Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu"— Transkript prezentace:

1 Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 3. Předmět Český jazyk Téma hodiny Česká próza 2. poloviny 20. století Označení OP VK (III/2) – Čj/9 – 23 Vyučující Mgr. Michal Oblouk

2 ČESKÁ PRÓZA 2. POLOVINY 20. STOLETÍ
TYPOLOGIE SOUČASNOST HISTORICKÁ PRÓZA

3 vědeckofantastická próza polistopadové téma současnosti
TYPOLOGIE ČESKÉ PRÓZY tematika války – obraz bojů, koncentračních táborů a nacistických věznic, židovská tematika 1. vlna – konec 40. let 2. vlna – 50. a 60. léta (větší míra psychologické analýzy, v popředí subjekt člověka ve vztahu k době) kronikářský román s dokumentárními prvky – oficiální literatura v duchu socialistického realismu tzv. budovatelský (výrobní) román – téma osídlování pohraničí, znárodňování, združstevňování, stavby socialismu (oficiální literatura v duchu socialistického realismu) historický román (rozkvět v 60. letech) psychologický román romány deziluze experimentální próza vědeckofantastická próza autenticitní próza – dokument, deník, memoáry postmoderní próza polistopadové téma současnosti

4 BOHUMIL ŘÍHA (1907 – 1987) spisovatel (budovatelská próza, historické romány), psal i pro děti narodil se ve Vyšeticích u Votic v rodině kováře absolvoval učitelský ústav v Čáslavi do konce války učil na měšťance v Poděbradech po válce pracoval jako školní inspektor v roce 1952 se stal tajemníkem Svazu spisovatelů, díky tomu často cestoval, v letech 1956 až 1967 byl ředitelem Státního nakladatelství dětské knihy byl aktivní v OSN, obdržel Medaili H. Ch. Andersena zemřel v Dobříši dílo: ZEMĚ DOKOŘÁN, DVĚ JARA, VENKOVAN – angažované vesnické romány, o osidlování pohraničí a proměnách vesnice PŘEDE MNOU POKLEKNI, ČEKÁNÍ NA KRÁLE, A ZBYL JEN MEČ - trilogie o vládě Jiřího z Poděbrad HONZÍKOVA CESTA, O LETADÉLKU KÁNĚTI, ADAM A OTKA, JAK JEL VÍTEK DO PRAHY – knihy pro děti

5 JAN PROCHÁZKA (1929 – 1971) spisovatel, scenárista a politik, otec spisovatelek Ivy Procházkové a Lenky Procházkové narodil se v Ivančicích v rolnické rodině vystudoval Střední zemědělskou školu v Olomouci r se stal dramaturgem a scenáristou na Barrandově v 60. letech patřil k reformnímu křídlu KSČ po roce 1969 byl zakázán a filmy, které byly podle jeho scénářů natočeny (např. Už zase skáču přes kaluže, Páni kluci), neobsahovaly v titulcích jeho jméno zemřel v Praze dílo: ZELENÉ OBZORY – novela, malá pohraniční vesnice v době kolektivizace, mladý agronom musí řešit v pohraničí problémy s místními lidmi, ale také své vlastní citové AŤ ŽIJE REPUBLIKA – román z konce války, příběh osvobozování moravské vesnice očima malého chlapce KOČÁR DO VÍDNĚ – obraz konce války UCHO – filmová povídka, obraz 50. let (odposlouchávací zařízení v bytě manželské dvojice), zfilmováno Karlem Kachyňou (trezorový film)

6 EDVARD VALENTA (1901 – 1978) prozaik, básník a publicista narodil se v Prostějově v rodině zubaře nedokončil studia na brněnské technice od 20. let až do r pracoval v brněnské redakci Lidových novin přispíval do mnoha novin a časopisů v 50. a 70. letech nesměl publikovat zemřel v Praze dílo: JDI ZA ZELENÝM SVĚTLEM – psychologická próza, téma války, spisovatel z Prahy je na venkově vtahován do nebezpečných protiokupačních akcí TŘICET LET NA ZLATÉM SEVERU, TRAMPOTY ESKYMÁCKÉHO NÁČELNÍKA V EVROPĚ – osudy českého polárníka Jana Welzla DRUHÉ HOUSLE – román o českém cestovateli Emilu Holubovi

7 JIŘÍ MUCHA (1915 – 1991) prozaik, publicista, scenárista, syn malíře Alfonse Muchy narodil se v Praze v dětství a mládí žil střídavě doma a v zahraničí studoval medicínu v Praze a v Paříži působil jako válečný zpravodaj a letec na africké frontě r byl odsouzen za údajnou špionáž - pracoval jako lékař v uhelných a uranových dolech, r propuštěn, živil se jako scenárista a překladatel byl dvakrát ženatý, jeho první manželkou byla dirigentka a hudební skladatelka Vítězslava Kaprálová zemřel v Praze dílo: VÁLKA POKRAČUJE – román z poválečné republiky PRAVDĚPODOBNÁ TVÁŘ – příběh novináře Adama, který je poslán na západ, aby napsal reportáž z automobilových závodů a který se odmítne podřídit politickým příkazům, proto je po návratu zatčen a obviněn ze špionáže; na základě nedostatku důkazů je osvobozen, ale již nesmí vykonávat profesi novináře STUDENÉ SLUNCE – autobiografická próza z pobytu v trestním pracovním táboře, deník politických vězňů za dobu 12 měsíců

8 VÁCLAV KAPLICKÝ (1895 – 1982) prozaik a publicista, autor historické beletrie narodil se na samotě Červený Dvůr nedaleko Kozího Hrádku v rodině rolníka vystudoval gymnázium v Táboře v 1. sv. válce se dostal na haličskou frontu, zde byl v roce 1916 zajat, poté vstoupil do československých legií, vězněn ve Vladivostoku, domů se vrátil až v r. 1919 v letech 1919–1922 byl úředníkem ministerstva národní obrany v letech 1922 – 1950 pracoval v několika nakladatelstvích (např. Čin, Pokrok, Družstevní práce, Melantrich), nejprve jako úředník a později jako odpovědný redaktor po r se věnoval jen práci spisovatele - těžištěm jeho tvorby se stala doba husitská a doba čarodějnických procesů zemřel v Praze

9 KAPLICKÉHO DÍLO Kraj kalicha, Táborská republika – romány z husitského prostředí Čtveráci – historický román z období selských rebelií z let 1618–1620 Železná koruna – dvoudílný román o utrpení lidu v českých zemích po třicetileté válce Nalezeno právem – novela (inspirace soudními zápisy), odehrává se v roce 1687, motiv nespravedlivého obvinění Žida z rituální vraždy Život alchymistův – děj na dvoře Rudolfa II.; ztvárňuje vzestup a pád císařova dvorního alchymisty, Angličana Edwarda Kelleyho Kladivo na čarodějnice – podkladem je skutečná událost z konce 17. století – čarodějnický proces s více než sto osobami z okolí Velkých Losin řízený inkvizitorem Bobligem z Edelstatu; hlavní postavou je osvícený šumperský děkan Kryštof Josef Lautner, který se také stane jednou z nevinných obětí; zfilmováno Otakarem Vávrou Škůdce zemský Jiří Kopidlanský – z období Jagellonců Veliké theatrum – doba počátků třicetileté války

10 MILOŠ VÁCLAV KRATOCHVÍL (1904 – 1988)
prozaik, filmový scenárista, dramaturg a pedagog, autor historické beletrie narodil se ve Vídni v rodině dvorního archiváře studoval historii a archivnictví na FF UK stal se zaměstnancem archivu města Prahy, kde pracoval i za války od r pracoval na ministerstvu informací, poté působil jako dramaturg Československého filmu a v letech učil na FAMU od r se věnoval pouze literatuře v roce 1970 získal titul zasloužilého umělce a 4 roky poté byl prohlášen národním umělcem zemřel v Praze jeho syn Jan Kratochvíl byl herec, dramaturg, režisér a divadelní organizátor

11 KRATOCHVÍLOVO DÍLO Pochodeň, Mistr Jan, Jan Žižka, Jan Želivský, Husitská kronika – tematika husitství Evropa tančila valčík, Evropa v zákopech – začátek a průběh 1. světové války Život Jana Ámose – životopis slavného českého filosofa a všestranného člověka Dobrá kočka, která nemlsá – o grafiku Václavu Hollarovi Podivuhodné příběhy a dobrodružství Jana Kornela – zajímavý příběh českého chasníka, kterého cesty války zavedou od bitvy u Jankova v roce 1645 až do Latinské Ameriky a po dvaceti letech cestování domů Král obléká halenu – román o Václavu IV. Lásky královské – doba posledních Přemyslovců

12 VLADIMÍR NEFF (1909 – 1983) prozaik, dramatik, překladatel, scenárista, otec spisovatele Ondřeje Neffa narodil se v Praze v bohaté podnikatelské rodině, otec byl obchodníkem s kuchyňským zbožím a majitelem velké prodejny vystudoval obchodní akademii v Ženevě pracoval v obchodě s porcelánem ve Vídni, později v obchodním domě v Brémách absolvoval vojenskou službu a stal se obchodním zaměstnancem působil jako cizojazyčný lektor nakladatelství Melantrich v Praze od r se plně věnoval spisovatelské činnosti r podepsal Antichartu zemřel v Praze

13 NEFFOVO DÍLO Srpnovští páni – historický román o konfliktech šlechty a měšťanstva na přelomu 13. a 14. stol. Sňatky z rozumu, Císařské fialky, Zlá krev, Veselá vdova, Královský vozataj – rodová pentalogie (pol. 19. stol. – 1945), vzestup a pád dvou podnikatelských rodů (Nedobylů a Bornů) Královny nemají nohy, Prsten Borgiů, Krásná čarodějka – popisuje životní osudy Petra z Kukaně, syna pražského alchymisty za doby Rudolfa II. a posléze za třicetileté války Třináctá komnata – román z prostředí pražské Kampy, zabývající se citovým vývojem dětského hrdiny Kosti Marie a zahradník – novela z prostředí Kampy

14 EDUARD PETIŠKA (1924 – 1987) spisovatel, autor knih pro děti a mládež, teoretik dětské literatury a překladatel narodil se v Praze v rodině s bohatou kulturní tradicí kvůli nacistické okupaci nenastoupil na konzervatoř a byl pracovně nasazen jako soustružník v čelákovické Volmanově továrně po roce 1945 nastoupil na FF UK, kde vystudoval srovnávací literaturu a germanistiku v roce 1948 se oženil, manželka Alena byla učitelka, jejich syn Martin byl otci častou inspirací měl řadu významných přátel v uměleckých kruzích, zvláště se stýkal s umělci, kteří byli v padesátých letech, stejně jako on, na okraji společenského postavení v padesátých letech vznikl v jeho bytě v Brandýse neoficiální klub, kde se jeho přátelé stýkali, četli si své práce a mohli se navzájem seznamovat s novými cestami moderního umění zemřel náhle během každoročního léčebného pobytu v Mariánských Lázních

15 PETIŠKOVO DÍLO Staré řecké báje a pověsti - nejznámější kniha, mezinárodní úspěch, příběhy z řecké mytologie pojednávají o řeckých bozích, hrdinech, mýtických postavách a nestvůrách Příběhy, na které svítilo slunce – soubor, 2 části: Báje a pověsti starého Egypta a Mezopotámie (čtyři základní mezopotámské příběhy, desatero příběhů představuje úvod do egyptské mytologie) + Příběhy starého Izraele (ve čtrnácti kapitolách starozákonní židovský výklad dějin izraelského národa) Příběhy tisíce a jedné noci - specifické zpracování středověké arabské anonymní sbírky lidových pohádek, bajek, anekdot a dalších příběhů Čtení o hradech, zámcích a městech - nové převyprávění českých dějin Byl jednou jeden krtek - pohádky, ilustrace Zdeněk Miler

16 VLADIMÍR KÖRNER (1939) prozaik, dramaturg a filmový a televizní scenárista narodil se v Prostějově v rodině úředníka vyučil se sedlářem a podkovářem vystudoval Průmyslovou školu filmovou v Čimelicích a dramaturgii na FAMU v Praze v letech 1962 až 1970 jako dramaturg na Barrandově, později jako scenárista (r propuštěn pro nadbytečnost) externě přednáší na FAMU většina jeho knih vznikla původně pro filmové zpracování celé jeho dílo je prodchnuto tématy existenciální úzkosti a beznaděje, náměty svých děl zasazoval do období II. světové války a do raného středověku

17 KÖRNEROVO DÍLO Adelheid – novela z poválečného severomoravského pohraničí, tragická láska vojáka západní armády k dívce z fašistické rodiny, obraz odsunu Němců ze severovýchodní Moravy Zánik samoty Berhof – příběh z konce roku 1945 o vztazích mezi Čechy a Němci (Jesenicko) Údolí včel – historický román o vztahu dvou příslušníků řádu německých rytířů Lékař umírajícího času – historický román o životě Jana Jessenia a jeho osudu za třicetileté války Střepiny v trávě – novela, příběh děvčátka vzatého rodičům, odvlečeným do koncentračního tábora, a daného na výchovu do Německa Písečná kosa – historický román, na pozadí doznívajících kristianizačních výprav Řádu německých rytířů na pohanský sever Evropy ve 13. století probírá psychologii člověka, který má zabíjet ve jménu víry Zrození horského pramene – téma sklonku 2. světové války, osudy vdovy po partyzánovi, jež životní nejistotu řeší opuštěním domova a odchodem do pohraničí

18 ZDROJE http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=636
https://cs.wikipedia.org/wiki/Eduard_Peti%C5%A1ka https://cs.wikipedia.org/wiki/Star%C3%A9_%C5%99eck%C3%A9_b%C3%A1je_a_pov%C4%9Bsti https://cs.wikipedia.org/wiki/Bohumil_%C5%98%C3%ADha https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Proch%C3%A1zka_(spisovatel) https://cs.wikipedia.org/wiki/Edvard_Valenta https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Mucha https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Kaplick%C3%BD https://cs.wikipedia.org/wiki/Milo%C5%A1_V%C3%A1clav_Kratochv%C3%ADl https://cs.wikipedia.org/wiki/Vladim%C3%ADr_Neff


Stáhnout ppt "Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu"

Podobné prezentace


Reklamy Google