Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Time management 1 Pavla Kotyzová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Time management 1 Pavla Kotyzová"— Transkript prezentace:

1 Time management 1 Pavla Kotyzová
Týmová práce TYMP1/ C8 Time management 1 Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ 2015

2 Čas… Týmová práce TYMP1/ C9 – Time management
Čas je nejcennějším zdrojem našeho úspěchu. Představuje v našem životě vysokou hodnotu. Čas nemůžete koupit. Čas nemůžete uspořit. Čas nemůžete zastavit. Ztracený čas už nikdy nemůžete nahradit… Potřebujeme čas na práci, na přemýšlení, na vzdělávání se, na odpočinek, zábavu i na lásku a přátelství. PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D.,

3 Obsah a cíle cvičení Úspěch v životě nepřijde sám.
Týmová práce TYMP1/ C9 – Time management Obsah a cíle cvičení Úspěch v životě nepřijde sám. Kdo o něj chce usilovat, musí se v prvé řadě naučit zacházet efektivně se svým časem. Se znalostí time managementu dokážete: Rozpoznat své nedostatky v řízení času. Využívat technik řízení času. Stanovit své priority. Eliminovat své největší konzumenty času.

4 Paradox zaneprázdněné osoby
Týmová práce TYMP1/ C9 – Time management Paradox zaneprázdněné osoby Čím více je člověk zaneprázdněn, tím méně času má na to, naučit se jej lépe využívat. Naučit se efektivně řídit svůj čas vyžaduje sebedisciplínu určitý čas.

5 Řídit svůj čas znamená V tom je tajemství úspěchu.
Týmová práce TYMP1/ C9 – Time management Řídit svůj čas znamená Používat techniky, které umožňují získat maximum z minima investovaného času. Koncentrovat se na věci, které jsou důležité a odkládat všechny ostatní. Naučit se delegovat pravomoce. V tom je tajemství úspěchu.

6 Znaky špatného řízení času
Týmová práce TYMP1/ C9 – Time management Znaky špatného řízení času Neustále přetížený program, častá práce o víkendech. Neschopnost splnit termíny, stálé zpoždění, pocit, že je třeba něco stihnout. Nedostatečné řešení problémů do hloubky. Ukvapená rozhodnutí. Strach delegovat práci nebo akceptovat iniciativu jiných. Preference krátkodobého zisku před střednědobým nebo dlouhodobým. Neustálé denní řešení krizí. Neschopnost odmítnout nový úkol. Pocit, že nemáte situaci pod kontrolou, ztrácíte přehled o cílech a prioritách. Perfekcionismus. Stres. Málo času nebo žádný čas na rodinu, společenské události a zábavu.

7 Výlet na neznámou planetu
Týmová práce TYMP1/ C9 – Time management Výlet na neznámou planetu Jak čas na planetě využijete? Podmínky plánu: - využít celých 24 hodin - naplánovat 6 hodin spánku vcelku - naplánovat 3x1 hodinu na jídlo Uvažte svoje priority a najděte shodu v týmu.

8 Biorytmy a koncentrace
Týmová práce TYMP1/ C9 – Time management Biorytmy a koncentrace Maximální produktivity dosahujeme kolem desáté hodiny dopoledne. Každý má individuální křivku výkonnosti. Po jedné hodině práce je vhodná malá přestávka, výrazně klesá pozornost. Vyrušováním vzniká efekt pilového listu. Před plánováním sestavme denní křivku rušení. Důležité úkoly plánujme na jiný čas.

9 Workoholik Člověk chorobně závislý na práci.
Týmová práce TYMP1/ C8 – Time management Workoholik Člověk chorobně závislý na práci. Má nutkavé pocity pracovat. Do závislosti na práci se dostává už v dětství. Mnoho očekává i od ostatních. Sám si dává stále náročnější úkoly a termíny. Špatně vnímá své pocity a potřeby, své tělo. Není to nemoc, ale mnoho nemocí se může z workoholismu vyvinout. Test Stres

10 Time management 2 Pavla Kotyzová
Týmová práce TYMP1/ C8 Time management 2 Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ 2015

11 Týmová práce TYMP1/ C9 – Time management
Techniky řízení času Dobře stanovené cíle Vám umožní efektivně zaměřit Váš postup, poskytnou vám časový rámec pro plánování, pomohou motivovat vás i ostatní.

12 Postup při stanovování cílů
Týmová práce TYMP1/ C9 – Time management Postup při stanovování cílů Pojmenovat svoje poslání. Vytvořit si vizi. Cíle si napsat – SMART (specifikovaný – měřitelný – realizovatelný – termínovaný a akceptovaný). Také zapsaný. Velké cíle rozdělit na menší. Hovořit s ostatními o svých cílech. Transformovat cíle do úkolů. Jednat. JASNÝ CÍL = JEDNODUŠŠÍ ROZHODOVÁNÍ I ŽIVOT

13 Moje vize a cíle Zformulujte písemně svoje poslání (mise).
Týmová práce TYMP1/ C9 – Time management Moje vize a cíle Zformulujte písemně svoje poslání (mise). Udělejte si seznam hlavních životních cílů (vize). Udělejte si seznam hlavních cílů příštích pěti let. Napište hlavní činnosti uplynulých tří měsíců. Shoduje se s cíli? činnosti Shoduje se s cíli?

14 Moje osobní cíle SMART OBLAST SPECIFIKACE VÝSTUPY, MĚŘÍTKA TERMÍN
Týmová práce TYMP1/ C9 – Time management Moje osobní cíle SMART OBLAST SPECIFIKACE VÝSTUPY, MĚŘÍTKA TERMÍN

15 Jak naložit s časem? Ptejte se sami sebe než začnete nějakou činnost:
Týmová práce TYMP1/ C9 – Time management Jak naložit s časem? Ptejte se sami sebe než začnete nějakou činnost: Umožní mi to dostat se blíže k mému cíli? Stojí za to investovat do toho čas? Není zde jiný úkol, který mě posune blíže k mému cíli? Jakmile identifikujete činnosti, které Vám nepomáhají přiblížit se k Vašim cílům nebo Vás dokonce od nich vzdalují, zeptejte se sami sebe, které opatření byste mohli realizovat, abyste se jich zbavili nebo je omezili.

16 Týmová práce TYMP1/ C9 – Time management
Jak být efektivnějším Minimalizovat všechny činnosti, které nejsou ziskové, které skutečně nepomáhají dosáhnout našeho hlavního cíle. Při dodržování této zásady se můžete řídit Paretovým principem, známým také jako pravidlo 80/20.

17 Paretovo pravidlo 20 % obyvatelstva vlastní 80 % majetku,
Týmová práce TYMP1/ C9 – Time management Paretovo pravidlo 20 % obyvatelstva vlastní 80 % majetku, 20 % zákazníků nebo výrobků znamená 80 % obratu, 20 % zákazníků je autory 80 % stížností, 20 % pracovníků udělá 80 % práce, 20 % výrobních chyb způsobuje 80 % zmetků, 20 % novin obsahuje 80 % informací, 20 % času stráveného na poradě ovlivní 80 % usnesení nebo výstupů, 20 % Vašich priorit má za následek 80 % vaší ziskové produktivity.

18 20 % úsilí dává 80 % výsledku Nepracujte tvrději, pracujte chytřeji!
Týmová práce TYMP1/ C9 – Time management Nepracujte tvrději, pracujte chytřeji! Peter Drucker: Výsledky jsou způsobeny děláním správné věci, nikoliv děláním věcí správně. Jednou z nejužitečnějších aplikací Paretova pravidla je tato: 20 % úsilí dává 80 % výsledku

19 20 % úsilí dává 80 % výsledků ÚSILÍ VÝSLEDKY
Týmová práce TYMP1/ C9 – Time management 20 % úsilí dává 80 % výsledků ÚSILÍ VÝSLEDKY

20 Co jste dělali uplynulý týden?
Týmová práce TYMP1/ C9 – Time management Co jste dělali uplynulý týden? Cvičení: Eisenhowerův princip – ABC analýza/ 1. část sepište 10 – 20 činností uplynulého týdne (do sloupce)

21 Eisenhowerův princip – ABC analýza - priority
Týmová práce TYMP1/ C9 – Time management Eisenhowerův princip – ABC analýza - priority Rozdělení úkolů podle stupně naléhavosti a důležitosti: Úkoly A - vysoce naléhavé i důležité. Jsou nejdůležitější, můžete je vyřídit jen vy sami, nemůžete je delegovat, mají největší hodnotu pro splnění vašich cílů. Úkoly B – důležité, ale méně naléhavé. Mohou počkat. Aby se z nich nestaly problémy, musíme jejich splnění naplánovat. Nedají se delegovat? Úkoly C - velice naléhavé, ale méně důležité. Pokud lze, delegujte. Úkoly s nejmenší hodnotou pro splnění vašich cílů, ale mají největší podíl na množství práce. Úkoly O - málo důležité i málo naléhavé. Pro tyto úkoly měl D. E. jediné místo - odpadkový koš ! Cvičení E princip – ABC analýza/ 2. část: Zařaďte týdenní činnosti

22 Eisenhowerův princip – vaše ABC analýza - priority
Týmová práce TYMP1/ C9 – Time management Eisenhowerův princip – vaše ABC analýza - priority Zařaďte svoje úkoly podle stupně naléhavosti a důležitosti do jednotlivých sektorů: malá naléhavost vysoká malá důležitost vysoká B A O C

23 ABC analýza v praxi Denně si naplánujete 1 až 2 úkoly A (asi 3 hod).
Týmová práce TYMP1/ C9 – Time management ABC analýza v praxi Denně si naplánujete 1 až 2 úkoly A (asi 3 hod). Určete si další 2 až 3 úkoly B (asi 1 hod). Zbytek si rezervujte na úkoly C (asi 1 hod). Nikdy se nesnažte si naplánovat denně každou minutu. Pokud to není přímo naivní, je to aspoň nerealistické. Jestliže chcete splnit všechny své úkoly, naplánujte si jen 60 % vašeho času. Vždy musíte počítat s vyrušeními a nepředvídatelnými okolnostmi.

24 Plánování cílů V plánu je vše konkrétní a měřitelné.
Týmová práce TYMP1/ C9 – Time management Plánování cílů V plánu je vše konkrétní a měřitelné. Máte přehled, co je hotovo a co zbývá udělat. Dokážete odhadnout čas, který na to budete potřebovat. Sestavte celkový seznam činností. Vyberte ty, které budete dělat každý týden a ty, které budete dělat každý den. Jediným způsobem, jak zjistit, co vybrat ze seznamu a přetransformovat do týdenních a denních plánů činnosti, je stanovit si priority.

25 Týmová práce TYMP1/ C9 – Time management
Stanovování priorit Dobře definované priority mají řadu výhod. Pomohou Vám: Vykonávat činnosti podle jejich stupně naléhavosti a důležitosti. Směřovat neustále za svými cíli. Vyhnout se plýtvání časem na nevýznamné činnosti. Delegovat úkoly, které mohou být delegovány. Soustředit se současně jen na jeden úkol. Pracovat podle Paretova pravidla.

26 Shrnutí, pravidla Neplánujte si na den více než 10 úkolů.
Týmová práce TYMP1/ C9 – Time management Shrnutí, pravidla Neplánujte si na den více než 10 úkolů. Činnosti více náročnější a komplexní si rozdělte na dílčí, snadněji plánovatelné. Učte se dělat přesné odhady času potřebného pro splnění úkolu. Buďte ambiciózní, ale nepřetěžujte se. Naplánujte si jen 60 % Vašeho času. Pravidelně svůj plán revidujte. Dokončete nejdříve jeden úkol než se pustíte do dalšího.

27 Týmová práce TYMP1/ C9 – Time management
Konzumenti času V průměru je člověk ve své kanceláři vyrušen každých 8 minut. Vyrušení trvá 3 minuty. Když k tomu připočteme čas potřebný k tomu, aby se znovu koncentroval na práci, zjistíme, že 40 % pracovního času připadá na neplánovanou a obvykle neziskovou činnost. Při čtyřicetihodinové týdenní pracovní době to činí za rok 752 hodin – to je 94 pracovních dnů...

28 Týmová práce TYMP1/ C9 – Time management
Nikdy nezapomeňte Každý splněný cíl zasluhuje odměnu! Nezapomínejte ani na sebe. Odměňte sami sebe vždy, když se vám podaří dokončit práci včas!

29 Shrnutí Mám pod kontrolou chování typu A nebo B
Týmová práce TYMP1/ C9 – Time management Shrnutí Mám pod kontrolou chování typu A nebo B Znám svoje poslání a vizi, umím definovat cíle SMART Využívám Paretovo pravidlo 80/20 Respektuji svou výkonnostní křivku Stanovuji svoje priority podle Eisenhowerovy ABC analýzy Používám efektivně plánovací pomůcky Umím zdvořile odmítnout Odstraňuji bariéry dosahování cílů Vyhýbám se konzumentům času

30 Harmonizace životních aktivit
Týmová práce TYMP1/ C9 – Time management Harmonizace životních aktivit

31 Nejhodnotnější využití času
Týmová práce TYMP1/ C9 – Time management Nejhodnotnější využití času Věci, které posouvají dopředu účel vašeho života. Věci, které jste si vždycky přáli dělat. Věci, které splňují pravidlo 80/20. Nové metody slibující snížení potřebného času nebo zvýšení kvality. Věci, o kterých lidé tvrdí, že je nemožné je udělat. Věci, které někdo jiný vykonal v jiné oblasti. Věci, při kterých využijete svou kreativitu. Věci, u kterých můžete snadno zajistit delegování. Věci, při kterých spolupracujete s kolegy, kteří umí pracovat efektivně. Věci, pro které platí TEĎ nebo NIKDY.

32 Nejméně hodnotné využití času
Týmová práce TYMP1/ C9 – Time management Nejméně hodnotné využití času Věci, které ostatní chtějí, abyste udělali. Věci, které se vždycky dělaly takto. Věci, ve kterých obvykle nejste dobří. Věci, které vás nebaví. Věci, které jsou vždy přerušeny. Věci, o které se zajímá jen málo dalších lidí. Věci, které již teď trvají dvakrát tak dlouho, než jste původně očekávali. Věci, kdy nedostáváte kvalitní podklady od kolegů. Věci, jejichž cyklus je předvídatelný. Telefonování.

33 Konzumenti vašeho času
Týmová práce TYMP1/ C9 – Time management Konzumenti vašeho času Nejasné stanovení cílů. Neúplná informovanost. Nemám stanoveny priority. Nedostatečná sebekázeň. Chybí přehled o úkolech a aktivitách. Neschopnost dokončit daný úkol. Špatné denní plánování. Rozptylování se. Nepřesná komunikace. Snaha udělat mnoho najednou. Přílišná komunikace. Pořád něco hledám. Sklon všechno odkládat. Nedostatečná motivace. Snaha znát všechna fakta. Telefonování. Spěch a netrpělivost. Neohlášení návštěvníci. Nedostatečné delegování (mohu-li). Neschopnost říci NE. Příliš mnoho administrativy.

34 TM přinese organizaci Naplňování cílů organizace
Týmová práce TYMP1/ C9 – Time management TM přinese organizaci Naplňování cílů organizace Zvýšení produktivity na všech úrovních Vytvoření systému plánování a příprav Zvýšení míry spokojenosti zaměstnanců díky dosahovaným výsledkům  Podněty k lepšímu využití nástrojů dostupných v organizaci

35 TM přinese jednotlivci
Týmová práce TYMP1/ C9 – Time management TM přinese jednotlivci Osvojení si procesu stanovování cílů. Každodenní soustředění na hlavní cíle. Používání spolehlivého a uceleného systému plánování. Osvojení si nejlepších návyků při práci s informacemi. Úbytek stresu a frustrace. Větší sebevědomí a pracovní elán. Úspěšné plnění svých individuálních cílů a cílů organizace.

36 Bariéry dosahování cílů
Týmová práce TYMP1/ C9 – Time management Bariéry dosahování cílů Častou příčinou neuskutečnění našich záměrů bývá absence krajního termínu dokončení. V angličtině existuje pro tento konečný termín výraz, který demonstruje jeho význam - deadline (dead = mrtvý, line = čára; tedy něco jako čára smrti). Jestliže chcete skutečně něco splnit, stanovte si svůj deadline a všechny činnosti plánujte s ohledem na toto datum. Vaše záměry se díky krajnímu termínu stanou realitou.

37 Z čeho bariéry vyplývají/ 1
Týmová práce TYMP1/ C9 – Time management Z čeho bariéry vyplývají/ 1 Nesprávně stanovený krajní termín. U nového úkolu můžete udělat chybu při odhadu potřebného času. Abyste se tomu vyhnuli: Požádejte o radu lidi, kteří mají s takovým úkolem větší zkušenosti. Požádejte ostatní, kteří budou zapojeni do tohoto úkolu, aby udělali svůj odhad potřebného času. Své odhady pravidelně vyhodnocujte a analyzujte příčiny nesprávně stanovených termínů. Termín by měl být vzdálen natolik, aby umožnil kompletní a efektivní provedení úkolu a současně natolik blízký, aby každý byl vytížený a produktivní.

38 Z čeho bariéry vyplývají / 2
Týmová práce TYMP1/ C9 – Time management Z čeho bariéry vyplývají / 2 Nesprávně pochopené instrukce. Vždy se ujistěte, že jste správně pochopili, co se od vás očekává nebo zda vaši podřízení přesně ví, co od nich očekáváte vy. Termíny jiných útvarů. Buďte při stanovování termínů realističtí! Nemůžete se zaměřit jen na svůj záměr. V úvahu musíte brát i termíny jiných. Nedostatek informací. Máte jasno v krocích, které musíte podniknout, abyste splnili konečný termín? Je váš pracovní plán přiměřený a realistický? Byly úkoly jasně a precizně delegovány? Obdrželi jste všechny potřebné informace?

39 Z čeho bariéry vyplývají / 3
Týmová práce TYMP1/ C9 – Time management Z čeho bariéry vyplývají / 3 Syndrom "Ano. Ano". Častou příčinou nesplnění termínů je ujišťování ze strany podřízených, že všechno je v pořádku i tehdy, kdy to nemohou stihnout. Perfekcionismus. Tendence trávit hodiny, dny a týdny vybrušováním své práce. Vymezte přesně, co úkol obsahuje a zastavte snahu jít za to, co je nezbytné a užitečné. Časový tlak. Pozitivní časový tlak umožní produkovat maximum v minimálním čase. Posuňte konečný termín o 10 až 15% dopředu. Vytvoříte tak výzvu a mírný stres. Pozor na individuální reakce lidí. Někteří pracují lépe pod tlakem, jiní v takovém případě propadají nervozitě a panice.

40 Jak naložíte se získaným časem?
Týmová práce TYMP1/ C9 – Time management Jak naložíte se získaným časem?

41 Týmová práce TYMP1/ C9 – Time management
Literatura Koch, R.: Pravidlo 80/20 – umění dosáhnout co nejlepších výsledků s co nejmenším úsilím, Management Press 1999, ISBN Seiwert, L. J.: Čas jsou peníze, Management Press 1995, ISBN Zandl, D.: Life management, Grada 2006, ISBN


Stáhnout ppt "Time management 1 Pavla Kotyzová"

Podobné prezentace


Reklamy Google