Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Cvičný test Mezinárodní vztahy 10.10.2013 19.12.2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Cvičný test Mezinárodní vztahy 10.10.2013 19.12.2013."— Transkript prezentace:

1 Cvičný test Mezinárodní vztahy 10.10.2013 19.12.2013

2 1. Který stát byl v období koncertu velmocí považován za balanciéra? A. Prusko B. Rusko C. Velká Británie D. Španělsko

3 2. Hra s nulovým součtem je používaná u? A. Realistů B. Neorealistů C. Liberálů D. Neoliberálů

4 3. Za zakladatele mezinárodního práva je považován ? A. Immanuel Kant B. Adam Smith C. Hugo Grotius D. Thomas Hobbes

5 4. Třetí velká debata MV byla mezi ? A. Liberalismem a realismem B. Liberalismem a idealismem C. Realismem a neorealismem D. Neorealismem a neoliberalismem

6 5. První katedra MV v Evropě byla r.1919 v ? A. Francii B. Velké Británii C. Belgii D. Nizozemí

7 6. Která MO může být označena jako „aréna“ či „fórum“ ? A. OSN B. V4 C. OPEC D. UNAMA

8 7. Co je to G77 ? A. Skupina 77 nejbohatších zemí světa B. Skupina 77 nejvíce zkorumpovaných zemí světa C. Skupina 77 nejlidnatějších zemí světa D. Skupina 77 nejchudších zemí světa

9 8. Která skupina MO představuje pouze INGO´s ? A. Amnesty International, Helsinský výbor B. Commonwealth, Lékaři bez hranic C. Greenpeace, Hnutí Duha D. Wikileaks, ISAF

10 9. V kolika hlavních podvýborech pracuje VS OSN ? A. 5 B. 6 C. 7 D. 8

11 10. Stálí členové RB OSN jsou které státy ? A. USA, Rusko, Čína, VB a Francie B. USA, Čína, VB, Francie, Itálie C. Rusko, USA, Čína, Francie, Německo D. Rusko, USA, Německo, Francie, VB

12 11. ECOSOC v OSN má ? A. 54 členů B. pětileté období působnosti C. 15 přidružených agentur D. právně závazná doporučení

13 12. Rada Evropy sídlí v ? A. Bruselu B. Štrasburku C. Paříži D. Lucemburku

14 13. Členem Vyšegradské čtyřky (V4) jsou ? A. Česká republika, Slovensko, Polsko, Německo B. Česká republika, Polsko, Slovensko, Maďarsko C. Polsko, Maďarsko, Rakousko, Německo D. Polsko, Česká republika, Rakousko, Slovensko

15 14. Jaké jsou tři základní ekonomické směry ??? A. Realismus, liberalismus, protekcionalismus B. Merkantilismus, liberalismus, neo- marxismus C. Realismus, idealismus, racionalismus D. Merkantilismus, idealismus, neo- marxismus

16 15. Jaký je základní cíl liberálů v ekonomii ??? A. Dosažení ekonomicky stabilního systému směných kurzů dolaru B. Eliminovat roli nevládních mezinárodních organizací C. Posílit vedoucí roli státu D. Dosažení blaha jedince a tím celé společnosti

17 16. Jakou hru používají marxisté ke zjednodušení ekonomických vztahů ?? A. Hru s nulovým součtem B. Hru s nenulovým součtem C. Kombinaci obou her D. Ani jednu z výše zmiňovaných možností

18 17. OECD vznikla v roce ??? A. 1958 B. 1959 C. 1960 D. 1961

19 18. Mezinárodní obyčej v MP patří mezi ??? A. Primární i sekundární B. Sekundární pramen C. Primární pramen D. Ani jedna možnost správně

20 19. International Criminal Court byl založen v roce ??? A. 1989 B. 1995 C. 2000 D. 2002

21 20. Se kterou teorií MV je geopolitika úzce spjatá ??? A. realismem B. neorealismem C. liberalismem D. neoliberalismem

22 21. Které tvrzení o německé geopolitice je správné ??? A. je to nejmladší geopolitický přístup B. dle F. Ratzela se stát mění na živý organismus C. byla zneužita nacisty D. je dynamická

23 22. Klíčovým regionem pro anglo- saskou geopolitiku je ??? A. Evropa B. Blízký východ C. Dálný východ D. Asie

24 23. Kdy se rozpadá Evropský koncert velmocí ??? A. Revolučním rokem 1848 B. Krymskou válkou C. Prusko-francouzskou válkou D. Kolonizací Afriky

25 24. Kdo je autorem pojmu Sekuritizace ??? A. Burry Buzan, Ole Weaver B. Burry Buzan C. Ole Weaver D. Ani jeden z nich

26 25. Nástroje k prevenci konfliktů jsou ??? A. Vojenské i nevojenské B. Pouze vojenské C. Pouze nevojenské D. Ani jedna možnost správně

27 26. Který konflikt nelze označit jako válku ??? A. Korejská válka B. Vietnamská válka C. Válka proti teroru D. Válka o Falklandy

28 27. Kolik bylo vítězných velmocí 2.sv.v. ??? A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

29 28. Pinponková diplomacie probíhala mezi ??? A. USA a Vietnam B. USA a Čína C. Čína a SSSR D. Čína a Vietnam

30 29. Jaký stát nepatří do skupiny ??? A. Arménie B. Gruzie C. Kosovo D. Ukrajina

31 30. Smlouva SALT I. se týkala ??? A. Omezení počtu chemických zbraní B. Omezení počtu vodíkových zbraní C. Omezení počtu biologických zbraní D. Omezení počtu jaderných zbraní


Stáhnout ppt "Cvičný test Mezinárodní vztahy 10.10.2013 19.12.2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google