Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Poruchy dýchání © J. Málek. poranění hrudníku pronikající tupá.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Poruchy dýchání © J. Málek. poranění hrudníku pronikající tupá."— Transkript prezentace:

1 Poruchy dýchání © J. Málek

2 poranění hrudníku pronikající tupá

3 orgány dutiny hrudní plíce srdce – život ohrožující krvácení, arytmie, tamponáda srdeční velké cévy – život ohrožující krvácení jícen – vzácně CAVE: nikdy nevyndavat cizí těleso z rány!!

4 dušnost definice: subjektivní pocit nepoměru potřeby a dodávky vzduchu (kyslíku) příčiny: –porucha složení vdechovaného vzduchu –porucha ventilace, distribuce, difuze, perfuze –porucha transportu kyslíku ke tkáním anemie, šok, srdeční selhání, AIM, otrava CO, methemoglobimemie –zvýšená spotřeba v tkáních tělesná práce, horečka, hypertyreosa –nedostatečné vylučování CO 2 CHOPN, AB, DM, urémie, MAC, sepse

5 poruchy distribuce, difuze, perfuze příznaky –dušnost –kašel event. s expektorací krve, hlenu, zpěněné tekutiny –cyanoza PP –poloha v polosedě + opora rukou –klid –ZZS

6 porucha ve složení vdechované směsi hypoxická směs –kyslík spotřebovaný tlením, hořením a podobně výšková nemoc

7 poruchy ventilace 1 porucha mechanické funkce hrudníku –traumata hrudního koše (seriová a bloková zlomenina žeber, pneumotorax, poranění bránice) –poruchy nervového systému (poranění míchy a mozku, intoxikace, degenerativní a autoimunitní onemocnění) –poruchy svalů: myastenia gravis, otravy, poranění a jiná onemocnění bránice

8 poruchy ventilace 2 porucha průchodnosti horních dýchacích cest porucha průchodnosti dolních dýchacích cest

9 pneumotorax ztráta podtlaku mezi pohrudnicí a poplicnicí podle typu –otevřený –uzavřený –ventilový, přetlakový

10

11 příznaky pneumotoraxu bolest na hrudi možná dušnost v případě traumatického známky poranění u otevřeného pěnící krev v ráně u ventilového poruchy oběhu

12 první pomoc u pneumotoraxu poloha v polosedě aktivace ZZS u otevřeného sterilní krytí a speciální obvaz monitorace vitálních funkcí

13 Zlomeniny žeber – PP polosed elastické obinadlo –kraniálně –ve výdechu protišoková opatření –cave: možnost rozvoje přetlakového pno transport – ZZS

14 Imobilizace fr. žeber

15 Bloková zlomenina žeber porucha pevnosti hrudníku několik žeber nad sebou zlomeno na 2 (nebo více) místech při vdechu postižená část hrudníku vpadává, při výdechu se vyklenuje

16 Příznaky blokové zlomeniny žeber, první pomoc bolest dušnost známky traumatu hrudníku PP –poloha v polosedě nebo poraněnou stranou dolů –fixace hrudní stěny elastickým obinadlem

17 Porucha ventilačního mechanismu poranění míchy a mozku bránice inervována z C4 při poranění míchy nad touto oblastí zůstává inervace hlavovými nervy, nemožnost dýchat, spinální šok při poranění CNS bezvědomí, apnoe, event. porucha průchodnosti dýchacích cest první pomoc – UPV bez záklonu hlavy, jen s předsunutím dolní čelisti

18 poruchy ventilace ze snížené průchodnosti dýchacích cest příznaky –kašel –dušnost –cyanóza –úzkost –při vědomí ortopnoe –u HCD inspirační stridor –u DCD exspirační dušnost

19 poruchy v oblasti horních cest dýchacích v bezvědomí kořen jazyka cizí těleso zvratky, krev zánět (epiglotitida, laryngitida) alergický otok nádor poleptání, popálení

20 první pomoc při postižení HCD odstranění překážky (vyjmutí, Heimlichův manévr, hrudní komprese, úder dlaní mezi lopatky), KPR u otoku aktivace ZZS, uklidňování, chlazení, u alergie EPI Pen, je-li k dispozici, koniotomie (koniopunkce)

21 aspirace definice: vdechnutí cizího tělesa a zaklínění v laryngu –nejčastěji potrava –malé děti – hračky –bezvědomí zvratky, krev

22 aspirace definice –vdechnutí cizího tělesa a zaklínění v laryngu akutní život ohrožující stav dospělý – potrava (opilost) děti – hračky, oříšky,.. bezvědomí zvratky, krev nejužší místo velkých dýchacích cest –dospělý – hlasová štěrbina laryngu –děti – subglotický prostor laryngospasmus

23 částečná obstrukce příznaky –kašel –dušnost –kokrhavé zvuky při nádechu PP –povzbuzovat ke kašli (pokud může kašlat)

24 úplná obstrukce příznaky –nemožnost nádech –nemožnost kašlat –cyanoza –postupně bezvědomí (desítky s) ihned volat ZZS PP –úder mezi lopatky (5x) –Heimlichův manevr (4-5x) KI: obézní, malé děti, těhotné ženy i při úspěchu kontrola lékařem – riziko poranění břišních orgánů –hrudní komprese (při vědomí – zezadu) –NR bezvědomí

25 malé děti položit na předloktí hlavou dolů přes kolena energicky poklepat mezi lopatky bezvědomí – NR

26 poruchy v oblasti dolních cest dýchacích asthma bronchiale plicní aspirace žaludečního obsahu nebo krve zánět nádor termické nebo chemické poškození

27 astma bronchiale alergická reakce DCD otok sliznice spasmus hladkého bronchiálního svalstva produkce vazkého hlenu výdechová dušnost hvízdání, sípání

28 první pomoc při postižení DCD aktivace ZZS poloha vsedě s oporou HK uklidňování pacienta podání medikace, kterou má u sebe, pokud nezabere, opakovat po 10 minutách dodržovat maximální dávky léků

29 poruchy srdečního rytmu odchylky od normální frekvence –bradykardie (<50/min) –tachykardie (>100/min u dospělých) poruchy pravidelnosti – arytmie –! fibrilace komor !

30 příznaky a první pomoc u bradykardie pomalý puls kolapsové stavy únava při klinických příznacích bradykardie poloha vleže, aktivace ZZS, prevence podchlazení bez klinických známek – návštěva lékaře

31 příznaky a první pomoc u tachykardie rychlý puls palpitace poruchy vědomí při klinických příznacích tachykardie poloha vleže, aktivace ZZS, prevence podchlazení bez klinických známek – návštěva lékaře

32 příznaky a první pomoc u arytmií nepravidelný puls palpitace poruchy vědomí při klinických příznacích arytmie poloha vleže, aktivace ZZS, prevence podchlazení bez klinických známek – návštěva lékaře !!! fibrilace komor – KPR !!!

33 bolest na hrudi – dif. dg. nemoci kůže nebo myalgie vertebrogenní potíže onemocnění jícnu a žaludku záněty dýchacích cest onemocnění plic onemocnění pleury onemocnění žlučníku nemoci mediastina ischemická choroba srdeční: chronická, akutní – infarkt myokardu

34 bolesti na hrudníku - 1 kůže: herpes zoster svaly: interkostální neuralgie, dermatomyositis, kontuze, hemoragie do svalu z kašle žebra, chrupavky: osteomyelitis, meta, mnohočetný myelom, sarkom, kontuze, fraktura pleura: plicní infakrt, pleuritis, TBC, empyém, mezoteliom plíce: pneumonie, primární nebo meta ca, PNO perikard: virová perikarditis, RA, TBC, urémie

35 bolesti na hrudníku - 2 myokard: AP, AIM, myokarditis, kontuze aorta: aneurysma, medionekrosa, ruptura jícen: esofagitis, vřed, reflux, ca, poleptání, diverticul, hiátová hernie, ruptura jícnu mediastinum: zánět, m. Hodgkin, dermoidní cysta, substernální tyreoiditis hrudní páteř: osteomyelitis, meta, osteoporosa, osteoatrosa, m. Bechtěrev, fraktura, výhřez ploténky mícha: syfilis, TBC, neuralgie, tranverzální mielitis, hematomyelie

36 akutní infarkt myokardu palčivá, svíravá, tlaková nebo drtivá bolest za hrudní kostí, možná propagace do čelisti, LHK, nezávisí na dýchání a poloze poruchy oběhu, poruchy dýchání, vegetativní příznaky při vzniku fibrilace komor bezvědomí často vzniká v klidu, trvá více než 20 minut nereaguje na podání NTG

37 první pomoc při infarktu myokardu poloha vpolosedě nebo vleže aktivace ZZS nechat rozkousat půl tbl. ACP, event. NTG nedávat nic jíst, nic pít monitorace vitálních funkcí při fibrilaci komor KPR nebo použití externího automatického defibrilátoru

38 časná defibrilace je klíčovým článkem řetězu přežití, který průkazně zvyšuje outcome u osob postižených zástavou oběhu na podkladě komorové fibrilace/tachykardie. s každou minutou, která uplyne od kolapsu do první defibrilace, klesá naděje na přežití, pokud není prováděna svědky příhody KPR, o 7 – 10%

39 automatické externí defibrilátory sofistikovaná, počítačem řízená zařízení, která na základě analýzy křivky EKG instruují hlasovými a vizuálními pokyny laické zachránce o bezpečném provedení defibrilace v průběhu KPR všichni zdravotníci, kteří jsou povinni provádět KPR, mají být vycvičení, vybaveni a autorizováni k provádění defibrilace osoby vycvičené k používání AED musí zároveň ovládat základní neodkladnou resuscitaci časná defibrilace musí být dostupná ve všech nemocnicích, poliklinikách, ordinacích, a na exponovaných veřejných místech

40 terapie infarktu myokardu diagnóza prevence dalšího uzávěru koronární tepny zprůchodnění (PTCA, by-pass) symptomatická léčba

41 chronická ICHS – angina pectoris zpravidla nejde o první ataku vyvolána námahou nebo chladem reaguje na NTG, klid trvá méně, než 20 minut

42 indikace k aktivaci ZZS při AP prvá ataka jiný charakter bolesti jiný vyvolávající příčina nereaguje na běžnou terapii trvá déle, než 20 minut

43 Poranění břicha

44 Pronikající poranění břicha Rány mohou být různého rozsahu způsobené nejčastěji bodnými nebo střelnými ranami Pokud z rány vyčnívá cizí předmět neodstraňujeme ho! Z rány vytéká krev, která může být smíšena se žlučí, střevním obsahem nebo z ní vyhřezávají střevní kličky V těžších případech se rozvíjejí příznaky šoku

45 První pomoc Přiložíme aseptický krycí obvaz na ránu Při vyhřeznutí orgánů z dutiny břišní se je nikdy nesnažíme vpravovat zpět ani se jich zbytečně nedotýkáme – pouze je sterilně kryjeme a lehce přifixujeme Postiženého uložíme do úlevové polohy na zádech s podloženou hlavou, s pokrčenými a podloženými dolními končetinami Nedáváme nic jíst ani pít Poskytneme protišoková opatření

46 Tupá poranění Příčina: náraz na břicho – kopnutí, pád, autonehoda –krvácení z cév nebo orgánů –perforace GIT

47 Příznaky Bolest břicha Postižený leží v úlevové poloze s koleny pokrčenými k břichu Bledost Slabost Únava Mohou se rozvíjet příznaky šoku –příznaky se mohou objevit až za několik hodin po úrazu

48 První pomoc Postiženého uložíme do úlevové polohy n. na záda s podloženou hlavou, s pokrčenými a podloženými dolními končetinami Pokud je postižený při vědomí a vyžaduje jinou polohu – např. na boku s pokrčenými dolními končetinami, je možno mu vyhovět Při známkách šoku uložíme dolní končetiny do zvýšené polohy a zajistíme další protišoková opatření Nedáváme nic jíst ani pít

49 Metabolická onemocnění v PP Cukrovka – diabetes mellitus

50 příčiny DM I. typu – autoimunitní onemocnění, zničení Langerhansových ostrůvků, neprodukuje se žádný inzulin DM II. typu, „stařecký“, snížená odpověď na inzulin

51 následky primárně hyperglykemie: –ztráty cukru a vody –poruchy metabolismu – ketoacidóza (dech páchne acetonem) –sekundární poruchy mnoha orgánů (nervový systém, cévní systém, oko) sekundárně při špatně dávkovaném inzulinu, nebo nedostatku příjmu hypoglykemie

52 poruchy vědomí u cukrovky hypoglykemické koma –rychle progredující porucha vědomí (minuty) –rychlá změna chování, zmatenost, agresivita –hypotenze, tachykardie –hlad –norm. diuresa –norm. kožní turgor –norm. sliznice –vlhce opocená bledá kůže –normoventilace –norm. mineralogram hyperglykemické koma –pomalu se rozvíjející porucha vědomí přes apatii, letargii, zmatenost (dny) –hypotenze, tachykardie –nauzea, zvracení –polyurie vedoucí k dehydrataci až hypovolemický šok –polydipsie –snížený kožní turgor –suché sliznice –dech po acetonu (ketoacidosa) –hyperventilace –minerálový rozvrat

53 první pomoc myslet na možnost hypoglykemie u diabetika (průkaz diabetika, anamnéza, změny chování) –aktivace ZZS –při vědomí sladký nápoj nebo cukr –při bezvědomí péče o vitální funkce, prevence podchlazení


Stáhnout ppt "Poruchy dýchání © J. Málek. poranění hrudníku pronikající tupá."

Podobné prezentace


Reklamy Google