Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420."— Transkript prezentace:

1 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: Ogólne zasady realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska Bielsko - Biała 22 i 23 października 2009 r.

2 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: Treść 1.Dokumentacja programowa 1.Jak przygotować dobry projekt transgraniczny 1.Załączniki do wniosku projektowego 1.Najczęstsze błędy 5. Uwagi praktyczne

3 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: Czym się kierować przy przygotowaniu wniosku ? Dokumentacja programowa jest podstawą przygotowania wniosku oraz późniejszej kontroli wniosku. 1.Program POWT RCz-RP Uszczegółowienie Programu 3. Podręcznik wnioskodawcy 4. Podręcznik beneficjenta dofinansowania 5. Wytyczne MRR 6. Inne dokumenty dostępne na stronach Programu: *www.cz-pl.eu

4 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: Dlaczego tak ważne jest właściwe przygotowanie wniosku? Wniosek wraz z załącznikami jest zdjęciem projektu. Na podstawie tego zdjęcia wniosek jest: oceniany, realizowany i rozliczany, kontrolowany. Wniosek i jego załączniki są załącznikiem do umowy o dofinansowanie. Przygotowując wniosek wnioskodawca przygotowuje jednocześnie umowę o dofinansowanie

5 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: Przygotowanie dobrego projektu O czym należy pamiętać, aby przygotować dobry projekt **: minimalne dofinansowanie dla projektu z EFRR > EUR, należy spełnić co najmniej 2 z 4 kryteriów współpracy (wspólne przygotowanie, personel, realizacja, finansowanie), mieć wspólną polsko - czeską koncepcję, powiązać działania: logicznie i spójnie oraz dobrze je opisać w projekcie, współpracować z partnerem po drugiej stronie granicy, budżet projektu musi być adekwatny do alokacji, istotna jest transgraniczność projektu, należy zachować odpowiednie proporcje pomiędzy wydatkami inwestycyjnymi i nieinwestycyjnymi,

6 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: Elementy wzmacniające projekt Wymiana doświadczeń pomiędzy partnerami Wspólne kadry oraz ich wymiana Przybliżenie kultury, tradycji, języka kraju partnera Włączenie do projektu partnerów z innych regionów Wspólne elementy (np. logo, nazwa)

7 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: Załączniki do wniosku projektowego Załączniki wymagane w przypadku wszystkich projektów: Dokumenty dotyczące kwalifikowalności partnerów Dokumentacja dla oceny kondycji finansowej partnerów Dokument upoważniający do reprezentowania podmiotu >>> PROSZĘ CZYTAĆ SWOJE DOKUMENTY <<< Oświadczenie partnerów z RCz i RP - zał.: 2a i 2b Dokument o zapewnieniu współfinansowania Umowa partnerska partnerów projektu - zał Mapa, szkice lokalizacyjne sytuujące projekt Wyciąg z dokumentacji technicznej Dokumenty świadczące o tym, że projekt nie ma negatywnego wpływu na środowisko Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu - zał. 18

8 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: Załączniki do wniosku projektowego Załączniki wymagane w przypadku niektórych projektów: Projekty budowlane: a) Jeden z poniższych dokumentów: - Kopia decyzji o warunkach zabudowy - Kopia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, - Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. b) Kopia pozwolenia na budowę lub oświadczenie o dostarczeniu takiego dokumentu przed podpisaniem Decyzji/ Umowy o dofinansowanie, c) Wyciąg z dokumentacji technicznej (projekt i opis techniczny), d) Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane (potwierdzenie prawa do dysponowania gruntem lub obiektami) - zał. 19, Dokumenty świadczące o tym, ze projekt nie ma negatywnego wpływu na środowisko (patrz pkt PW) Projekty generujące dochód - zał.: 14a i 14b Projekty obejmujące pomoc publiczną (oświadczenia: dot. de minimis - zał. 16 oraz dot. bycia małym i średnim przedsiębiorstwem - zał.: 15a i 15b)

9 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: O czym warto pamiętać ? Komitet Monitorujący zatwierdza projekty, które otrzymały min. 70 pkt. Najbliższy Komitet Monitorujący może być ostatnią szansą na pozyskanie środków w ramach POWT RCz-RP Możliwość uzupełniania lub zmieniania wniosku projektowego i jego załączników na podstawie wezwania jest tylko jedna Zwrócić uwagę na kryteria kwalifikowalności - wykluczenie projektu z dalszej oceny Przygotowywać projekt wspólnie z partnerem - kontrola zał. CZ i PL Sprawdzić wersje językowe wniosku

10 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: Jakie błędy zostały popełnione? Największe błędy Wnioskodawców: Nieuważne czytanie dokumentacji Nie konsultowanie wniosków w RPK

11 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: Jakie błędy zostały popełnione? Błędy stwierdzone podczas kontroli wymogów formalnych: wniosek nie był podpisany przez przedstawiciela statutowego PW załączniki wymienione we wniosku nie zostały złożone i ponumerowane zgodnie z wykazem załączników pkt. N w Beneficie nie wszystkie pola zostały wypełnione w obu wersjach językowych

12 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: Doświadczenia z prowadzonych konsultacji? - Projekty ze zbyt dużym budżetem w stosunku do dostępnej alokacji. - Częsty brak zrozumienia pojęcia wpływu transgranicznego. - Fikcyjna współpraca. - Sztucznie dostosowywane projekty, które z uwagi na swój charakter powinny być realizowane w ramach programów regionalnych i narodowych. - Projekty kwalifikujące się do więcej jednej osi priorytetowej i żadna z nich nie przeważa. - Niewłaściwy wybór osi priorytetowej. - Brak znajomości dokumentacji programowej. - Przygotowanie wniosku bez udziału partnera. + Duże zainteresowanie Programem - konsultacje projektów RPK i WST. + Wspólny udział partnerów w konsultacjach. + Rozpoczęcie nauki języków. + Nowe i ciekawe pomysły na projekt ! ! !

13 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: Jak uniknąć błędów ? Uważnie zapoznać się z dokumentacją Programu Współpracować z partnerem Solidnie pełnić rolę Partnera Wiodącego bądź Partnera projektu Konsultować wnioski w Regionalnych Punktach Kontaktowych, a wraz z partnerem we Wspólnym Sekretariacie Technicznym Pytać o wątpliwe kwestie

14 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: Dziękuję za uwagę Ewa Klimkiewicz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Centrum Rozwoju Regionalnego RCz Wspólny Sekretariat Techniczny POWT RCz-RP ul. Jeremenkova 40 B Ołomuniec Republika Czeska Tel: Faks:


Stáhnout ppt "CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420."

Podobné prezentace


Reklamy Google