Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Práce s informacemi I Elektronické informační zdroje na FSV, na UK Minimum teorie k práci s e-zdroji Mgr. Daniela Uhrová FSV UK LS, březen 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Práce s informacemi I Elektronické informační zdroje na FSV, na UK Minimum teorie k práci s e-zdroji Mgr. Daniela Uhrová FSV UK LS, březen 2013."— Transkript prezentace:

1 Práce s informacemi I Elektronické informační zdroje na FSV, na UK Minimum teorie k práci s e-zdroji Mgr. Daniela Uhrová FSV UK LS, březen 2013

2 Obsah Co Vám tato prezentace přinese? 1.Elektronické informační zdroje na FSV, na UK –Co potřebuji znát o e-zdrojích? –Co jsou e-zdroje? –Kam za e-zdroji? –Přehled e-zdrojů na FSV, na UK 2.Minimum teorie k práci s e-zdroji –Co potřebuji znát k práci s e-zdroji? –Přístupy k e-zdrojům –Vyhledávání teoreticky –Tvorba rešeršního dotazu, rešerše –Vyhledávání prakticky Pravidla pro práci s e-zdroji Použité a doporučené zdroje Užitečné odkazy Kontakty Přílohy 2

3 Co vám tato prezentace přinese? Tato prezentace má za cíl seznámit vás s elektronickými informačními zdroji, jak fakultními, tak univerzitními, a poradit vám, jak v nich úspěšně vyhledávat, jak zadat rešeršní dotaz tak, abyste efektivně nalezli to, co žádáte. K tomu je potřeba znát jazyk databáze, se kterou pracujete, a vědět, jak dotaz správně zadat. Seznámíte se proto se základními operátory a dalšími prostředky používanými při formulaci rešeršního dotazu. 3

4 1. Elektronické informační zdroje na FSV, na UK 4

5 Co potřebuji znát o e-zdrojích? co je to e-zdroj jaké e-zdroje mám pro studium k dispozici na fakultě, jaké na univerzitě co v daném zdroji naleznu jak v něm hledat 5

6 Co jsou e-zdroje? E-zdroje (též EIZ) jsou elektronické informační zdroje, tedy elektronické databáze, a to především: plných textů elektronických časopisů, resp. článků různé odbornosti (odborné články i články z deníků); e-knih; bibliografické dtb. Důležité V současné době jsou nejvíce žádány a využívány databáze zahraničních odborných časopisů zpřístupňujících plné texty článků. Licencované zdroje (placené) x volně zpřístupněné zdroje (odborné) x volné zdroje na internetu (různé kvality, odbornosti). Přístup do volných zdrojů není vázán žádnou licenční smlouvou. Přístup do licencovaných zdrojů zajišťují ve většině případů knihovny nebo střediska vědeckých informací, která při nákupu e-zdrojů spolupracují, a proto jsou některé zdroje přístupné v rámci celé univerzity. Finance na nákladné e- zdroje knihovna získává buď z grantových projektů fakulty, nebo jsou přístupy do některých databází zajištěny díky celouniverzitní licenci. Placené odborné zdroje garantují ověřené informace a nabízejí možnosti, jak s nalezenými záznamy dále pracovat (např. umožňují přístup i do archivu starších článků, export, uložení). 6

7 E-zdroje na FSV – přístupy k databázím: Weby: web knihovny FSV (Hollar) http://knihovna.fsv.cuni.cz –nový web v testovacím režimu: http://webdesignkvalitne.cz/fsv/ http://webdesignkvalitne.cz/fsv/ web IES (Opletalova) http://ies.fsv.cuni.cz/cs/node/379 web Knihovny společenských věd T. G. Masaryka (Jinonice) http://knihovna.jinonice.cuni.cz Kam za e-zdroji? 7

8 E-zdroje na FSV – přístupy k databázím: Katalogy knihoven: Katalogy FSV –Elektronický katalog FSV elektronický katalog; softwarem je integrovaný knih. systém AlephElektronický katalog FSV Digitální knihovna Je dostupná pouze v prostorách knihovny Hollar; naskenované noviny minulých let (Duch novin, Novinář, Svět práce, Tisk a politika aj.). Kramerius Obsahuje digitalizované dokumenty (periodika, knihy aj.); přístup pouze z knihoven FSV (Hollar, Opletalova). 8

9 E-zdroje na UK – přístupy k databázím: Portál elektronických informačních zdrojů UK (PEZ) http://pez.cuni.cz Kam za e-zdroji? 9

10 Mediotéka: Specializovaná studovna v knihovně Hollar pro studenty FSV (otevřena stejně jako knihovna). V současnosti je k dispozici 6 PC a další audio a video technika. Slouží pro práci s e-zdroji, pro informační výuku apod. 10

11 Shrnutí k jednomu zdroji se lze dostat z více míst; neexistuje jeden jediný portál pro e-zdroje, i když univerzitní PEZ funguje jako hlavní rozcestník; takže: pro fakultní zdroje využívejte: http://knihovna.fsv.cuni.cz/Elektronicke-zdroje/ http://knihovna.fsv.cuni.cz/Elektronicke-zdroje/ pro univerzitní zdroje využívejte: http://pez.cuni.czhttp://pez.cuni.cz Kam za e-zdroji? 11

12 Přehled e-zdrojů na FSV, na UK Vybrané e-zdroje pro sociální vědy (dle typu zdroje): multioborové databáze: –EBSCOhost (mnoho subdatabází) Communication & Mass Media Complete Film & Television Literature Index with Full Text tematické (oborové) databáze: –SAGE Communication & Media Studies Politics & International Relations Sociology –Factiva (kromě odborných periodik zaměřených na ekonomii nabízí aktuální denní obsah novin The Wall Street Journal, The New York Times, Washington Post aj.) archivy zpravodajství českých mediálních zdrojů: –Anopress –ČTK –Newton Media Monitoring, Newton Media Search e-knihy: –Ebrary –eBook Collection (EBSCOhost) 12

13 Přehled e-zdrojů na FSV, na UK Elektronické vysokoškolské kvalifikační práce, tzv. eVŠKP: vybrané oborové na webu knihovny Hollar (odkaz na katalog UK): http://knihovna.fsv.cuni.cz/Kvalifikacni- prace/ přístup přímo prostřednictvím budovaného Digitálního univerzitního repozitáře UK: http://repozitar.cuni.czhttp://repozitar.cuni.cz; práce do roku 2006 a od roku 2006 jsou v odlišných databázích! soupis starších prací vytvářený knihovnousoupis 13

14 2. Minimum teorie k práci s e-zdroji 14

15 Co potřebuji znát k práci s e-zdroji? co hledám kde vyhledám jak se přihlásím do pc/databáze jak zformuluji dotaz (co je to rešerše) jaké použiji operátory… jak počet vyhledaných záznamů zúžím/rozšířím v čem mi pomůže služba SFX jak se zorientuji v uživatelském prostředí daného e- zdroje jak nalezený text uložím… 15

16 Pro vstup k požadovanému zdroji: přímý přístup (direct access) vzdálený přístup (remote access) umožňuje uživatelům využívat elektronické informační zdroje UK odkudkoliv, a to na základě ID/hesla, podmínkou je účet v Centrální autentizační službě UK (http://ldap.cuni.cz).Centrální autentizační službě UKhttp://ldap.cuni.cz –vzdálený přístup je na UK zajištěn pomocí dvou technologií: Shibboleth, EZproxy (více na http://kis.is.cuni.cz) ShibbolethEZproxyhttp://kis.is.cuni.cz jak z webu knihovny, tak z PEZ se dostanete k přímému i vzdálenému přístupu, pokud je umožněn (oba linky jsou viditelné) Důležité Pozor na rozdíl: přístup k účtu FSV x vzdálený přístup do dtb.! V současné době se přihlašovací údaje sjednocují. Vše k heslům a přístupům viz Centrální autentizační služba UK. Přístupy k e-zdrojům 16

17 1717 Tato tabulka se zobrazí vždy tehdy, když je potřeba, abyste se přihlásili svým univerzitním účtem. 17

18 Vyhledávání teoreticky Možnosti vyhledávání: Prohlížení (procházení, listování – browsing) – umožňuje prohlížet si záznamy seřazené abecedně podle určitého selekčního pole, např. podle názvu časopisů, podobně jako ve slovníku. Vyhledávání (searching) 18

19 Úrovně vyhledávání: Standardní úrovně vyhledávání, a to: základní (basic, jednoduché), rozšířené (advanced, pokročilé). Vyhledávání teoreticky 19

20 Vyhledávání teoreticky Služba SFX Tato ikonka nás naviguje k plnému textu. –V některých elektronických zdrojích se vyhledávají bibliografické záznamy o primárních dokumentech, teprve z nalezeného záznamu je odkaz na vlastní dokument. V této souvislosti se můžete setkat s pojmem SFX. SFX je link server, který vás naviguje od těchto bibliografických údajů o dokumentu k dokumentu samému, k plnému textu, pokud existuje, nebo alespoň k abstraktu, a odkazuje nás na další relevantní on-line služby. –http://pez.cuni.cz/sfx/?lang=cshttp://pez.cuni.cz/sfx/?lang=cs 20

21 Hledáte časopis Media History. 21

22 Nejdete časopis a odkliknete ikonku pro SFX, poté uvidíte, v jakých databázích je časopis k dispozici. 22

23 23

24 Tvorba rešeršního dotazu, rešerše 1. CO HLEDAT? Ujasněte si, co potřebujete pro své studium či práci vyhledat, jaký typ informace (heslo, studii, článek, esej, diplomovou práci, knihu aj.). Na tom totiž záleží další krok, a to, kde danou informaci, poznatek, teorii hledat. Upřesněte (zužte, rozšiřte) téma, které vás zajímá. Pokuste se ho formulovat jako heslo (klíčové slovo), zařadit do oboru, vymezit časově, popř. geograficky nebo jazykově. Připravte si překlad do angličtiny, ta je hlavním jazykem vyhledávání v zahraničních databázích/katalozích (pozor na anglickou a americkou variantu některých slov). Dle vašich vědomostí, potřeb, možností se rozhodněte pro určitý typ dokumentu (recenzovaný článek, kniha, disertační práce, novinová zpráva aj.), zda dáte přednost tištěnému či elektronickému zdroji a tomu podřiďte další kroky. 24

25 Tvorba rešeršního dotazu, rešerše 2. KDE HLEDAT? Hledáte-li literaturu k požadovanému tématu, můžete použít řadu informačních zdrojů, a to jak tištěných, tak elektronických. Začleníte téma do konkrétního oboru – a poté se zaměříte na oborové zdroje, tedy specializované oborové databáze. Určíte si míru odbornosti zdroje – stačí vám populární/všeobecné informace, nebo jsou k vaší práci nezbytné recenzované články? 25

26 Tvorba rešeršního dotazu, rešerše 3. JAK HLEDAT? Důležité je tedy umět jednak dotaz naformulovat, jednak zadat tak, aby mu rozuměl používaný e-zdroj, tedy použít správně jazyk vyhledávače a jeho syntax. Shrnutí Formulováním dotazu rozumíme nejen zápis klíčových slov, sousloví, ale i jejich spojení operátory pro vyjádření vztahů mezi hesly. Systémy, kde můžeme zapisovat celé věty nebo klást otázky jako v běžné mluvě, jsou zatím jen výjimkou. 26

27 Tvorba rešeršního dotazu, rešerše Rešerše Tvorba rešerše souvisí obecně s vyhledáváním informací. Rešerše (z fr. recherche, hledání) znamená jak činnost, tak výsledek: jde o vyhledávání informací o určité problematice na základě konkrétního požadavku, jde o soupis vyhledaných informací. 27

28 Tvorba rešeršního dotazu, rešerše Nástroje a taktiky pro vyjádření vztahů mezi hesly ve zdrojích Identifikace klíčových slov Do množiny klíčových slov nezahrnujte tzv. stopslova (např. předložky, spojky). Ačkoliv jsou důležitá pro vytváření větných konstrukcí, z hlediska vyhledávání nemají informační přínos. Podstatná jména – jsou těžištěm pro úspěšné vyhledávání. Modifikátory (přísudky, přídavná jména) a slovesa – je s nimi spjat problém víceznačnosti a zaměnitelnosti, snažte se je tedy do množiny klíčových slov nezahrnovat; výjimkou jsou však modifikátory sloužící k jednoznačné identifikaci (např. Pythagorova věta). 28

29 Tvorba rešeršního dotazu, rešerše Vyhledávání pomocí klíčových slov: Vyhledávání pomocí slov či slovních spojení je velmi oblíbeným způsobem vyhledávání v katalozích knihoven. Umožňuje vyhledávání podle zadaných slov v různých polích záznamu současně, např. v názvu, řízených termínech, anotaci. V katalogu musíte v základním vyhledávání vybrat pole Všechna pole. 29

30 Tvorba rešeršního dotazu, rešerše Vyhledávání podle věcných selekčních údajů: Jiným typem vyhledávání je vyhledávání podle věcných selekčních údajů/řízených termínů. Řízené termíny jsou slova, která vyjadřují obsah dokumentu a jsou přidělována dokumentům knihovníky, kteří obsah dokumentu posoudí a poté z příslušného řízeného slovníku vyberou vhodné řízené termíny. Při vyhledávání pomocí nich máte určitou záruku toho, že dokument po obsahové stránce zhodnotil odborník a určil hlavní témata, která jsou zachycena v podobě řízených termínů. V katalozích je naleznete pod názvy: předmět, předmětové heslo, deskriptor, tezaurus. příklad: informační výchova OR informační vzdělávání 30

31 Tvorba rešeršního dotazu, rešerše Určení vztahů mezi pojmy Ke kombinování vyhledávacích výrazů se při vyhledávání využívají booleovské operátory, které vyjadřují logické vztahy mezi nimi. Mezi nejpoužívanější operátory patří následující tři: AND, OR a NOT. 31

32 Tvorba rešeršního dotazu, rešerše Základní operátory: Operátor AND AND mezi dvěma termíny znamená, že se vyhledají jen ty dokumenty/záznamy, které obsahují oba termíny. Vyjadřuje: současný výskyt obou vyhledávacích termínů, zužuje výsledek vyhledávání příklad: masmédia, dějiny  masmédia AND dějiny Vyhledaná množina záznamů/dokumentů musí obsahovat oba termíny. Operátor AND – používá se pro spojení významově odlišných pojmů. 32

33 Operátor OR OR mezi dvěma termíny znamená, že se vyhledají ty dokumenty/záznamy, které obsahují alespoň jeden z uvedených termínů. Rozšiřuje dotaz, většinou se jím spojují synonyma. příklad: masmédia, média  masmédia OR média Vyhledaná množina záznamů/dokumentů obsahuje alespoň jeden z termínů nebo oba dva termíny. Operátor OR – používá se pro spojení synonym a příbuzných pojmů. Tvorba rešeršního dotazu, rešerše 33

34 Tvorba rešeršního dotazu, rešerše Operátor NOT NOT mezi dvěma termíny znamená, že záznamy/dokumenty obsahující výraz na pravé straně budou z výsledku vyhledávání vyloučeny. Zužuje výsledek vyhledávání. příklad: masmédia, televize  masmédia NOT televize Vyhledaná množina záznamů/dokumentů neobsahuje termín televize, musí však obsahovat termín masmédia. 34

35 Tvorba rešeršního dotazu, rešerše Jak dále dotaz zpřesnit Proximitní operátory: V dotazu lze dále užít tzv. proximitní operátory (poziční, distanční), které definují vzájemnou polohu a pořadí slov. SAME požaduje výskyt termínů v jedné větě současně. NEAR/n požaduje výskyt termínů těsně vedle sebe, bez ohledu na jejich pořadí. Malé písmeno n se nahrazuje číslicí, která určuje, kolik slov se bude nacházet mezi zadanými vyhledávacími výrazy. Pokud vám na vzdálenosti nezáleží, můžete tento údaj vynechat. 35

36 Tvorba rešeršního dotazu, rešerše Zástupné znaky: Pro vytváření různých variant slova můžete využít různé zástupné znaky: Truncation (krácení podle slovních kořenů) – nejčastěji znakem * je nahrazen začátek nebo konec slova. Tyto operátory (znaky) mohou v různých systémech nahrazovat právě jedno písmeno či více písmen. Např. na dotaz journal* systém vyhledá dokumenty obsahující journals, journalist, journalism atd. Neopomínejte používat právě u češtiny, která je flektivní jazyk, protože často potřebujete vyhledat více než jen 1. pád, ovšem musíte zvolit vhodný kořen/kmen slova. Stačí tedy napsat student*, není třeba používat operátory student OR studenti OR studentovo OR studentský. Wild cards (zástupné znaky) – znakem ?, # aj. jsou nahrazeny části slov uprostřed. Např. když potřebuji vyhledat slovo prezident i president, zadám pre?ident (nebo pre#ident). Fráze, sousloví – složený dotaz – uzavírat do uvozovek “ “. Vždy se přesvědčte v nápovědě, s jakými pravidly zadávání dotazu daná databáze pracuje. 36

37 Tvorba rešeršního dotazu, rešerše Úprava rešerše: Ta souvisí s vaší spokojeností s vyhledanými záznamy/dokumenty, tj. zda odpovídají vašemu informačnímu požadavku. Pokud jste vyhledali příliš mnoho záznamů, doporučujeme vám aplikovat jednu nebo více uvedených taktik pro zúžení záběru: klíčová slova se kombinují s řízenými termíny omezení na určité pole záznamu využití proximitních operátorů omezení na určitý typ dokumentu operátor NOT pro vyloučení některých záznamů jazykové vymezení časové rozmezí kombinace množiny deskriptorů s podřazenými klíčovými slovy 37

38 Tvorba rešeršního dotazu, rešerše Pokud jste vyhledali málo záznamů, doporučujeme vám aplikovat jednu nebo více uvedených taktik pro rozšíření záběru: uvedení synonym, slovních tvarů (operátor OR, zástupné znaky, krácení podle slovních kořenů) uvedení řízených termínů jako klíčových slov (např. vyhledávání ve všech polích) dodatečné uvedení širších řízených termínů, tj. těch, které jsou nadřazeny použitým termínům (deskriptorům, předmětovým heslům) – ty naleznete v příslušných řízených slovnících obecné termíny, tj. s vysokým výskytem zrušení předběžných omezení 38

39 … když nevíte, zda fakulta daný časopis/článek vlastní a kde ho hledat. 1.Potřebujete zjistit, zda fakulta zpřístupňuje časopis Journalism History. 2.Zvolíte knihovní katalog, katalog FSV. 3.Výchozí cesta povede z webu knihovny. 4.Vepíšete požadované údaje, název časopisu aj. 5.Po kliknutí na ikonu SFX zjistíte, zda jsou články tohoto časopisu dostupné plnotextově, či nikoliv, a v jaké databázi, s jakou časovou dostupností (časopis může být v několika dtb., ale dtb. se většinou liší dostupností archivu – tzv. embargo). V našem případě využijete dtb. ProQuest Central. 6.Pokud jste mimo prostory fakulty/univerzity, budete vyzváni k přihlášení. 7.Vyberete požadovaný ročník, článek a můžete studovat Vyhledávání prakticky 39

40 40 40

41 41 41

42 42 42

43 43 43

44 44 44

45 45 45

46 46 46

47 … když nevíte, kde daný časopis/článek hledat a nejste si jisti názvem (ale víte, že je ve fondu FSV). 1.Vyhledáte stejný časopis, tedy Journalism History pomocí služby SFX. 2.Zvolíte portál či stránku, ze které budete vyhledávat; v našem případě nejlépe PEZ a poté Portál elektronických časopisů, Fakultu soc. věd (můžete zadat též celou UK, nejste-li si jisti, která fakulta má časopis ve fondu). Vepíšete název časopisu (neznáte-li přesný název, zvolíte možnost „obsahuje“).PEZ 3.Vyberete požadovaný časopis (kontrola přes ikonu „i“). 4.Po kliknutí na ikonu SFX zjistíte, zda jsou články tohoto časopisu dostupné plnotextově, či nikoliv, a v jaké databázi, s jakou časovou dostupností. V tomto případě využijete dtb. EBSCOhost (Communication & Mass Media Complete). Vyhledávání prakticky 47

48 48 48

49 49 49

50 50 Přímý x vzdálený přístup zvolíte dle místa, odkud vyhledáváte. 50

51 51 1. Nyní můžete zadat titul časopisu. Nejste-li si jisti názvem časopisu, označíte „obsahuje“. Po odeslání (ok) se vám zobrazí seznam časopisů s tímto názvem (nebo ty, které vámi zadané slovní spojení obsahují). 2. Po kliknutí na ikonu SFX se zobrazí dtb., které časopis nabízejí. 3. Vyberete databázi a už jste skoro u cíle 51

52 52 Zkontrolujete, zda jde o požadovaný časopis a vyberete číslo. 52

53 53 Výsledky můžete dále upravovat a třídit dle nabídky. 53

54 54 Vybraný článek. 54

55 55 Plný text vybraného článku a možnosti, jak s ním dále pracovat. 55

56 Vyhledávání prakticky … když víte, kde hledat, ale potřebujete upřesnit dotaz. Vyhledávání ve vybraných databázích. Newton Media Search 1.Hledáte aktuální informace (období 6 měsíců) z českých celostátních deníků k tématu plagiát (plagiátorství). 2.Zvolíte databázi Newton Media Search, cesta povede z webu knihovny. Po přihlášení (do této dtb. je nutno se vždy přihlásit údaji z CASu) zvolíte rozšířené hledání, abyste mohli zadat více parametrů. 3.Klíčové slovo NEMUSÍTE zadávat se znakem *, pokud hledáte tvary jednoho slova, neboť systém pracuje se softwarem LINGEA (podpora flexe aj. – viz nápověda v horní části uživatelského prostředí, symbol „?“), ovšem pokud potřebujete vyhledat slova odvozená, hvězdičkovou konvenci uplatníte. Dále dotaz upřesníte dle potřeby (např. zvolíte třídění článků dle relevance). 4.Nalezený dokument můžete dle potřeby tisknout nebo exportovat… 56

57 57 Zvolíte rozšířené hledání. 57

58 58 Zadáte dotaz dle požadovaných kritérií. Dotaz upřesníte dle požadavků a nabídky. Poradíte se s nápovědou – „?“ v horní části obrazovky. 58

59 59 Výsledky vyhledávání. V textu jsou zvýrazněna klíčová slova v různých tvarech (pádech) a a slova odvozená. Vyberete požadovaný článek. 59

60 60 Vybraný článek. Nad textem jsou informace o článku a nabídka, jak s článkem dále pracovat. 60

61 Vyhledávání prakticky Licencovaný zdroj: SAGE 1.Potřebujete vyhledat články na téma new media v databázi SAGE za určité období. 2.Výchozí cesta povede z webu knihovny FSV. 3.Formulujete dotaz (neopomenete použít vhodné operátory, upravit časový rozsah vyhledávání apod.). 61

62 62 Zvolíte rozšířené vyhledávání. 62

63 63 Zadáte dotaz dle požadovaných kritérií. Dotaz upřesníte dle požadavků a nabídky. Pozor, abyste měli zaškrtnuty jen ty časopisy, ke kterým máte přístup (pole SAGE Journals Available To Me). 63

64 64 Přehled výsledků. Vyberete článek vašeho zájmu. 64

65 65 Vybraný článek. Nabídka, jak se článkem dále pracovat. 65

66 66 Pozor! Hlavně pro listování nabídkou titulů (jak abecedně, tak dle oborů) je důležité, abyste měli zaškrtnuté ty časopisy, ke kterým máte přístup, tedy pole SAGE Journals Available to Me. 66

67 Pravidla pro práci s e-zdroji Licenční smlouvy Podle příslušných licenčních smluv je zakázáno využívat zdroje jinak než jen pro vlastní osobní okamžitou studijní a výzkumnou potřebu. Hromadné stahování dat z jednotlivých zdrojů zjevně převyšující aktuální osobní výzkumnou potřebu je považováno za porušení licenčních podmínek a může vést k zablokování přístupu ke zdroji pro celou UK! 67

68 Použité a doporučené zdroje Použité zdroje Prezentace autorky zpřístupněné v sekci eMateriály na webu knihovny FSV, Prezentace k semináři Práce s informacemi I – 2012: http://knihovna.fsv.cuni.cz/eMaterialy-SVI/ http://knihovna.fsv.cuni.cz/eMaterialy-SVI/ –Knihovny FSV UK, Středisko vědeckých informací FSV UK, Elektronické informační zdroje na FSV, na UK (PhDr. Irena Prázová, Ph.D.; Mgr. Daniela Uhrová)Knihovny FSV UK, Středisko vědeckých informací FSV UK, Elektronické informační zdroje na FSV, na UK –Minimum teorie k práci s e-zdroji (Mgr. Daniela Uhrová)Minimum teorie k práci s e-zdroji Jak hledat informace rychle a efektivně. IVA – Informační výchova na UTB ve Zlíně [online]. © 2011 [cit. 2012-03-05]. Dostupné z: http://iva.k.utb.cz/?page_id=692. http://iva.k.utb.cz/?page_id=692 Doporučené zdroje http://knihovny.cvut.cz/sluzby/reserse/co-je-reserse.html http://knihovny.cvut.cz/sluzby/reserse/jak-delat-resersi.html http://www.techlib.cz/cs/129-resersni-sluzby http://www.infogram.cz/article.do?articleId=1760 68

69 Užitečné odkazy Knihovna FSV, sekce eMateriály (prezentace a materiály k práci s e-zdroji): http://knihovna.fsv.cuni.cz/eMaterialy-SVI/http://knihovna.fsv.cuni.cz/eMaterialy-SVI/ –e-learningový kurz HUSINA Knihovní služby UK (technologie, nástroje a technické otázky spojené s e-zdroji a vyhledáváním): http://kis.is.cuni.czhttp://kis.is.cuni.cz Problémy s přihlašováním a hesly: http://ldap.cuni.czhttp://ldap.cuni.cz IVIG (portál Odborná komise pro informační vzdělávání a informační gramotnost na vysokých školách): http://www.ivig.cz/http://www.ivig.cz/ Infogram (portál pro podporu informační gramotnosti): http://www.infogram.cz/ http://www.infogram.cz/ 69

70 Kontakty Knihovna Hollar: Smetanovo nábřeží 6 110 00 PRAHA1 tel.: +420 222 112 240 web: http://knihovna.fsv.cuni.czhttp://knihovna.fsv.cuni.cz e-mail: knihovna@fsv.cuni.cz Knihovna IES: Opletalova 26 110 00 PRAHA 1 tel.: +420 222 112 331 web: http://ies.fsv.cuni.cz/cs/node/380http://ies.fsv.cuni.cz/cs/node/380 e-mail: knihovna_ies@fsv.cuni.cz 70

71 Děkuji za pozornost. Mgr. Daniela Uhrová uhrova@fsv.cuni.cz 71

72 Přílohy 72

73 Tvorba rešeršního dotazu, rešerše Rešeršní strategií se rozumí přístup k vyhledávání položek v informačních zdrojích k jednomu požadavku. K nejpoužívanějším patří: strategie stavebních kamenů strategie rostoucí perly osekávání 73

74 Tvorba rešeršního dotazu, rešerše Strategie stavebních kamenů Dotaz se skládá z více samostatných dílčích dotazů (kamenů). Dotaz reprezentuje úplný požadavek na vyhledávání. Samostatné dílčí dotazy vyjadřují ústřední pojmy původního rešeršního požadavku. Množina výrazů vztahující se k pojmu: synonyma, pravopisné formy, nadřazené, podřazené pojmy. Ve výsledném dotazu se dílčí dotazy spojí pomocí operátoru AND. příklad: informační výchova vysokoškolských studentů ústřední pojem = dílčí dotaz 1 = informační výchova ústřední pojem = dílčí dotaz 2 = vysokoškolských studentů (vysokoškolský student) 74

75 Tvorba rešeršního dotazu, rešerše Strategie stavebních kamenů K formulování dílčích dotazů využijeme množinu vztahujících se pojmů, kterou jsme si definovali v předešlých krocích. Můžeme získat následující dílčí dotazy: dílčí dotaz 1: „informační výchova“ OR „informační vzdělávání“ OR „informační gramotnost“ dílčí dotaz 2: „vysokoškolský student“ OR „univerzitní posluchač“ OR student Dílčí dotazy se spojí do výsledného dotazu pomocí operátoru AND. („informační výchova“ OR „informační vzdělávání“ OR „informační gramotnost“) AND („vysokoškolský student“ OR „univerzitní posluchač“ OR student) Označení fráze do uvozovek slouží pro vyhledání dokumentů/záznamů, v nichž se vyskytují slova v přesně stanoveném pořadí vedle sebe. Závorky slouží pro oddělení jednotlivých dílčích dotazů. 75

76 Tvorba rešeršního dotazu, rešerše Strategie rostoucí perly Vyhledávání: podle nejužšího pojmu z rešeršního požadavku podle specifických termínů k jednotlivým pojmům následné rozšiřování dotazu Cílem je vyhledání alespoň jednoho záznamu, který slouží pro zjištění použitých popisných údajů, např. autora, klíčových slov, v záznamu katalogu/databáze a ty využít pro následnou úpravu formulace rešeršního dotazu podle zjištěných termínů. Strategie je vhodná zejména pro vyhledávání záznamů v elektronických katalozích a databázích. Příklad: facebook – sociální sítě – nová média – masmédia – vliv médií – persvaze – psychologie chování… 76

77 Tvorba rešeršního dotazu, rešerše Strategie osekávání Je opakem předchozí strategie. Dotaz je záměrně formulován široce a je postupně zužován. K širší formulaci jsou využívány pojmy širokého záběru – např. vědní obory a jednotlivé disciplíny. Strategie je založena na použití různých taktik, s jejichž pomocí se množina vyhledaných záznamů snižuje. 77

78 Strategie osekávání Příklad: zajímají vás publikace týkající se „žurnalistiky“. Zahájíte vyhledávání v katalogu vaší knihovny pomocí klíčového slova „žurnalistika“. Dalším krokem je zúžení záběru, např. tematické zúžení na „žurnalistika v ČR“, „žurnalistika v ČR v době normalizace“ atd. Tvorba rešeršního dotazu, rešerše 78


Stáhnout ppt "Práce s informacemi I Elektronické informační zdroje na FSV, na UK Minimum teorie k práci s e-zdroji Mgr. Daniela Uhrová FSV UK LS, březen 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google