Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bibliografická a rešeršní činnost Získávání primárních dokumentů 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bibliografická a rešeršní činnost Získávání primárních dokumentů 2011."— Transkript prezentace:

1 Bibliografická a rešeršní činnost Získávání primárních dokumentů 2011

2 Mgr. Miluše Mírková Univerzitní knihovna ZČU URL: http://www.knihovna.zcu.cz http://www.knihovna.zcu.cz e-mail: mirkova@uk.zcu.czmirkova@uk.zcu.cz tel. 377637754 URL: http://home.zcu.cz/~mirkova/ http://home.zcu.cz/~mirkova/

3 Od sekundárních informací k primárním pramenům 1.Úvod 2. Sekundární prameny informací o dokumentech 3. Způsoby zpřístupnění primárních dokumentů odkaz na obrázeknávrat do výchozího bodu

4 Úvod –knihovny nemohou pokrýt požadavky uživatelů nákupem informačních pramenů - objem znalostí se zdvojnásobuje každých 5-7 let - ročně vychází kolem 70 tis. odborných vědeckých časopisů - agentura ISBN udává, že ročně vychází 50 tis. nových tištěných monografií - denně je publikováno 6-7 tis. vědeckých článků - denně se přihlašuje asi 1000 patentů –změny v šíření informací - v současnosti žije 80-90% ze všech vědců v dějinách lidstva - 90% všech nových informací je obsaženo v pouhých 5% celkově publikovaných prací - na internetu jsou stovky miliard dokumentů – v tištěné podobě vychází jen 0,003% celého obsahu publikované ve světě

5 Sekundární prameny informací o dokumentech –národní bibliografienárodní bibliografie –souborné katalogysouborné katalogy –referátová periodika –current contentscurrent contents –databázedatabáze –nakladatelské a knihkupecké báze dat a seznamynakladatelské a knihkupecké báze dat a seznamy –volné zdroje na internetu

6 Způsoby zpřístupnění primárních dokumentů –výpůjční služby –reprografické služby –digitální knihovny –Open Access zdroje –databáze s plnými texty dokumentů –elektronické dodávání dokumentů –volné zdroje na internetu

7 Způsoby zpřístupnění primárních dokumentů –výpůjční služby –reprografické služby –digitální knihovny –Open Access zdroje –databáze s plnými texty dokumentů –elektronické dodávání dokumentů

8 Výpůjční služby –z fondu vlastní knihovny, případně jiných knihoven v místě např. v Plzni Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Knihovna města Plzně Knihovna LF UK a FN v Plzni půjčování se řídí výpůjčním řádem konkrétní knihovny –meziknihovní služby

9 Meziknihovní služby –podle regionálního záběru vnitrostátní mezinárodní –podle druhu služeb výpůjční reprografické služby

10 Meziknihovní služby –základní dokumenty Knihovní zákon 257/2001Sb. Vyhláška 88/2002 Sb. k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb

11 Meziknihovní služby UK ZČU –Knihovna Bory: Ing. Bohumila Mertová - knihy, tel. 377637714 Ing. Dana Anderlová - knihy (pro FF), tel. 377637859 mvsbor@uk.zcu.cz –Formulář - Objednávka výpůjčky publikaceFormulář - Objednávka výpůjčky publikace –CeníkCeník

12 Způsoby zpřístupnění primárních dokumentů –výpůjční služby –reprografické služby –digitální knihovny –Open Access zdroje –databáze s plnými texty dokumentů –elektronické dodávání dokumentů

13 Reprografické služby –Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) - č. 121/2000 Sb. bez porušení autorského zákona lze si zhotovovat kopie pouze pro svoji osobní potřebu

14 Reprografické služby UK ZČU –J. Malý, tel.:377637851, mvsbor@uk.zcu.czmvsbor@uk.zcu.cz –Formulář - Objednávka xerokopieFormulář - Objednávka xerokopie –CeníkCeník

15 Reprografické služby získání plných textů získání plných textů z EIZ získání plného textu článku zdarma pro studenty ZČU podmínky: – potřebnost článku ke studentské práci (semestrální, bakalářská, diplomová…) – vyhledání záznamu v databázích – vyplnění objednávky v papírové i elektronické podobě

16 Způsoby zpřístupnění primárních dokumentů –výpůjční služby –reprografické služby –digitální knihovny –Open Access zdroje –databáze s plnými texty dokumentů –elektronické dodávání dokumentů

17 Digitální knihovny –světové projekty digitálních knihovensvětové projekty digitálních knihoven –české a zahraniční digitální knihovnyčeské a zahraniční digitální knihovny –digitální knihovny dizertací a vysokoškolských pracídigitální knihovny dizertací a vysokoškolských prací –Digitální knihovna Národní knihovny Digitální knihovna Národní knihovny

18 Způsoby zpřístupnění primárních dokumentů –výpůjční služby –reprografické služby –digitální knihovny –Open Access zdroje –databáze s plnými texty dokumentů –elektronické dodávání dokumentů

19 Způsoby zpřístupnění primárních dokumentů –trvalý a bezplatný přístup k dokumentům: preprinty a postprinty článků zprávy z konferencí apod. –Open Access zdroje předmětové archivy institucionální repozitáře online časopisy s otevřeným přístupem zdroje na povrchovém webu

20 Způsoby zpřístupnění primárních dokumentů –způsoby publikování v otevřených zdrojích: Zlatá cesta – otevřený přístup zajišťují vydavatelé Zelená cesta – samostatná archivace článků jejich autory v otevřených repozitářích –výhody pro autory zvyšuje se jejich viditelnost zvyšuje se citovanost jejich článků –výhody pro čtenáře rozšíření počtu zdrojů s bezbariérovým přístupem

21 Způsoby zpřístupnění primárních dokumentů příklady: –předmětové archivy http://arxiv.org/ http://vixra.org/ –institucionální repozitáře http://roar.eprints.org/ - registr repozitářůhttp://roar.eprints.org/ –online časopisy s otevřeným přístupem http://www.doaj.org/ - Directory of Open Access Journalshttp://www.doaj.org/

22 Způsoby zpřístupnění primárních dokumentů –výpůjční služby –reprografické služby –digitální knihovny –Open Access zdroje –databáze s plnými texty dokumentů –elektronické dodávání dokumentů

23 Databáze s plnými texty zahraniční např. http://www.knihovna.zcu.cz/eiz.phphttp://www.knihovna.zcu.cz/eiz.php – ProQuest – Ebsco – Science Direct (Elsevier) – Springer Link

24 Databáze s plnými texty české –ANL FULL http://full.nkp.cz/ –Parlamentní knihovna - parlamentária http://www.psp.cz/eknih

25 Způsoby zpřístupnění primárních dokumentů –výpůjční služby –reprografické služby –digitální knihovny –Open Access zdroje –databáze s plnými texty dokumentů –elektronické dodávání dokumentů

26 Elektronické dodávání dokumentů –české služby NK ČR Virtuální polytechnická knihovna

27 –souborný katalog periodik 50 českých knihovensouborný katalog (volně přístupný) –39 knihoven nabízí své fondy prostřednictvím VPK –ostatní účastníci prostřednictvím meziknihovních služeb

28 Elektronické dodávání dokumentů –světové systémy British Library Document Supply Centre (BLDSC)British Library Document Supply Centre Subbito

29 Další způsoby zpřístupnění primárních dokumentů –separáty –preprintypreprinty http://eprints.osti.gov/ –zkušební přístup http://www.mining-journal.com/finance/trial-start- for-stern-hu

30 Způsoby zpřístupnění primárních dokumentů –získání plných textů z internetu na stránkách institucí, kde autoři pracují na osobních stránkách autorů apod. vhodné vyhledávače –Google Scholar - příkladGoogle Scholarpříklad –Google Knihy - příkladGoogle Knihypříklad

31 Závěr Kodex etiky českých knihovníků (výňatek) knihovník: vždy hájí základní právo jedince na informaci, poskytuje neomezený, rovný a svobodný přístup k informacím a informačním zdrojům, které jsou obsaženy ve fondech knihoven usiluje o všestrannou dostupnost informací uložených v dokumentech bez ohledu na místo jejich uložení

32 Prezentace na www: Courseware – předmět Vědecké informace (IV) Konzultační hodiny: Středa 9-11 Knihovna Bory

33 Děkuji za pozornost

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55


Stáhnout ppt "Bibliografická a rešeršní činnost Získávání primárních dokumentů 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google