Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak učit tvorbu textových dokumentů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak učit tvorbu textových dokumentů"— Transkript prezentace:

1 Jak učit tvorbu textových dokumentů

2 Textové editory Aplikační programy sloužící k vytváření, úpravám a tisku textových dokumentů (MS Word, WordPad atd.) Pomocí textových editorů můžeme dát dokumentu pěknou grafickou podobu, upravit velikost a vzhled písma, vložit obrázky atd. Největší výhodou je ale možnost dokument uložit a kdykoliv se k němu vrátit, případně upravit, poslat elektronickou poštou atd. U tohoto snímku se zmíním o programech, umožňujících tvorbu textových dokumentů. Dále zdůrazním výhody psaní textových dokumentů na počítači, možnostmi a přednostmi oproti psacímu stroji.

3 Etapy tvorby textového dokumentu
Psaní a editace textu Formátování textu Tvorba dokumentu O čem budu hovořit u tohoto snímku (v krátkosti se zmíním o psaní textu,formátování textu a tvorbě dokumentu) Psaní a editace textu Psaní je důležitá a opomíjená součást práce s textovými editory. Velkou chybou je, když učitelé tuto etapu přeskakují, když pouze zadávají studentům hotové texty v souborech či stažené z Internetu a nechají je pouze text formátovat. Důležité je dodržet správný postup psaní. Naučme žáka nejprve text napsat (přitom přemýšlí o obsahu, o stylistice, o gramatice) a teprve potom jej formátovat (zabývat se vzhledem dokumentu). Na základní škole představuje cíl naučit psát a editovat texty především ťukání na klávesnici. K tomu potřebují děti dostatek času, aby se naučily nacházet klávesy (včetně přepnutí klávesnice), naučily se psát správně s diakritikou a aby pochopily funkci některých neviditelných znaků (znak konce odstavce, tabulátor). Pro správné psaní se potřebují naučit správně editovat text a opravovat chyby v psaní. Také se musí naučit psát text bez tzv. typografických chyb 2. Formátování textu Formátování textu je jakési oblékání slov do šatů, které jim mohou dát jiný význam (např. tučné či podtržené písmo text zdůrazní). Nezapomeňme, že formátování se netýká pouze písma, ale především odstavce (předsazení, mezery mezi odstavci, tabulátory a zarážky). Protože používání stylů je jedno z prvních setkání studentů s automatizací tvorby elektronického dokumentu, mělo by být věnováno dostatek času seznámení s výhodami používání stylů (automatické formátování, rychlé hledání, osnova, obsah dokumentu). 3. Tvorba dokumentu (pro tuto prezentaci nejdůležitější část) Představuje především vkládání objektů do textu a úpravu vzhledu dokumentu. Jestliže u žáků základních škol budeme spokojeni, budou-li umět vkládat obrázky a nechat je obtékat textem, středoškoláci by měli rozumět ukotvení objektu k odstavci, oddílům (a jejich významu pro záhlaví a pro sloupcovou sazbu) , měli by umět vkládat některá automatická pole (datum, obsah, číslo stránky).

4 Tvorba textového dokumentu
Některé zásady pro formátování dokumentu Nechcete-li, aby byl dokument kýčem, nad kterým se kdekdo ušklíbne, držte se zásady, že zde méně znamená více. Dokument obsahující obrázky, tabulky, grafy je přehlednější a názornější. U tohoto snímku se zaměřím na formátování dokumentu. Vysvětlím, jak vytvořit přitažlivý, přehledný a srozumitelný dokument s použitím obrázků, grafů a tabulek. Zdůrazním zásady, kterých je nutné se držet, aby se dokument nestal kýčem.

5 Tvorba textového dokumentu
Dokument formátujte tak, aby jeho přitažlivost a pestrost nebyla na úkor přehlednosti a srozumitelnosti Konečnou grafickou podobu textového dokumentu dávejte až tehdy, máte-li napsaný text, zkontrolovaný, opravený a uložený. U tohoto snímku zdůrazním zásady, kterých je nutné se držet, při tvorbě textového dokumentu.

6 Cvičení Vytvořte pozvánku na narozeninovou párty
Text pozvánky sami vymyslete Vložte vhodný obrázek a pozvánku upravte podle vlastního uvážení Dbejte na to, abyste zvýraznili to, co je v pozvánce podstatné a důležité, aby byla pozvánka pro čtenáře přitažlivější, přehlednější a názornější V tomto cvičení si žáci vyzkouší tvorbu jednoduché pozvánky. Procvičí si psaní textu, vkládání obrázků a úpravu textového dokumentu. Je pouze na žácích jak pozvánku upraví.

7 Vkládání objektů do textového dokumentu
Do textového dokumentu je možné vkládat : Obrázky Grafy Tabulky Textové pole Kalendářní datum a čas Komentáře Do dokumentu je možné vložit jakýkoliv obrázek, graf, tabulku. Při tvorbě dokumentů je někdy vhodné do textu vložit textové pole. Můžete do něj napsat libovolný text, nastavit odlišné formátování a zacházet s ním podobně, jako s ostatními grafickými objekty. Máte-li napsat datum, nemusíte ho vypisovat, ale stačí ho vložit z nabídky. Pracuje-li na dokumentu více lidí, nebo je do něj potřeba poznamenat určité komentáře, je možné do dokumentu vložit poznámku-komentář.(poznámky se netisknou,slouží pouze k orientaci).

8 Cvičení Najděte zajímavý článek na internetu
Zajímavou část textu zkopírujte do schránky a vložte do textového pole Podobně do textu vložte jeden až dva vhodné obrázky Na začátek dokumentu vložte datum a zarovnejte ho vpravo Do dokumentu vložte komentář (o čem je daný dokument) V tomto cvičení si žáci procvičí vkládání objektů do dokumentu (obrázky, text, datum, komentář).

9 Psaní textu do sloupců Při psaní textu do sloupců máme dvě možnosti
Text napsat a pak ho teprve formátovat Nastavit rovnou psaní do sloupců U tohoto snímku vysvětlím, že psaní do sloupců je vhodné použít při tvorbě novinových článků či časopisů. Jaké máme možnosti, chceme-li text psát do sloupců. Vysvětlím, jak pracovat se sloupci, kolik sloupců je možné vytvořit vedle sebe atd.

10 Cvičení Najděte vhodný článek na internetu
Označte první dva odstavce textu a převeďte do dvou sloupců V tomto jednoduchém cvičení si žáci vyzkouší převést obyčejný text do dvou sloupců. Tato dovednost se jim bude hodit v případě tvorby novinových článků.

11 Zobrazení dokumentu Velikost zobrazení dokumentu
Způsob zobrazení dokumentu (normální, osnova, rozvržení při tisku atd.) Velikost zobrazení dokumentu (lze nastavit libovolně) - záleží na tom, zda potřebujeme vidět podrobnosti v dokumentu, nebo celý dokument. (př. z důvodu rozmístění textů a obrázků na stránce) Způsob zobrazení dokumentu - určuje, kolik informací o dokumentu se bude zobrazovat.

12 Záhlaví a zápatí dokumentu
Záhlaví a zápatí jsou oblasti umístěné na horním a dolním okraji každé stránky v dokumentu Do záhlaví a zápatí můžete vložit text nebo grafiku (obrázek, logo, atp.) nebo pole, např. pole číslo stránky, datum atd. Informace tvořící záhlaví, resp. zápatí se pak automaticky vysází do horní, resp. dolní části každé stránky dokumentu. U tohoto snímku se zmíním o využití záhlaví a zápatí při tvorbě textového dokumentu. Některé dokumenty obsahují kromě obyčejného textu ještě nahoře záhlaví a dole zápatí. Pokud chcete vidět, co je v záhlaví a zápatí stránek, je třeba zvolit zobrazení při tisku. Do záhlaví a zápatí nelze na stránce zapisovat text přímo, obsah se zobrazuje šedě.

13 Cvičení Vytvořte návrh na hlavičkový papír pro vaši školu
V záhlaví bude oficiální název školy Do zápatí vložte kontakty na školu V tomto cvičení se žáci seznámí se záhlavím a zápatím stránky. Jejich úkolem bude vytvořit návrh stránky pro svoji školu.

14 Číslování stránek v textovém dokumentu
Číslování stránek bývá v záhlaví či zápatí dokumentu Vhodné použít při tvorbě delšího dokumentu U tohoto snímku se zmíním o tom, proč je vhodné číslovat jednotlivé stránky dokumentu.

15 Cvičení Otevřete si nějaký delší dokument (možno stáhnout na internetu) Vložte do něj číslování stránek Vyzkoušejte si číslování nahoře i dole a zkuste čísla různě naformátovat V tomto cvičení si žáci vyzkouší číslování stránek a zkusí si různě formátovat čísla.

16 Závěr Použitá literatura
Vaníček, J. Řezníček, P. Informatika pro základní školy.1.díl. Brno : Computer press, s.ISBN Vaníček, J. Přednášky z didaktiky informatiky a výpočetní techniky Vaníček, J. Mikeš, R. Metodická příručka Informatika pro základní školy 1. 1.vyd.Brno: Computer Press, ISBN  Daňhelková,V. Microsoft Word pro školy. 1. vyd. Brno: Computer Press, ISBN Břicháč, P. Informatika 2. Praha: Grada Publishing, ISBN Vypracoval : František Kožuch Aprobace : Vt/Te Ročník : 4.


Stáhnout ppt "Jak učit tvorbu textových dokumentů"

Podobné prezentace


Reklamy Google