Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Druhoústí Deuterostomia.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Druhoústí Deuterostomia."— Transkript prezentace:

1 druhoústí Deuterostomia

2 druhoústí

3 kmen: ostnokožci (Echinodermata)
viz přednáška a pracovní list z laborek v testu nebudou sekundárně radiální (paprsčitá) souměrnost (larvy bilaterální – dvoustranná) ambulakrální soustava Aristotelova lucerna – ježovky třídy: ježovky (Echinoidea), lilijice (Crinoidea), hvězdice (Astroidea), hadice (Ophiuroidea), sumýši (Holothuroidea)

4 ježovka jedlá hvězdice růžová lilijice sumýši hadice

5 kmen: polostrunatci (Hemichordata)
mořské dno vakovité tělo = žalud (prosoma) + límec (mezosoma) + trup (metasoma) → strunatci jícen: dvě řady dýchacích štěrbin vychlípenina střeva = „struna hřbetní“ (fčně) hřbetní nervový pruh

6 polostrunatci žaludovci příbuzní vymřelým graptolitům chodby v bahně
(prokrvený žalud, sliz z límce) pohlavní žlázy ústí posledním párem žaberních štěrbin jaterní žláza gonochoristé vývoj nepřímý (tonárie) žaludovec malý

7 Strunatci Chordata

8 strunatci velmi rozrůzněná skupina, nejasný původ vnitřní kostra
struna hřbetní (chorda dorsalis, nad TS, pod NS), entoderm (→ páteř) trubicovitá NS na hřbetní straně (ektoderm)

9 rozlišovací znaky struna hřbetní (chorda dorsalis, notochord)
trávicí trubice na břišní straně těla hltan s žaberními otvory nervová trubice nad strunou hřbetní metamerní segmentace

10 obecné schéma vnitřní stavby těla
1 - ústní otvor trávicí soustava struna hřbetní soustava cév 5 - srdce nervová soust.

11 podkmeny Pláštěnci Bezlebeční Obratlovci

12 co je dále spojuje? mnohobuněční bilaterální souměrnost
shodná stavba těla v ranných fázích ontogenetického vývoje (embryonální v.) pravidlo rekapitulace: ontogeneze je zkrácenou a zhuštěnou fylogenezí struna hřbetní, trávicí trubice a nervová trubice funkčně propojují tělní články CS uzavřená, srdce na břišní straně těla pravý ocas

13 podkmen: pláštěnci (Tunicata)
mořští jednovrstevná pokožka → plášť (tunicin) dospělci přisedlí → ontogenetická regrese chybí struna hřbetní, souvislá nervová trubice

14 pláštěnci coelom = pericard žaberní vak CS otevřená / chybí
VS: „zásobní“ ledviny TS zkrácená potrava → žaberní štěrbiny → rozšířený hltan → endostyl (slizovité žlázky) → žaludek → střevo → otvor řitní → žaberní vak → otvor vyvrhovací DS: voda (kyslík) → žaberní štěrbiny → žaberní vak → otvor vyvrhovací RS: hermafrodité, vnější oplození pohlavní, nepohlavní, metageneze

15 třída: sumky (Ascidiacea)
larvy jen několik hodin dospělci přisedlí kolonie věnec tykadel obrvená rýha a lišta v hltanu → posun potravy hemocyanin nerv. zauzlina - i hormony proteandrie

16 třída: salpy (Thaliacea)
planktonní, pelagické vznášející se kolonie pohyb vypuzováním vody někdy světélkují

17 třída: vršenky (Appendicularia, Copelata)
struna hřbetní i u dospělců pohybliví dospělci pelagické Ca schránka neotenické larvy sumek ???

18 podkmen: bezlebeční (Acrania)
jediná třída kopinatci (Cephalochordata) chorda i v přední části těla mělká písečná moře (přes den zahrabáni) mikrofágové ploutevní lem tykadla = cirry ožaberní prostor smyslové buňky v pokožce světlo, vířivá jamka - čich

19 bezlebeční - kopinatci
TS: štěrbinovitý o. ú. – makadélka, velum, střevo, jaterní výběžek, samostatný o. ř. DS: povrch těla CS: uzavřená, bez srdce (stažitelné váčky), bez pigmentů VS: ledvinové kanálky („nefrony“) RS: gonochoristé bez pohl. dimorfismu, vnější oplození, 35 párů gonád (ožaberní prostor), obrvená larva (1 mm) kopinatec plžovitý

20 vnitřní stavba těla 2 - struna hřbetní nervová trubice ploutevní lem řitní otvor střevo cévní soustava žaberní vak 11 - hltan příústní tykadla 15 - pohlavní orgány 19 - jaterní výběžek

21 podkmen: obratlovci (Vertebrata)
pohybliví bilaterálně souměrní (hlava, trup, ocas) vnitřní opora těla struna hřbetní → kostěná kostra vícevrstevná pokožka – deriváty VS: párové ledviny hormonální soustava

22 obratlovci výkonná NS (mozek + mícha) a smysly (hlava)
→ orientace, aktivita, adaptabilita CS: uzavřená, srdce, červené krvinky – hemoglobin velké zásoby intenzivní metabolismus

23 systém a členění nadtřída: bezčelistnatci nadtřída: čelistnatci
třída: kruhoústí nadtřída: čelistnatci třída: paryby třída: ryby třída: obojživelníci třída: plazi třída: ptáci třída: savci ploutvovci čtvernožci bezblanní (Anamnia) blanatí (Amniota) bezčelistnatci čelistnatci

24 nový systém mihule a sliznatky nezávislé
bahníci a lalokoploutví jsou svaloploutví, protože člověk není ryba rybovití obratlovci: bezčelistnatci mihule, sliznatky čelistnatci pancířnatci (vymřelí), paryby, svaloploutví (dříve nozdratí), paprskoploutví

25 nadtřída: bezčelistnatci (Agnatha)
bez čelistí i párových končetin nepárová nozdra chorda po celý život žaberní oblouky nejsou součástí lebky vnitřní ucho – 2 polokruhové chodby nasávání potravy, draví parazité mihule a sliznatky

26 třída: mihule (Petromyzontida)
hadovité tělo, ploutevní lem larva minoha (3 – 4 roky) podobná kopinatci sladkovodní podkovovitá ústa bez zubů a jazyka chybí oči – detekce světla pokožkou dospělec mořští – parazitičtí sladkovodní – nepřijímají anadromní migrace jen jednou

27 mihule hltan → slepý vak → dýchání 7 párů žaberních štěrbin
žlaznaté buňky – hlen nevyvinutá mozkovna svaly jako kopinatci (myosepta) VS: opistonefros RS: gonochoristé dvoudílné srdce temenní oko, proudový orgán

28 mihule mihule říční mihule potoční mihule mořská tažná parazitická
nemigratorní neparazitická mihule mořská

29 třída: sliznatky (Myxinoidea)
tvar těla jako mihule, bez čelistí mořské isoosmotické prostředí ve tkáních 15 žaberních váčků vytírají se víckrát chybí přísavka druhotná redukce očí sliz proti trávicím enzymům anatomicky hermafrodité, fčně gonochoristé sliznatka cizopasná

30 nadtřída: čelistnatci (Gnathostomata)
velmi aktivní lov kořisti čelistmi (1. ž. o.) párové končetiny párové nozdry tři polokruhové chodby ve vnitřním uchu RS – vývody z VS – navazují na ni

31 třída: pancířnatci (Placodermi)
vymřelí – devon mořští (dno) kostěný pancíř přední části těla heterocerkní ocasní ploutev dlouhé prsní ploutve, redukované břišní pl. chorda po celý život, bezzubé čelisti

32 třída: paryby (Chondrichthyes)
chrupavčitá kostra vřetenovité tělo (torpéda) heterocerkní o. ploutev vodorovné hrudní ploutve nekryté žaberní štěrbiny, přirostlé ž. plátky spirakulum lebka beze švů, rostrum otvor ústní zespodu – několik řad zubů přeměna plakoidních šupin

33 plakoidní šupiny → šagrén
3 1 1 - hrot 2 - bazální ploténka 3 - sklovina 4 - osteodentin 5 - dutina pro vstup cév 5 4 2

34 paryby dvoudílné srdce močovina v krvi (osmotický tlak)
vnitřní oplození párové pohlavní orgány → samci – pterygopody (břišní ploutve) vejcorodí i živorodí velká vejce – tuhý obal, úponky vývoj přímý (6 – 12 měsíců)

35 paryby – systém chimérovci chiméry příčnoústí žraloci rejnoci

36 podtřída: chimérovci (Holocephali) třída: chiméry (Chimaeriformes)


Stáhnout ppt "Druhoústí Deuterostomia."

Podobné prezentace


Reklamy Google