Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Katedra managementu Ing. Miloš Krejčí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Katedra managementu Ing. Miloš Krejčí"— Transkript prezentace:

1 ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Katedra managementu Ing. Miloš Krejčí

2 ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN 1. Inovace a inovační podnikání
2. Inovace jako konkurenční výhoda, kvalita a inovace 3. Hodnotové inovace, strategie modrého oceánu 4. Komercializace inovace – uvedení inovace na trh 5. Řízení inovací a inovační controlling 6. Řízení změn ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

3 Fáze Produktové Změny (Inovace)
Výzkum (R) Vývoj (D) Testování Výroba Komercializace ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

4 Komercializace inovace Vstup inovace na trh a její expanze
VÝZKUM a VÝVOJ (R&D) Výzkum Univerzity Ostatní Intelektuální vlastnictví (IP) START Patent Licence Inkubátory Tech. parky Akcelerátory Klastry Business Plan ORGANIZACE Lidé Strategie Marketing Plány FINANCE Výše fin. Způsob fin. EXPANZE Rozvoj Prodej (Exit) ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

5 Komercializace inovace
Základní a Aplikovaný výzkum Intelektuální vlastnictví (IP) ochrana Transfer technologií Transfer IP (IPR) VÝZKUM a VÝVOJ (R&D) Výzkum Univerzity Ostatní Intelektuální vlastnictví (IP) START Patent Licence Inkubátory Tech. parky Akcelerátory Klastry Business Plan ORGANIZACE Lidé Strategie Marketing Plány FINANCE Výše fin. Způsob fin. EXPANZE Rozvoj Prodej (Exit) ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

6 Komercializace inovace
Patent, Licence, Poplatky Inkubátory, Technologické parky, Akcelerátory, Klastry Spin-off, Spin-out, Start up, SME (MSP) VÝZKUM a VÝVOJ (R&D) Výzkum Univerzity Ostatní Intelektuální vlastnictví (IP) START Patent Licence Inkubátory Tech. parky Akcelerátory Klastry Business Plan ORGANIZACE Lidé Strategie Marketing Plány FINANCE Výše fin. Způsob fin. EXPANZE Rozvoj Prodej (Exit) ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

7 Komercializace inovace
ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

8 Licence nebo „Spin-Out“?
Kritéria: investiční NÁROČNOST – finance, lidé, kapacity potřebné ZPŮSOBILOSTI – management, know-how RYCHLOST – uvedení na trh podnikatelská AMBICE KOMPATIBILITA – s dlouhodobou strategií PŘÍLEŽITOST…? ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

9 Podnikatelský plán – Business plan
„V továrně vyrábíme kosmetiku, v prodejnách prodáváme naději“ [Charles Revlon] Strategický dokument - představa o realizaci vstupu inovace na trh podklad pro rozhodnutí vedení firmy podklad pro rozhodnutí o přidělení zdrojů STRUKTURA? PROVEDITELNOST? PREZENTACE? ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

10 Podnikatelský plán – Business plan
Část I. Analýza výchozí situace podmínky úspěšného vstupu inovace na cílový trh Část II. Formulace strategie návrh cílů realizace inovačního nápadu rozbor podmínek jejich dosažitelnosti návrh scénářů možného postupu Část III. Soubor opatření jednotlivé kroky úspěšného vstupu inovace na cílový trh Část IV. Plánové dokumenty časový harmonogram plán investic rozpočet nákladů ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

11 Podnikatelský plán – Podmínky úspěchu
Konkrétní cíle - SMART 2. Vzdálenost organizace od stanovených cílů 3. Zdroje potřebné k dosažení cílů 4. Alternativní scénáře postupu a kritéria pro výběr nejlepší alternativy = „ VIZUÁLNÍ STRATEGICKÝ VELETRH „ ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

12 Podnikatelský plán – Podmínky PROVEDITELNOSTI
komerční (objemy prodejů, distribuční cesty, cena) provozně-technické (výrobní technologie, podnikatelské procesy) finanční (investice a náklady na vstup inovace na cílový trh) projektové (do kdy je „okénko příležitosti“ otevřené) způsobilostní a motivační (znalosti, dovednosti a motivace) ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

13 Podnikatelský plán – Podmínky PROVEDITELNOSTI
Politická situace Hospodářství Sociální stav Technologie Přírodní podmínky SWOT analýza Zdroje Organizace Fungování Management Analýza vnějšího prostředí Analýza vnitřního prostředí Rizika Konkurenční Profil Modrý oceán Analýza trhu a konkurence STRATEGICKÉ MOŽNOSTI PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR a jeho implementace ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

14 Komercializace inovace
VÝZKUM a VÝVOJ (R&D) Výzkum Univerzity Ostatní Intelektuální vlastnictví (IP) START Patent Licence Inkubátory Tech. parky Akcelerátory Klastry Business Plan ORGANIZACE Lidé Strategie Marketing Plány RISK FINANCE Výše fin. Způsob fin. EXPANZE Rozvoj Prodej (Exit) ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

15 Rizika komercializace inovace
Existující trh Nový trh Technické riziko Kombinace technických a komerčních rizik Nový produkt Spoléhat na loajalitu Stávajících partnerů Nevstupovat! Stabilní zdroj výnosů Komerční riziko Stávající produkt Udržovat zájem loajálních zákazníků Spoléhat na kvalitu existujících produktů ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

16 FORMY Komercializace inovace
SMLUVNÍ INVESTIČNÍ Licence Aliance Sítě Ostatní Plné vlastnictví Business angel Joint venture Majoritní / Minoritní / 50-50% Majoritní / Minoritní / 50-50% Greenfield / Brownfield Akvizice 16. ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí ŘÍZENÍ OBCHODU [ROb] Ing. Miloš Krejčí 16

17 = pružnější a rychlejší reakce na vývoj
Strategické aliance specializace každého z partnerů + využití jejich silných stránek doplnění chybějících kapacit = pružnější a rychlejší reakce na vývoj ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

18 Ekologické pojetí (inovační) strategie
Úspěchu inovace dosáhne organizace pouze s podporou partnerů - členů strategické aliance. Stejně jako jednotlivé složky biologického ekosystému, jsou i jednotlivé články podnikatelského ekosystému navzájem závislé = změna ve vývoji jednotlivce vyvolává potřebu změny vývoje celého ekosystému ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

19 Podnikatelský ekosystém
Konkurenční soutěž se přesouvá z oblasti vzájemného souboje jednotlivých subjektů do oblasti vzájemného soupeření jednotlivých ekosystémů (jejich částí) ??? Možnost využití síly kombinovaných zdrojů k realizaci jinak neuskutečnitelného inovačního záměru Ztráta samostatnosti při rozhodování o provedení vlastních inovačních záměrů Potřeba bezkonfliktního fungování celého podnikatelského ekosystému Dělba výnosů z úspěšné realizace ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

20 Přístupy ke Komercializaci inovace
INTEGRAČNÍ: Tvůrce inovace zabezpečuje svými silami management všech kroků (včetně partnerů) nutných k úspěšné komercializaci inovačního nápadu. DIRIGENTSKÝ: Tvůrce inovace koordinuje využití všech zdrojů aliance, které se podílejí na komercializaci inovačního řešení, sám se na zpracování podílí pouze částečně. LICENČNÍ: Tvůrce inovačního nápadu se podílí na výnosech z jeho komercializace, kterou zabezpečují jiné organizace; sám se na realizaci svého nápadu vůbec nepodílí. ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

21 Srovnání tří základních přístupů KOMERCIALIZACE:
INTEGRAČNÍ DIRIGENTSKÝ LICENČNÍ Investiční náročnost Vysoká: investice do pořízení všech nových zdrojů Střední: investuje jen do vlastních aktivit Nízká: R&D a formální zpracování Potřebné způsobilosti Technické a projekční Výrobní Marketingové Vůdcovství aliance Project mngm. Vztahy se zákazníky Spolupráce v alianci Rychlost a pružnost reakce na změny v okolí Výzkum a vývoj Management znalostí a intelektuální kapitál Vliv na standardizaci Prodej duševního vlastnictví

22 Další aspekty volby vhodného inovačního přístupu
Kdy je postup nejvýhodnější? průběžná (inkrementální) inovace stabilní trh známá technická řešení s pomalými inovačními cykly nová technická řešení rychlé inovace vysoká pravděpodobnost substituce rozvinuté vztahy vysoká ochrana duševního vlastnictví slabý vliv značky absence vlastních kapacit Rychlost komercionalizace Další aspekty volby vhodného inovačního přístupu situace v oboru, charakter inovace, rozsah rizik kompatibilita se silnými stránkami interního prostředí organizace a její kulturou.

23 Jak Financovat Inovace?
Zvýhodněné úvěry Českomoravské záruční a rozvojové banky Strukturální fondy EU (OPPI) + spolufinancování Rizikový kapitál (přímé investice do inovačního podnikání) Business Angels (pasivní investice) Venture Capital (aktivní ovlivňování inovačního podnikání) Burza (emise nových akcií - IPO) Podpora vývozu EGAP Záruka (Performance Bond) Akreditiv ( záruka uskutečněn platby po splnění podmínek obchodního kontraktu) ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

24 Jak Financovat Inovace?
??? Peníze – Prodej??? ??? Zdroj Financování??? VLASTNÍ prostředky - začátek GRANTY, DOTACE FINANČNÍ a STRATEGICKÝ investor BANKA – krátkodobý / dlouhodobý úvěr, leasing, factoring = různí investoři různé „potřeby“ BUSINESS PLAN - propracovaný, obhajitelný PREZENTACE – která zaujme INVESTIČNÍ PLÁN – pro jednotlivé fáze ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

25 Komercializace inovace Vstup inovace na trh a její expanze
VÝZKUM a VÝVOJ (R&D) Výzkum Univerzity Ostatní Intelektuální vlastnictví (IP) START Patent Licence Inkubátory Tech. parky Akcelerátory Klastry Business Plan ORGANIZACE Lidé Strategie Marketing Plány FINANCE Výše fin. Způsob fin. EXPANZE Rozvoj Prodej (Exit) ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

26 Děkuji za pozornost ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Ing. Miloš Krejčí
ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí


Stáhnout ppt "ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Katedra managementu Ing. Miloš Krejčí"

Podobné prezentace


Reklamy Google