Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STAVÍME PODNIKÁNÍ NA TRADIČNÍCH ZÁKLADECH

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STAVÍME PODNIKÁNÍ NA TRADIČNÍCH ZÁKLADECH"— Transkript prezentace:

0 ROZMANITOST – SOUČÁST SOCIÁLNÍHO PILÍŘE NAŠEHO ODPOVĚDNÉHO PODNIKÁNÍ
23. dubna 2015 JUDr. Michaela Chaloupková, M.B.A člen představenstva ČEZ, a. s.

1 STAVÍME PODNIKÁNÍ NA TRADIČNÍCH ZÁKLADECH
POSLÁNÍ Proč tu jsme? VIZE Kam směřujeme? STRATEGICKÉ PRIORITY Čeho chceme dosáhnout? Zajišťujeme bezpečnou, spolehlivou a pozitivní energii zákazníkům i celé společnosti. Chceme přinášet inovace pro řešení energetických potřeb a přispívat k vyšší kvalitě života. Veškerým svým působením usilujeme o zvyšování kvality života v celé zemi, a to ve všech jeho podobách: podporou veřejně prospěšných cílů, úzkou spoluprací s obcemi, městy i kraji, jakož i důsledným prosazováním principů udržitelného rozvoje. Patřit k nejlepším v provozu tradiční energetiky a aktivně reagovat na výzvy 21. století Nabízet zákazníkům širokou škálu produktů a služeb zaměřených na jejich energetické potřeby Posílit a konsolidovat pozici v regionu střední Evropy

2 Dodržování základních principů v oblasti zaměstnanosti je samozřejmostí
KOLEKTIVNÍ SMLOUVA PRACOVNÍ ŘÁD PRINCIPY FIREMNÍ KULTURY EVROPSKÁ CHARTA DIVERZITY DIVERZITA 2013+ ETICKÝ KODEX ZÁKAZNICKÝ KODEX ZÁSADY ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ V PERSONÁLNÍ POLITICE

3 MANDATORNÍ I NEMANDATORNÍ POŽADAVKy Naplňujeme Systémově
Mise | Vize | Strategie | Koncepce | Cíle | Politiky | KPI Firemní kultura ROZDÍLY OPATŘENÍ VÝSLEDKY Vedení a hodnocení lidí Znalosti a dovednosti lidí Implementace řešení Hodnocení plnění cílů Rozmanitost Programy Projekty Akční plány Nápravná opatření Motivační programy Hodnotící zprávy Controlling Corporate review Audity Sebehodnocení Analýza a návrh řešení

4 ROZMANITOST je SOUČÁSTÍ PERSONÁLNÍHO SYSTÉMOVÉHO PŘÍSTUPU
AKTIVNÍ PŘÍSTUP Evropská charta diverzity, Memorandum Diverzita 2013+, Etický kodex, Personální politika - zásady pro rovné příležitosti a rozmanitost STANDARDNÍ PŘÍSTUP platná legislativa, pracovní řád, kolektivní smlouva ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI – ROZMANITOST – AGE MANAGEMENT – GENDER – WORK-LIFE BALANCE Strategie a řízení LZ Znalost struktury a potřeb LZ Školení managementu Školení personalistů Nábor a  výběr Vytipování vhodných PM pro OZP Realizace náboru Nastavení procesu výběr zaměstnance Organizace práce Kratší pracovní úvazky Týden dovolené navíc Pružná pracovní doba Stlačený pracovní týden Práce z domova Řešení pozbytí zdravotní způsobilosti Pracovní volno pro řešení životních situací Komunikace Se zaměstnanci před, v průběhu a po návratu z MD a RD Témata spojená se zdravím Diskuzní fóra v rámci interní sociální sítě Se zaměstnanci před odchodem do důchodu S bývalými zaměstnanci v rámci klubů seniorů a nadačního fondu Sociální opatření Osobní účet Program outplacement Rozvoj Adaptační programy Programy pro trvalý rozvoj dovedností Programy pro přípravu a rozvoj managementu Programy pro podporu uplatnění žen na manažerských pozicích Zdraví a work-life balance Zdravé a bezpečné pracovní prostředí Vymezení času jednání Vstupní a periodické prohlídky Nadstandardní zdravotní prohlídky Očkování, rehabilitace Dny zdraví Stravování

5 Respektování RoZMANITOSTi PROPOJUJEME S AKTIVITOU A flexibilitou vůči zaměstnancům
Náročná zaměstnavatelská a společenská témata se lépe prosazují interní spoluprací i externí týmovou angažovaností firem. České prostředí na opatření EU připravují i otevřené společenské diskuse k tématu rovných příležitostí. Společná iniciativa firem pro aplikování moderních přístupů k zaměstnávání – signatáři Evropské charty diverzity navazující na Memorandum Diverzita Hostili jsme workshop o metodických novinkách CSR Europe platformy Byznys pro společnost. Zapojili jsme se do interního měření a benchmarkingu a tím i mezinárodního porovnání firemního přístupu k diverzitě nástrojem LEA (Lifelong Employability Assessment). Spolupracujeme na měření WAI (Work Ability Index – index pracovní schopnosti). Součást Projektu ESF Implementace Age Managementu v ČR. Dobrovolně se do měření vzorku populace zapojilo 66 zaměstnanců ve věku 50+, pracujících v manuálních profesích.

6

7 Dobrovolné závazky nejen vyhlašujeme, ale také plníme a kontrolujeme
Barevné spektrum možností přístupů k zaměstnancům otevírá právě rozmanitost. Dobrovolně se zavazujeme ke komplexním a systémovým řešením, případně řešením ohleduplným k životní situaci našich zaměstnanců. Rozvíjíme standardní nástroje i hledáme nové formy pro pomoc vytvářet prostředí pro rovné příležitosti. Zlepšujeme nastavení personálních procesů, projektů i interní komunikace se zaměstnanci. Vyhledáváme a analyzujeme zpětnou vazbu. Dlouhodobě zaměstnance motivujeme a oceňujeme V naší technické firmě bylo oceněno 8 žen cenou ČÉZAR 2015 z 36 vyhlášených nejlepších zaměstnanců

8 příklady Flexibilní úpravy pracovní doby pro zaměstnance:
navracející se do práce poté, co pečovali o osobu blízkou (starší rodiče); nastupující po návratu z mateřské či rodičovské dovolené; pravidelně dojíždějící na pracoviště z velké vzdálenosti (umožnění mít delší čas na rodinu). Formy: home office; zkrácený pracovní úvazek; stlačený pracovní týden; pružná pracovní doba; poskytnuté pracovní volno nad rámec zákona na životní události typu svatba, stěhování, narození dítěte, doprovod do zdravotnického zařízení, pohřeb aj.

9 příklady Zaměření na informování - komunikace s rodiči na rodičovské dovolené Zasílání elektronické verze firemního časopisu. Organizace speciálních rozvojových seminářů cílených na usnadnění přechodu z mateřské či rodičovské dovolené zpět do pracovního procesu, které by měly pomoci hledat odpovědi na otázky slaďování pracovního a soukromého života. Pozvání na Inductions day pro nové zaměstnance, přestože novými nejsou. Podpora rozvoje manažerských kompetencí u žen, které jsou zařazeny na vedoucích pozicích a u žen s potenciálem pro výkon těchto pozic. Zařazení do programu Odyssey. Inspirativní a motivační setkání vybraných manažerek s členkou představenstva. Osvěta: Den zdraví s pojišťovnou – úspěšná akce s výrazným zájmem zaměstnanců

10 dny zdraví s OZP V roce 2014 – Ostrava a Plzeň (377 procedur)
Masáže zad a šíje (150) Neinvazivní vyšetření cév (47); Vyšetření pigmentových skvrn (60) Měření hladiny krevního cukru, cholesterolu a triglyceridů (120) V roce 2015 Plánujeme realizaci 6 regionálních akcí

11 Pomocí značky zaměstnavatele upozorňujeme na odpovědný přístup
Skupina ČEZ je dobrým a odpovědným zaměstnavatelem Drží slovo a chová se slušně, podporuje rozmanitost a rovné příležitosti. Práce v energetice je zajímavá a smysluplná. Zaměstnanci pracují s moderními technologiemi a současným vybavením pro bezpečnou práci. Práce, při které nikdo nezůstane stát na místě, ale stále se rozvíjí.

12 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "STAVÍME PODNIKÁNÍ NA TRADIČNÍCH ZÁKLADECH"

Podobné prezentace


Reklamy Google