Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Konvergenční zprávy, Pakt stability a růstu Hospodářská a měnová unie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Konvergenční zprávy, Pakt stability a růstu Hospodářská a měnová unie."— Transkript prezentace:

1 Konvergenční zprávy, Pakt stability a růstu Hospodářská a měnová unie

2 Pakt stability a růstu Madrid - zasedání ER v prosinci 1995 Madrid - zasedání ER v prosinci 1995 “Rozpočtová disciplína má klíčový význam jak pro úspěch hospodářské a měnové unie tak pro přijetí společné měny veřejností. Je proto nezbytné zajistit, aby po zahájení třetí fáze byly veřejné finance udržovány ve zdravém stavu v souladu s ustanoveními Smlouvy“ “Rozpočtová disciplína má klíčový význam jak pro úspěch hospodářské a měnové unie tak pro přijetí společné měny veřejností. Je proto nezbytné zajistit, aby po zahájení třetí fáze byly veřejné finance udržovány ve zdravém stavu v souladu s ustanoveními Smlouvy“

3 Pakt stability a růstu Evropská rada v Dublinu - prosinec 1996 Evropská rada v Dublinu - prosinec 1996 „zdůrazňuje potřebu zajistit stálou rozpočtovou disciplínu v 3. fázi HMU a vítá shodu v otázce Paktu stability a růstu.” Evropská rada zde požádala Radu EU (ECOFIN) a Komisi, aby připravila návrh rozhodnutí o Paktu stability a růstu - přijetí v červnu 1997 „zdůrazňuje potřebu zajistit stálou rozpočtovou disciplínu v 3. fázi HMU a vítá shodu v otázce Paktu stability a růstu.” Evropská rada zde požádala Radu EU (ECOFIN) a Komisi, aby připravila návrh rozhodnutí o Paktu stability a růstu - přijetí v červnu 1997

4 Právní kořeny Paktu Usnesení amsterodamského summitu v červnu 1997 Usnesení amsterodamského summitu v červnu 1997 nařízení Rady 1466/97 a 1467/97 - novelizace nařízení Rady 1055/05 a 1056/05 nařízení Rady 1466/97 a 1467/97 - novelizace nařízení Rady 1055/05 a 1056/05 Nařízení doplňují a specifikují ustanovení čl. 99 a 104 SES Nařízení doplňují a specifikují ustanovení čl. 99 a 104 SES Cíl Paktu: zajistit prevenci a “odstrašení” před nadměrnými rozpočtovými deficity Cíl Paktu: zajistit prevenci a “odstrašení” před nadměrnými rozpočtovými deficity

5 Nařízení Rady 1466/97 - preventivní pilíř Paktu Nařízení Rady 1466/97o posilování dohledu nad stavy rozpočtů a o dohledu nad hospodářskými politika a jejich koordinaci - rozvádí článek 99 SES. Nařízení Rady 1466/97o posilování dohledu nad stavy rozpočtů a o dohledu nad hospodářskými politika a jejich koordinaci - rozvádí článek 99 SES. Členské státy eurozóny předkládají Radě Stabilizační programy k mnohostrannému dohledu Členské státy eurozóny předkládají Radě Stabilizační programy k mnohostrannému dohledu Nečlenské státy eurozóny - Konvergenční programy Nečlenské státy eurozóny - Konvergenční programy Stabilizační a Konvergenční programy obsahují: ývoj rozpočtu, hospodářský výhled (růst HDP, zaměstnanost, inflace, popis přijímaných či navrhovaných rozpočtových opatření..), Stabilizační a Konvergenční programy obsahují: ývoj rozpočtu, hospodářský výhled (růst HDP, zaměstnanost, inflace, popis přijímaných či navrhovaných rozpočtových opatření..),

6 Nařízení Rady 1466/97 Komise zhodnotí program a dá doporučení a Rada na jeho základě schválí stanovisko - může vyzvat členský stát, aby svůj program upravil Komise zhodnotí program a dá doporučení a Rada na jeho základě schválí stanovisko - může vyzvat členský stát, aby svůj program upravil Pokud Rada zjistí, že členský stát se odchyluje ve vývoji od svého střednědobého rozpočtového cíle, může vydat včasné varování - pokud Rada následně zjistí, že nebyla přijata opatření - může své stanovisko zveřejnit… Pokud Rada zjistí, že členský stát se odchyluje ve vývoji od svého střednědobého rozpočtového cíle, může vydat včasné varování - pokud Rada následně zjistí, že nebyla přijata opatření - může své stanovisko zveřejnit… Novela nařízení v r. 2005 - při střednědobých výhledech mají být vyčísleny náklady na realizaci strukturálních reforem (penzijní reforma). Novela nařízení v r. 2005 - při střednědobých výhledech mají být vyčísleny náklady na realizaci strukturálních reforem (penzijní reforma). Státy by měly usilovat o meziroční snižování schodku o 0,5 % HDP - Rada zohlední hospodářskou situaci státu - flexibilnější přístup. Státy by měly usilovat o meziroční snižování schodku o 0,5 % HDP - Rada zohlední hospodářskou situaci státu - flexibilnější přístup.

7 Nařízení Rady 1467/97 - sankční pilíř Paktu Nařízení Rady 1467/97 o urychlení a vyjasnění řízení při nadměrném schodku - specifikuje článek 104 SES Nařízení Rady 1467/97 o urychlení a vyjasnění řízení při nadměrném schodku - specifikuje článek 104 SES Rada na základě doporučení Komise rozhodne o existenci nadměrného schodku - 104/6 SES - Rada dá členskému státu doporučení - do 6 měsíců má přijmout opatření k nápravě 104/7 SES - pokud členský stát nic neudělá - doporučení se může zveřejnit - následně může Rada (1 měsíc poté přijmout rozhodnutí - závazné) - pokud stát nepřijme opatření - do 2 měsíců možno přijmout rozhodnutí o uvalení sankcí 104/11 SES Rada na základě doporučení Komise rozhodne o existenci nadměrného schodku - 104/6 SES - Rada dá členskému státu doporučení - do 6 měsíců má přijmout opatření k nápravě 104/7 SES - pokud členský stát nic neudělá - doporučení se může zveřejnit - následně může Rada (1 měsíc poté přijmout rozhodnutí - závazné) - pokud stát nepřijme opatření - do 2 měsíců možno přijmout rozhodnutí o uvalení sankcí 104/11 SES

8 Překročení referenční hodnoty Referenční hodnota 3% HDP - překročení se nepovažuje za poručení - pokud je výjimečné - členský stát nemůže ovlivnit - neočekávaná událost (např. potopa) Referenční hodnota 3% HDP - překročení se nepovažuje za poručení - pokud je výjimečné - členský stát nemůže ovlivnit - neočekávaná událost (např. potopa) Překročení je výjimečné, pokud dojde k poklesu reálného HDP nejméně o 2%, pokud dojde k poklesu nižšímu než 2 % - přihlédne se k dalším okolnostem. Překročení je výjimečné, pokud dojde k poklesu reálného HDP nejméně o 2%, pokud dojde k poklesu nižšímu než 2 % - přihlédne se k dalším okolnostem. Překročení je dočasné Překročení je dočasné

9 Nařízení Rady 1467/97 Sankce: rozhoduje Rada ECOFIN Sankce: rozhoduje Rada ECOFIN čl. 11 nařízení Rady 1467/97 : složení neúročeného vkladu, dokud nebude podle názoru Rady nadměrný schodek upraven čl. 11 nařízení Rady 1467/97 : složení neúročeného vkladu, dokud nebude podle názoru Rady nadměrný schodek upraven - výše prvního vkladu - 0,2% HDP a proměnná složka - 0,1% rozdílu mezi schodkem v % HDP a referenční hodnotou - max. 0,5 % HDP - výše prvního vkladu - 0,2% HDP a proměnná složka - 0,1% rozdílu mezi schodkem v % HDP a referenční hodnotou - max. 0,5 % HDP Pokud do dvou let od rozhodnutí členský stát nic neudělal - Rada rozhodne o změně vkladu na pokutu Pokud do dvou let od rozhodnutí členský stát nic neudělal - Rada rozhodne o změně vkladu na pokutu Rada zruší veškeré sankce - pokud se zruší rozhodnutí o existenci nadměrného schodku Rada zruší veškeré sankce - pokud se zruší rozhodnutí o existenci nadměrného schodku Novela nařízení - umožňuje odečítat od schodku - náklady na penzijní reformu - v průběhu pěti let. Novela nařízení - umožňuje odečítat od schodku - náklady na penzijní reformu - v průběhu pěti let.

10 Případ Německa 2002-2003 2002 - deficit nad referenční hodnotou (3.8%) - 11/2002 EK doporučení o nadměrném schodku 2002 - deficit nad referenční hodnotou (3.8%) - 11/2002 EK doporučení o nadměrném schodku Rada -1/ 2003 doporučení o existenci nadměrného schodku - do května 2003 měla spolková vláda přijmout dostatečná opatření - částečně – EK navrhla Radě, aby vláda předložila přesný harmonogram snižování + ještě rok na nápravu stavu - Rada však nerespektovala návrh Komise – 11/2003 dala Něm (i Fr) 2 roky na nápravu stavu. Rada -1/ 2003 doporučení o existenci nadměrného schodku - do května 2003 měla spolková vláda přijmout dostatečná opatření - částečně – EK navrhla Radě, aby vláda předložila přesný harmonogram snižování + ještě rok na nápravu stavu - Rada však nerespektovala návrh Komise – 11/2003 dala Něm (i Fr) 2 roky na nápravu stavu. Komise zažalovala Radu u ESD - žaloba na neplatnost rozhodnutí Rady z listopadu 2003 - nerespektovalo doporučení Komise - ESD zrušil platnost rozhodnutí (FR i Něm získaly čas…) Komise zažalovala Radu u ESD - žaloba na neplatnost rozhodnutí Rady z listopadu 2003 - nerespektovalo doporučení Komise - ESD zrušil platnost rozhodnutí (FR i Něm získaly čas…)

11 Současný stav Procedura o nadměrném schodku: 2004 zahájena s ČR, SR, POL, MAĎ, v r. 2005 Itálie, Portugalsko Procedura o nadměrném schodku: 2004 zahájena s ČR, SR, POL, MAĎ, v r. 2005 Itálie, Portugalsko DO roku 2007 měla být ukončena s Itálií, Polskem a Slovenskem DO roku 2007 měla být ukončena s Itálií, Polskem a Slovenskem Do roku 2008 - ČR, Portugalsko Do roku 2008 - ČR, Portugalsko Do roku 2009 - Maďarsko Do roku 2009 - Maďarsko

12 Závěr Pakt stability a růstu – rozhoduje Rada ECOFIN – politické rozhodnutí Pakt stability a růstu – rozhoduje Rada ECOFIN – politické rozhodnutí Přispěl ke stabilizaci veřejných financí Přispěl ke stabilizaci veřejných financí V roce 2005 – se jeho výklad zpružnil – větší důraz na podporu hospodářského růstu – v období hospodářského boomu by členské státy měly rychleji snižovat schodek V roce 2005 – se jeho výklad zpružnil – větší důraz na podporu hospodářského růstu – v období hospodářského boomu by členské státy měly rychleji snižovat schodek Větší důraz na preventivní složku (podpořit státy) – sankční složka Paktu ustoupila do pozadí Větší důraz na preventivní složku (podpořit státy) – sankční složka Paktu ustoupila do pozadí


Stáhnout ppt "Konvergenční zprávy, Pakt stability a růstu Hospodářská a měnová unie."

Podobné prezentace


Reklamy Google