Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 1/16 2. Životní cyklus a procesy projektu  Životní cyklus projektu  Popis fází projektu  Životní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 1/16 2. Životní cyklus a procesy projektu  Životní cyklus projektu  Popis fází projektu  Životní."— Transkript prezentace:

1 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 1/16 2. Životní cyklus a procesy projektu  Životní cyklus projektu  Popis fází projektu  Životní cyklus projektu a produktu  Druhy procesů na projektu  Řídící procesy

2 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 2/16 Životní cyklus projektu - 1  Životní cyklus projektu  sekvence logických fází projektu od jeho začátku až po ukončení.  Většinou stanoveny dle –Typu projektu –rozsahu projektu –Potřeb jeho řízení, event. dalších požadavků zúčastněných organizací  Každá fáze obsahuje popis  CO - práce, které mají být vykonány  KDY - výstupů, vytvořených v průběhu fáze (včetně jejich hodnocení a akceptace)  KDO - Potřebných zdrojů a jejich zapojení  JAK - kontroly a řízení průběhu fáze (+ podmínky pro přechod do následující fáze)

3 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 3/16 Životní cyklus projektu - 2  Projektové výstupy  Projektové dodávky  Výsledné produkty projektu požadované zákazníkem  Technické výstupy  Technické specifikace –HW konfigurace –Komunikační síť atd.  Řídící výstupy  Zprávy, zápisy, hodnocení stavu projektu, změnová řízení

4 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 4/16 Životní cyklus projektu - 3 Iniciace (zadávání) projektu Plánování a návrh řešení Realizace řešení Zavádění do provozu 100 % čas Smlouvy Akceptace integr. testů Převzetí do provozu Výběr řešení Vyhodno- cení proj. Fáze I Fáze II Fáze III Fáze IV % dokončení Schválení projektu Schválení realizace

5 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 5/16 Popis fází projektu - 1  Fáze I – Iniciace (zadávání) projektu  zpracování myšlenky, námětu, podnětu pro změnu do formalizované formy  Vypracování rámcové specifikace projektu – „Zadání projektu“ –Rozsah projektu (cíle, hlavní výstupy) –Specifikace přínosů a dopadů realizace –Koncepce řešení –Klíčové termíny a aktivity –Odhady zdrojů –Globální plán (harmonogram)  Návrh obsazení klíčových rolí projektu  Odsouhlasení „Rámcové specifikace“ Studie proveditelnosti ?

6 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 6/16 Popis fází projektu - 2  Fáze II – Plánování a návrh řešení  Vytvoření projektových týmů a projektové organizace  Návrh řešení  (Výběrové řízení)  Detailní návrh řešení (projektové plány, rozpočet…)  Smluvní zajištění, kontrakty (technické a obchodní podmínky externích dodávek)  Odsouhlasení navrženého řešení Studie proveditelnosti ? Výběrové řízení ?

7 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 7/16 Popis fází projektu - 3  Fáze III – Realizace řešení  Tvorba komponent, subsystémů, systémů  Nákup komponent  Integrace komponent  Testování, integrační testy  Akceptační testy  Souhlas se zaváděním do provozu Školení

8 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 8/16 Popis fází projektu - 4  Fáze IV – Zavádění do provozu (další názvy implementace, deployment, go-live, rollout and installation)  Provozní (výkonnostní aj.) testy  Zkušební provoz  Pilotní provoz  Souhlas se zavedením do rutinního (ostrého) provozu + dále  Vlastní provoz IS (včetně zálohování, archivace, údržby)  Průběžný rozvoj (a podpora) systému IS  (Ukončení existence provozovaného IS ?)

9 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 9/16 Popis fází projektu - 5 zahájeníStřední fáze realizaceukončení Myšlenka Projektový tým Zapojení relevantních zdrojů Vyřazení zdrojů z projektu Záměr Akceptace Postup Plán Definice Schválení Předání do užívání v s t u p y v ý s t u p y (řídící) Podle PMBOK Guide, PMI, 2004, ANSI/PMI 99-001-2004

10 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 10/16 Popis fází projektu - 6 PMBOK Guide, PMI, 2004, ANSI/PMI 99-001-2004

11 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 11/16 Popis fází projektu - 7 PMBOK Guide, PMI, 2004, ANSI/PMI 99-001-2004

12 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 12/16 Druhy procesů na projektu  Aktivity na projektech je možné rozdělit na  Řídící procesy  popisují, organizují a kompletují činnosti na projektu  Procesy řízení projektů platí pro každou fázi projektu i pro celý projekt  Produktové procesy  specifikují a vytvářejí projektové výstupy (produkty)  Probíhají v závislosti na životním cyklu produktu Řídící a produktové procesy se v průběhu projektu překrývají a mají četné interakce. (Např. není možné stanovit rozsah projektu bez (základních) znalostí jak budou projektové výstupy vytvářeny)

13 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 13/16 Řídící procesy - 1  Druhy procesů  Iniciační procesy – zahajují a schvalují projekt, resp. fázi  Plánovací – definují a upřesňují projektové výstupy, vybírají nejvhodnější aktivity (a zdroje) pro splnění cílů projektu  Výkonné (řídící) – koordinují pracovníky a další zdroje podle plánu  Kontrolní – monitorují průběh projektu, dosažení projektových výstupů, identifikují odchylky od plánu  Závěrečné (ukončovací) – shromažďují akceptace, formalizovaným způsobem ukončují fázi

14 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 14/16 Řídící procesy - 2 čas Množství aktivity začátek fáze konec fáze Plánovací procesy Výkonné (řídící) procesy Kontrolní procesy Ukončovací procesy Iniciační procesy  Průběhy procesů

15 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 15/16 Řídící procesy - 3 Iniciační procesy Kontrolní procesy Plánovací procesy Výkonné procesy Závěrečné procesy  Informační toky mezi procesy Podmínky pro přechod do následující fáze ? Podmínky pro zahájení fáze ?

16 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 16/16 Řídící procesy - 4 Kontrola UkončeníProvádění PlánováníZahájení


Stáhnout ppt "© Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 1/16 2. Životní cyklus a procesy projektu  Životní cyklus projektu  Popis fází projektu  Životní."

Podobné prezentace


Reklamy Google