Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji Mgr. Jana Chovancová vedoucí Odboru sociálních věcí Zlínského kraje Financováno z EHP a Norských fondů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji Mgr. Jana Chovancová vedoucí Odboru sociálních věcí Zlínského kraje Financováno z EHP a Norských fondů."— Transkript prezentace:

1 Projekt Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji Mgr. Jana Chovancová vedoucí Odboru sociálních věcí Zlínského kraje Financováno z EHP a Norských fondů 2009-2014 v rámci projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji, reg. č. EHP- CZ04-OV-1-004-01-2014. 1

2 Osnova Financováno z EHP a Norských fondů 2009-2014 v rámci projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji, reg. č. EHP- CZ04-OV-1-004-01-2014. 2 1.Cíle projektu 2.Představení aktivit projektu 3.Organizační zajištění 4.Zahraniční spolupráce 5.Harmonogram aktivit

3 Základní údaje Financováno z EHP a Norských fondů 2009-2014 v rámci projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji, reg. č. EHP- CZ04-OV-1-004-01-2014. 3 Období realizace 1/2015 – 4/2016 Celkové náklady 5 749 884 Kč Z toho spolufinancování Zlínským krajem - 1 149 977 Kč

4 1.Cíle projektu Financováno z EHP a Norských fondů 2009-2014 v rámci projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji, reg. č. EHP- CZ04-OV-1-004-01-2014. 4 Nastavení opatření pro Zlínský kraj, která přispějí k předcházení umísťování dětí do institucionální péče. Vytvoření komplexního plánu transformace pobytové péče o děti ve 3 pobytových zařízeních pro děti. Snížení počtu dětí žijících v institucionální péči (v zařízeních, kde budou zpracovávány transformační plány).

5 Na koho je projekt zaměřen Financováno z EHP a Norských fondů 2009-2014 v rámci projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji, reg. č. EHP- CZ04-OV-1-004-01-2014. 5 1.Ohrožené děti 2.Služby pro ohrožené rodiny a děti, zařízení pro děti, orgány sociálně právní ochrany dětí 3.Odborná veřejnost

6 Jak na to půjdeme Financováno z EHP a Norských fondů 2009-2014 v rámci projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji, reg. č. EHP- CZ04-OV-1-004-01-2014. 6 analýza regionu analýza potřeb rodin s ohroženými dětmi analýza ponenciálu zařízení koncepční teze = předcházet umisťování dětí do zařízení transformační plány zařízení 4 – 7 /2015 7– 8 /2015 10/2015 – 4/2016

7 2. Aktivity projektu - analytická část Financováno z EHP a Norských fondů 2009-2014 v rámci projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji, reg. č. EHP- CZ04-OV-1-004-01-2014. 7 Proč ? S kým ? Co? Analýza regionu Analýza potřeb dětí a rodin Analýza potenciálu zařízení zmapování sítě služeb v systémech (školské, sociální, zdravotní, komunitní) zmapování konkrétních případů vedoucích k odebrání dítěte z rodiny podklad pro zpracování transformačních plánů a zařazení zařízení s potenciálem transformace s největším potenciálem transformace Orgány sociálně právní ochrany děti Ústavní zařízení pro děti zmapování sítě služeb v systémech (školské, sociální, zdravotní, komunitní poskytovatelé sociálních služeb školská zařízení zdravotnická zařízení, organizace pověřené výkonem sociálně právní ochrany dětí další subjekty poskytující služby pro rodiny s ohroženými dětmi popis dostupných služeb ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností popis potřeb a celkové situace dětí ve Zlínském kraji, které byly odebrány z rodiny nebo jim odebrání z rodiny hrozí silné a slabé stránky v oblasti péče o ohrožené děti 14 zařízení zřizovaných Zlínským kraje dokument členěný do 14 části obsahující analýzy jednotlivých 14 zařízení Dodavatel : Sociofactor s.r.o.

8 2. Aktivity projektu - koncepční část Koncepční teze jsou podkladem pro formulaci opatření jejichž naplnění bude cílem transformačních plánů zpracovávaných zapojenými zařízeními a východiskem pro další koncepční činnost a plánování rozvoje služeb pro rodiny a ohrožené děti na úrovni Zlínského kraje. shrnutí a interpretaci výsledků předchozích provedených analýz SWOT analýza území ve vztahu k péči o ohrožené děti koncept opatření směřujících k : o k předcházení umisťování dětí (do 3 let a nad 3 roky) do pobytových zařízení a o rozvoji služeb ve vztahu ke zjištěným potřebám ohrožených dětí a rodin ve Zlínském kraji, s akcentem k slabým stránkám péče o ohrožené děti v jednotlivých správních obvodech obcí s rozšířenou působnosti vyhodnocení možné míry zapojení stávajících pobytových zařízení do nově definované sítě služeb, orientační stanovení možné cílové skupiny transformované služby, určení jednoho školského zařízení s potenciálem rozvoje (transformace služeb). Financováno z EHP a Norských fondů 2009-2014 v rámci projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji, reg. č. EHP- CZ04-OV-1-004-01-2014. 8 Dodavatel : Sociofactor s.r.o.

9 2. Aktivity projektu - realizační část Zpracování transformačních plánů 1.Dětské centrum Zlín, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, p. o. 2. Kojenecké a dětské centrum Valašské Meziříčí, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, p. o. 3. ? Financováno z EHP a Norských fondů 2009-2014 v rámci projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji, reg. č. EHP- CZ04-OV-1-004-01-2014. 9

10 2. Aktivity projektu - realizační část Zpracování transformačních plánů Cílem zjišťování je formulace potřeb konkrétních dětí a rodin a zjištění perspektivy stávajících dětí v zařízení, popis kroků, které jsou k naplnění cíle v individuálních případech dětí nezbytné, co k naplnění je možno použít z hlediska možností dítěte. Vyhodnocení dětí v zařízení bude probíhat s podporou podporovatele. Financováno z EHP a Norských fondů 2009-2014 v rámci projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji, reg. č. EHP- CZ04-OV-1-004-01-2014. 10

11 2. Aktivity projektu - realizační část Zpracování transformačních plánů Transformační tým zařízení (3 pracovníci + externista) Metodika zpracování transformačního plánu Podpora konzultantů a supervizorů Účast na zahraniční stáži Reflexe expertního týmu Financováno z EHP a Norských fondů 2009-2014 v rámci projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji, reg. č. EHP- CZ04-OV-1-004-01-2014. 11 vedoucí TT (pracovník zařízení) pracovník zařízení podporovatel (externí spolupracovník)

12 3. Organizační zajištění Financováno z EHP a Norských fondů 2009-2014 v rámci projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji, reg. č. EHP- CZ04-OV-1-004-01-2014. 12 Projektový tým Expertní týmTým podporovatelů Projektový manažer Ing. Martin Prusenovský Finanční manažer Ing.Roman Krajíček Odborný koordinátor Mgr. Jana Chovancová Koordinátor zahraničních aktivit Barbora Martinková, M.Sc. vedoucí expertního týmu Mgr. Helena Miklová Expert na potřeby dětí Bc.Silvie Derková expert ambulantní a terénní služby pro rodiny s dětmi Vera Bechyňová, Dis./ Mgr.Martina Konvrzková metodik transformace Mgr. Veronika Hofrová projektový asistent Mgr. Petr Vrána Metodik transformace podporovatel zařízení 1 podporovatel zařízení 2 podporovatel zařízení 3

13 4. Podpůrné aktivity Zahraniční spolupráce Spolupráce se zahraničním expertem Cíl: sdílení zkušeností a přenos dobré praxe při nastavování strategie dalšího rozvoje systému péče o ohrožené děti ve Zlínském kraji Spolupracující expert: Drs. Bas Stuurwold, vyučující na Hanze Univerzita Groningen, zabývá oblastí péče o ohrožené děti a podílí na změnách v oblasti sociálně-právní ochrany, která nyní v Nizozemí probíhá. V rámci projektu Mezinárodní spolupráce v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve Zlínském kraji plnil roli koordinátora aktivit na straně Nizozemí. Financováno z EHP a Norských fondů 2009-2014 v rámci projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji, reg. č. EHP- CZ04-OV-1-004-01-2014. 13

14 4. Podpůrné aktivity Zahraniční spolupráce Spolupráce se zahraničním expertem Dvě zahraniční stáže: Cíl první zahraniční stáže seznámit se s principy, způsobem zajišťování a financováním služeb pro ohrožené děti a rodiny; získat poznatky o různých formách služeb pro ohrožené děti a rodiny; získat zkušenosti z transformačních procesů se zaměřením na přijetí relevantních opatření a zhodnocením jejich dopadů na úrovní státní, provinční, municipalit. Cíl druhé zahraniční stáže seznámit se principy transformačního procesu se zaměřením na potřeby dětí žijících mimo rodinu; získat informace o transformačním procesu konkrétního zařízení; získat poznatky o různých formách služeb pro ohrožené děti a rodiny. Financováno z EHP a Norských fondů 2009-2014 v rámci projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji, reg. č. EHP- CZ04-OV-1-004-01-2014. 14

15 4. Podpůrné aktivity Zahraniční spolupráce Spolupráce se zahraničním expertem Role experta v ČR – konzultace k : Přijetí závěrů z analytické části projektu a nastavení opatření k vedoucí ke snížení počtu dětí umísťovaných do pobytových zařízení, k předcházení umísťování dětí a rozvoji potřebných služeb. Reflexe vytvořených transformačních plánů zařízení. Cílem konzultace bude poskytnutí zpětné vazby k opatřením, která definují zařízení pro svůj další rozvoj služeb pro ohrožené děti v kontextu koncepčních tezí Zlínského kraje Financováno z EHP a Norských fondů 2009-2014 v rámci projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji, reg. č. EHP- CZ04-OV-1-004-01-2014. 15

16 4. Podpůrné aktivity Komunikační strategie Cíl: přenos informací o průběhu a výstupech aktivit projektu, informování dotčených subjektů, odborné veřejnosti 1.Zahajovací konference 2.Workshop pro management pobytových zařízení pro děti Zlínského kraje Termín: 26.5.2015 3.Seminář k výstupům veřejné zakázky Analýzy projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji Termín: 30.9.2015 4.Seminář k zpracování transformačních plánů Termín: 10/2015 5.Závěrečná konference Termín: 4/2016 Financováno z EHP a Norských fondů 2009-2014 v rámci projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji, reg. č. EHP- CZ04-OV-1-004-01-2014. 16

17 5. Celkový harmonogram 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 9/2015 10/2015 11/2015 12/2015 1/2016 2/2016 3/2016 4/2016 Financováno z EHP a Norských fondů 2009-2014 v rámci projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji, reg. č. EHP- CZ04-OV-1-004-01-2014. 17 Analytická část Koncepční část Realizační část Podpora zahraničního expertaAktivity komunikační strategie

18 Děkuji za pozornost Mgr. Jana Chovancová vedoucí Odboru sociálních věcí Zlínského kraje Financováno z EHP a Norských fondů 2009-2014 v rámci projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji, reg. č. EHP- CZ04-OV-1-004-01-2014. 18


Stáhnout ppt "Projekt Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji Mgr. Jana Chovancová vedoucí Odboru sociálních věcí Zlínského kraje Financováno z EHP a Norských fondů."

Podobné prezentace


Reklamy Google