Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hodnocení vlivu minerálního hnojení na mikrobiální společenstva v dlouhodobém polním pokusu na trvalém travním porostu Stanislav Malý Národní referenční.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hodnocení vlivu minerálního hnojení na mikrobiální společenstva v dlouhodobém polním pokusu na trvalém travním porostu Stanislav Malý Národní referenční."— Transkript prezentace:

1 Hodnocení vlivu minerálního hnojení na mikrobiální společenstva v dlouhodobém polním pokusu na trvalém travním porostu Stanislav Malý Národní referenční laboratoř Oddělení mikrobiologie a biochemie Brno Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

2 Historie projektu 1968 : založení pokusu
1969 – 1989 : pokus s odstupňovaným stupněm N hnojení 1990 – 1994 : nehnojeno od 1995 : pokus s odstupňovaným stupněm N hnojení, vybrané zásahy

3 Dávky hnojení (kg.ha-1) Hnojiva: LAV, superfosfát, draselná sůl
Hnojení: 1 x zjara, 160 N – zjara, po první sklizni

4 Experimentální uspořádání
Metoda úplných znáhodněných bloků ANOVA (blocked, repeated-measures) Variabilita : Zásah + Blok + Rok Ko 80 PK 160 320

5 Odběry 0-15 cm, 10 vpichů : červenec : srpen

6 vlhkost, WHC, Corg, Cex, Ntot, pH, P, K, Mg, Ca, Nmin
Metody Fyzikálně – chemické vlhkost, WHC, Corg, Cex, Ntot, pH, P, K, Mg, Ca, Nmin Mikrobiologické MBC, MBN, Respirace bazální a substrátem indukovaná (SIR), růstové křivky Anaerobní a aerobní N mineralizace, nitrifikace Enzymatické aktivity, t-RFLP (Bakterie, Houby, AOB)

7 : Výnosy

8 Živiny a pH

9 Akumulace organické hmoty

10 Vodní režim

11 Mikrobiální biomasa – celkový obsah

12 Respirační růstové křivky
O2~r/µ*(exp(µ*t)-1)+p

13 Respirační růstové křivky - vyhodnocení

14 Akumulace labilní OM – role r, K stratégů

15 Mineralizace labilní OM – vliv pH

16 Bazální respirace

17 Porovnání kontrolní půdy s půdou L320

18 2009-2010: Enzymatické aktivity
Přirozený substrát Prvek Substrát Arylsulfatáza Mineralizace organické síry Síra 4-MUF-sulphate a-glukosidáza Škrob a glykogen Uhlík 4-MUF- a-D-glukopyranosid Celobiosidáza Celulóza 4-MUF-b-D-cellobiopyranosid b- xylosidáza Xylan, xylobióza 4-MUF-b-D-xylopyranosid b-glukosidáza 4-MUF-b-D-glukopyranosid Fosfodiesteráza Hydrolýza fosfátových diesterů Fosfor bis-(4-MUF)- fosfát Chitináza Chitin, chitobióza 4-MUF-N-acetyl-b-D-glukosaminid Fosfomonoesteráza Hydrolýza fosfátových monoesterů 4-MUF-phosphate

19 2009-2010: Enzymatické aktivity

20 Enzymatické aktivity – porovnání kontroly s L320

21 Struktura bakteriálního společenstva

22 Struktura společenstva hub

23 Vztah mezi nitrifikační aktivitou a strukturou AOB

24 Závěry Dlouhodobá aplikace minerálních hnojiv zvyšovala podíl
r stratégů v půdě, pravděpodobně vlivem zvýšené rhizodepozice a vyššího obsahu fosforu v půdě a ovlivnila strukturu společenstva hub. Aplikace minerálního N vedla k rychlejší dekompozici labilní organické hmoty, což může souviset se změnami ve struktuře bakteriálního společenstva. Vliv minerálního hnojení na půdní mikroflóru byl detekovatelný 19 letech od jeho ukončení.


Stáhnout ppt "Hodnocení vlivu minerálního hnojení na mikrobiální společenstva v dlouhodobém polním pokusu na trvalém travním porostu Stanislav Malý Národní referenční."

Podobné prezentace


Reklamy Google