Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

křídlatí s proměnou dokonalou

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "křídlatí s proměnou dokonalou"— Transkript prezentace:

1 křídlatí s proměnou dokonalou
Holometabola

2 střechatky křehké tělo dlouhá tykadla křídla střechovitě
larvy vodní (2 roky) - tracheální žábry kukla na souši dospělci nepřijímají potravu střechatka obecná

3 dlouhošíjky velké oči, dlouhá předohruď křídla střechovitě plamka
velké kladélko - vajíčka pod kůru predátoři - regulace lesních škůdců dlouhošíjka znamenaná

4 síťokřídlí křehké tělo, hustá žilnatina křídel - střechovitě
kousací ú. ú. - draví, larvy - mimotělní trávení velké oči + 3 jednoduchá očka zlatoočka skvrnitá larvy se živí mšicemi mravkolev běžný larvy - trychtýřovité jamky - mravenci

5 síťokřídlí mravkolev běžný

6 srpice hlava ve tvaru srpu kousací ú. ú. často skvrnitá křídla
dlouhé nohy samičky protažený zadeček, samečci klíšťky srpice obecná mimotělní trávení (hmyz, rostlinné šťávy)

7 blanokřídlí asi ¼ u nás žijících druhů hmyzu
2 páry řídce žilkovaných křídel skládají naplocho ú. ú. koucasí nebo lízavě sací složené oči + 3 jednoduchá očka samečkové - haploidní - z neoplozených v. někteří tvoří sociální společenstva

8 blanokřídlí širopasí zadeček přisedá těsně a široce kladélko
larvy = housenice - panožky pilatka švestková larvy - zapáchající sekret, škodí na švestkách pilořitka velká dlouhé kladélko - vajíčka do stromů (+ houby!) ploskohřbetka smrková larvy ve společném zámotku požírá smrkové jehlice

9 pilatka švestková ploskohřbetka smrková pilořitka velká

10 blanokřídlí štíhlopasí zadeček připojen tenkou stopkou
kladélko, nebo žihadlo larvy bez nohou i očí kladélkatí žlabatky, lumci žahadlovití vosy kutilky, samotářské včely mravenci, vosy a sršně, čmeláci, společenské včely

11 žlabatky býložraví - potravní specializace (duby, růže)
larvy v rostlinných pletivech → hálky složitý vývoj dospělců střídání partenogenetických a snubních generací žlabatka duběnková žlabatka růžová

12 lumci rovná tykadla plamka dospělci - nektar, medovice
vajíčka do larev a kukel dřevokazného hmyzu lumek velký výborný čich

13 kutilky dospělci - sladké šťávy masožravé larvy
velká kusadla - chodbičky v půdě kutilka písečná

14 samotářské včely pyl, rostlinné šťávy páry pohlavních jedinců
drvodělka fialová největší evropská chlupatá hnízdo ve dřevě pyl ve volátku

15 mravenci společenští všežraví, mravenci + mšice kousací ú. ú. vole
hnízda v půdě, ve dřevě, z jehličí pohlavní jedinci okřídlení - jen po rojení dělnice = samičky s potlačenou pohlavností mladší uvnitř, starší venku mravenec lesní

16 mravenci mravenec otročící mravenec obecný, mravenec žlutý
jeho kolonie přebírá mravenec lesní mravenec obecný, mravenec žlutý pole, zahrady mravenec faraon synantropní

17 vosy a sršně dravé (dospělci rostlinné šťávy) jednoletá společenstva
papírové hnízdo vajíčka na kořist v buňkách žihadlo obrana, bez háčků vosa obecná sršeň obecná

18 čmeláci nektar a pyl opylovači jetelů zavalité chlupaté tělo
jednoletá společenstva hnízdo mezi kameny nebo v myší díře čmelák zemní

19 společenské včely opylovači, produkce medu a vosku, mateří kašička, včelí jed, propolis dutiny stromů, úly jediná matka, tisíce dělnic (inkluzivní fitness) a stovky trubců (haploidní) feromony včela medonosná

20 motýli paličkovitě rozšířená tykadla sací ú. ú. – sosák – nektar
srostlé hrudní články křídla kryta šupinkami (i na těle), jugum → pohyb larva = housenka 3 páry nohou + 5 párů panožek s přísavkami tuhnoucí vlákno → kokon rostlinná potrava (škůdci, minování) mumiové kukly bioindikátoři

21 motýli obalečovití – obaleč jabloňový
housenky v plodech, pupenech, … zavíječovití – zavíječ moučný, voskový škodí ve skladech klíněnkovití – klíněnka jírovcová listy jírovců moli – šatní (světlý), obilní (skvrnitá křídla) pavučinky zakrnělý sosák, třásnitá křídla

22 motýli obaleč jabloňový zavíječ voskový

23 motýli klíněnka jírovcová mol šatní mol obilní

24 motýli píďalky – píďalka angreštová, zhoubná
početní, trojúhelníkovitá křídla denní – bělásci, žluťásci, modrásci, … úzké tělo, křídla vpředu zahrocená, kolmo zavěšená kukla bělásek zelný – škůdce brukvovitých otakárek fenyklový – ostruha, barevní modráskovití symbióza housenek s mravenci – přenášení za sladké šťávy, někdy na hranici parazitismu

25 motýli bělásek zelný píďálka angreštová otakárek fenyklový
modrásek jetelový

26 motýli denní noční nesytkovití – napodobují vosy, dřevokazní babočky
zakrnělý přední pár nohou batolec duhový – saje na exkrementech babočka paví oko – housenky na kopřivách b. admirál, b. síťkovaná – jarní a letní generace noční statné tělo lišajové dobří letci (nedosedají, tahy), úzká křídla, dlouhé sosáky, housenky s rohem na zadečku lišaj smrtihlav – housenky na bramborách

27 motýli nesytka sršňová batolec duhový lišaj smrtihlav babočka paví oko

28 motýli noční můry – nejpočetnější bourcovití - bourec morušový
chlupaté tělo, lysé housenky v zemi stužkonoska modrá, hranostajník vrbový (zatahuje hlavu), tyza velká (30 cm), martináč hrušňový (15 cm, okénka, h!) bourcovití - bourec morušový domestikace → ztráta pigmentace i schopnosti létat, potravní závislost na chovateli kokon – vlákno až 1200 m → přírodní hedvábí + lepivé látky – kosmetika (nylon = now you look old Nippon) bekyňovití – bekyně mniška housenky – škůdci jehličnanů – feromonové pasti

29 stužkonoska modrá tyza velká martináč hrušňový bourec morušový bekyně mniška

30 blechy druhotně bez křídel skákavý třetí pár nohou
ektoparazité savců a ptáků + choroby (mor) bodavě savé ú. ú. hematofágní ze stran zploštělé zakrnělé oči tykadla v rýhách hlavy beznohé larvy b. ob., b. psí, b. písečná (zavrtává se do kůže)

31 dvoukřídlí jen první pár křídel + kyvadélka (haltery)
redukce žilnatiny velká hlava – složené oči + 3 jednoduchá o. srostlé hrudní články – letové svaly přilnavé polštářky na chodidlech beznohé larvy (strusky) – voda, země, tkáně bodavě sací nebo lízavě sací ú. ú. rostlinné šťávy, nektar, krev škody v zemědělství, choroby, regulace mšic

32 dvoukřídlí dlouhorozí
dlouhá nitkovitá tykadla, úzké křehké tělo, dlouhé končetiny i křídla tiplice zelená komáři samičky sají krev, sameč. nektar + zpeřená tykadla komár pisklavý larvy ve stojaté vodě (úhel, dýchací trubička) komár anofeles - přenáší malárii vodní larvy rovnoběžně s hladinou, bez trubičky

33 dvoukřídlí komár pisklavý tiplice zelená komár Anopheles

34 dvoukřídlí dlouhorozí pakomáři muchničky
sají nektar, zpeřená tykadla, larvy v bahně muchničky krevsající - i úhyn dobytka!, larvy v tekoucích vodách bedlobytka hřibová - larvy - červivost hub bejlomorka buková - hálky

35 pakomár kouřový much-ničky bedlobytka hřibová bejlomorka buková

36 dvoukřídlí krátkorozí krátká štětinkovitá tykadla, zavalité tělo
larvy s redukovanou hlavou ovád hovězí krevsající samičky, larvy v půdě bzikavka dešťová „hovado“ kroužilky svatební roje nad vodou, bioregulatoři - dravé larvy roupcovití lesní, loví za letu, bioregulátoři

37 ovád hovězí bzikavka dešťová kroužilka žlutavá roupec žlutonohý

38 dvoukřídlí krátkorozí bráněnkovití pestřenkovití vrtule třešňová
larvy - eutrofizované vody, symbióza s mravenci, zpracování biologického odpadu pestřenkovití v letu na místě zbarvení jako vosy larvy - dravé - loví mšice vrtule třešňová larvy -červivost třešní

39 dvoukřídlí krátkorozí octomilka obecná střečci kloši
modelový organismus - struktura chromozomu, bicoid (segmentace těla), segmentace genomu kvasící ovoce střečci larvy - endoparazité zvířat - žaludek, nosohltan, čelní dutiny, podkožní vazivo dospělci bez ú. ú. kloši kuklorodí - larvy vyživované v těle matky ektoparazité teplokrevných obratlovců

40 octomilka obecná střeček koňský kloš jelení

41 dvoukřídlí krátkorozí - mouchovití moucha obecná masařka obecná
synantropní, lízací ú. ú. masařka obecná vajíčka do masa bodalka tse-tse spavá nemoc vrtalka larvy - chodbičky v listech (miny)

42 chrostíci maximálně 3 cm zakrnělá kusadla
→ dospělci olizují rostlinné tekutiny vějířovitý zadní pár křídel s chloupky v blízkosti vod vajíčka do vody → larvy: tracheální žábry, obytné rourky z kamínků a větviček (snovací žlázy) chrostík proudový

43 brouci pexeso

44 svižníkovití nápadná kusadla a oči hlava širší než hruď svižník polní
larvy: chodbičky → číhají na kořist

45

46 střevlíkovití velmi pohybliví, noční draví (hmyz, slimáci)
silná kusadla hlava užší než hruď střevlík měděný

47

48 potápníkovití vodní - vzduchová bublina obrvené nohy 1. pár veslovací
potápník vroubený létá v noci, pohlavní dimorfismus + vírníkovití rejdivé pohyby, oko napůl

49

50 vodomilovití vodní larvy – dravé dospělci – rostlinná potrava,
2 páry obrvených plovacích noh vodomil černý náš největší vodní brouk

51

52 mrchožroutovití hygienický význam: živí se mršinami (v noci v párech)
vajíčka do mršin → zahrabání (mutualismus s roztoči) hrobařík obecný paličkovitá tykadla

53

54 světluškovití světélkují (bioluminiscence):
okysličování luciferinu pomocí luciferázy → studené zelené světlo dospělci nepřijímají potravu samičky bez křídel světluška menší larvy se živí plži

55

56 páteříčkovití dravé larvy i dospělci (členovci) obrana – toxické látky
páteříček sněhový larvy na tajícím sněhu živí se mšicemi

57

58 kovaříkovití malá hlava, slabé nohy pružinový aparát (hruď)
→ z hřbetu na nohy býložravé larvy → škůdci kovařík černoskvrnný

59

60 slunéčkovití hlava pod hrudním štítem růžencovitá tykadla
zbarvené krovky živí se mšicemi (larvy i dospělci) slunéčko sedmitečné kanibalismus larev migrace – potrava, zimoviště

61

62 červotočovití vývoj larev v suchém dřevě (nábytek)
symbiotické trávicí bakterie dekompozice mrtvého dřevo výletové otvory dospělci nepřijímají potravu červotoč proužkovaný

63

64 majkovití měkké tělo často barevné krovky úzký krček býložraví
jedovatá tekutina z kloubů larvy se živí potravou včelích larev majka fialová

65

66 potemníkovití noční, tmaví páchnoucí sekret ze zadečku
sucho, teplo (pouště) živí se rostlinným opadem potemník moučný larvy = mouční červi

67

68 roháčovití velká kusadla: samci – souboje, dutinky se vzdušnic. vaky
lomená tykadla larvy = ponravy se živí tlejícím dřevem dospělci se živí sladkými šťávami roháč obecný

69

70 vrubounovití vějířovitá tykadla hrabavé nohy samečkové – výrůstky
zlatohlávek Goliáš – 10. největší brouk světa chrobák velký – koprofágní, vajíčka pod trusem vruboun posvátný – vajíčka v kuličce trusu chroust obecný – býložr., ponravy, na stromech zaltohlávek zlatý – let se zavřenými krovkami

71

72 tesaříkovití silné nohy dlouhá uzlovitá tykadla larvy žijí ve dřevě
tesařík obrovský duby

73

74 mandeliknovití klenuté tělo, krátké nohy mandelinka bramborová
zavlečená z Ameriky (1915, ideologie) snůšky oranžovo-žlutých vajíček růžové skvrnité larvy holožíry brambor

75

76 nosatcovití druhově nejpočetnější čeleď živočichů lomená tykadla
nosec s kusadly beznohé býložravé larvy drobní dospělci, škůdci nosatec lískový

77

78 kůrovcovití larvy v lýku a pod kůrou → chodbičky → obrazce
ožírání stromů, přenašeči chorob lýkožrout smrkový oslabené smrky

79

80 křížovka


Stáhnout ppt "křídlatí s proměnou dokonalou"

Podobné prezentace


Reklamy Google