Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČESKÉ DRAMA 2. POLOVINY 20. STOLETÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČESKÉ DRAMA 2. POLOVINY 20. STOLETÍ"— Transkript prezentace:

1 ČESKÉ DRAMA 2. POLOVINY 20. STOLETÍ
VÝZNAMNÍ PŘEDSTAVITELÉ Mgr. Michal Oblouk

2 POVÁLEČNÉ DRAMA A DIVADLO
po osvobození se hrály hry, které vznikly už za okupace, např. Hrátky s čertem od J. Drdy 1946 – obnoveno divadlo D34 (vliv totalitní ideologie) 1946 – obnoveno Osvobozené divadlo pod názvem Divadlo V+W po únoru 1948 ideologický tlak – vznikaly hry s budovatelskou tematikou v březnu 1948 přijalo Národní shromáždění tzv. divadelní zákon - výrazně omezil moc a samostatnost divadel 1950 – Vinohradské divadlo přejmenováno na Ústřední divadlo Československé armády v 60. letech uvolnění situace divadla malých forem po roce 1968 se velká divadla opět dostala do role přisluhovače režimu, pokud se chtěla bránit, hrála klasické apolitické hry, malá divadla byla pod přísným dohledem cenzury, ale i přesto se pomocí různých narážek a jinotajů často kriticky vyjadřovala k soudobé společenské situaci

3 BUDOVATELSKÉ DRAMA Vašek Káňa, vl. jm. Stanislav Řáda (1905 – 1985) - novinář a dramatik, typický představitel socialistického realismu, proslavil jako tvůrce budovatelských dramat, byl jedním z nejaktivnějších prorežimních komunistických redaktorů a dramatiků, jeho veselohra Parta brusiče Karhana se stala hitem Miloslav Stehlík (1916 – 1994) - dramatik, režisér, herec a prozaik, v letech 1955 – 1966 dramaturg a režisér Divadla na Vinohradech, ve svém díle nahlížel na revoluční proměnu poválečné vesnice a s tím spojenou proměnu člověka, např. hra Jarní hromobití Vojtěch Cach (1914 – 1980) - prozaik a dramatik, např. trilogie Duchcovský viadukt, Mostecká stávka a Paní Kalafová (Vzplanutí)

4 PAVEL KOHOUT (1928) český a rakouský básník, jeden z představitelů budovatelské poezie, prozaik, dramatik a později významný spisovatel samizdatu v exilu

5 ŽIVOT P. KOHOUTA narodil se v Praze v rodině hospodářského úředníka
vystudoval FF UK (estetika a divadelní věda) začínal jako režimní, tzv. svazácký básník (budovatelská poezie) - byl členem ÚV ČSM a členem ústředního výboru Svazu čs. spisovatelů, patřil k tzv. kulturnímu kádru komunistické strany r byl zvolen předsedou KSČ a stal se jednou z nejvýraznějších osobností tzv. pražského jara, v roce 1969 byl z KSČ i ze SČS vyloučen v 70. letech se ocitl na indexu a jeho díla byla cenzurována, stál u zrodu Charty 77, za což byl StB otevřeně šikanován v roce 1978 mu bylo povoleno vyjet s manželkou na pracovní pobyt do Rakouska, kde měl roční smlouvu s Burgtheatrem - návrat jim ale byl znemožněn a oba byli zbaveni čs. občanství, usadili se v Rakousku, kde v roce 1980 dostali občanství žijí ve Vídni, často navštěvují Prahu jeho tvorba je v zahraničí velmi ceněna (nositel Velké rakouské státní ceny za evropskou literaturu, člen Německé akademie pro řeč a tvorbu) jeho třetí manželkou je scenáristka, spoluautorka jeho scénářů, spisovatelka Jelena Mašínová, z druhého manželství s Annou, asistentkou režie, má tři děti, mezi nimi spisovatelku Terezu Boučkovou a výtvarníka Ondřeje, jeho první ženou byla herečka Alena Vránová, s kterou se na vlastní přání oženil v den Stalinových narozenin

6 KOHOUTOVO DÍLO - PRÓZA Katyně – román o dospívající dívce, která se nedostane na střední školu a začne navštěvovat speciální humanitní obor s maturitou – školu pro katy, náplní studia jsou popisy mučení, historie popravování aj.; humoristický pohled na lidské krutosti a praktiky totalitní moci a také nebezpečnou schopnost lidí smířit se s absurdní situací Kde je zakopán pes – memoárový román, ukazuje praktiky StB v době normalizace; okolnosti kolem vzniku Charty 77, název podle jezevčíka, kterého Kohoutovým právě StB otrávila Nápady svaté Kláry – bizarně alegorický román, satiricky pohlížející na totalitní úřady; hlavní postava je žákyně 7. třídy obdařená schopností jasnovidectví Hodina tance a lásky – román, příběh z terezínské Malé pevnosti, který ukazuje, co může u mladých lidí způsobit vymývání mozků; mladá dívka Kristina, jež je dcerou velitele tábora, přijíždí ze školy za otcem do koncentračního tábora, posléze se zamiluje do mladého příslušníka SS – ona je naivní, on je uvědomělý mladý árijec; připojují se osudy židů (otec jí přivede mladou židovskou baletku, aby ji učila tančit); dívka stále víc chápe poměry v táboře; onu mladou židovku znásilní Kristinin vyhlédnutý esesák a nechá ji, aby se utopila (o tom se Kristina nedozví); příběh končí osvobozením tábora; zfilmováno v roce 2003 Konec velkých prázdnin – osudy Čechů a Slováků, kteří v 80. letech emigrovali a požádali o azyl v Rakousku

7 KOHOUTOVO DÍLO - DRAMA Zářijové noci – komedie z vojenského prostředí, mírný odvrat od ideologie Taková láska – forma inscenovaného soudního procesu, sebevražda studentky z nešťastné lásky August, August, august – moralita z cirkusového prostředí, hlavní postavou je smutný klaun August, který má sen, že bude drezírovat 8 bílých lipicánů, ředitel na něj proto pustí tygry Atest – jednoaktovka, hl.p. Ferdinand Vaněk postižený režimem chce pro svého psa atest a přihlásit ho do chovatelství, což ale nelze, protože on, majitel, má špatný kádrový posudek Marie zápasí s anděly – jednoaktovka o osudu herečky Vlasty Chramostové, obdiv k její občanské statečnosti v době perzekuce

8 JOSEF TOPOL (1935) básník a dramatik narodil se v Poříčí nad Sázavou
v 50. letech pracoval jako lektor v divadle D E. F. Buriana + vystudoval divadelní vědu a dramaturgii na DAMU od roku 1959 působil jako spisovatel z povolání v r spoluzakládal Divadlo za branou, které bylo r zrušeno a Topolovo dílo bylo zakázáno po podpisu Charty 77 pracoval jako dělník u stavebního podniku, záhy však odešel do invalidního důchodu má dva syny: Jáchym je spisovatel, Filip byl členem rockové skupiny Psí vojáci jeho žena Jiřina je dcerou spisovatele Karla Schulze

9 TOPOLOVO DÍLO Jejich den – hra o současných mladých lidech, hledajících a pochybujících, střet životních koncepcí (ideály x výhody) Konec masopustu – básnické drama, námět ze současné vesnice 50. let Kočka na kolejích – hra s existenciálním podtextem, spor lyrické ženy s prozaickým mužem, touto hrou zahajovalo Divadlo za branou, zpochybňuje nejen lásku, ale i upřímnost, vše je pomíjivé, pouze smrt je věčná Slavík k večeři, Hodina lásky – aktovky

10 VÁCLAV HAVEL ( ) spisovatel, dramatik, esejista, publicista, politik, představitel absurdního dramatu

11 HAVLŮV ŽIVOT narodil se v Praze ve známé podnikatelské a intelektuálské rodině, jeho bratr Ivan je vědec, byl vnukem československého diplomata Huga Vavrečky vyučil se chemickým laborantem, později vystudoval DAMU jako literát debutoval v roce 1955 v časopise Květen, až do roku 1969 své texty uveřejňoval v různých časopisech po skončení základní vojenské služby (1957–1959) pracoval jako jevištní technik nejprve v Divadle ABC a od roku 1960 ve stejné pozici v Divadle Na zábradlí, v 60. letech zároveň pracoval jako asistent režie Alfréda Radoka v Městských divadlech pražských během Pražského jara se stal jednou z důležitých postav liberálního, nekomunistického křídla podporovatelů reforem - v březnu 1968 se připojil k otevřenému dopisu 150 spisovatelů a kulturních pracovníků adresovanému ÚV KSČ na podzim 1968 se stal členem ústředního výboru Svazu československých spisovatelů, kde zůstal až do rozpuštění svazu roku 1970 po potlačení Pražského jara musel opustit divadlo a jeho díla se v Československu přestala vydávat a hrát, byl však již autorem uznávaným i v zahraničí roku 1974 devět měsíců pracoval v trutnovském pivovaru jako dělník v r založil samizdatovou strojopisnou ediční řadu pro nezávislou literaturu Edice Expedice a uveřejnil otevřený dopis prezidentu Husákovi stal jedním z prvních mluvčích Charty 77, v dubnu 1978 se stal spoluzakladatelem a mluvčím Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS), který v Československu monitoroval případy politických vězňů a zasazoval se o jejich propuštění – v říjnu 1979 se konal proces se skupinou disidentů a Václav Havel byl za podvracení republiky odsouzen na čtyři a půl roku nepodmíněně, celkem asi pět let pobytu v komunistickém vězení trvale zhoršilo jeho zdraví v roce 1988 se stal členem Českého helsinského výboru, který sledoval dodržování lidských práv v r zvolen posledním československých prezidentem, v letech 1993 – 2003 byl českým prezidentem první manželka Olga zemřela na rakovinu, druhou se stala herečka Dagmar Veškrnová zemřel na své venkovské usedlosti v Hrádečku u Trutnova ve spánku na oběhové selhání

12 Pokoušení, Asanace, Odcházení
HAVLOVO DÍLO Zahradní slavnost – komedie, obraz totalitního režimu na poč. 60. let v Československu, hl. hrdina Hugo Pludek, jehož genialita spočívá v tom, že dokáže jakýkoliv systém přivést k dokonalosti a zcela s ním splynout, čímž vlastně ztrácí svoji identitu Vyrozumění – hlavním tématem je odcizení jazyka, umělé jazyky ptydepe a chorukor, které mají zpřesnit a usnadnit komunikaci mezi byrokraty, se ve skutečnosti ukazují jako její nepřekonatelná překážka Ztížená možnost soustředění – společenská satira, hl. hrdina Dr. Huml Žebrácká opera – volná inspirace dílem Bertolta Brechta, obraz podsvětí Horský hotel – modelová hra z prostředí sanatoria pro choromyslné Dopisy Olze – korespondence z vězení (1979 – 1982) Audience, Protest, Vernisáž - tzv. vaňkovské jednoaktovky s autobiografickou postavou intelektuála a disidenta Ferdinanda Vaňka Largo desolato - studie strachu pronásledovaného disidentského spisovatele o svou identitu Pokoušení, Asanace, Odcházení

13 OLDŘICH DANĚK (1927 – 2000) dramatik, spisovatel, režisér a scénárista
narodil se v Ostravě vystudoval herectví a režii na DAMU pracoval v Krajském divadle v Hradci Králové, byl šéfem činohry Divadla F. X. Šaldy v Liberci, v závěru života spolupracoval zejména s pražským Vinohradským divadlem od r spolupracoval s Filmovým studiem Barrandov, nejprve jako scenárista, později i jako režisér Československého filmu roku 1973 se stal spisovatelem z povolání zemřel v Praze jeho vnukem je zpěvák skupiny Support Lesbians Kryštof Michal ve své dramatické tvorbě se inspiroval epickým divadlem Bertolta Brechta

14 DAŇKOVO DÍLO Král utíká z boje, Král bez přilby, Vražda v Olomouci – historické romány o Janu Lucemburském, Václavu II. a Václavu III. Dva na koni, jeden na oslu – hra, námět ze středověku Válka vypukne o přestávce – hra, předobrazem hlavního hrdiny byl Vlasta Burian a jeho osud Bitva na Moravském poli – dramatizace některých motivů románu Král bez přilby (smrt Přemysla Otakara II.) Vévodkyně valdštejnských vojsk – moralita o postojích lidí k válce Zpráva o chirurgii města N. – hra ze současnosti, o etice lékařské práce

15 Vratislav Blažek (1925 – 1973) - textař, dramatik a filmový scenárista, autor scénáře k muzikálu Starci na chmelu Jaroslav Dietl (1929 – 1985) - filmový a televizní scenárista, dramatik a dramaturg, autor seriálů Nemocnice na kraji města, Tři chlapi v chalupě, Žena za pultem, Synové a dcery Jakuba Skláře,… Jiří Hubač (1929 – 2011) - dramatik a scenárista, autor seriálů Dobrá voda a Sanitka Pavel Landovský (1936 – 2014) - významný český herec a dramatik, bývalý disident, signatář Charty 77

16 Daniela Fischerová (1948) - spisovatelka, dramatička, scenáristka, publicistka a autorka knih pro děti a mládež, autorka několika školních učebnic a pedagožka Jan Antonín Pitínský, vlastním jménem Zdeněk Petrželka (1955) - básník, spisovatel, dramatik a divadelní režisér Arnošt Goldflam (1946) - herec, dramatik, režisér, pedagog a spisovatel pro děti Karel Steigerwald (1945) - dramatik, scenárista a novinář

17 Alex Koenigsmark (1944 – 2013) - spisovatel, dramatik a scenárista
Milan Uhde (1936) - spisovatel, dramatik, scenárista a politik, za vlády komunistů byl významným představitelem disentu a po sametové revoluci v letech 1990–1992 působil jako ministr kultury české vlády a od vzniku samostatné republiky v roce 1993 byl 1. předsedou Poslanecké sněmovny České republiky Ivan Vyskočil (1929) - spisovatel, dramatik, herec, režisér a divadelní pedagog Ladislav Smoček (1932) - spisovatel, dramatik a divadelní režisér

18 ZDROJE http://cs.wikipedia.org/wiki/Pavel_Kohout
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_literatura_v_letech_1945%E2%80%931990#Divadlo https://cs.wikipedia.org/wiki/Va%C5%A1ek_K%C3%A1%C5%88a https://cs.wikipedia.org/wiki/Miloslav_Stehl%C3%ADk https://cs.wikipedia.org/wiki/Vojt%C4%9Bch_Cach https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Topol https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Havel https://cs.wikipedia.org/wiki/Old%C5%99ich_Dan%C4%9Bk https://cs.wikipedia.org/wiki/Vratislav_Bla%C5%BEek https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Huba%C4%8D https://cs.wikipedia.org/wiki/Pavel_Landovsk%C3%BD https://cs.wikipedia.org/wiki/Daniela_Fischerov%C3%A1 https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Anton%C3%ADn_Pit%C3%ADnsk%C3%BD https://cs.wikipedia.org/wiki/Arno%C5%A1t_Goldflam https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Steigerwald https://cs.wikipedia.org/wiki/Alex_Koenigsmark https://cs.wikipedia.org/wiki/Milan_Uhde https://cs.wikipedia.org/wiki/Ivan_Vysko%C4%8Dil https://cs.wikipedia.org/wiki/Ladislav_Smo%C4%8Dek https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A9_divadlo#Roky_1945.E


Stáhnout ppt "ČESKÉ DRAMA 2. POLOVINY 20. STOLETÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google