,9 mld. Kč (+ 12 %) Celková zemědělská produkce: 136,6 mld. Kč (+ 8 mld. Kč) Živočišná výroba+ 10 % Sklizeň: obiloviny+ 16,9 % technické plodiny+ 15,3 % krmné plodiny+ 18,6 % brambory+ 30 %

3 Vývoj výroby masa a nákupu mléka Ukazatel20102011201220132014 Výroba masa celkem (tuny jatečné hmotnosti) 514 776 96,9 % 483 953 94 % 458 329 94,7 % 447 525 97,6 % 451 186 100,8 % Hovězí a telecí maso74 259 96, 4 % 72 125 97,1 % 65 713 91,1 % 64 825 98,6 % 65 529 101,1 % Vepřové maso275 905 97 % 262 944 95,3 % 239 753 91,2 % 234 273 97,7 % 235 991 100,7 % Skopové a kozlí maso149 99,4 % 163 109 % 171 105 % 179 104,9 % 192 107,2 % Drůbeží maso164 400 97 % 148 639 90,4 % 152 613 102,7 % 148 174 97,1 % 149 410 100,8 % Nákup mléka celkem (tisíce litrů) 2 251 437 98,2 % 2 303 899 102,3 % 2 381 826 103,4 % 2 319 502 97,4 % 2 350 676 101,3 % Zdroj: ČSÚ, údaje za registrovaná jatka a mlékárny v ČR

4 Mléko a mléčné kvóty 31. 3. 2015 zrušení mléčných kvót (po více než 30 letech) Případné obtížné období by měly producentům mléka pomoci překonat tzv. přímé platby a opatření PRV Díky systému podpor na období 2015 - 2020 by měli být čeští producenti mléka na evropském trhu konkurenceschopní Od března 2014 postupné snižování ceny mléka z 9,75 Kč/l na současných 8,31 Kč/l (propad o 14,8 %)

5 Vývoj cen mléka (2008 – květen 2015)

6 Produkce rostlinné výroby Ukazatel20132014změna % Obiloviny celkem 7 512,68 779,316,9 Pšenice 4 700,75 442,315,8 Žito 176,3129,1-26,8 Ječmen 1 593,81 967,023,4 Oves 139,1152,29,4 Kukuřice na zrno 675,4832,223,2 Luskoviny 38,353,840,6 Brambory 536,4697,530 Cukrová řepa 3 743,84 424,618,2 Olejniny celkem 1 533,71 644,17,2 Řepka 1 443,21 537,36,5 Mák 13,924,777,3 Chmel 5,36,216,4 Vinné hrozny 74,763,5-15 Zdroj: ČSÚ, údaje v tis. t

7 Dotace dle sektorů a rozpočet 2015 Čerpání 2013Čerpání 2014 Schválený rozpočet 2015 Živočišná produkce979 3291 365 5621 035 500 Rostlinná produkce182 281208 588217 000 Potravinářství140 595152 404156 300 Ostatní87 906103 420161 200 Celkem1 390 1111 829 9741 570 000 Pozn.: údaje v tis. Kč Posílené dotační programy Nákazový fond350 mil. Kč Poradenství a vzdělávání10 mil. Kč Podpora technologických platforem v působnosti MZe5 mi. Kč

8 Program rozvoje venkova 2014 - 2020 České zemědělství získá z PRV 3,1 mld. eur (přes 84 mld. Kč) Jednání s MF o navýšení rozpočtu PRV (kofinancování) Podpora konkurenceschopnosti v rámci PRV  do investičních opatření cíleno zhruba 26 % rozpočtu PRV, tedy kolem 22 mld. Kč na programové období  zásadní opatření: Investice do hmotného majetku  investice týkající se zpracování/uvádění na trh a/nebo vývoje zemědělských produktů  měly by vést zejména ke snížení výrobních nákladů, modernizaci, zlepšení parametrů užitkovosti a pohody zvířat, zvyšování kvality produkce, zlepšení ochrany ovzduší a klimatu, snížení spotřeby energií a vody

9 Program rozvoje venkova 2014 - 2020 Investice cílené zejména na zemědělce a potravináře  Podpora investic v zemědělských podnicích: 330 mil. eur  Podpora investic, které se týkají zpracování/uvádění na trh a/nebo vývoje zemědělských produktů: 98 mil. eur  Podpora investic do infrastruktury související s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se zemědělství a lesnictví: 100 mil. eur  Spolupráce: 110 mil. eur  Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti zahrnuje Zahájení činnosti mladých zemědělců: 30 mil. eur  Diverzifikace zemědělských podniků: 90 mil. eur

10 Implementace I. pilíře reformované SZP v ČR 2015 – 2020 Na přímé platby 2015 – 2020 je 141,084 mld. Kč (po zohlednění přesunu finančních prostředků z I. pilíře do II. pilíře ve výši 3 mld. Kč v letech 2015 – 2019) Roční obálky přímých plateb v období 2015 - 2020  SAPS: 55 % (12,9 mld. Kč)  Ozelenění: 30 % (7,1 mld. Kč)  Dobrovolná podpora vázaná na produkci: 15 % (3,5 mld. Kč)  Podpora pro mladé zemědělce: 0,2 % (0,47 mld. Kč) 201520162017201820192020 Obálka PP v mld. Kč 23,24823,22623,20323,70323,70224,002

11 Implementace I. pilíře reformované SZP v ČR 2015 – 2020 Pokračování režimu SAPS do roku 2020  Degresivita: sníží částky přímých plateb jednotlivých příjemců ve výši 5 % nad 150 000 eur (4,13 mil. Kč), tyto peníze navýší rozpočet PRV  Podpora pro mladé zemědělce: forma bonusu 25 % platby SAPS na prvních 90 ha zemědělského podniku  Přechodná vnitrostátní podpora: pro r. 2015 částka 880 mil. Kč, v dalších letech se bude její výše postupně snižovat v souladu s evropskou legislativou

12 Implementace I. pilíře reformované SZP v ČR 2015 – 2020 Rozdělení přechodné vnitrostátní podpory 880 mil. Kč/2015 Sektor Maximální možná částka v roce 2015 (mil. Kč) Podíl na celkové částce PVP v % Zemědělská půda677,7877,02 Chmel28,603,25 Brambory pro výrobu škrobu45,325,15 Přežvýkavci100,6711,44 Krávy bez tržní produkce mléka26,312,99 Ovce/kozy1,320,15 Celkem880,00100,00

13 Implementace I. pilíře reformované SZP v ČR 2015 – 2020 Peníze v max. výši 13 + 2 % z vnitrostátního stropu (3,5 mld. Kč/rok) prostřednictvím dobrovolné podpory vázané na vybrané citlivé sektory:  13 %: brambory na výrobu škrobu, chmel, ovoce a zelenina včetně konzumních brambor, cukrová řepa, chov krav bez tržní produkce mléka, dojnice, ovce a kozy;  2 %: bílkovinné plodiny podmíněné chovem hospodářských zvířat Citlivé sektoryPrůměrná roční částka Brambory určené na výrobu škrobu85 mil. Kč Chmel85 mil. Kč Ovoce100 mil. Kč Zelenina100 mil. Kč Konzumní brambory50 mil. Kč Cukrová řepa450 mil. Kč Bílkovinné plodiny461,55 mil. Kč Masné tele668,22 mil. Kč Dojnice1 383,78 mil. Kč Ovce a kozy78,06 mil. Kč

14 Zjednodušení I. pilíře reformované SZP v ČR 2015 – 2020  Ozelenění: mj. zjednodušení celého schématu, vyjmutí speciálních plodin a zeleniny z povinnosti diverzifikace plodin  Aktivní zemědělec: dobrovolnost zavedení této podmínky či celková změna nastavení  Degresivita: plnění např. paušály či jinými zjednodušenými postupy  Podpora pro mladé zemědělce: stanovit jednotné a konkrétní podmínky pro všechny členské státy s cílem zajistit stejný výklad evropské legislativy  Krizová rezerva: v případě nevyčerpání přesunout zbylé prostředky do krizové rezervy pro následující rok (snížení administrativní zátěže platební agentury)

15 PGRLF Finanční alokace pro programy ad 1. – 4. 200 mil. Kč 1. Podpora nákupu techniky pro hospodaření v lesích 2. Podpora nákupu techniky a technologií pro dřevozpracující provozovny 3. Podpora školkařských provozoven na pozemcích určených k plnění funkce lesa 4. Finanční podpora pojištění lesních porostů 5. Zpracovatel ( potravináři) 300 mil. Kč 6. Úvěry na nákup půdy 7. Podpora nákupu půdy – snížení jistiny úvěru 8. Sociální zemědělství 50 mil. Kč Programy ad 6. – 7. budou otevřeny v případě nevyčerpání finančních zdrojů jiných programů.

16 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropy Marian Jurečka ministr zemědělství Žofínské fórum 26. 5. 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google