Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

K LÁVESNICE K čemu slouží klávesnice Jak pracuje klávesnice Rozdělení klávesnice Význam některých kláves.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "K LÁVESNICE K čemu slouží klávesnice Jak pracuje klávesnice Rozdělení klávesnice Význam některých kláves."— Transkript prezentace:

1 K LÁVESNICE K čemu slouží klávesnice Jak pracuje klávesnice Rozdělení klávesnice Význam některých kláves

2 K ČEMU SLOUŽÍ KLÁVESNICE Je to vstupní zařízení počítače Uživatel jejím prostřednictvím zadává textové informace, povely a příkazy, které pak počítač zpracovává.

3 J AK KLÁVESNICE PRACUJE ? Pod klávesami existuje něco jako mřížka z elektrických vodičů. Každá klávesa je pak průsečíkem jednoho vodiče ve vodorovném a jednoho vodiče ve svislém směru. Tím je možné snadno identifikovat právě stisknutou klávesu.

4 J AK KLÁVESNICE PRACUJE ? Jakmile dojde ke stisknutí klávesy spojí se dva kontakty – vodorovný a svislý vodič a impulz je předán ke zpracování.

5 R OZDĚLENÍ KLÁVESNICE Klávesnice je rozdělena do několika logických částí podle určení kláves: Alfanumerická část Numerická část Řada kláves F1 – F12 Ovládací klávesy pro ovládání kurzoru

6 A LFANUMERICKÁ ČÁST – PSANÍ TEXTU

7 N UMERICKÁ ČÁST

8 F UNKČNÍ KLÁVESY

9 K LÁVESY PRO OVLÁDÁNÍ KURZORU

10 VÝZNAM NĚKTERÝCH KLÁVES Enter – potvrdí operaci, přechod na další odstavec při psaní textu Šipky – posun kurzoru v naznačeném směru Delete – smaže znak vpravo od kurzoru Home – nastaví kurzor na začátek řádku End – nastaví kurzor na konec řádku Page Up – přesun o jednu obrazovku nahoru Page Down – přesun o jednu obrazovku dolů Backspace – smaže znak vlevo od kurzoru

11 VÝZNAM NĚKTERÝCH KLÁVES Esc – zruší právě prováděnou operaci, přejde o nabídku zpět Shift – umožňuje psaní velkých písmen Tab – posune kurzor doprava Caps Lock – trvale aktivuje velká písmena Num Lock – aktivuje nebo deaktivuje numerickou klávesnici F1-F12 – předdefinování důležitých operací v programu Ctrl+Alt+Delete – teplý restart počítače

12 Z DROJE Počítačová klávesnice. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-09-07]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D% C3%ADta%C4%8Dov%C3%A1_kl%C3%A 1vesnice http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D% C3%ADta%C4%8Dov%C3%A1_kl%C3%A 1vesnice NAVRÁTIL, Pavel. S počítačem na základní škole. Vyd. 4. Kralice na Hané: Computer Media, 2010, 192 s. ISBN 978- 80-7402-068-1. Obrázky 2.-5. vlastní.


Stáhnout ppt "K LÁVESNICE K čemu slouží klávesnice Jak pracuje klávesnice Rozdělení klávesnice Význam některých kláves."

Podobné prezentace


Reklamy Google