Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KONFLIKT, SEBEURČENÍ, ZMOCNĚNÍ východiska transformativní mediace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KONFLIKT, SEBEURČENÍ, ZMOCNĚNÍ východiska transformativní mediace"— Transkript prezentace:

1 KONFLIKT, SEBEURČENÍ, ZMOCNĚNÍ východiska transformativní mediace
Mgr. Robin Brzobohatý FOD Olomouc Mediační Centrum Olomouc

2 Transformativní mediace
Odkud a proč přišla? USA Obavy o vývoj na poli mediace v důsledku stále expertnějšího pojetí mediace a role mediátorů

3 Současná praxe mediace v ČR – zkušenost zkušebního komisaře MSp:
Direktivita mediátorů Orientace na dohodu / řešení Ovládání, řízení, vedení, kontrola…manipulace? Deficitní pohled na člověka

4 Ohrožení mediace Důraz na efektivitu a dosažení dohody
Pohled na konflikt Neexistují teorie mediace x Pouze teorie konfliktu Vedou ke konkrétní praxi, chápání role mediátora a úlohy mediace

5 Konflikt – problém k řešení
Zužuje diskusi Soustředí úsilí mediáotra na řešení problému – vede strany k „dobré“ a „férové“ dohodě Podle kriteria efektivity může být mediace kdykoliv nahrazena efektivnějšími procesy

6 Transformace konfliktu, ne jenom řešení:
Řešení Konfliktu bez Transformace konfliktu: Dohoda, bez kvalitativní změny v interakcích Nestabilní a křehké, chybí dlouhodobá udržitelnost díky pokračující slabosti/nepřátelství na obou stranách Neuspokojující kvůli přetrvávající zkušenosti uvěznění v destruktivních interakcích.

7 Transformace konfliktu, ne jenom řešení:
Hodnota transformace konfliktu: Jakmile strany znovuzískají schopnosti & propojení, zlepšují se interakce a řešení sporu s dlouhodobým efektem je pravděpodobné. TK zvyšuje udržitelnost a podporuje konstruktivní interakce do budoucna.

8 Základní teorie konfliktu:
Konflikt je krize v mezilidské interakci. Strany chtějí pomoci v překonání této krize a obnovení konstruktivních interakcí. Transformativní teorie zaujímá interakční a zkušenostní pohled na konflikt. založen na kognitivní a sociální psychologii, na komunikačních studiích, studiích diskursu a na dialogicko-morální teorii

9 Důsledky konfliktu (1) Slabost Nevyrovnaný Zmatený Obávající se
Rozhozený Nejistý

10 Důsledky konfliktu (2) Sebestřednost Sebeochraňující Bránící se
Nepřátelská Podezřívavá Uzavřená

11 Negativní spirála konfliktu:
SLABOST SEBE STŘEDNOST NEGATIVNÍ DESTRUKTIVNÍ NEPŘÁTELSKÉ DEMONIZUJÍCÍ

12 Posuny ke zmocnění: Slabý Silný Nevyrovnaný Klidnější
Zmatený (Z)Orientovanější Obávající se Jistější Rozhozený Soustředěnější Nejistý Rozhodnější Bezmocný Vynalézavější

13 Posuny k uznání: Sebestředná Vnímavá
Sebeochraňující Pozornější k ostatním Bránící se Uvolněnější Nepřátelská Zdvořilejší Podezřívavá Více důvěřující Uzavřená Otevřenější

14 Transformace konfliktu: změna kvality konfliktní interakce
POZITIVNÍ, KONSTRUKTIVNÍ, SPOJUJÍCÍ, ZLIDŠŤUJÍCÍ ZMOCNĚNÍ SLABOST SÍLA UZNÁNÍ SEBE VNÍMAVOST STŘEDNOST NEGATIVNÍ DESTRUKTIVNÍ NEPŘÁTELSKÉ DÉMONIZUJÍCÍ

15 Předpoklady transformativního modelu
Relační pohled na lidskou motivaci: Negativní konflikt je past, uvězní lidi v destruktivních a démonizujících interakcích Lidé chtějí změnu, návrat k pozitivním a humanizujícím interakcím, znovu získat základní pocit lidské identity.

16 Předpoklady transformativního modelu
Relační pohled na lidské schopnosti: Lidé mají potenciál být silní a vnímaví, jednat i zohledňovat vzájemné vztahy, a to i za nepříznivých okolností. Procesy zvládání konfliktů, které podporují tento potenciál, povedou k transformaci konfliktu.

17 Transformační intervence: definice
Třetí strana pracuje se stranami v konfliktu tak, aby jim pomohla změnit kvalitu jejich konfliktní interakce z negativní a destruktivní na pozitivní a konstruktivní, zatímco diskutují a procházejí nejrůznější témata a možnosti řešení.

18 Zmocnění Uznání posuny ke zmocnění, podporou (ale nikdy nahrazením)
Mediátor podporuje posuny ke zmocnění, podporou (ale nikdy nahrazením) sebeurčení stran a přijímání rozhodnutí při jakékoliv příležitosti během setkání. Mediátor podporuje posuny k uznání, podporou (ale nikdy nucením k) vzájemné komunikace a změny úhlu pohledu, při jakékoliv příležitosti během setkání.

19 Co TM nedělá/dělá jinak?
Pravidla Otázky (pomožte mi tomu porozumět…) Fáze Zaměření na budoucnost Přerámování Diagnostika individuálních zájmů a pořeb

20 Průměrný počet setkání na případ
Srovnání TM a FM Počet případů Počet setkání Průměrný počet setkání na případ Dosažené dohody Průměr dohod celkem Facilitativní mediace 40 119 2,97 33 0,89 Transformativní 19 55 2,89 18 0,97


Stáhnout ppt "KONFLIKT, SEBEURČENÍ, ZMOCNĚNÍ východiska transformativní mediace"

Podobné prezentace


Reklamy Google