Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vazba genů seminář č. 405 Dědičnost. Klíčová slova: genová vazba úplná a neúplná, vazebná skupina, Morganovy zákony, crossing-over, rekombinace, vazbová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vazba genů seminář č. 405 Dědičnost. Klíčová slova: genová vazba úplná a neúplná, vazebná skupina, Morganovy zákony, crossing-over, rekombinace, vazbová."— Transkript prezentace:

1 Vazba genů seminář č. 405 Dědičnost

2 Klíčová slova: genová vazba úplná a neúplná, vazebná skupina, Morganovy zákony, crossing-over, rekombinace, vazbová fáze cis a trans, síla vazby, Morganovo číslo - p, centimorgan, genová mapová jednotka, Batesonovo číslo - c, mapování genů.

3

4 Klíčová slova: genová vazba úplná a neúplná, vazebná skupina, Morganovy zákony, crossing-over, rekombinace, vazbová fáze cis a trans, síla vazby, Morganovo číslo - p, centimorgan, genová mapová jednotka, Batesonovo číslo - c, mapování genů.

5 3. Mendlův zákon o volné kombinovatelnosti vloh – princip kombinace dva a více alelových párů segreguje na sobě nezávisle - vzniká tolik druhů gamet, kolik je možných kombinací Geny na 1 chromozomu nejsou volně kombinovatelné – jsou ve vazbě Geny na 1 chromozomu = vazbová skupina

6 Morganovy zákony Geny jsou uloženy na chromozomu v lineárním pořadíGeny jsou uloženy na chromozomu v lineárním pořadí Počet vazbových skupin je roven počtu párů homologních chromozomůPočet vazbových skupin je roven počtu párů homologních chromozomů Gamety se sestavou vázaných alel, která je odlišná od rodičovské sestavy vznikají pouze tehdy, pokud mezi nimi došlo k rekombinaci Gamety se sestavou vázaných alel, která je odlišná od rodičovské sestavy vznikají pouze tehdy, pokud mezi nimi došlo k rekombinaci

7 cis trans A B a b A b a B P AB ab Ab aB x AB ab Ab aB F1 AB Ab ab aB úplná vazba – u dihybrida pouze gamety dvou typů – četnost 1 : 1 x AB ab Ab aB

8 F2 cis transF2 cis trans ABab ABABABabAB abABababab AbaBAbAbAbaBAb aBAbaBaBaB GP 1 : 2 : 1 1 : 2 : 1 FP 3 : 1 1 : 2 : 1 B1ABababABababab AbaBabAbabaBab 1 : 1 1 : 1

9 Rekombinace – vazba neúplná Rekombinace – vazba neúplná A aA B b B a b A b A a B b a B A B A a a b B b A b A a B b a B cis trans Nerekomb. AB ab Ab aB Rekomb. Ab aB AB ab

10 Průkaz rekombinace : B1 cis trans cis trans B1 AB > Ab aB ab Mechanismus rekombinace – crossing over C.O. = výměna stejných částí nesesterských chromatid homologních chromozomů Pravděpodobnost c.o. – dána vzdáleností alel 0 < Pravd. < 1 0 < Pravd. < 1 P = 0 vazba úplná, P = 1 volná kombinovatelnost

11

12 Síla vazby p = fr + fnr fr z B 1 fr – četnost rekomb., fnr = četnost nerekombinovaných gamet 0 < p < 0,5 p = Morganovo číslo jednotka cM = % rekombinant = míra relativní vzdálenosti alel = genová mapová jednotka 1cM = rekombinační frekvence 1% (0,01) p = 0 vazba úplná p = 0,5 volná kombinovatelnost

13 Batesonovo číslo c: udává kolikrát častěji vznikají gamety s nerekombinovaným uspořádáním alel, než s rekombinovaným Fáze cis: c = Fáze trans: c =Fáze trans: c = a 1 + a 4 a 2 + a 3 a 1 + a 4 a 1 - četnost gamet AB (zygot AaBb z B1) a 2 - četnost gamet Ab (zygot Aabb z B1 a 3 - četnost gamet aB (zygot aaBb z B1) a 4 - četnost gamet ab (zygot aabb z B1) 1 ∞ pro volnou kombinovatelnost c = 1

14 Fáze cis: p = a 2 + a 3 a 1 + a 2 + a 3 + a 4 trans: p = a 1 + a 4 a 1 + a 2 + a 3 + a 4 Morganovo číslo – z B1

15 Sbírka příkladů z genetiky, kap.3, str.17-18 1. V B1 generaci AB/AB x ab/ab bylo získáno 902 jedinců fenotypu AB, 898ab, 98 Ab,102 aB. Určete sílu vazby mezi geny A a B. 2. Jak prokážete, že 2 alelové páry jsou volné kombinovatelné nebo jsou ve vazbě? 3. Je-li kříženec rodičů Ab/Ab x aB/aB zpětně křížen s jedincem ab/ab, jak štěpí potomstvo čítající 1850 jedinců, je-li síla vazby mezi A a B 40% rekombinací?

16 4. U králíků je ve vazbě alela pro strakatost anglického typu En s alelou pro normální délku srsti (L) a alela pro nestrakatost ( en) s alelou pro dlouhou srst angorského králíka (l). a) Křižte homozygotní anglické strakáče s normální délkou srsti s angorskými nestrakatými králíky. Popište genotypy P a F1 generace a určete v jaké vazbové fázi se nacházejí sledované alelické páry. b) Při zpětném testovacím křížení (F1 x recesivní homozygot) bylo získáno: 83 anglických strakáčů s normální srstí 83 anglických strakáčů s normální srstí 12 anglických strakáčů s dlouhou srstí 12 anglických strakáčů s dlouhou srstí 14 nestrakatých s krátkou srstí 14 nestrakatých s krátkou srstí 89 nestrakatých s dlouhou srstí 89 nestrakatých s dlouhou srstí V genotypech zapište průběh zpětného testovacího křížení. V genotypech zapište průběh zpětného testovacího křížení. c) Stanovte sílu vazby mezi oběma geny a zjistěte kolikrát častěji dihybrid F1 vytváří původní rodičovské gamety oproti rekombinovaným gametám d) Jaký bude fenotypový a genotypový štěpný poměr v F2 generaci?

17 5. Určete pořadí genů na chromozomu, je-li pro geny A a B p=5%, pro geny B a C p=3% a pro geny A a C p=2% 6. Předpokládejme, že přítomnost Rh antigenu na povrchu červených krvinek Rh+ je podmíněna přítomností dominantní alely D, nepřítomnost recesivním genotypem dd. Oválný tvar erytrocytů (eliptocytoza) je podmíněn dominantní alelou E, homozygotní recesivní genotyp ee podmiňuje normální tvar erytrocytů. Oba geny jsou ve vazbě ve vzdálenosti 20 mapových jednotek. Oválný tvar erytrocytů (eliptocytoza) je podmíněn dominantní alelou E, homozygotní recesivní genotyp ee podmiňuje normální tvar erytrocytů. Oba geny jsou ve vazbě ve vzdálenosti 20 mapových jednotek. Muž s eliptocytozou, jehož matka měla normální tvar erytrocytů a byla homozygotní v alelickém páru pro Rh+ a jehož otec byl Rh - a heterozygotní v alelickém páru pro eliptocytozu se oženil se zdravou Rh- ženou. Muž s eliptocytozou, jehož matka měla normální tvar erytrocytů a byla homozygotní v alelickém páru pro Rh+ a jehož otec byl Rh - a heterozygotní v alelickém páru pro eliptocytozu se oženil se zdravou Rh- ženou. a) Jaká je pravděpodobnost, že první dítě bude Rh- s eliptocytozou? a) Jaká je pravděpodobnost, že první dítě bude Rh- s eliptocytozou? b) Jaká je pravděpodobnost, že první dítě bude Rh+ s eliptocytozou? b) Jaká je pravděpodobnost, že první dítě bude Rh+ s eliptocytozou? c) Jestliže první dítě je Rh+, jaká je pravděpodobnost, že bude také postiženo eliptocytozou?

18 7. Určete štěpné poměry v B1 křížence AB/ab, je-li c=2 a počet jedinců v B1 je 1585. 8. Jak štěpí potomstvo křížence Ab/aB v F2 generaci, je-li c=5? 9. Žena je přenašečka (heterozygot) recesivních vloh pro daltonizmus (barvoslepost) a hemofilii (X DH/X dh). Relativní vzdálenost genů je 10 mapových jednotek. a) V jakém procentuelním zastoupení mohou vznikat rekombinované gamety u matky? Napište jejich genotypy. a) V jakém procentuelním zastoupení mohou vznikat rekombinované gamety u matky? Napište jejich genotypy. b) Jaká je pravděpodobnost narození syna hemofilika a daltonika, jen hemofilika a jen daltonika a zdravého syna za předpokladu, že otec je X DH/Y? b) Jaká je pravděpodobnost narození syna hemofilika a daltonika, jen hemofilika a jen daltonika a zdravého syna za předpokladu, že otec je X DH/Y? c) Totéž uvažujte pro případ, že matka má uvedené alelové páry v poloze trans. c) Totéž uvažujte pro případ, že matka má uvedené alelové páry v poloze trans.

19 10. Barvoslepý muž se oženil s fenotypově normální ženou. Jejich první syn je zdráv, 2 synové trpí hemofilií, jedna dcera je barvoslepá, druhá dcera zdravá. a) Nakreslete a určete genotypy jednotlivých členů rodiny. a) Nakreslete rodokmen a určete genotypy jednotlivých členů rodiny. b) Jaká je pravděpodobnost postižení synů obou dcer hemofilií za předpokladu, že si vezmou zdravého muže?

20 Bárta I, Polívkova Z. Langová M.:Sbírka příkladů z genetiky UK Praha, Nakladatelství Karolínum 2002 Thomposon a Thompson: Klinická genetika, kapitola 8: Genové mapování, podtitul Vazba, syntenie a rekombinace, str. 122-129, 6. vydání


Stáhnout ppt "Vazba genů seminář č. 405 Dědičnost. Klíčová slova: genová vazba úplná a neúplná, vazebná skupina, Morganovy zákony, crossing-over, rekombinace, vazbová."

Podobné prezentace


Reklamy Google