Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropy Marian Jurečka ministr zemědělství Žofínské fórum 26. 5. 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropy Marian Jurečka ministr zemědělství Žofínské fórum 26. 5. 2015."— Transkript prezentace:

1 Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropy Marian Jurečka ministr zemědělství Žofínské fórum

2 2014: rekordní rok českého zemědělství (srovnání s rokem 2013) Zisk českého zemědělství: 22,9 mld. Kč (+ 40 %) Evropské fondy a národní zdroje: 32,9 mld. Kč (+ 12 %) Celková zemědělská produkce: 136,6 mld. Kč (+ 8 mld. Kč) Živočišná výroba+ 10 % Sklizeň: obiloviny+ 16,9 % technické plodiny+ 15,3 % krmné plodiny+ 18,6 % brambory+ 30 %

3 Vývoj výroby masa a nákupu mléka Ukazatel Výroba masa celkem (tuny jatečné hmotnosti) ,9 % % ,7 % ,6 % ,8 % Hovězí a telecí maso , 4 % ,1 % ,1 % ,6 % ,1 % Vepřové maso % ,3 % ,2 % ,7 % ,7 % Skopové a kozlí maso149 99,4 % % % ,9 % ,2 % Drůbeží maso % ,4 % ,7 % ,1 % ,8 % Nákup mléka celkem (tisíce litrů) ,2 % ,3 % ,4 % ,4 % ,3 % Zdroj: ČSÚ, údaje za registrovaná jatka a mlékárny v ČR

4 Mléko a mléčné kvóty zrušení mléčných kvót (po více než 30 letech) Případné obtížné období by měly producentům mléka pomoci překonat tzv. přímé platby a opatření PRV Díky systému podpor na období by měli být čeští producenti mléka na evropském trhu konkurenceschopní Od března 2014 postupné snižování ceny mléka z 9,75 Kč/l na současných 8,31 Kč/l (propad o 14,8 %)

5 Vývoj cen mléka (2008 – květen 2015)

6 Produkce rostlinné výroby Ukazatel změna % Obiloviny celkem 7 512,68 779,316,9 Pšenice 4 700,75 442,315,8 Žito 176,3129,1-26,8 Ječmen 1 593,81 967,023,4 Oves 139,1152,29,4 Kukuřice na zrno 675,4832,223,2 Luskoviny 38,353,840,6 Brambory 536,4697,530 Cukrová řepa 3 743,84 424,618,2 Olejniny celkem 1 533,71 644,17,2 Řepka 1 443,21 537,36,5 Mák 13,924,777,3 Chmel 5,36,216,4 Vinné hrozny 74,763,5-15 Zdroj: ČSÚ, údaje v tis. t

7 Dotace dle sektorů a rozpočet 2015 Čerpání 2013Čerpání 2014 Schválený rozpočet 2015 Živočišná produkce Rostlinná produkce Potravinářství Ostatní Celkem Pozn.: údaje v tis. Kč Posílené dotační programy Nákazový fond350 mil. Kč Poradenství a vzdělávání10 mil. Kč Podpora technologických platforem v působnosti MZe5 mi. Kč

8 Program rozvoje venkova České zemědělství získá z PRV 3,1 mld. eur (přes 84 mld. Kč) Jednání s MF o navýšení rozpočtu PRV (kofinancování) Podpora konkurenceschopnosti v rámci PRV  do investičních opatření cíleno zhruba 26 % rozpočtu PRV, tedy kolem 22 mld. Kč na programové období  zásadní opatření: Investice do hmotného majetku  investice týkající se zpracování/uvádění na trh a/nebo vývoje zemědělských produktů  měly by vést zejména ke snížení výrobních nákladů, modernizaci, zlepšení parametrů užitkovosti a pohody zvířat, zvyšování kvality produkce, zlepšení ochrany ovzduší a klimatu, snížení spotřeby energií a vody

9 Program rozvoje venkova Investice cílené zejména na zemědělce a potravináře  Podpora investic v zemědělských podnicích: 330 mil. eur  Podpora investic, které se týkají zpracování/uvádění na trh a/nebo vývoje zemědělských produktů: 98 mil. eur  Podpora investic do infrastruktury související s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se zemědělství a lesnictví: 100 mil. eur  Spolupráce: 110 mil. eur  Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti zahrnuje Zahájení činnosti mladých zemědělců: 30 mil. eur  Diverzifikace zemědělských podniků: 90 mil. eur

10 Implementace I. pilíře reformované SZP v ČR 2015 – 2020 Na přímé platby 2015 – 2020 je 141,084 mld. Kč (po zohlednění přesunu finančních prostředků z I. pilíře do II. pilíře ve výši 3 mld. Kč v letech 2015 – 2019) Roční obálky přímých plateb v období  SAPS: 55 % (12,9 mld. Kč)  Ozelenění: 30 % (7,1 mld. Kč)  Dobrovolná podpora vázaná na produkci: 15 % (3,5 mld. Kč)  Podpora pro mladé zemědělce: 0,2 % (0,47 mld. Kč) Obálka PP v mld. Kč 23,24823,22623,20323,70323,70224,002

11 Implementace I. pilíře reformované SZP v ČR 2015 – 2020 Pokračování režimu SAPS do roku 2020  Degresivita: sníží částky přímých plateb jednotlivých příjemců ve výši 5 % nad eur (4,13 mil. Kč), tyto peníze navýší rozpočet PRV  Podpora pro mladé zemědělce: forma bonusu 25 % platby SAPS na prvních 90 ha zemědělského podniku  Přechodná vnitrostátní podpora: pro r částka 880 mil. Kč, v dalších letech se bude její výše postupně snižovat v souladu s evropskou legislativou

12 Implementace I. pilíře reformované SZP v ČR 2015 – 2020 Rozdělení přechodné vnitrostátní podpory 880 mil. Kč/2015 Sektor Maximální možná částka v roce 2015 (mil. Kč) Podíl na celkové částce PVP v % Zemědělská půda677,7877,02 Chmel28,603,25 Brambory pro výrobu škrobu45,325,15 Přežvýkavci100,6711,44 Krávy bez tržní produkce mléka26,312,99 Ovce/kozy1,320,15 Celkem880,00100,00

13 Implementace I. pilíře reformované SZP v ČR 2015 – 2020 Peníze v max. výši % z vnitrostátního stropu (3,5 mld. Kč/rok) prostřednictvím dobrovolné podpory vázané na vybrané citlivé sektory:  13 %: brambory na výrobu škrobu, chmel, ovoce a zelenina včetně konzumních brambor, cukrová řepa, chov krav bez tržní produkce mléka, dojnice, ovce a kozy;  2 %: bílkovinné plodiny podmíněné chovem hospodářských zvířat Citlivé sektoryPrůměrná roční částka Brambory určené na výrobu škrobu85 mil. Kč Chmel85 mil. Kč Ovoce100 mil. Kč Zelenina100 mil. Kč Konzumní brambory50 mil. Kč Cukrová řepa450 mil. Kč Bílkovinné plodiny461,55 mil. Kč Masné tele668,22 mil. Kč Dojnice1 383,78 mil. Kč Ovce a kozy78,06 mil. Kč

14 Zjednodušení I. pilíře reformované SZP v ČR 2015 – 2020  Ozelenění: mj. zjednodušení celého schématu, vyjmutí speciálních plodin a zeleniny z povinnosti diverzifikace plodin  Aktivní zemědělec: dobrovolnost zavedení této podmínky či celková změna nastavení  Degresivita: plnění např. paušály či jinými zjednodušenými postupy  Podpora pro mladé zemědělce: stanovit jednotné a konkrétní podmínky pro všechny členské státy s cílem zajistit stejný výklad evropské legislativy  Krizová rezerva: v případě nevyčerpání přesunout zbylé prostředky do krizové rezervy pro následující rok (snížení administrativní zátěže platební agentury)

15 PGRLF Finanční alokace pro programy ad 1. – mil. Kč 1. Podpora nákupu techniky pro hospodaření v lesích 2. Podpora nákupu techniky a technologií pro dřevozpracující provozovny 3. Podpora školkařských provozoven na pozemcích určených k plnění funkce lesa 4. Finanční podpora pojištění lesních porostů 5. Zpracovatel ( potravináři) 300 mil. Kč 6. Úvěry na nákup půdy 7. Podpora nákupu půdy – snížení jistiny úvěru 8. Sociální zemědělství 50 mil. Kč Programy ad 6. – 7. budou otevřeny v případě nevyčerpání finančních zdrojů jiných programů.

16 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropy Marian Jurečka ministr zemědělství Žofínské fórum 26. 5. 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google