Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POHYBOVÝ SYSTÉM – LEBKA III

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POHYBOVÝ SYSTÉM – LEBKA III"— Transkript prezentace:

1 POHYBOVÝ SYSTÉM – LEBKA III
Somatologie a patofyziologie POHYBOVÝ SYSTÉM – LEBKA III Mgr. Věra Petrová

2 Anotace Prezentace definuje základní pojmy používané v předmětu somatologie, popisuje kosti lebky. Musí být doplněny výkladem. Autor Mgr. Věra Petrová (autor) Jazyk Čeština Očekávaný výstup 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova Os occipitale, os frontale, os parietale, calva Druh učebního materiálu Prezentace Druh interaktivity Kombinované Cílová skupina Žák Stupeň a typ vzdělávání odborné vzdělávání Typická věková skupina let Vazby na ostatní materiály Somatologie a patofyziologie

3 CALVA KOST TÝLNÍ Os occipitale
tvoří zadní okraj lebky a rozeznáváme na ní: velký týlní otvor Foramen occipitale magnum spojuje dutinu lebeční a páteřní kanál kolem týlního otvoru jsou 4 části kosti tělo Pars basilaris , leží před týlním otvorem boční části Pars lateralis jsou dvě části po stranách velkého otvoru šupina Squama occipitalis

4 je zevně vypuklá a vnitřně vydutá
šupina je zevně vypuklá a vnitřně vydutá asi uprostřed plochy je nejvíce vyklenuté místo Protuberantia occipitalis externa rozlišujeme na ní švy Suturae lambdový šev Sutura lambdoidea spojuje kost týlní a kosti temenní má tvar řeckého písmena lambda

5 týlně-spánkový šev Sutura occipitomastoidea
spojuje kost týlní a spánkovou

6 pars basilaris na spodní straně pars basilaris je párový vyvýšený výstupek Condylus occipitalis , pro skloubení s atlasem

7 KOST TÝLNÍ Os occipitale

8 KOST TEMENNÍ Os parietale
je párová kost, tvořící horní část klenby má tvar čtyřhranné destičky, která je zevně vypuklá, vnitřně vydutá a na které rozeznáváme 2 plochy vnější Facies externa vnitřní Facies interna

9 horní Margo sagittalis , srůstají ve švu šípovém
4 okraje horní Margo sagittalis , srůstají ve švu šípovém Sutura sagittalis dolní Margo squamusus spojuje se kostí spánkovou ve švu sutura parieto-mastoisea přední Margo frontalis spojuje se s kostí čelní ve švu věncovém Sutura coronalis zadní Margo oqicipitalis spojuje se s kostí týlní ve švu lambdovém Sutura lambdoidea

10 4 úhly horní přední Angulus frontalis horní zadní Angulus occipitalis dolní přední Angulus sphenoidalis dolní zadní Angulus mastoideus nejvyšší bod na facies externa, leží asi uprostřed plochy a nazývá se Tuber parietale

11 KOST TEMENNÍ Os parietale

12 KOST ČELNÍ Os frontale je nepárová kost , která tvoří přední část klenby rozeznáváme na ní: 4 části šupina Squama oční lamely Pars orbitalis 2x nosní část Pars nasalis

13 popis zevní plocha squami se nazývá Facies externa je vypuklá a uprostřed ní je vyvýšenina, která je zbytkem po čelním švu Sutura frontalis nejvypuklejší místo na squamě je Tuber frontale pars orbitales jsou ukončeny hranou Margo supraorbitalis mezi nimi je ploška Glabela

14 laterálně přechází margo supraorbitalis ve výběžek Processus zygomaticus , ten se pomocí švu Sutura fronto-zygomatica spojuje s kostí lícní (os zygomaticum) horní okraj šupiny Margo parietalis se spojuje s kostmi temenními ve švu věnčitém Sutura coronalis v kosti čelní je dutina , patří k vedlejším dutinám nosním Sinus frontalis, která je rozdělena na dvě poloviny přepážkou Septum sinuum frontalium

15 KOST ČELNÍ Os frontale

16 ZDROJE: Dylevský,I., Somatologie: Učebnice pro zdravotnické školy a bakalářské studium, druhé, Epava, Olomouc, 2000 Sinělnikov,R.D.: Atlas anatomie Člověka (1. díl), třetí, AVICENUM, zdravotnické nakladatelství, Praha, 1980 ANATOMIST90. Cranium3.jpg [online] [cit ]. Creative Commons. Dostupné z: ANATOMIST90. Cranium4.jpg [online] [cit ]. Creative Commons. Dostupné z:


Stáhnout ppt "POHYBOVÝ SYSTÉM – LEBKA III"

Podobné prezentace


Reklamy Google