Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Anotace Prezentace, která se zabývá elektrickou prací a energií. Autor Mgr. Michal Gruber Jazyk Čeština Očekávaný výstup Žáci znají, jak vypočítat elektrickou.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Anotace Prezentace, která se zabývá elektrickou prací a energií. Autor Mgr. Michal Gruber Jazyk Čeština Očekávaný výstup Žáci znají, jak vypočítat elektrickou."— Transkript prezentace:

1 Anotace Prezentace, která se zabývá elektrickou prací a energií. Autor Mgr. Michal Gruber Jazyk Čeština Očekávaný výstup Žáci znají, jak vypočítat elektrickou práci v příkladech z praxe. Speciální vzdělávací potřeby Ne Klíčová slova Fyzika, elektrická práce, elektrická energie. Druh učebního materiálu Procvičení Druh interaktivity Kombinace Cílová skupina Žák Stupeň a typ vzdělávání Základní vzdělávání – 2. stupeň Typická věková skupina 12-15 let Celková velikost 6273,5kB/leden-2012 IDENTIFIKÁTOR MATERIÁLU: EU - 10-55

2 Elektrická práce: Při průchodu elektrického proudu vodičem konají síly elektrického pole práci. Tato práce se nazývá elektrická práce. Protože elektrické pole koná práci, přisuzujeme mu energii, kterou nazýváme elektrická energie. Obr. 1

3 Závislost elektrické práce na napětí: Elektrická práce vykonaná ve vodiči při stejném proudu I, je tím větší, čím větší je napětí mezi konci vodiče ( za stejnou dobu ). Obr. 2

4 Závislost elektrické práce na proudu: Elektrická práce vykonaná ve vodiči při stejném napětí U mezi jeho konci je tím větší, čím větší proud vodičem prochází ( za stejnou dobu ). Obr. 3

5 Velikost elektrické práce: V kterém případě konají síly elektrického pole větší práci? Síly elektrického pole na obrázku vpravo vykonají větší práci, protože mezi konci vlákna žárovky naměříme větší napětí. Obr. 4 a,b

6 Které veličiny musíme změřit, abychom mohli vypočítat velikost elektrické práce? Obr. 5 Musíme změřit elektrické napětí, proud a čas svitu žárovky.

7 Jak vypočítat elektrickou práci? Prochází-li vodičem, mezi jehož konci je napětí U, proud I po dobu t, vykoná elektrické pole práci: W = U.I.t Obr. 6

8 Proč se papírek na modrém vodiči zapálí dříve? Modrý vodič má menší průřez, jeho odpor je větší. Mezi jeho konci naměříme větší napětí, při stejném procházejícím proudu. Proto zde síly elektrického pole vykonají větší práci. Obr. 7

9 Mezi svorkami žárovky je napětí 20 V. Žárovkou prochází elektrický proud 200 mA po dobu 100 s. Jakou elektrickou práci vykonají síly elektrického pole ve spotřebiči? U= 20 V I= 200 mA= 0,2 A t= 100 s W= ? J W= U.I.t W= 20.0,2.100 J W= 400 J Síly elektrického pole vykonají ve spotřebiči práci 400 J.

10 Zdroje: Text: KOLÁŘOVÁ, Růžena a Jiří BOHUNĚK.Fyzika pro 8.ročník základní školy. 1. vyd. Praha: Prometheus, c1999, 223s. Učebnice pro základní školy (Prometheus). ISBN 80-7196-149-3. KOLÁŘOVÁ, Růžena. Fyzika pro 8. ročník základní školy: studijní část. 3. vyd. Praha: Prometheus, 1994. Učebnice pro základní školy (Prometheus). ISBN 80- 85849-29-1. Vlastní text z archivu autora Obrázky: Obr. 1 – 7 - autor Michal Gruber, leden 2012

11 Metodický pokyn: Pedagog se řídí pokynu autora v prezentaci. Jednotlivé obrázky a schémata je možné doplnit vhodnými pokusy. Žáci řeší zadané otázky a úlohy nejprve samostatně. Potom společně s pedagogem doplní a ověří správné odpovědi a tím procvičí dané téma.


Stáhnout ppt "Anotace Prezentace, která se zabývá elektrickou prací a energií. Autor Mgr. Michal Gruber Jazyk Čeština Očekávaný výstup Žáci znají, jak vypočítat elektrickou."

Podobné prezentace


Reklamy Google