Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji"— Transkript prezentace:

1 Projekt Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji
Mgr. Jana Chovancová vedoucí Odboru sociálních věcí Zlínského kraje Financováno z EHP a Norských fondů v rámci projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji, reg. č. EHP-CZ04-OV

2 Osnova Cíle projektu Představení aktivit projektu
Organizační zajištění Zahraniční spolupráce Harmonogram aktivit Financováno z EHP a Norských fondů v rámci projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji, reg. č. EHP-CZ04-OV

3 Základní údaje Období realizace 1/2015 – 4/2016 Celkové náklady
Z toho spolufinancování Zlínským krajem Kč Financováno z EHP a Norských fondů v rámci projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji, reg. č. EHP-CZ04-OV

4 Cíle projektu Nastavení opatření pro Zlínský kraj, která přispějí k předcházení umísťování dětí do institucionální péče. Vytvoření komplexního plánu transformace pobytové péče o děti ve 3 pobytových zařízeních pro děti. Snížení počtu dětí žijících v institucionální péči (v zařízeních, kde budou zpracovávány transformační plány). Financováno z EHP a Norských fondů v rámci projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji, reg. č. EHP-CZ04-OV

5 Na koho je projekt zaměřen
Ohrožené děti Služby pro ohrožené rodiny a děti, zařízení pro děti, orgány sociálně právní ochrany dětí Odborná veřejnost Financováno z EHP a Norských fondů v rámci projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji, reg. č. EHP-CZ04-OV

6 Jak na to půjdeme transformační plány zařízení
analýza regionu analýza potřeb rodin s ohroženými dětmi analýza ponenciálu zařízení koncepční teze =  předcházet umisťování dětí do zařízení transformační plány zařízení 10/2015 – 4/2016 7– 8 /2015 4 – 7 /2015 Financováno z EHP a Norských fondů v rámci projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji, reg. č. EHP-CZ04-OV

7 2. Aktivity projektu - analytická část
zmapování sítě služeb v systémech (školské, sociální, zdravotní, komunitní 2. Aktivity projektu - analytická část Dodavatel : Sociofactor s.r.o. Proč ? S kým ? Co? zmapování sítě služeb v systémech (školské, sociální, zdravotní, komunitní) poskytovatelé sociálních služeb školská zařízení zdravotnická zařízení, organizace pověřené výkonem sociálně právní ochrany dětí další subjekty poskytující služby pro rodiny s ohroženými dětmi popis dostupných služeb ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Analýza regionu popis potřeb a celkové situace dětí ve Zlínském kraji, které byly odebrány z rodiny nebo jim odebrání z rodiny hrozí silné a slabé stránky v oblasti péče o ohrožené děti zmapování konkrétních případů vedoucích k odebrání dítěte z rodiny Analýza potřeb dětí a rodin Orgány sociálně právní ochrany děti Ústavní zařízení pro děti podklad pro zpracování transformačních plánů a zařazení zařízení s potenciálem transformace s největším potenciálem transformace dokument členěný do 14 části obsahující analýzy jednotlivých 14 zařízení 14 zařízení zřizovaných Zlínským kraje Analýza potenciálu zařízení Financováno z EHP a Norských fondů v rámci projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji, reg. č. EHP-CZ04-OV

8 2. Aktivity projektu - koncepční část
Dodavatel : Sociofactor s.r.o. Koncepční teze jsou podkladem pro formulaci opatření jejichž naplnění bude cílem transformačních plánů zpracovávaných zapojenými zařízeními a východiskem pro další koncepční činnost a plánování rozvoje služeb pro rodiny a ohrožené děti na úrovni Zlínského kraje. shrnutí a interpretaci výsledků předchozích provedených analýz SWOT analýza území ve vztahu k péči o ohrožené děti koncept opatření směřujících k : k předcházení umisťování dětí (do 3 let a nad 3 roky) do pobytových zařízení a rozvoji služeb ve vztahu ke zjištěným potřebám ohrožených dětí a rodin ve Zlínském kraji, s akcentem k slabým stránkám péče o ohrožené děti v jednotlivých správních obvodech obcí s rozšířenou působnosti vyhodnocení možné míry zapojení stávajících pobytových zařízení do nově definované sítě služeb, orientační stanovení možné cílové skupiny transformované služby, určení jednoho školského zařízení s potenciálem rozvoje (transformace služeb). Financováno z EHP a Norských fondů v rámci projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji, reg. č. EHP-CZ04-OV

9 2. Aktivity projektu - realizační část
Zpracování transformačních plánů Dětské centrum Zlín, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, p. o. Kojenecké a dětské centrum Valašské Meziříčí, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, p. o. ? Financováno z EHP a Norských fondů v rámci projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji, reg. č. EHP-CZ04-OV

10 2. Aktivity projektu - realizační část
Zpracování transformačních plánů Cílem zjišťování je formulace potřeb konkrétních dětí a rodin a zjištění perspektivy stávajících dětí v zařízení, popis kroků, které jsou k naplnění cíle v individuálních případech dětí nezbytné, co k naplnění je možno použít z hlediska možností dítěte. Vyhodnocení dětí v zařízení bude probíhat s podporou podporovatele. Financováno z EHP a Norských fondů v rámci projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji, reg. č. EHP-CZ04-OV

11 2. Aktivity projektu - realizační část
Zpracování transformačních plánů Transformační tým zařízení (3 pracovníci + externista) Metodika zpracování transformačního plánu Podpora konzultantů a supervizorů Účast na zahraniční stáži Reflexe expertního týmu vedoucí TT (pracovník zařízení) pracovník zařízení podporovatel (externí spolupracovník) Financováno z EHP a Norských fondů v rámci projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji, reg. č. EHP-CZ04-OV

12 3. Organizační zajištění
Projektový manažer Ing. Martin Prusenovský Finanční manažer Ing.Roman Krajíček Odborný koordinátor Mgr. Jana Chovancová Koordinátor zahraničních aktivit Barbora Martinková , M.Sc. Projektový tým Expertní tým Tým podporovatelů vedoucí expertního týmu Mgr. Helena Miklová Expert na potřeby dětí Bc.Silvie Derková expert ambulantní a terénní služby pro rodiny s dětmi Vera Bechyňová, Dis./ Mgr.Martina Konvrzková metodik transformace Mgr. Veronika Hofrová projektový asistent Mgr. Petr Vrána Metodik transformace podporovatel zařízení 1 podporovatel zařízení 2 podporovatel zařízení 3 Financováno z EHP a Norských fondů v rámci projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji, reg. č. EHP-CZ04-OV

13 4. Podpůrné aktivity Zahraniční spolupráce
Spolupráce se zahraničním expertem Cíl: sdílení zkušeností a přenos dobré praxe při nastavování strategie dalšího rozvoje systému péče o ohrožené děti ve Zlínském kraji Spolupracující expert: Drs. Bas Stuurwold, vyučující na Hanze Univerzita Groningen, zabývá oblastí péče o ohrožené děti a podílí na změnách v oblasti sociálně-právní ochrany, která nyní v Nizozemí probíhá. V rámci projektu Mezinárodní spolupráce v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve Zlínském kraji plnil roli koordinátora aktivit na straně Nizozemí. Financováno z EHP a Norských fondů v rámci projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji, reg. č. EHP-CZ04-OV

14 4. Podpůrné aktivity Zahraniční spolupráce
Spolupráce se zahraničním expertem Dvě zahraniční stáže: Cíl první zahraniční stáže seznámit se s principy, způsobem zajišťování a financováním služeb pro ohrožené děti a rodiny; získat poznatky o různých formách služeb pro ohrožené děti a rodiny; získat zkušenosti z transformačních procesů se zaměřením na přijetí relevantních opatření a zhodnocením jejich dopadů na úrovní státní, provinční, municipalit. Cíl druhé zahraniční stáže seznámit se principy transformačního procesu se zaměřením na potřeby dětí žijících mimo rodinu; získat informace o transformačním procesu konkrétního zařízení; získat poznatky o různých formách služeb pro ohrožené děti a rodiny. Financováno z EHP a Norských fondů v rámci projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji, reg. č. EHP-CZ04-OV

15 4. Podpůrné aktivity Zahraniční spolupráce
Spolupráce se zahraničním expertem Role experta v ČR – konzultace k : Přijetí závěrů z analytické části projektu a nastavení opatření k vedoucí ke snížení počtu dětí umísťovaných do pobytových zařízení, k předcházení umísťování dětí a rozvoji potřebných služeb. Reflexe vytvořených transformačních plánů zařízení. Cílem konzultace bude poskytnutí zpětné vazby k opatřením, která definují zařízení pro svůj další rozvoj služeb pro ohrožené děti v kontextu koncepčních tezí Zlínského kraje Financováno z EHP a Norských fondů v rámci projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji, reg. č. EHP-CZ04-OV

16 4. Podpůrné aktivity Komunikační strategie
Cíl: přenos informací o  průběhu a výstupech aktivit projektu, informování dotčených subjektů, odborné veřejnosti Zahajovací konference Workshop pro management pobytových zařízení pro děti Zlínského kraje Termín: Seminář k výstupům veřejné zakázky Analýzy projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji Termín: Seminář k zpracování transformačních plánů Termín: 10/2015 Závěrečná konference Termín: 4/2016 Financováno z EHP a Norských fondů v rámci projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji, reg. č. EHP-CZ04-OV

17 5. Celkový harmonogram 4/ / / / / / / / / / / / /2016 Analytická část Koncepční část Realizační část Podpora zahraničního experta Aktivity komunikační strategie Financováno z EHP a Norských fondů v rámci projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji, reg. č. EHP-CZ04-OV

18 Mgr. Jana Chovancová vedoucí Odboru sociálních věcí Zlínského kraje
Děkuji za pozornost Mgr. Jana Chovancová vedoucí Odboru sociálních věcí Zlínského kraje Financováno z EHP a Norských fondů v rámci projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji, reg. č. EHP-CZ04-OV


Stáhnout ppt "Projekt Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji"

Podobné prezentace


Reklamy Google