Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B,779 00 Olomouc,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B,779 00 Olomouc,"— Transkript prezentace:

1 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B,779 00 Olomouc, www.interreg3a.cz E-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 |jts.olomouc@crr.cz Zkušenosti a výsledky realizace programu v letech 2004 – 2006 Závěrečný seminář Interreg IIIA Česká republika - Polská republika 16.2. 2007, Olomouc, Hotel Flora Seminář je spolufinancován EU

2 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B,779 00 Olomouc, www.interreg3a.cz E-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 |jts.olomouc@crr.cz Řídící výbor Tři Řídící výbory: Kudowa Zdrój 20-21.06. 2005 78 schválených projektů Liberec 18.01. 2006 64 schválené projekty Kamień Śląski 26.06. 2006 34 schválené projekty

3 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B,779 00 Olomouc, www.interreg3a.cz E-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 |jts.olomouc@crr.cz Využití alokací w EURO / v EURAlokacja po 3 posiedzeniu KS / Alokace po 3. zasedání ŘV Wartość środków EFRR do dyspozycji na lata 2004 i 2006 (ERDF) / K dispozici na celé období 2004-2006 (ERDF) Schváleno ŘV (ERDF) / Środki EFRR zatwierdzone przez KS 1. Dalszy rozwój i modernizacja infrastruktury / Další rozvoj a modernizace infrastruktury22 730 66622 641 428 1.1: Wspieranie rozwoju infrastruktury o znaczeniu transgranicznym / Podpora infrastruktury přeshraničního významu 10 614 52410 656 396 1.2: Infrastruktura ochrony środowiska i ochrony przeciwpowodziowej / Infrastruktura zaměřená na ochranu ŽP a na prevenci povodní 4 724 6934 723 017 1.3: Rozwój infrastruktury okołobiznesowej i turystycznej / Zajištění infrastruktury na podporu podnikání a cest. ruchu 7 391 4497 262 015 2. Rozwój społeczności lokalnej na obszarze pogranicza / Rozvoj místní společnosti v přeshraniční oblasti10 005 8559 989 255 2.1: Rozwój turystyki / Rozvoj cestovního ruchu2 387 9252 371 327 2.2: Wspieranie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty) / Podpora iniciativ místních komunit (Fond mikroprojektů) 5 175 4435 175 441 2.3: Rozwój i wspieranie transgranicznych struktur organizacyjnych i współpracy sieciowej / Rozvoj a podpora přeshraničních organizačních struktur a sítí 2 442 487 OGÓŁEM / CELKEM 32 736 52132 630 683

4 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B,779 00 Olomouc, www.interreg3a.cz E-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 |jts.olomouc@crr.cz Předložené a schválené projekty Priorytet i działanie / Priorita a opatření Liczba projektów złożonych na posiedzenie KS / Počet projektů předlložených ŘV Liczba projektów uchwalonych w ramach programu / Počet schválených projektů v rámci programu 1. Dalszy rozwój i modernizacja infrastruktury / Další rozvoj a modernizace infrastruktury 17877 1.1: Wspieranie rozwoju infrastruktury o znaczeniu transgranicznym / Podpora infrastruktury přeshraničního významu 5130 1.2: Infrastruktura ochrony środowiska i ochrony przeciwpowodziowej / Infrastruktura zaměřená na ochranu ŽP a na prevenci povodní 3615 1.3: Rozwój infrastruktury okołobiznesowej i turystycznej / Zajištění infrastruktury na podporu podnikání a cest. ruchu 9132 2. Rozwój społeczności lokalnej na obszarze pogranicza / Rozvoj místní společnosti v přeshraniční oblasti 12299 2.1: Rozwój turystyki / Rozvoj cestovního ruchu5847 2.2: Wspieranie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty) / Podpora iniciativ místních komunit (Fond mikroprojektů) 12 2.3: Rozwój i wspieranie transgranicznych struktur organizacyjnych i współpracy sieciowej / Rozvoj a podpora přeshraničních organizačních struktur a sítí 5240 Razem / Celkem300176

5 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B,779 00 Olomouc, www.interreg3a.cz E-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 |jts.olomouc@crr.cz Oblíbenost jednotlivých opatření

6 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B,779 00 Olomouc, www.interreg3a.cz E-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 |jts.olomouc@crr.cz Schválené projekty Počet projektů a úspěšnost při hodnocení (s ohledem na míru spolupráce mezi žadatelem a partnerem): Společné projekty: 66 (z toho 55 schválených = úspěšnost 83 %) Komplementární projekty: 49 (z toho 37 schválených = úpěšnost 75 %) Individuální projekty: 185 (z toho 84 schválených = úspěšnost 45 %)

7 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B,779 00 Olomouc, www.interreg3a.cz E-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 |jts.olomouc@crr.cz Monitorovací výbor 5 Monitorovacích výborů 13.-14.01. 2005Olomouc 20.06. 2005Kudowa Zdrój 17.01. 2006Liberec 26.06. 2006Kamień Śląski 18.10. 2006Třinec 7 oběžných procedur duben, červenec, září 2005 únor, březen, květen, listopad 2006 MV – schvaloval projekty TA (92), výroční zprávy (2), realokace mezi opatřeními a prioritami

8 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B,779 00 Olomouc, www.interreg3a.cz E-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 |jts.olomouc@crr.cz Technická asistence v € / w € Počet schválených projektů / Liczba projektów zatwierdzonyc h Alokace - září 2006 (celkové prostředky v EUR) / Alokacja - wrzesień 2006 ( środki łącznie w EUR) TA I - Řízení, realizace, monitorování a kontrola/ PT I - Zarządzanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola 551 646 595 Společné projekty / Wspólne projekty25870 307 Polské projekty / Polskie projekty27533 371 České projekty / Czeskie projekty3242 917 TA II Propagace a hodnocení programu/ PT II Promocja i ocena programu 37708 640 Společné projekty / Wspólne projekty10533 719 Polské projekty / Polskie projekty22134 571 České projekty / Czeskie projekty540 350 Celkem / Razem 92 2 355 235

9 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B,779 00 Olomouc, www.interreg3a.cz E-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 |jts.olomouc@crr.cz Hodnocení přeshraničního dopadu a spolupráce 3 příjmy žádostí 302 hodnocených projektů Podíleli se: regionální odborníci, pracovníci JTS První školení: 20.04. 2005, Rychnov nad Kněžnou Cíl: uvedení do tematiky hodnocení přeshraničního dopadu a spolupráce. Analýza zkušeností z jiných programů Závěrečný seminář pro regionální odborníky: 26.- 27.07. 2006, Karlova Studánka Cíl: analýza stávajícího systému hodnocení + doporučení pro systém na roky 2007-13.

10 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B,779 00 Olomouc, www.interreg3a.cz E-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 |jts.olomouc@crr.cz Informační činnost www.interreg3a.cz Informativní semináře pro potenciální žadatele – JTS + ŘO, NO, RPK, zprostředkující subjekty, euroregiony Články v tisku, letáky Výstava prezentující dobré projekty – harmonogram na www.interreg3a.cz Mapy podporovaného území, propagační předměty a materiály Setkání s jinými institucemi zapojenými do realizace programu (ŘO, NO, RPK, ZS)

11 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B,779 00 Olomouc, www.interreg3a.cz E-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 |jts.olomouc@crr.cz Nejčastější chyby – nedostatky -předkládání žádostí na poslední chvíli -nesprávné vymezení etap – příprava a realizace -špatně sestavený rozpočet, nekonkrétní položky, chybějící položka na propagaci projektu, nezpůsobilé výdaje -nesoulad mezi údaji v textu žádosti, přílohách, rozpočtu, studií proveditelnosti apod. -nekonkrétně popsaný přeshraniční dopad a partnerská spolupráce nebo „umělý“ přeshraniční dopad -nesprávně uvedená kontaktní osoba -neúplné nebo neaktuální přílohy -projekty pro jiné programy přepracované do přeshraničního programu -nejasně popsané aktivity a cíle

12 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B,779 00 Olomouc, www.interreg3a.cz E-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 |jts.olomouc@crr.cz Zkušenosti do budoucna Příprava projektů !!! Konzultovat projektové záměry a žádost + znát dobře všechny podmínky (dokumentace programu, příručky) + sledovat www programu realistický harmonogram – větší potřeba času – společná realizace rozpočty způsobilé výdaje – nepředražovat realistické ukazatele – monitorování

13 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B,779 00 Olomouc, www.interreg3a.cz E-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 |jts.olomouc@crr.cz Zkušenosti do budoucna Příprava projektů - přeshraniční spolupráce již nyní podněcovat žadatele v přípravě společných projektů splňujících: - smysl a cíle programu – rozvoj a integrace česko-polského pohraničí - projekty se skutečným přeshraničním dopadem, který je konkrétně popsán a bude opravdu realizací projektu dosažen (projekty bez přeshraničního dopadu nepatří do Cíle 3) - mít na mysli, aby výsledky projektu v maximální míře využili i lidé na druhé straně hranice - poučit se z dobrých a úspěšných příkladů již realizovaných projektů + vytvořit vlastní záměr splňující konkrétní potřeby pohraničí (nedělat projekty pro projekty)

14 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B,779 00 Olomouc, www.interreg3a.cz E-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 |jts.olomouc@crr.cz Zkušenosti do budoucna Příprava projektů - partnerské vazby hledat a spolupracovat s partnery v časovém předstihu partnerská vazba - spolehlivost a důvěra pokračovat a využít dobré a ověřené příklady spolupráce a vazeb z Phare CBC, Interreg IIIA a spolupráce z euroregionů pomoc při vyhledávání partnerů prostřednictvím Společného techického sekretariátu na www.interreg3a.cz (+ spolupráce s českými Sekretariáty reg. rad a s polskými Regionálními kontaktními místy)

15 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B,779 00 Olomouc, www.interreg3a.cz E-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 |jts.olomouc@crr.cz Zkušenosti do budoucna Příprava projektů Nevyužitý potenciál růstu – oblasti propojení mezi podnikatelskými subjekty na obou stranách hranice územní, institucionální a strukturální spolupráce ochrana a využití přírodního a kulturního bohatství zapojení universit, vzdělávacích a výzkumných institucí a podniků do mezinárodních sítí v oblasti vývoje a inovací vzdělání a výzkum

16 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B,779 00 Olomouc, www.interreg3a.cz E-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 |jts.olomouc@crr.cz Zkušenosti do budoucna Spolupráce a komunikace, osvěta -blízká spolupráce a komunikace zapojených institucí – přenos informací, znalostí a zkušeností (pracovní semináře pořádané JTS za účasti ŘO, NO, RPK a zprostředkujících institucí - řešení otázek) -spolupráce českých a polských institucí -komunikace mezi institucemi a žadateli – cílená propagace, semináře, www, konzultace (JTS – přeshraniční dopad), zaměření na všechny potenciální žadatele (větší důraz na propagaci programu i ve sféře výzkumu, vzdělávání, podnikání)

17 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B,779 00 Olomouc, www.interreg3a.cz E-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 |jts.olomouc@crr.cz Hlavní přínos Využití příležitosti -podpora projektů -sblížení lidí a institucí + společné řešení potíží -společná příprava budoucnosti

18 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B,779 00 Olomouc, www.interreg3a.cz E-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 |jts.olomouc@crr.cz Centrum pro regionální rozvoj Společný technický sekretariát Wspólny Sekretariat Techniczny Ul. Jeremenkova 40 B. 779 00 Olomouc www.interreg3a.cz Tel: +420 58 7337 710 Faks: +420 58 7337 717 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B,779 00 Olomouc,"

Podobné prezentace


Reklamy Google