Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČESKÉ ZDRAVOTNICTVÍ NA ROZCESTÍ Josef Vymazal MZ ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČESKÉ ZDRAVOTNICTVÍ NA ROZCESTÍ Josef Vymazal MZ ČR."— Transkript prezentace:

1 ČESKÉ ZDRAVOTNICTVÍ NA ROZCESTÍ Josef Vymazal MZ ČR

2 Proč na rozcestí ? Stárnoucí populace Špatný systém postgraduálního vzdělávání Nevyřešené přesčasové hodiny lékařů V minulosti výrazně opomíjená problematika následné a paliativní péče

3 Krátkodobá řešení? Většinou málo efektní Ospravedlnitelná tehdy, když je nebezpečí z prodlení Vždy vhodnější za pomoci legislativy ukotvit řešení dlouhodobější – i když jejich implementace trvá delší dobu (roky)

4 Stárnutí populace

5 Problém nejen ČR ale celé EU - V zemích EU do roku 2060 30% populace 65 a více let - Očekávaný nárůst veřejných výdajů v EU v letech 2010-2060 o 4,1 % HDP a okolního světa V zemích OECD nyní 14,61 % populace starší než 65 let, do roku 2050 se tento poměr zvýší na 25,66 %.

6 Demografický vývoj v ČR

7 Očekávaný nárůst počtu seniorů v ČR

8 Stárnutí lékařů v Čechách….

9

10 Špatný systém postgraduálního vzdělávání

11 Důvody novely zákona 95/2004 Sb. Soustavná a oprávněná kritika ze strany odborné veřejnosti Jeden z hlavních důvodů odlivu mladých lékařů ihned po absolutoriu Nekoncepční systém s nereálnými podmínkami Nutné definování jasných kompetencí lékařů po “kmeni” (odpovídající de facto 1.atestaci) vzhledem k nutnosti zachování 24/7 péče

12 Cíle novely zákona 95/2004 Sb. Zjednodušení a jasné definování postgraduálního systému vzdělávání Inspirace osvědčeným dřívějším systémem dvou atestací s aplikací na současnou evropskou legislativu V součinnosti s MŠMT možná úprava zákona 111/1988 Sb. o pregraduálním vzdělávání s vytvořením přímé návaznosti mezi pre- a postgraduálním vzděláváním

13 Milestones 3/2014 Schválení základní koncepce Poradou vedení MZ 4/2014 - Vytvoření Poradního sboru za účasti MZ, (MŠMT), rektora UK, vedení LF, presidia ČLS JEP, zástupců odborných společností, ČLK, LOK….. 9/2014 – Předložení odboru LEG MZ 1/2015 – Předložení Vládě ČR

14 Nevyřešené přesčasové hodiny lékařů K 31.12.2013 přestala v ČR platit výjimka umožňující „další dohodnutou práci přesčas ve zdravotnictví (§93a zák. č. 262/2006 Sb.) (8 hodin týdně x 52 týdnů = dalších 416 přesčasových hodin)

15 Evropská směrnice 2003/88/ES v ČR Základní pracovní doba v ČR je 40 hodin Přesčas max. 8 hod. týdně, 150 hod. ročně (může nařídit zaměstnavatel podle § 93 ZP) Přesčas nad rámec 150 hodin = dalších 266 hod. (pouze na základě vzájemné písemné dohody) V součtu 416 hod. přesčasové práce

16 ČR plnohodnotně nevyužila 10 let na implementaci směrnice do právního řádu Prakticky se se situací vypořádaly jen některé velké nemocnice Situaci zhoršila také Vyhláška č. 99/2012 (stanovuje pouze minimální požadavky na pers. Zajištění zdrav. Služeb) Změny v systému specializačního vzdělávání

17  Zvyšování počtu lékařů od r. 2005 nárůst v ČR o 7,2%, Něm. o 13,3%, Rak. 16,2%) Zvýšit počet absolventů lékařských fakult Zamezit jejich odlivu do zahraničí Sledovat počet lékařů v jednotlivých specializacích, plánovat jejich potřebu do budoucna

18 Vytvořit lepší podmínky pro mladé lékaře – Zjednodušit systém specializačního vzdělávání Zefektivnit činnost na akreditovaných pracovištích Stanovit kompetence po absolvování tzv. základního kmene Redukovat vzdělávání na vyšších pracovištích jen na nejnutnější dobu – Zvýšit jejich finanční ohodnocení (motivace)

19  Zvýšení finančního ohodnocení Zvýšit základní tabulkové platy Rozšířit institut smluvních platů (v ČR v r. 2012 jen 4,75% lékařů)

20 Další řešení Zefektivnit rozložení činností v rámci zařízení, směnný provoz apod. Otevřít nemocnice lékařům z privátního sektoru (zahájena jednání s PL) Odlehčit lékařům posílením pravomocí kvalifikovaných sester a porodních asistentek Zabránit zneužívání ze strany pacientů Zvyšovat výdaje na zdravotnictví (ČR 7,63% HDP, Nizozemí 12%, Německo 11,1%)

21 Problematika následné a paliativní péče Na rozdíl od akutní péče jsou zde velké reservy Jedna z priorit současného vedení MZ Následná péče (zdravotnictví často supluje sociální systém – možnosti úspor) Paliativní péče Nové zákonné definování podmínek pro její poskytování Stanovit nepodkročitelné limity kvality poskytované péče

22 Je proto zapotřebí…. Nevést zbytečné řeči, ale raději konat Konat rychle Umět naslouchat moudrým Neřešit partikulární problémy a zájmy Uvědomit si, že problémy budou vždy, ale chtít systém posunout výrazně kupředu


Stáhnout ppt "ČESKÉ ZDRAVOTNICTVÍ NA ROZCESTÍ Josef Vymazal MZ ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google