Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Křídlatí s proměnou dokonalou Holometabola. střechatky křehké tělo dlouhá tykadla křídla střechovitě larvy vodní (2 roky) - tracheální žábry kukla na.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Křídlatí s proměnou dokonalou Holometabola. střechatky křehké tělo dlouhá tykadla křídla střechovitě larvy vodní (2 roky) - tracheální žábry kukla na."— Transkript prezentace:

1 křídlatí s proměnou dokonalou Holometabola

2 střechatky křehké tělo dlouhá tykadla křídla střechovitě larvy vodní (2 roky) - tracheální žábry kukla na souši dospělci nepřijímají potravu střechatka obecná

3 dlouhošíjky velké oči, dlouhá předohruď křídla střechovitě plamka velké kladélko - vajíčka pod kůru predátoři - regulace lesních škůdců dlouhošíjka znamenaná

4 síťokřídlí křehké tělo, hustá žilnatina křídel - střechovitě kousací ú. ú. - draví, larvy - mimotělní trávení velké oči + 3 jednoduchá očka zlatoočka skvrnitá –larvy se živí mšicemi mravkolev běžný –larvy - trychtýřovité jamky - mravenci

5 síťokřídlí mravkolev běžný

6 srpice hlava ve tvaru srpu kousací ú. ú. často skvrnitá křídla dlouhé nohy samičky protažený zadeček, samečci klíšťky srpice obecná –mimotělní trávení (hmyz, rostlinné šťávy)

7 blanokřídlí asi ¼ u nás žijících druhů hmyzu 2 páry řídce žilkovaných křídel skládají naplocho ú. ú. koucasí nebo lízavě sací složené oči + 3 jednoduchá očka samečkové - haploidní - z neoplozených v. někteří tvoří sociální společenstva

8 blanokřídlí širopasí –zadeček přisedá těsně a široce –kladélko –larvy = housenice - panožky –pilatka švestková larvy - zapáchající sekret, škodí na švestkách –pilořitka velká dlouhé kladélko - vajíčka do stromů (+ houby!) –ploskohřbetka smrková larvy ve společném zámotku požírá smrkové jehlice

9 pilatka švestková pilořitka velká ploskohřbetka smrková

10 blanokřídlí štíhlopasí –zadeček připojen tenkou stopkou –kladélko, nebo žihadlo –larvy bez nohou i očí –kladélkatí žlabatky, lumci –žahadlovití vosy kutilky, samotářské včely mravenci, vosy a sršně, čmeláci, společenské včely

11 žlabatky býložraví - potravní specializace (duby, růže) larvy v rostlinných pletivech → hálky složitý vývoj dospělců –střídání partenogenetických a snubních generací žlabatka duběnková žlabatka růžová

12 lumci rovná tykadla plamka dospělci - nektar, medovice vajíčka do larev a kukel dřevokazného hmyzu lumek velký –výborný čich

13 kutilky dospělci - sladké šťávy masožravé larvy velká kusadla - chodbičky v půdě kutilka písečná

14 samotářské včely pyl, rostlinné šťávy páry pohlavních jedinců drvodělka fialová –největší evropská –chlupatá –hnízdo ve dřevě –pyl ve volátku

15 mravenci společenští všežraví, mravenci + mšice kousací ú. ú. vole hnízda v půdě, ve dřevě, z jehličí pohlavní jedinci okřídlení - jen po rojení dělnice = samičky s potlačenou pohlavností –mladší uvnitř, starší venku mravenec lesní

16 mravenci mravenec otročící –jeho kolonie přebírá mravenec lesní mravenec obecný, mravenec žlutý –pole, zahrady mravenec faraon –synantropní

17 vosy a sršně dravé (dospělci rostlinné šťávy) jednoletá společenstva papírové hnízdo vajíčka na kořist v buňkách žihadlo –obrana, bez háčků vosa obecná sršeň obecná

18 čmeláci nektar a pyl opylovači jetelů zavalité chlupaté tělo jednoletá společenstva hnízdo mezi kameny nebo v myší díře čmelák zemní

19 společenské včely opylovači, produkce medu a vosku, mateří kašička, včelí jed, propolis dutiny stromů, úly jediná matka, tisíce dělnic (inkluzivní fitness) a stovky trubců (haploidní) feromony včela medonosná

20 motýli paličkovitě rozšířená tykadla sací ú. ú. – sosák – nektar srostlé hrudní články křídla kryta šupinkami (i na těle), jugum → pohyb larva = housenka –3 páry nohou + 5 párů panožek s přísavkami –tuhnoucí vlákno → kokon –rostlinná potrava (škůdci, minování) –mumiové kukly bioindikátoři

21 motýli obalečovití – obaleč jabloňovýobaleč jabloňový –housenky v plodech, pupenech, … zavíječovití – zavíječ moučný, voskovývoskový –škodí ve skladech klíněnkovití – klíněnka jírovcováklíněnka jírovcová –listy jírovců moli – šatní (světlý), obilní (skvrnitá křídla)moli –pavučinky –zakrnělý sosák, třásnitá křídla

22 motýli obaleč jabloňovýzavíječ voskový

23 motýli klíněnka jírovcovámol šatní mol obilní

24 motýli píďalky – píďalka angreštová, zhoubnápíďalka angreštová –početní, trojúhelníkovitá křídla denní – bělásci, žluťásci, modrásci, … –úzké tělo, křídla vpředu zahrocená, kolmo –zavěšená kukla –bělásek zelný – škůdce brukvovitýchbělásek zelný –otakárek fenyklový – ostruha, barevníotakárek fenyklový –modráskovitímodráskovití symbióza housenek s mravenci – přenášení za sladké šťávy, někdy na hranici parazitismu

25 motýli píďálka angreštová bělásek zelný modrásek jetelový otakárek fenyklový

26 motýli denní –nesytkovití – napodobují vosy, dřevokaznínesytkovití –babočky zakrnělý přední pár nohou batolec duhový – saje na exkrementechbatolec duhový babočka paví oko – housenky na kopřiváchbabočka paví oko b. admirál, b. síťkovaná – jarní a letní generace noční –statné tělo –lišajové dobří letci (nedosedají, tahy), úzká křídla, dlouhé sosáky, housenky s rohem na zadečku lišaj smrtihlav – housenky na bramboráchlišaj smrtihlav

27 motýli nesytka sršňovábatolec duhový babočka paví oko lišaj smrtihlav

28 motýli noční –můry – nejpočetnější chlupaté tělo, lysé housenky v zemi stužkonoska modrá, hranostajník vrbový (zatahuje hlavu), tyza velká (30 cm), martináč hrušňový (15 cm, okénka, h!) –bourcovití - bourec morušový domestikace → ztráta pigmentace i schopnosti létat, potravní závislost na chovateli kokon – vlákno až 1200 m → přírodní hedvábí + lepivé látky – kosmetika (nylon = now you look old Nippon) –bekyňovití – bekyně mniška housenky – škůdci jehličnanů – feromonové pasti

29 stužkonoska modrátyza velká bourec morušový martináč hrušňový bekyně mniška

30 blechy druhotně bez křídel skákavý třetí pár nohou ektoparazité savců a ptáků + choroby (mor) bodavě savé ú. ú. –hematofágní ze stran zploštělé zakrnělé oči tykadla v rýhách hlavy beznohé larvy b. ob., b. psí, b. písečná (zavrtává se do kůže)

31 dvoukřídlí jen první pár křídel + kyvadélka (haltery) redukce žilnatiny velká hlava – složené oči + 3 jednoduchá o. srostlé hrudní články – letové svaly přilnavé polštářky na chodidlech beznohé larvy (strusky) – voda, země, tkáně bodavě sací nebo lízavě sací ú. ú. rostlinné šťávy, nektar, krev škody v zemědělství, choroby, regulace mšic

32 dvoukřídlí dlouhorozí –dlouhá nitkovitá tykadla, úzké křehké tělo, dlouhé končetiny i křídla –tiplice zelená –komáři samičky sají krev, sameč. nektar + zpeřená tykadla komár pisklavý –larvy ve stojaté vodě (úhel, dýchací trubička) komár anofeles - přenáší malárii –vodní larvy rovnoběžně s hladinou, bez trubičky

33 dvoukřídlí tiplice zelená komár pisklavý komár Anopheles

34 dvoukřídlí dlouhorozí –pakomáři sají nektar, zpeřená tykadla, larvy v bahně –muchničky krevsající - i úhyn dobytka!, larvy v tekoucích vodách –bedlobytka hřibová - larvy - červivost hub –bejlomorka buková - hálky

35 pakomár kouřový much- ničky bedlobytka hřibová bejlomorka buková

36 dvoukřídlí krátkorozí –krátká štětinkovitá tykadla, zavalité tělo –larvy s redukovanou hlavou –ovád hovězí krevsající samičky, larvy v půdě –bzikavka dešťová „hovado“ –kroužilky svatební roje nad vodou, bioregulatoři - dravé larvy –roupcovití lesní, loví za letu, bioregulátoři

37 ovád hovězí bzikavka dešťová kroužilka žlutavároupec žlutonohý

38 dvoukřídlí krátkorozí –bráněnkovití larvy - eutrofizované vody, symbióza s mravenci, zpracování biologického odpadu –pestřenkovití v letu na místě zbarvení jako vosy larvy - dravé - loví mšice –vrtule třešňová larvy -červivost třešní

39 dvoukřídlí krátkorozí –octomilka obecná modelový organismus - struktura chromozomu, bicoid (segmentace těla), segmentace genomu kvasící ovoce –střečci larvy - endoparazité zvířat - žaludek, nosohltan, čelní dutiny, podkožní vazivo dospělci bez ú. ú. –kloši kuklorodí - larvy vyživované v těle matky ektoparazité teplokrevných obratlovců

40 octomilka obecnástřeček koňský kloš jelení

41 dvoukřídlí krátkorozí - mouchovití –moucha obecná synantropní, lízací ú. ú. –masařka obecná vajíčka do masa –bodalka tse-tse spavá nemoc –vrtalka larvy - chodbičky v listech (miny)

42 chrostíci maximálně 3 cm zakrnělá kusadla → dospělci olizují rostlinné tekutiny vějířovitý zadní pár křídel s chloupky v blízkosti vod vajíčka do vody → larvy: tracheální žábry, obytné rourky z kamínků a větviček (snovací žlázy) chrostík proudový

43 brouci pexeso

44 svižníkovití nápadná kusadla a oči hlava širší než hruď svižník polní larvy: chodbičky → číhají na kořist

45

46 střevlíkovití velmi pohybliví, noční draví (hmyz, slimáci) silná kusadla hlava užší než hruď střevlík měděný

47

48 potápníkovití vodní - vzduchová bublina obrvené nohy 1. pár veslovací potápník vroubený létá v noci, pohlavní dimorfismus + vírníkovití rejdivé pohyby, oko napůl

49

50 vodomilovití vodní larvy – dravé dospělci – rostlinná potrava, 2 páry obrvených plovacích noh vodomil černý náš největší vodní brouk

51

52 mrchožroutovití hygienický význam: živí se mršinami (v noci v párech) vajíčka do mršin → zahrabání (mutualismus s roztoči) hrobařík obecný paličkovitá tykadla

53

54 světluškovití světélkují (bioluminiscence): okysličování luciferinu pomocí luciferázy → studené zelené světlo dospělci nepřijímají potravu samičky bez křídel světluška menší larvy se živí plži

55

56 páteříčkovití dravé larvy i dospělci (členovci) obrana – toxické látky páteříček sněhový larvy na tajícím sněhu živí se mšicemi

57

58 kovaříkovití malá hlava, slabé nohy pružinový aparát (hruď) → z hřbetu na nohy býložravé larvy → škůdci kovařík černoskvrnný

59

60 slunéčkovití hlava pod hrudním štítem růžencovitá tykadla zbarvené krovky živí se mšicemi (larvy i dospělci) slunéčko sedmitečné kanibalismus larev migrace – potrava, zimoviště

61

62 červotočovití vývoj larev v suchém dřevě (nábytek) symbiotické trávicí bakterie dekompozice mrtvého dřevo výletové otvory dospělci nepřijímají potravu červotoč proužkovaný

63

64 majkovití měkké tělo často barevné krovky úzký krček býložraví jedovatá tekutina z kloubů larvy se živí potravou včelích larev majka fialová

65

66 potemníkovití noční, tmaví páchnoucí sekret ze zadečku sucho, teplo (pouště) živí se rostlinným opadem potemník moučný larvy = mouční červi

67

68 roháčovití velká kusadla: samci – souboje, dutinky se vzdušnic. vaky lomená tykadla larvy = ponravy se živí tlejícím dřevem dospělci se živí sladkými šťávami roháč obecný

69

70 vrubounovití vějířovitá tykadla hrabavé nohy samečkové – výrůstky zlatohlávek Goliáš – 10. největší brouk světa chrobák velký – koprofágní, vajíčka pod trusem vruboun posvátný – vajíčka v kuličce trusu chroust obecný – býložr., ponravy, na stromech zaltohlávek zlatý – let se zavřenými krovkami

71

72 tesaříkovití silné nohy dlouhá uzlovitá tykadla larvy žijí ve dřevě tesařík obrovský duby

73

74 mandeliknovití klenuté tělo, krátké nohy mandelinka bramborová zavlečená z Ameriky (1915, ideologie) snůšky oranžovo-žlutých vajíček růžové skvrnité larvy holožíry brambor

75

76 nosatcovití druhově nejpočetnější čeleď živočichů lomená tykadla nosec s kusadly beznohé býložravé larvy drobní dospělci, škůdci nosatec lískový

77

78 kůrovcovití larvy v lýku a pod kůrou → chodbičky → obrazce ožírání stromů, přenašeči chorob lýkožrout smrkový oslabené smrky

79

80 křížovka http://www.zshavl.cz/prirodopis/materialy/7 /hmyz/zajimavostihmyz_krizovka/12_Pr7_ multi_zajimavostihmyz.htmhttp://www.zshavl.cz/prirodopis/materialy/7 /hmyz/zajimavostihmyz_krizovka/12_Pr7_ multi_zajimavostihmyz.htm http://www.zshavl.cz/prirodopis/materialy/7 /motyli/motyli_znami_i_neznami/13_Pr7_ multi_motyl_kr%C3%ADzovka.htmhttp://www.zshavl.cz/prirodopis/materialy/7 /motyli/motyli_znami_i_neznami/13_Pr7_ multi_motyl_kr%C3%ADzovka.htm


Stáhnout ppt "Křídlatí s proměnou dokonalou Holometabola. střechatky křehké tělo dlouhá tykadla křídla střechovitě larvy vodní (2 roky) - tracheální žábry kukla na."

Podobné prezentace


Reklamy Google