Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpřístupnění účastnického vedení Referenční nabídka zpřístupnění Local Loop Unbundling (LLU) Tisková konference, 19. 9. 2003.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpřístupnění účastnického vedení Referenční nabídka zpřístupnění Local Loop Unbundling (LLU) Tisková konference, 19. 9. 2003."— Transkript prezentace:

1 Zpřístupnění účastnického vedení Referenční nabídka zpřístupnění Local Loop Unbundling (LLU) Tisková konference, 19. 9. 2003

2 19. 9. 2003LLU strana 2 Obsah prezentace  Dokončení liberalizace českého telekomunikačního trhu  Služby zpřístupnění v zahraničí  Úvod ke službě zpřístupnění  Referenční nabídka zpřístupnění (RUO)

3 19. 9. 2003LLU strana 3 Obsah prezentace (1)  Dokončení liberalizace českého telekomunikačního trhu  Služby zpřístupnění v zahraničí  Úvod ke službě zpřístupnění  Referenční nabídka zpřístupnění (RUO)

4 19. 9. 2003LLU strana 4 Liberalizace českého telekomunikačního trhu Završení liberalizačního procesu českého telekomunikačního trhu 1. 7. 2000 17. 12. 2000 1. 1. 2001 28. 2. 2001 30. 6. 2002 22. 9. 2002 31. 12. 2002 19.9. 2003  Nový zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů  Zveřejnění Referenční nabídky propojení (RIO) v telekomunikačním věstníku  Výběr provozovatele krátkou individuální volbou čísel pro jednotlivá volání (CS) - povinnost pouze pro ČESKÝ TELECOM  Výběr provozovatele formou nastavení předvolby čísel (CPS) - povinnost pouze pro ČESKÝ TELECOM  Přenositelnost čísla (NP)  Zpřístupnění účastnického vedení (LLU), zveřejnění RUO - povinnost pouze pro ČESKÝ TELECOM  Liberalizace telekomunikačního trhu trhu  Podepsání první smlouvy o propojení s novým alternativním operátorem  Přečíslování telekomunikačních sítí v České republice

5 19. 9. 2003LLU strana 5 Studie IDC CEMA:  Česká republika a Estonsko mají nejpokročilejší telekomunikační trhy z pohledu liberalizace v regionu střední a východní Evropy Liberalizace českého telekomunikačního trhu

6 19. 9. 2003LLU strana 6 Novela Zákona o telekomunikacích Povinnosti uložené ČESKÉMU TELECOMU  umožnit plný resp. sdílený přístup k účastnickému vedení či jeho části  poskytnout prostor a vybavení k umístění zařízení oprávněným poskytovatelům (OP) v objektech ČESKÉHO TELECOMU  Zákon č. 225/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

7 19. 9. 2003LLU strana 7 Důležité zákonné termíny  Povinnost ČESKÉHO TELECOMU poskytovat službu zpřístupnění vyplývá z novely Zákona o telekomunikacích, kterou 8. července podepsal prezident republiky.  Tato novela byla zveřejněna ve Sbírce zákonů, částka 79, 31. července 2003. Toto datum se stalo klíčovým pro další postup ČESKÉHO TELECOMU.  Dvacet dní po tomto termínu vstoupila v účinnost výše zmíněná novela a od tohoto data je tedy naše společnost povinna do třiceti dnů, tj. nejpozději do 19.9.2003, předat ČTÚ ke zveřejnění v Telekomunikačním věstníku tzv. Referenční nabídku zpřístupnění (RUO) včetně nabídky kolokace (CoO).  Novela Zákona o telekomunikacích určuje lhůtu pro uzavření smlouvy s oprávněnými poskytovateli, a to do šedesáti dnů od doručení jejich návrhu.

8 19. 9. 2003LLU strana 8 Harmonogram vyjednávání  Zveřejnění Referenční nabídky zpřístupnění (tzv. RUO – Reference Unbundling Offer)  Doručení návrhu prvního oprávněného poskytovatele (OP) na uzavření Smlouvy o zpřístupnění  Datum uzavření první Smlouvy o zpřístupnění 19. 9. 2003 ? Do 60 dnů uzavření Smlouvy o zpřístupnění (zákonná lhůta) Plně liberalizovaný telekomunikační trh v ČR

9 19. 9. 2003LLU strana 9 Obsah prezentace (2)  Dokončení liberalizace českého telekomunikačního trhu  Služby zpřístupnění v zahraničí  Úvod ke službě zpřístupnění  Referenční nabídka zpřístupnění (RUO)

10 19. 9. 2003LLU strana 10 Zpřístupněná vedení v zahraničí Zdroj: ECTA, březen 2003 = přibližně 0,57 % zpřístupněných vedení z celkového počtu vedení „V březnu 2003 byl dosažen důležitý milník, když počet zákazníků využívajících předvolbu operátora dosáhl jeden milión. Oftel doufá, že toto číslo nadále poroste stejným tempem v průběhu celého roku.“ Výroční zpráva 2002, Oftel, 2003

11 19. 9. 2003LLU strana 11 Ceny za plný a sdílený přístup / měsíc Zdroj: www.analysys.com 08/2003; ceny jsou převzaty v EUR nebo vypočteny kurzem ČNB z 18.9.2003www.analysys.com

12 19. 9. 2003LLU strana 12 Ceny za plný přístup / měsíc Zdroj: www.analysys.com 08/2003; ceny jsou převzaty v EUR nebo vypočteny kurzem ČNB z 18.9.2003www.analysys.com

13 19. 9. 2003LLU strana 13 Ceny za sdílený přístup / měsíc Zdroj: www.analysys.com 08/2003; ceny jsou převzaty v EUR nebo vypočteny kurzem ČNB z 18.9.2003www.analysys.com

14 19. 9. 2003LLU strana 14 Srovnání měsíčních paušálních cen za telefonní stanici Zdroj: Teligen - European Universal Service Atlas (www.uso-atlas.org), www stránky operátorů Ceny jsou vypočteny kurzem ČNB z 18.9.2003 (32,560 CZK/EUR).

15 19. 9. 2003LLU strana 15 Srovnání měsíčních paušálních cen za telefonní stanici Zdroj: Telcordia Technologies

16 19. 9. 2003LLU strana 16 Příklady operátorů, kteří mají cenu za Plný přístup k metalickému účastnickému vedení vyšší než je rezidenční cena za používání telefonní stanice Zdroj: Telcordia Technologies

17 19. 9. 2003LLU strana 17 Obsah prezentace (3)  Dokončení liberalizace českého telekomunikačního trhu  Služby zpřístupnění v zahraničí  Úvod ke službě zpřístupnění  Referenční nabídka zpřístupnění (RUO)

18 19. 9. 2003LLU strana 18 Definice služby  Služba, která umožňuje oprávněným poskytovatelům využívat metalické účastnické vedení ČESKÉHO TELECOMU, nebo jeho část, pro poskytování svých telekomunikačních služeb.  Problematiku lze vyhledat např. pod pojmy:  Local Loop Unbundling  Unbundling of Local Loop  Unbundled Local Loop  LLU / ULL  Reference Unbundling Offer / RUO  Collocation / Colocation / Co-location Offer / CoO  Zpřístupnění místního vedení  Uvolnění místní smyčky  Vydělení účastnického vedení pro potřeby alternativních operátorů (AO)  Přístup k účastnické smyčce  Referenční nabídka zpřístupnění  Kolokace (kolokabilita)

19 19. 9. 2003LLU strana 19 Přístupová síť ČESKÉHO TELECOMU Koncový bod sítě Rozvaděč v síti Metalické (Cu) vedení Optický kabel Hlavní rozvod v HOST nebo RSU HR SÍŤ ČTc HR HOSTRSU HR RSU HR RSU Vzdálená účast. jednotka (RSU)

20 19. 9. 2003LLU strana 20 Formy zpřístupnění  Plný přístup k metalickému účastnickému vedení (Full Access to the Local Loop)  Sdílený přístup k metalickému účastnickému vedení (Shared Access to the Local Loop)  Plný přístup k úseku metalického účastnického vedení (Full Access to the Sub-Loop)  Sdílený přístup k úseku metalického účastnického vedení (Shared Access to the Sub-Loop)

21 19. 9. 2003LLU strana 21 Plný přístup Plný přístup umožňuje oprávněnému poskytovateli nabízet:  Hlasové služby  Datové služby  Kombinaci hlasové služby a datové služby Uživatel služeb se stává plně účastníkem oprávněného poskytovatele, kterému hradí veškeré platby za služby. ČESKÝ TELECOM vstupuje do kontaktu s tímto účastníkem pouze v případě potřeby lokalizace poruchy na metalickém vedení.

22 19. 9. 2003LLU strana 22 Plný přístup HR SÍŤ OP PLNÝ PŘÍSTUP SÍŤ ČTc Koncový bod sítě Rozvaděč v síti Optický kabel Hlavní rozvod v HOST nebo RSU HR Datový provoz Hlasový provoz KOLOKACE

23 19. 9. 2003LLU strana 23 Sdílený přístup Sdílený přístup umožňuje oprávněnému poskytovateli nabízet:  Datové služby (hlasové služby poskytuje ČESKÝ TELECOM) Uživatel služeb je stále účastníkem ČESKÉHO TELECOMU (hlasové služby), ale současně se stává účastníkem oprávněného poskytovatele (např. vysokorychlostní přístup k Internetu).

24 19. 9. 2003LLU strana 24 Sdílený přístup KOLOKACE HR SÍŤ OP SÍŤ ČTc SDÍLENÝ PŘÍSTUP Koncový bod sítě Rozvaděč v síti Optický kabel Hlavní rozvod v HOST nebo RSU HR Datový provoz Hlasový provoz

25 19. 9. 2003LLU strana 25 Kolokace  Kolokace je služba nabízená ČESKÝM TELECOMEM, která umožňuje oprávněným poskytovatelům umístit v objektu ČESKÉHO TELECOMU zařízení nezbytná pro zpřístupnění místního metalického účastnického vedení a poskytování služeb na tomto zpřístupněném vedení.  Služba kolokace je předmětem samostatné Nabídky služby kolokace (tzv. CoO) a je nutnou součástí služby Zpřístupnění metalického účastnického vedení, která je předmětem RUO.

26 19. 9. 2003LLU strana 26 Příklad kolokační místnosti

27 19. 9. 2003LLU strana 27 Obsah prezentace (4)  Dokončení liberalizace českého telekomunikačního trhu  Služby zpřístupnění v zahraničí  Úvod ke službě zpřístupnění  Referenční nabídka zpřístupnění (RUO)

28 19. 9. 2003LLU strana 28 Struktura RUO Zpřístupnění účastnických vedení  Návrh Smlouvy o zpřístupnění metalických účastnických vedení - Příloha A  Přílohy Smlouvy o zpřístupnění 1-18  Smlouva o ochraně obchodního tajemství pro služby zpřístupnění metalických účastnických vedení a návazných služeb kolokace - Příloha B

29 19. 9. 2003LLU strana 29 Přílohy RUO

30 19. 9. 2003LLU strana 30 Kolokace  Návrh Smlouvy o kolokaci - Příloha A  Přílohy Smlouvy o kolokaci 1-13  Smlouva o kolokaci pro konkrétní lokalitu - Příloha B Struktura CoO

31 19. 9. 2003LLU strana 31 7,8,9 Ostatní služby Struktura cen v RUO 3.1, 4.1, 5.1, 6.1 Jednorázové ceny za zřízení přístupu k pronajatému vedení Zřízení služby Nastavení komunikačních, objednávkových a účtovacích procesů a systémů Plný přístup (PPV) Poskytnutí PPV Vrácení vedení PPV Změna třídy služby PPV TRANSFER PPV Odmítnutí objednávky PPV Zrušení objednávky PPV Storno objednávky PPV Sdílený přístup (SPV) Poskytnutí SPV Vrácení vedení SPV Změna třídy služby z SPV na PPV TRANSFER SPV Odmítnutí objednávky SPV Zrušení objednávky SPV Storno objednávky SPV Plný přístup k úseku vedení (PPÚ) Sdílený přístup k úseku vedení (SPÚ) Plný přístup (PPV) Měsíční pronájem jednoho metalického účastnického vedení Sdílený přístup (SPV) Měsíční pronájem jednoho metalického účastnického vedení Plný přístup k úseku vedení (PPÚ) Měsíční pronájem úseku metalického účastnického vedení Sdílený přístup k úseku vedení (SPÚ) Měsíční pronájem úseku metalického účastnického vedení Činnosti v důsledku nesprávného hlášení poruchy MDF QUERY (dotaz na hlavní rozvod) LQI – kvalifikace účastnického vedení LQM - kvalifikace účastnického vedení s měřením 3.2,4.2,5.2,6.2 Periodické ceny Jednorázové ceny Periodické cenyJednorázové ceny 2.1 Jednorázová cena za zřízení služby pro Poskytovatele

32 19. 9. 2003LLU strana 32 - Zřízení služby pro Nájemce - Předběžné místní šetření - Podrobné místní šetření - Poskytnutí koloklačního prostoru 2.1 Zřízení služby pro Nájemce 2.2 Místní šetření 2.3 Poskytnutíslužby pro konkrétní lokalitu Poskytnutí služeb v rámci konkrétní lokality 2.4 Poskytování služeb v rámci konkrétní lokality 2.8 Deinstalace služeb v rámci konkrétní lokality 2.5 a 2.6 Ostatní služby 2.7 Změna služeb v rámci konkrétní lokality Jednorázové ceny Periodické cenyJednorázové ceny Struktura cen v CoO - Instalace napájení 48V a uzemnění stojanu - Instalace napájení 230V - Instalace vnitřních spojovacích kabelů - Instalace vnějších spojovacích kabelů -Instalace sběrných okruhů -- Instalace UPS - Spotřeba energie - Pronájem kolokačního prostoru - Poskytování napájení 48V - Poskytování napájení 230V - Pronájem vnitřních spojovacích kabelů -Pronájem vnějších spojovacích kabelů - Pronájem sběrných okruhů - Pronájem UPS - Podrobné místní šetření - Instalace napájení 48V a uzemnění stojanu - Instalace napájení 230V - Instalace vnitřních spojovacích kabelů - Instalace vnějších spojovacích kabelů -Instalace sběrných okruhů -- Instalace UPS - Deinstalace napájení 48V a uzemnění stojanu - Deinstalace napájení 230V - Deinstalace vnitřních spojovacích kabelů -Deinstalace vnějších spojovacích kabelů -Deinstalace sběrných okruhů -- Deinstalace UPS - registrace čipové karty a realizace požadavku na aktivaci přístupu do kolokačního prostoru - Vstup s doprovodem do kolokačních místností

33 19. 9. 2003LLU strana 33 Ceny stanoveny na nákladech MetodikaModel Zpřístupnění účastnického vedení LRICModel použitý v Polsku a v Maďarsku dodaný firmou Andersen Bus. Consulting Služby kolokaceVýpočet nákladů na procesy Standardní metodika (stejná jako u CS/CPS) Procesní služby u služeb zpřístupnění Výpočet nákladů na procesy Standardní metodika (stejná jako u CS/CPS) Ceny a podmínky za služby kolokace jsou uvedeny v samostatném dokumentu „Nabídka služby kolokace“.

34 19. 9. 2003LLU strana 34 Ceny - výběr  Periodické ceny  Plný přístup k vedení / úseku vedení 491 / 461 Kč/měs.  Sdílený přístup k vedení / úseku vedení 275 / 258 Kč/měs.  Jednorázové ceny  Zřízení plného přístupu k vedení / úseku vedení 10 035 / 10 279 Kč  Zřízení sdíleného přístup k vedení / úseku vedení 10 247 / 10 486 Kč Další ceny jsou součástí RUO. Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH.

35 19. 9. 2003LLU strana 35 Ceny - výběr  Zřízení služby zpřístupnění  Nastavení komunikačních, objednávkových a účtovacích procesů a systémů -> následuje podepsaná smlouva o službě zpřístupnění  220 072 Kč  Zřízení služby kolokace  Nastavení komunikačních, objednávkových a účtovacích procesů a systémů -> následuje podepsaná smlouva o službě kolokace  147 846 Kč Další ceny jsou součástí RUO. Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH.

36 19. 9. 2003LLU strana 36 Kontakt pro další informace 800 1 MEDIA (800 1 63342) http://www.telecom.cz/infocentrum/tiskove_centrum/ tiskovy.odbor@ct.cz


Stáhnout ppt "Zpřístupnění účastnického vedení Referenční nabídka zpřístupnění Local Loop Unbundling (LLU) Tisková konference, 19. 9. 2003."

Podobné prezentace


Reklamy Google