Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Platební bilance ČR z hlediska členství v EU a perspektivně v EZ (seminář na VŠFS dne 10. 12. 2008, projekt IGA VŠFS č. 7701) -------------------------------------------------------------------------------

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Platební bilance ČR z hlediska členství v EU a perspektivně v EZ (seminář na VŠFS dne 10. 12. 2008, projekt IGA VŠFS č. 7701) -------------------------------------------------------------------------------"— Transkript prezentace:

1 Platební bilance ČR z hlediska členství v EU a perspektivně v EZ (seminář na VŠFS dne 10. 12. 2008, projekt IGA VŠFS č. 7701) ------------------------------------------------------------------------------- Doc. Ing. Mojmír Helísek, CSc. Vysoká škola finanční a správní mojmir.helisek@vsfs.cz „Cesta ČR do eurozóny a důsledky na vnější ekonomické vztahy“ 1) Euro v ČR 2) Přínosy a náklady eura 3) Euro a zahraniční obchod ČR

2 - Návrh Strategie přistoupení k eurozóně (2002): aby „nebyl vyloučen“ rok 2007, - Strategie přistoupení (2003): „horizont let 2009 – 2010“ (1.1. 2010), - 25. 10. 2006 zrušení tohoto termínu; nové datum stanoveno nebylo, - Aktualizovaná strategie (2007): datum přijetí eura se „odvine“ od vyřešení „problematických míst“ české ekonomiky (zejména reforma veřejných financí a pružnost ekonomiky, zejména trhů práce), - MF M. Kalousek, podporovaný představiteli průmyslu: nové „pracovní datum“ 2012; stažené, - Guvernér ČNB Z. Tůma: „pěkné datum“ 2019, - Hrad: prostřednictvím vyjádření poradců „ne dříve, než za 10 let“, - Předseda vlády M. Topolánek „by mohl říci i rok 2020“. 1) Euro v ČR

3 Plánovaný termín vstupu do eurozóny ZeměPůvodní termínNový termín Bulharskonestanoven Česká republika 1. 1. 2010nestanoven Estonsko1. 1. 2007nestanoven Lotyšsko1. 1. 2008nestanoven Litva1. 1. 2007po r. 2010 Maďarsko1. 1. 2010nestanoven Polsko2012 Rumunsko2014 Slovensko1. 1. 2009 Švédskonestanoven

4 2) Přínosy a náklady eura A) Připravenost na vstup – teorie OCA Asymetrické šoky – synchronizace hospodářského cyklu s eurozónou Tempo růstu HDP v ČR a v eurozóně (12 zemí) Pramen: Vyhodnocení, 2007, s. 17. Vyhodnocení plnění maastrichtských kritérií (2007): mírné zvýšení synchronizace.

5 Rostoucí propojení posiluje synchronizaci. Propojení ČR s eurozónou www.cnb.cz Odkládání zavedení eura v ČR je z hlediska OCA stále méně naléhavé.

6 B) Rozdíly cenových hladin  inflační šok CPL (2007): EU 27: 100,0 EZ 13: 102,6 ČR: 62,6 Sbližování: -cenovým kanálem: průměrná inflace 2000 – 2007: EZ 2,2 %, ČR 2,4 %, -kurzovým kanálem (ERM II až 15 % apreciace, je přípustná revalvace centrální parity). Zkušenosti ??? Vývoj CPL:

7 Pramen: http://epp.eurostat.ec.europa.eu Odkládání zavedení eura z důvodu přibližování české cenové hladiny k průměru eurozóny nemá racionální základ. země19992007 EU 27100 Eurozóna 13102,3102,1 Řecko82,388,6 Portugalsko83,484,6 Španělsko86,093,0 Itálie97,9102,9

8 Náklady spojené s oddálením A) Trade effect - přetrvávající transakční náklady: od 0,1 – 0,2 % HDP po 1 % HDP (Maďarsko, Polsko: 0,2 % HDP, SR 0,36 %, ČR 0,28 %) - přetrvávající kurzová rizika – rezignace na export B) Apreciační trend kurzu CZK: Extrapolace vývoje kurzu CZK/EUR v období 2008 – 2011 (měsíční průměry) Pramen: : www.cnb.cz

9 3) Euro a zahraniční obchod ČR Asociace exportérů ČR (únor 2008): -apreciace koruny přináší nenahraditelné ztráty exportérů, jejichž potenciál úspor je již vyčerpán, -ztráta konkurenceschopnosti celého tuzemského průmyslu, - na posilování koruny mají hlavní podíl spekulanti s devizami, nemá opodstatnění ve výkonnosti české ekonomiky. V prvním pololetí 2008 české podniky přišly o 60 mld. korun. Největší český exportér Škoda Auto uvádí efekt apreciace kurzu 2,3 mld. Kč

10 Odhady růstu obchodu a HDP po vstupu do eurozóny (v %, během 20 let) Poznámky: Výchozí údaje jsou z r. 2002. Pramen: Schadler et. al. (IMF, 2005), s. 15 Při zvýšení celkového obchodu o 40 %: cca 13 % nárůst HDP na 1 obyvatele během 20 let (průměrná roční hodnota přírůstku HDP ve výši 0,65 % objemu HDP ve výchozím roce). ZeměObchodHDPObchodHDP Vysoký odhadNízký odhad ČR602072 Maďarsko551862 Polsko25831 SR592072 Slovinsko531862


Stáhnout ppt "Platební bilance ČR z hlediska členství v EU a perspektivně v EZ (seminář na VŠFS dne 10. 12. 2008, projekt IGA VŠFS č. 7701) -------------------------------------------------------------------------------"

Podobné prezentace


Reklamy Google