Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Studium a výzkum v Německu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Studium a výzkum v Německu"— Transkript prezentace:

1 Studium a výzkum v Německu
IC DAAD Prag

2 Obsah Fakta o Německu Německá akademická výměnná služba (DAAD)
Německý vysokoškolský systém Studium v Německu Výzkum v Německu Další informace Kontakt Nicht genutzte Optionale Inhaltspunkte bitte LÖSCHEN!

3 Zahraniční studenti v Německu
Fakta o Německu Zahraniční studenti v Německu V Německu je celkem téměř 2 miliony studentů, z toho tvoří přes 12 % cizinci. Podle údajů OECD je Německo zemí s třetím nejvyšším počtem zahraničních studentů na světě: USA Velká Británie Německo Francie Austrálie

4 Původ zahraničních studentů
Fakta o Německu Původ zahraničních studentů Procentuální zastoupení zahraničních studentů podle kontinentů OPTIONAL

5 Německá akademická výměnná služba
Co je DAAD? samosprávní organizace německých vysokých škol členství: 232 vysokých škol a výzkumných institucí, 123 studentských sdružení centrála v Bonnu 64 zahraničních poboček a informačních center 472 lektorátů ročně více než udělených stipendií Co je DAAD a jaký je cíl této organizace? DAAD je sdružení německých vysokých škol a studentských spolků založeno 1925 gegründet, obnoveno 1950. členství: 229 vysokých škol a 124 studentských spolků hlavním sídlem DAAD je Bonn, jednatelství se nachází v Berlíně. DAAD finančně podporuje studenty, stážisty, umělce a vědce z Německa a ze zahraničí v roce 2008 poskytlo DAAD podporu více než stipendistům, z toho asi Němcům a více než cizincům. Tímto je DAAD celosvětově největší organizace zaměřená na finanční podporu jednotlivců.

6 DAAD - Německá akademická výměnná služba
Síť poboček a informačních center DAAD St. Petersburg Riga Moskau Nowosibirsk Berlin Warschau London Minsk Brüssel Prag Kiew Paris Bonn Budapest Almaty Toronto Belgrad Bukarest Tiflis Taschkent New York Barcelona Rom Istanbul Bischkek Baku Seoul San Francisco Athen Tokio Ankara Eriwan Peking Duschanbe Teheran Damaskus Islamabad Kairo Ostjerusalem Neu Delhi 14 Außenstellen und 51 IC , Istanbul wird zur Außenstelle Abu Dhabi Guangzhou Taipei Havanna Mexiko Stadt Pune Hanoi Hong Kong Chennai Bangkok San José Caracas Ho Chi Minh Bogota Accra Yaounde Kuala Lumpur Nairobi Singapur Jakarta Rio de Janeiro São Paulo Johannesburg Santiago de Chile Buenos Aires Sydney Inland und Büro Brüssel Außenstellen Informationszentren (IC) připravovaná zahraniční pobočka

7 DAAD - Německá akademická výměnná služba
Cíle DAAD Výdaje v roce 2009: 1 2 3 Stipendia pro cizince Výdaje: 83 milionů € Stipendia pro Němce Ausgaben: 96 milionů € internacionalizace vysokých škol Výdaje: 64 milionů € hlavní cíle a úlohy DAAD - shrnutí 5 různých oblastí činnosti, které se částečně překrývají podpora působení mladých talentovaných studentů a vědců ze zahraničí na německých vysokých školách – zejména v podobě stipendií pro jednotlivce – na studijní a výzkumné pobyty, na jazykové kurzy nebo na pobyty pro bývalé stipendisty. podpora špičkových německých studentů a vědců v zahraničí, do této kategorie spadají programy EU, zahraniční cesty skupin a jazykové kurzy. Kromě toho se DAAD snaží o zvýšení atraktivity německých vysokých škol pro zahraniční studenty. DAAD podporuje vysoké školy při tvorbě doktorandských programů, při oboustranné výměně vědců nebo při zřizování partnerství mezi vysokými školami na mezinárodní úrovni. DAAD podporuje výuku německého jazyka v zahraničí - spoluprací mezi ústavy germanistiky a podporou studijních programů vyučovaných v němčině, zejména však vysíláním německých vyučujících do zahraničí (DAAD má po celém světě 475 lektorátů, z toho 14 na univerzitách v ČR. Vedle toho podporuje DAAD krátkodobé i dlouhodobé hostování německých docentů na čekých vysokých školách) Konečně přispívá DAAD akademickou výměnou k rozvoji hospodářství a demokracie ve třetích zemích. Často přebírá DAAD obtížný úkol vyjednávání v kulturní oblasti, když např. neexistují diplomatické vztahy s nedemokratickými státními zřízeními. Proč podporuje DAAD akademickou úroveň v takové šíři? Základní idea zní: Změna (inovace) pomocí výměny. 4 5 Podpora germanistiky a německého jazyka Výdaje: 43 milionů € spolupráce ve vzdělávání s třetími zeměmi Výdaje: 70 Mio. €

8 DAAD - Německá akademická výměnná služba
DAAD v České republice od roku 1963 výměna vědeckých pracovníků a umělců ročně cca 1000 stipendií pro Čechy ve všech programech Alumni-Klub bývalých stipendistů DAAD 13 lektorů na českých univerzitách (z celkového počtu 472 lektorátů po celém světě) 35 partnerství mezi vysokými školami, 5 partnerství mezi ústavy germanistiky od roku 2000: činnost Informačního centra DAAD v Praze Jak vypadá činnost DAAD v ČR? Ročně podporuje DAAD ve všech programech asi 1000 uchazečů z ČR bývalí stipendisté DAAD založili v ČR velmi aktivní Alumniklub, který jednou ročně pořádá velkou mezinárodní konferenci na jedné z českých vysokých škol. na univerzitách v ČR působí 14 lektorů a 3 jazykoví asistenti DAAD (z 457 lektorů činných po celém světě). Existuje 35 partnerství mezi vysokými školami a 5 partnerství mezi ústavy germanistiky. na FSV UK v Praze probíhá výukový program v německém jazyce (Německá a rakouská studia na Ústavu mezinárodních teritoriálních studií), podporovaný DAAD. V roce 2000 vzniklo Informační centrum DAAD v Praze, které zde vykonává agendu DAAD na území ČR.

9 Německý vysokoškolský systém
Druhy vysokých škol

10 Německý vysokoškolský systém
Univerzity Počet: 109 důraz na metodiku a teoretické znalosti zčásti možnost volného výběru předmětů místo povinných přednášek vědecky zaměřená závěrečná práce široká nabídka studijních oborů zakončení studia: Bachelor, Master, PhD, habilitace; podle starého studijního systému: diplom, magistr, státní zkouška

11 Německý vysokoškolský systém
Odborné vysoké školy Počet: 191 výrazné zaměření na praxi Feste Kursgruppen („Klassen“) závěrečná práce s praktickým zaměřením Obory: zejména inženýrské obory, ekonomie, společenské vědy, design ukončení studia: BA, MA, podle starého systému Diplom (Fachhochschule)

12 Německý vysokoškolský systém
Umělecké vysoké školy - výtvarné umění, hudba, film počet: 55 výrazně zaměřeno na praxi často je potřeba dodat ukázky prací uchazeče a projít talentovou zkouškou umělecké obory jako design, grafika, hudba, zpěv, režie, kamera ukončení studia: BA, MA, PhD podle starého systému diplom, státní zkouška

13 Německý vysokoškolský systém
Studijní programy BA, MA, PhD programy podle starého studijního systému: diplom, magistr Studium na německých vysokých školách je dle Boloňského procesu rozdělen do dvou cyklů. Magisterské programy podle starého studijního systému dobíhají a již nenabírají nové studenty. české vysoké školství terminologicky nerozlišuje pětiletý a dvouletý navazující magisterský studijní program. Obojí se jmenuje magisterské studium. V němčině existují dva pojmy: „Magisterstudium“ znamená tradiční pětileté studium, termín „Masterstudium“ označuje navazující studijní program po absolvování bakaláře. podmínky pro přijetí na vysokou školu si určuje každá jednotlivá vysoká škola sama. Proto se uchazeči musí informovat na webových stránkách konkrétní školy. Přijímací řízení: podle kvalifikace a známkového průměru uchazeče. narozdíl od ČR v Německu neprobíhají přijímací zkoušky.

14 Německý vysokoškolský systém
Znalosti němčiny Vyučovacím jazykem u většiny studijních programů je němčina. Pro přijetí ke studiu je třeba mít jedno z následujících vysvědčení o úrovni znalostí německého jazyka: Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF): je možno vykonat v Německu a v dalších více než 80 zemích po celém světě až šestkrát do roka. Bližší informace lze najít na adrese DSH - zkouška z němčiny pro zahraniční zájemce o studium na německé vysoké škole: lze ji vykonat pouze v Německu na některé z mnoha vysokých škol, bližší informace lze získat na zahraničním oddělení konkrétní vysoké školy - adresa: maturita na gymnáziu s výukou v němčině Kleines bzw. Großes Deutsches Sprachdiplom des Goethe-Instituts Zentrale Oberstufenprüfung Goethe-Instituts (ZOP) Deutsches Sprachdiplom (Stufe II) der Kultusministerkonferenz TestDaF DSH

15 Studium v Německu Žádost o studium Možnosti ucházet se o studijní místo na některé z německých vysokých škol závisí na místě, studijním oboru a zemi původu studenta: Žádost o studium na konkrétní vysoké škole „Uni-assist“ umožňuje žádat o studium na více vysokých školách zároveň - Centrální udělování míst pro studijní obory, které jsou kapacitně omezeny (pouze uchazeči z evropského hospodářského prostoru):

16 Náklady Celkem 739 Nájem 266 Strava 147 Ošacení 50 Studijní pomůcky 35
Studium v Německu Náklady Nájem Strava Ošacení Studijní pomůcky 35 Auto a hromadná doprava 82 Zdravotní pojištění, léky 54 Telefon, internet, televize 43 Volný čas, kultura, sport 62 Celkem

17 Studium v Německu Práce při studiu Mnoho studentů v Německo si při studiu přivydělává - vedle finanční podpory rodičů, studentského úvěru nebo stipendia. Občané EU jsou z tohoto hlediska vnímáni jako němečtí studenti a mají volný přístup na trh práce.  OPTIONAL

18 Studium v Německu Poplatky za studium poplatky za studium ve výši do 500 € za semester v některých spolkových zemích další příspěvky ve výši do 200 € za semestr (správa, příspěvky na stravování v menze, na sportovní a kulturní akce, jízdenku) spolehlivé informace o výši poplatků lze zjistit vždy u konkrétní vysoké školy.

19 Studium v Německu Stipendia V Německu existuje možnost získat stipendium od různých organizací. Kromě DAAD uděluje stipendia celá řada institucí. Databáze stipendií (hledání podle oboru, země původu a dosaženéhjo vzdělání: nadace politických stran nadace podniků spolkové země církve výzkumné instituce studentské organizace

20 Stipendijní programy DAAD v ČR www.daad.cz Předdiplomní stipendia
Účast na letním kurzu Praktikantská místa pro studenty přírodovědeckých či inženýrských oborů Studijní a koncertní cesty a studijní praxe skupin studentů v Německu Studijní stipendia pro absolventy německých škol (DSD) Stipendia pro absolventy  Stipendia pro umělce Studijní stipendia pro absolventy všech vědních oborů

21 Výzkum v Německu

22 Tradice vysokého školství: Výuka a výzkum
Výzkum v Německu Tradice vysokého školství: Výuka a výzkum humboldtovský ideál vzdělávání: „jednota a svoboda výuky a výzkumu” bohatá nabídka institucí a programů na vysoké akademické úrovni více než 360 vysokých škol v Německu, nejstarší univerzity: Heidelberg, Köln am Rhein, Erfurt asi vědců působících na německých vysokých školách Podle humboldtovského ideálu tvoří v Německu výuka a výzkum na vysokých školách jednotu. Vysokoškolský systém v Německu nabízí studentům přístup k výzkumu - např. k deseti nejlepším mezinárodním programům, který vyznamenal Německý nadační svaz pro vědu. asi vědců působí na německých vysokých školách

23 Forschungslandschaft - Research landscape
Výzkum v Německu Forschungslandschaft - Research landscape 140 univerzit s právem udělovat doktorát Doktorská promoce je součástí výzkumného procesu a počátkem samostatné vědecké činnosti Mnoho výzkumných organizací V Německu probíhá výzkum na univerzitách a vysokých školách (celkem 140 ze 360 vysokých škol má právo udělovat doktorát). Nadto existují mimouniverzitní vědecké organizace. V ČR je nejdůležitější a nejrenomovanější výzkumnou institucí AV ČR se svými 54 ústavy. V Německu existuje řada různých institucí, jako např. Společnost Maxe Plancka nebo Fraunhoferova společnost, Helmholtzovo a Leibnizovo sdružení a akademie věd, které nejsou součástí jednoho velkého celku. Tyto výzkumné organizace často spolupracují s vysokými školami v oblasti dalšího vzdělávání absolventů. Univerzity samotné však také vykazují rozsáhlou výzkumnou činnost. V Německu je doktorská promoce součástí výzkumného procesu a je považována za první krok k samostatné vědecké činnosti. Tím se tradiční doktorská promoce odlišuje od titulu PhD v anglosaském systému, který představuje uzavření studia. Vedle toho existuje řada míst pro doktorandy zřízených DFG při tzv. Graduiertenkollegs, o která se mohou ucházet i vysoce kvalifikovaní zahraniční zájemci, nebo také strukturované doktorské studijní programy pro absolventy.

24 Výzkumné organizace a podpora výzkumu
Výzkum v Německu Výzkumné organizace a podpora výzkumu Společnost Maxe Plancka: nezisková výzkumná organizace zastřešující 80 institutů Maxe Plancka, výzkum v oblasti přírodních, sociálních a humanitních věd, úzká spolupráce s vysokými školami. Fraunhoferova společnost: organizace pro aplikovaný výzkum zastřešující více než 80 výzkumných zařízení. Německá výzkumná společnost (DFG): v evropském měřítku největší organizace podporující výzkumné projekty. Nadace Alexandra von Humboldta: nezisková nadace Spolkové republiky Německo podporující mezinárodní výzkumnou spolupráci. Společnost Maxe Plancka je nezisková výzkumná organizace zastřešující 80 institutů Maxe Plancka, které provádějí výzkum v oblasti přírodních, sociálních a humanitních věd a úzce spolupracují s vysokými školami. Fraunhoferova společnost je organizace pro aplikovaný výzkum zahrnující přes 80 výzkumných zařízení. Německá výzkumná společnost (DFG) je v evropském měřítku největší organizací pro podporu vědeckých výzkumných projektů. Nadace Alexandra von Humboldta je nezisková nadace Spolkové republiky Německo podporující mezinárodní výzkumnou spolupráci.

25 Individuální doktorské programy
Výzkum v Německu Individuální doktorské programy Vedení vysokoškolským profesorem (školitel /ka - tzv. Doktorvater nebo Doktormutter) Včasná rozvaha, u kterého školitele bude možné výzkumný záměr nejlépe realizovat Doktorandi pracují velmi samostatně Vyžaduje se pracovní disciplína a schopnost dobře si zorganizovat čas Na druhé straně možnost svobodného rozvoje a prohlubování osobních výzkumných zájmů research-explorer Německé vysoké školy procházejí významnými změnami, mezi něž patří také tendence k internacionalizaci. Tím pádem se mění rovněž možnosti doktorské promoce. V současnosti existují dvě základní cesty: Klasická doktorská promoce podle tzv. učňovského modelu. Doktorandi si sami vyberou školitele, který vede jejich výzkumnou práci. Je tedy nutné vyhledat profesora, který se zabývá příslušným vědeckým problémem. Jelikož profesoři nejsou povinni doktoranda přijmout, musí student svůj výzkumný plán představit dostatečně přesvědčivě. Při vyhledávání školitele je dobrou pomůckou databáze Vysokoškolské rektorské konference (Hochschulrektorenkonferenz), tzv. Hochschulkompass, nebo také Research Explorer. Za provedení disertační práce však zodpovídá především sám student.

26 Strukturované doktorské programy
Výzkum v Německu Strukturované doktorské programy Zapojení do doktorského studijního programu, který má podobně jako ostatní studijní programy pevně stanovenou strukturu Graduiertenkollegs: na univerzitách, dočasné, disertace zapojena do interdisciplinárního výzkumného projektu: Graduate Schools: na univerzitách, trvalé, doktorský studijní program v angličtině, intenzivní vedení školitelem International Programmes: program v angličtině, intenzivní vedení školitelem , např. Max Planck Research Schools (IMPRS) 2. Další možností je zapojit se do strukturovaného doktorského programu: existují různé programy, v jejichž rámci lze získat doktorát, představím Vám tři nejdůležitější: Tzv. Graduiertenkollegs nebo Doktorandenkollegs se zřizují na univerzitách a mají za cíl podporovat mladé vědce. Disertační práce jsou tematicky začleněny do širšího výzkumného programu. Ten je zpravidla interdisciplinární, časově omezený a zodpovídá za něj více vědců společně. Aktuální přehled Graduiertenkollegs lze najít na webových stránkách Německé výzkumné společnosti (DFG), což je centrální samostatná vědecká organizace a nejdůležitější německá organizace pro podporu výzkumu. Graduate Schools: v některých spolkových zemích již byly zřízeny tzv. Graduate Schools. Jedná se o stálá univerzitní zařízení, která zpravidla nabízejí doktorské studijní programy probíhající výlučně v angličtině za intenzivní supervize školitelů, určené vysoce kvalifikovaným mladým vědcům. Navíc existuje ještě řada mezinárodních doktorských studijních programů s výukou v angličtině a s intenzivní supervizí, např. na Max Planck Research Schools nebo na Graduiertenschulen, které vznikly na německých vysokých školách v rámci iniciativy pro špičkový výzkum (Exzellenzinitiative): Přehled těchto studijních programů se nachází na stránkách DAAD v sekci „international programmes“.

27 Německý vysokoškolský systém
Mezinárodní programy V Německu probíhá více než 800 mezinárodních programů. BA, MA nebo strukturované doktorské programy Akademický titul získaný v těchto programech je mezinárodně uzávaný Vyučovacím jazykem je nejčastěji angličtina, často lze při studiu navštěvovat kurzy němčiny nabídka poradenství a pomoci zahraničním studentům Databáze mezinárodních programů: programmes

28 Studium a výzkum v Německu
5 dobrých důvodů pro pobyt v Německu prvotřídní poradenství zahraničním studentům široká nabídka studijních programů vynikající úroveň výuky a výzkumu úzce spjatá teorie s praxí mezinárodní spolupráce

29 Více než jen výuka a výzkum …
Studium a výzkum v Německu Více než jen výuka a výzkum …

30 Stipendijní programy DAAD v ČR
Výzkum v Německu Stipendijní programy DAAD v ČR Stipendia pro doktorandy a vědce Výzkumná stipendia pro doktorandy a mladé vědce DAAD-Roche Diagnostics pro postdoktorandy Postdoktorandská stipendia (biotechnologie) Výzkumné pobyty pro vysokoškolské učitele Program podpory společných projektů Nová pozvání pro bývalé stipendisty

31 Další informace Důležité odkazy Studium a výzkum v Německu, nabídka studia, stipendia: vysoké školy, nabídka studia, kontaktní adresy: zahraniční studijní oddělení jednotlivých vysokých škol: databáze stipendií: mezinárodní programy: letní kurzy (příptravmé jazykové a odborné kurzy): záležitosti financí a administrativy:

32 Kontakt Kdo informuje v ČR? Informační centrum DAAD Praha
DAAD - Německá akademická výměnná služba Kontakt Kdo informuje v ČR? Hier können Sie lokalspezifische Ansprechpartner und Anlaufstellen nennen. OPTIONAL Informační centrum DAAD Praha 13 lektorů DAAD, 4 jazykoví asistenti

33 DAAD - Německá akademická výměnná služba
Informační centrum DAAD Praha informace o možnostech studia a výzkumu v Německu poradenství německým a českým vědcům a institucím při vědecké spolupráci informace o nabídce stipendií DAAD a jiných německých organizací organizace výběrového řízení uchazečů o stipendium v ČR služby: propagace německých vysokých škol, analýzy poptávky německých studijních programů v ČR, informování o ČR Hier können Sie lokalspezifische Ansprechpartner und Anlaufstellen nennen. OPTIONAL informace o možnostech studia a výzkumu v Německu poradenství německým a českým vědcům a institucím při vědecké spolupráci informace o nabídce stipendií DAAD a jiných německých organizací organizace výběrového řízení uchazečů o stipendium v ČR služby: propagace německých vysokých škol, analýzy poptávky německých studijních programů v ČR, informování o ČR

34 Děkujeme Vám za pozornost! DAAD – Informační centrum Praha
c/o Goethe-Institut Masarykovo nábř. 32 Praha 1 Kontaktdaten des Referenten (bitte eintragen) tel.: web:


Stáhnout ppt "Studium a výzkum v Německu"

Podobné prezentace


Reklamy Google