Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zkušenosti a výsledky realizace programu v letech 2004 – 2006

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zkušenosti a výsledky realizace programu v letech 2004 – 2006"— Transkript prezentace:

1 Zkušenosti a výsledky realizace programu v letech 2004 – 2006
Závěrečný seminář Interreg IIIA Česká republika - Polská republika , Olomouc, Hotel Flora Seminář je spolufinancován EU

2 Řídící výbor Tři Řídící výbory: Kudowa Zdrój 20-21.06. 2005
78 schválených projektů Liberec 64 schválené projekty Kamień Śląski 34 schválené projekty

3 Alokacja po 3 posiedzeniu KS / Alokace po 3. zasedání ŘV
Využití alokací w EURO / v EUR Alokacja po 3 posiedzeniu KS / Alokace po 3. zasedání ŘV Wartość środków EFRR do dyspozycji na lata i 2006 (ERDF) / K dispozici na celé období (ERDF) Schváleno ŘV (ERDF) / Środki EFRR zatwierdzone przez KS 1. Dalszy rozwój i modernizacja infrastruktury / Další rozvoj a modernizace infrastruktury 1.1: Wspieranie rozwoju infrastruktury o znaczeniu transgranicznym / Podpora infrastruktury přeshraničního významu 1.2: Infrastruktura ochrony środowiska i ochrony przeciwpowodziowej / Infrastruktura zaměřená na ochranu ŽP a na prevenci povodní 1.3: Rozwój infrastruktury okołobiznesowej i turystycznej / Zajištění infrastruktury na podporu podnikání a cest. ruchu 2. Rozwój społeczności lokalnej na obszarze pogranicza / Rozvoj místní společnosti v přeshraniční oblasti 2.1: Rozwój turystyki / Rozvoj cestovního ruchu 2.2: Wspieranie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty) / Podpora iniciativ místních komunit (Fond mikroprojektů) 2.3: Rozwój i wspieranie transgranicznych struktur organizacyjnych i współpracy sieciowej / Rozvoj a podpora přeshraničních organizačních struktur a sítí OGÓŁEM / CELKEM

4 Předložené a schválené projekty
Priorytet i działanie / Priorita a opatření Liczba projektów złożonych na posiedzenie KS / Počet projektů předlložených ŘV Liczba projektów uchwalonych w ramach programu / Počet schválených projektů v rámci programu 1. Dalszy rozwój i modernizacja infrastruktury / Další rozvoj a modernizace infrastruktury 178 77 1.1: Wspieranie rozwoju infrastruktury o znaczeniu transgranicznym / Podpora infrastruktury přeshraničního významu 51 30 1.2: Infrastruktura ochrony środowiska i ochrony przeciwpowodziowej / Infrastruktura zaměřená na ochranu ŽP a na prevenci povodní 36 15 1.3: Rozwój infrastruktury okołobiznesowej i turystycznej / Zajištění infrastruktury na podporu podnikání a cest. ruchu 91 32 2. Rozwój społeczności lokalnej na obszarze pogranicza / Rozvoj místní společnosti v přeshraniční oblasti 122 99 2.1: Rozwój turystyki / Rozvoj cestovního ruchu 58 47 2.2: Wspieranie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty) / Podpora iniciativ místních komunit (Fond mikroprojektů) 12 2.3: Rozwój i wspieranie transgranicznych struktur organizacyjnych i współpracy sieciowej / Rozvoj a podpora přeshraničních organizačních struktur a sítí 52 40 Razem / Celkem 300 176

5 Oblíbenost jednotlivých opatření

6 Počet projektů a úspěšnost při hodnocení (s ohledem na míru spolupráce
Schválené projekty Počet projektů a úspěšnost při hodnocení (s ohledem na míru spolupráce mezi žadatelem a partnerem): Společné projekty: 66 (z toho 55 schválených = úspěšnost 83 %) Komplementární projekty: 49 (z toho 37 schválených = úpěšnost 75 %) Individuální projekty: 185 (z toho 84 schválených = úspěšnost 45 %)

7 5 Monitorovacích výborů
Monitorovací výbor Olomouc Kudowa Zdrój Liberec Kamień Śląski Třinec 7 oběžných procedur duben, červenec, září 2005 únor, březen, květen, listopad 2006 MV – schvaloval projekty TA (92), výroční zprávy (2), realokace mezi opatřeními a prioritami 5 Monitorovacích výborů

8 Počet schválených projektů / Liczba projektów zatwierdzonych
Technická asistence v € / w € Počet schválených projektů / Liczba projektów zatwierdzonych Alokace - září (celkové prostředky v EUR) / Alokacja - wrzesień 2006 ( środki łącznie w EUR) TA I - Řízení, realizace, monitorování a kontrola/ PT I - Zarządzanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola 55 Společné projekty / Wspólne projekty 25 Polské projekty / Polskie projekty 27 České projekty / Czeskie projekty 3 TA II Propagace a hodnocení programu/ PT II Promocja i ocena programu 37 10 22 5 40 350 Celkem / Razem 92

9 Hodnocení přeshraničního dopadu a spolupráce
3 příjmy žádostí 302 hodnocených projektů Podíleli se: regionální odborníci, pracovníci JTS První školení: , Rychnov nad Kněžnou Cíl: uvedení do tematiky hodnocení přeshraničního dopadu a spolupráce. Analýza zkušeností z jiných programů Závěrečný seminář pro regionální odborníky: , Karlova Studánka Cíl: analýza stávajícího systému hodnocení + doporučení pro systém na roky

10 Informační činnost www.interreg3a.cz
Informativní semináře pro potenciální žadatele – JTS + ŘO, NO, RPK, zprostředkující subjekty, euroregiony Články v tisku, letáky Výstava prezentující dobré projekty – harmonogram na Mapy podporovaného území, propagační předměty a materiály Setkání s jinými institucemi zapojenými do realizace programu (ŘO, NO, RPK, ZS)

11 Nejčastější chyby – nedostatky
- předkládání žádostí na poslední chvíli nesprávné vymezení etap – příprava a realizace špatně sestavený rozpočet, nekonkrétní položky, chybějící položka na propagaci projektu, nezpůsobilé výdaje nesoulad mezi údaji v textu žádosti, přílohách, rozpočtu, studií proveditelnosti apod. nekonkrétně popsaný přeshraniční dopad a partnerská spolupráce nebo „umělý“ přeshraniční dopad nesprávně uvedená kontaktní osoba neúplné nebo neaktuální přílohy projekty pro jiné programy přepracované do přeshraničního programu nejasně popsané aktivity a cíle

12 Zkušenosti do budoucna
Příprava projektů !!! Konzultovat projektové záměry a žádost + znát dobře všechny podmínky (dokumentace programu, příručky) + sledovat www programu realistický harmonogram – větší potřeba času – společná realizace rozpočty způsobilé výdaje – nepředražovat realistické ukazatele – monitorování

13 Zkušenosti do budoucna
Příprava projektů - přeshraniční spolupráce již nyní podněcovat žadatele v přípravě společných projektů splňujících: - smysl a cíle programu – rozvoj a integrace česko-polského pohraničí - projekty se skutečným přeshraničním dopadem, který je konkrétně popsán a bude opravdu realizací projektu dosažen (projekty bez přeshraničního dopadu nepatří do Cíle 3) - mít na mysli, aby výsledky projektu v maximální míře využili i lidé na druhé straně hranice - poučit se z dobrých a úspěšných příkladů již realizovaných projektů + vytvořit vlastní záměr splňující konkrétní potřeby pohraničí (nedělat projekty pro projekty)

14 Zkušenosti do budoucna
Příprava projektů - partnerské vazby hledat a spolupracovat s partnery v časovém předstihu partnerská vazba - spolehlivost a důvěra pokračovat a využít dobré a ověřené příklady spolupráce a vazeb z Phare CBC, Interreg IIIA a spolupráce z euroregionů pomoc při vyhledávání partnerů prostřednictvím Společného techického sekretariátu na (+ spolupráce s českými Sekretariáty reg. rad a s polskými Regionálními kontaktními místy)

15 Zkušenosti do budoucna
Příprava projektů Nevyužitý potenciál růstu – oblasti propojení mezi podnikatelskými subjekty na obou stranách hranice územní, institucionální a strukturální spolupráce ochrana a využití přírodního a kulturního bohatství zapojení universit, vzdělávacích a výzkumných institucí a podniků do mezinárodních sítí v oblasti vývoje a inovací vzdělání a výzkum

16 Zkušenosti do budoucna
Spolupráce a komunikace, osvěta blízká spolupráce a komunikace zapojených institucí – přenos informací, znalostí a zkušeností (pracovní semináře pořádané JTS za účasti ŘO, NO, RPK a zprostředkujících institucí - řešení otázek) spolupráce českých a polských institucí komunikace mezi institucemi a žadateli – cílená propagace, semináře, www, konzultace (JTS – přeshraniční dopad), zaměření na všechny potenciální žadatele (větší důraz na propagaci programu i ve sféře výzkumu, vzdělávání, podnikání)

17 Využití příležitosti Hlavní přínos podpora projektů
sblížení lidí a institucí + společné řešení potíží společná příprava budoucnosti

18 Děkujeme za pozornost Centrum pro regionální rozvoj
Společný technický sekretariát Wspólny Sekretariat Techniczny Ul. Jeremenkova 40 B. Olomouc Tel: Faks:


Stáhnout ppt "Zkušenosti a výsledky realizace programu v letech 2004 – 2006"

Podobné prezentace


Reklamy Google