Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TECHNICKÉ KRESLENÍ ZOBRAZENÍ PŘÍMEK [1] Autor: Ing. Jindřich Růžička Škola: Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice, Benešovo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TECHNICKÉ KRESLENÍ ZOBRAZENÍ PŘÍMEK [1] Autor: Ing. Jindřich Růžička Škola: Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice, Benešovo."— Transkript prezentace:

1 TECHNICKÉ KRESLENÍ ZOBRAZENÍ PŘÍMEK [1] Autor: Ing. Jindřich Růžička Škola: Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice, Benešovo náměstí 1, p.o. Kód: VY_32_INOVACE _TEK_1036 16. 9. 2012 1

2 P bod P (x,y,z), kde x=9,y=5 a z=4, takže P (9,5,4) 2

3 A B Další bod, bod B 3

4 Přímka je jednoznačně určena dvěma různými body. Sdruženými průměty těchto bodů jsou určeny sdružené průměty přímky, která těmito body prochází. Při zobrazování přímek se rozlišují dva základní případy: 1) přímka není kolmá k základnici, 2) přímka je kolmá k základnici.

5 1) Není-li přímka q kolmá k základnici, jsou její sdružené průměty dvě přímky q 1 a q 2 (různé nebo splývající), z nichž žádná není kolmá k základnici x 1,2. 2) Je-li přímka q kolmá k základnici, jsou její sdružené průměty buď přímka kolmá k základnici a s ní incidentní (totožný), bod, nebo dvojice splýva- jících přímek kolmých k základnici.

6 Úkol 1: Nakreslete na základě předcházejících informací v Mongeově promítání na dvě průmětny sdružené průměty bodu A (x = 2, y = 2, z = 6). Máte na to vyhrazený čas. 6

7 Řešení úkolu 1:

8 Úkol 2: Nakreslete na základě předcházejících informací v Mongeově promítání na dvě průmětny sdružené průměty dalšího bodu A (x = -4, y = 8, z = 2). Máte na to vyhrazený čas. 8

9 Řešení úkolu 2:

10 Úkol 3: Nakreslete na základě předcházejících informací v Mongeově promítání na dvě průmětny sdružené průměty přímky q = AB[A(2, 2, 6), B(-4, 8, 2)]. Máte na to vyhrazený čas. 10

11 Řešení úkolu 3:

12

13 Stopníky přímek jsou průsečíky přímek s průmětnou. Průsečík přímky s půdorysnou (první) průmětnou je půdorysný stopník P a jeho průměty P 1 a P 2 Průsečík přímky s nárysnou (druhou) průmětnou je nárysný stopník N a jeho průměty N 1 a N 2. Stopníky nám pomohou před- stavit si přímky a rovin, v kterých přímky leží, v prostoru a řešit úlohy.

14 Půdorysný stopník leží v první průmět- ně, proto jeho souřadnice z = 0 a dru- hý průmět leží na základnici (P 2 Є x 1,2, P 2 =q 2 ∩x 1,2 ). První průmět stopníku P leží na q 1 a na ordinále (svislici) (P 1 Є q 1 ). Nárysný stopník leží v druhé průmě- tně, proto jeho souřadnice y = 0 a prv- ní průmět stopníku N leží na základ- nici (N 1 Є x 1,2, N 1 =q 1 ∩x 1,2 ). Druhý průmět stop. N leží na q 2 a na ordinále (N 2 Є q 2 ).

15 Úkol 4: Nakreslete na základě předcházejících informací v Mongeově promítání na dvě průmětny sdružené průměty nárysného stopníku „N“ přímky q = AB[A(2, 2, 6), B(-4, 8, 2)]. Máte na to vyhrazený čas. 15

16 Řešení úkolu 4:

17 Úkol 5: Nakreslete na základě předcházejících informací v Mongeově promítání na dvě průmětny sdružené průměty půdorysného stopníku „P“ přímky q = AB[A(2, 2, 6), B(-4, 8, 2)]. Máte na to vyhrazený čas. 17

18 Řešení úkolu 5:

19 Konec cvičení v PowerPointu. Dále ve složce následují soubory vyrobené v modelovacím programu Inventor 10 od firmy Autodesk, ve kterém jej můžeme prohlížet nebo v jeho free Autodesk Inventor View 2013 přiloženém také ve složce. Může to pomoci v názornosti výuky. 19

20 Obrázky: Všechny obrázky jsou z vlastního archivu autora. Citace: [1] ZOBRAZENÍ PŘÍMEK[online]. 1. 9. 2012 [cit. 2012-09-01]. Dostupný z WWW: ZOBRAZENÍ PŘÍMEK[online]. 1. 9. 2012 [cit. 2012-09-01]. Dostupný z WWW: ZOBRAZENÍ PŘÍMEK[online]. 1. 9. 2012 [cit. 2012-09-01]. Dostupný z WWW: { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.cz/14/4252278/slides/slide_20.jpg", "name": "Obrázky: Všechny obrázky jsou z vlastního archivu autora.", "description": "Citace: [1] ZOBRAZENÍ PŘÍMEK[online]. 1. 9. 2012 [cit. 2012-09-01]. Dostupný z WWW: ZOBRAZENÍ PŘÍMEK[online]. 1. 9. 2012 [cit. 2012-09-01]. Dostupný z WWW: ZOBRAZENÍ PŘÍMEK[online]. 1. 9. 2012 [cit. 2012-09-01]. Dostupný z WWW:


Stáhnout ppt "TECHNICKÉ KRESLENÍ ZOBRAZENÍ PŘÍMEK [1] Autor: Ing. Jindřich Růžička Škola: Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice, Benešovo."

Podobné prezentace


Reklamy Google