Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tématické okruhy pro předkladatele projektů podpory zdraví Státní zdravotní ústav 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tématické okruhy pro předkladatele projektů podpory zdraví Státní zdravotní ústav 2014."— Transkript prezentace:

1 Tématické okruhy pro předkladatele projektů podpory zdraví Státní zdravotní ústav 2014

2 Národní program zdraví České republiky Skupiny tematických okruhů * Ozdravění výživy * Optimalizace pohybové aktivity * Omezování kuřáctví * Omezování spotřeby alkoholu

3 Ozdravění výživy l Cílem je dosažení příznivé změny stravovacích návyků u dospělých, vytváření vhodných stravovacích návyků u dětí, dosažení příznivé změny výživové spotřeby a výživového stavu. l Propagace hlavních zásad správné výživy, pestrost, vyváženost stravy a změny stravovacích návyků (např. na snížení spotřeby živočišných tuků, cukrů, a tím i snížení energetické hodnoty stravy, na zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, luštěnin, celozrnných výrobků, mořských produktů, nízkotučných mléčných produktů). l Projekty mohou být zaměřeny také na pozitivní změny ve společném stravování (předškolní, školní, podnikové, restaurační apod.). l Součástí prevence a intervence by měla být intenzivní nutriční výchova nejen široké veřejnosti, ale zejména definovaných cílových skupin (předškolní a školní děti, dospívající mládež, těhotné a kojící ženy, senioři apod.).

4 Optimalizace pohybové aktivity l Projekty jsou zaměřené na podporu pohybové aktivity vhodné dle cílové skupiny (děti, rodiče a děti, mládež, střední generace, senioři atd.). l Projekty jsou vhodnou součástí komunitních projektů nebo komplexních projektů podpory zdraví. l Podpora může být věnována činnosti center, která poskytují poradenskou a metodickou činnost v oblasti pohybové aktivity ve svém spádovém území, včetně vlastní realizace pohybových aktivit. l Nezbytným předpokladem je spolupráce specialistů s komunálními složkami.

5 Omezování kuřáctví l Hlavní důraz je kladen na výchovné a intervenční programy uskutečňované ve školských a mimoškolských zařízeních pro děti a mladistvé. l Projekty mají obsahovat jak stránku vzdělávací, tak formování sociálních norem nekuřáctví ve vrstevnických kolektivech podporou aktivního zapojování dětí a mladistvých do přitažlivých aktivit. l Projekty mohou být zaměřeny i na vzdělávání odborníků (zejména zdravotníků, psychologů, sociálních pracovníků) schopných poskytnout profesionální pomoc kuřákům rozhodnutým přestat kouřit. l Dalším obsahovým zaměřením projektů je propagace nekouření na pracovištích a ve společných prostorách konkrétních organizací a podniků nebo cíleným působením na zaměstnavatele, zdravotníky a další cílové skupiny (rodiče a těhotné ženy). l Při realizaci projektu se vychází z komplexní strategie boje proti kouření.

6 Prevence nadměrného užívání alkoholu l V projektech prevence nadměrného užívání alkoholu je zdůrazněn rozdílný přístup k populačním skupinám (děti, mládež, matky, těhotné ženy atd.). l Prevence abusu alkoholu by měla být součástí i jiných strategií, např. Zdravé město, Podpora zdraví ve školách nebo prevence úrazů, zejména dopravních a pracovních.

7 Komplexní projekty l Programy zabývající se komplexním přístupem k řešení výskytu rizikových faktorů společensky závažných onemocnění hromadného výskytu (současná intervence společných rizikových faktorů chování – výživa, pohybová aktivita, kouření a stres) a využívající propojení jednotlivých typů komunitních programů s cíleným ovlivňováním způsobu života cílových skupin populace ve vztahu ke zdraví.

8 Národní program zdraví České republiky Skupiny tematických okruhů 3 Komunitní projekty: * Životní a pracovní prostředí, Akční plány zdraví a životního prostředí * Zdravé město, Zdravý region * Zdravá škola (Podpora zdraví ve škole) * Zdravý podnik

9 Podpora zdraví v obci, městě, regionu a akční plány zdraví a životního prostředí l Cílem projektů je vytvořit zdravý, příjemný a bezpečný domov pro všechny obyvatele města či regionu cestou zlepšování podmínek pro zdravý život. l Projekty by se měly soustředit na integraci primární zdravotní péče s ochranou a podporou zdraví pro rizikové skupiny obyvatel města, komplexní preventivní péči, ozdravění výživy ve společném a veřejném stravování, vytváření poradenských služeb v oblasti ochrany zdraví, informační systémy o zdravém způsobu života, systém služeb vytvářejících podmínky pro pohybovou aktivitu občanů, vytváření zdravotně výchovných a vzdělávacích programů zaměřených na různé skupiny obyvatel města či regionu (např. na děti, rodiče, seniory, podnikatele, bezdomovce, imigranty atd.). l Předpokladem finanční podpory projektu je navázaná spolupráce s komunálními složkami a finanční podíl státní správy či samosprávy na finančních nákladech projektu.

10 Podpora zdraví ve školách l Předkladatelé projektů na podporu zdraví ve školách mají možnost opírat se o koncepci dvou existujících modelových programů - “Škola podporující zdraví” a “Mateřská škola podporující zdraví”. l V současné době se lze také opírat o spolupráci se školami, které jsou na základě výběrových řízení zařazovány do sítě škol podporujících zdraví. l Projekty by měly přispívat k celkové pohodě prostředí, k humanizaci sociálního klimatu a ke změně postojů a chování lidí ve škole ve prospěch zdraví a jednotlivých složek zdravého způsobu života.

11 Podnik podporující zdraví l Ke strategii moderní společnosti patří rovněž doplnění péče o zdraví o oblast podpory zdraví zaměstnanců (efekt nejen finanční, ale i psychologický a sociální). l Aktivní přístup vedení a vzájemná podpora spolupracovníků ulehčují změnu nezdravého životního a pracovního stylu (kouření, nízká a kvalitativně nevhodná fyzická aktivita, nesprávná výživa, stresogenní rizikové faktory chování a další) a napomáhají setrvání u zdravějších návyků. l Může tak být příznivě ovlivněn nejen pracovní, ale i mimopracovní a rodinný život. l Předpokladem finanční podpory projektu je navázaná spolupráce a převážný finanční podíl zaměstnavatele na finančních nákladech projektu.

12 Žádost o poskytnutí dotace A. Název projektu Tématický okruh Předkládající organizace (typ) B. Hlavní cíl projektu Metody a způsoby realizace Charakteristika a velikost cílové skupiny Časový harmonogram projektu Hodnocení efektu projektu Rozpočet


Stáhnout ppt "Tématické okruhy pro předkladatele projektů podpory zdraví Státní zdravotní ústav 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google