Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Databáze institucí EU Robert Zbíral 14. října 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Databáze institucí EU Robert Zbíral 14. října 2014."— Transkript prezentace:

1 Databáze institucí EU Robert Zbíral 14. října 2014

2 Důležitost primárních dat pro výzkum i praxi nepostradatelné –nezkreslené –nejvíce informací –můžete s nimi volně pracovat, originalita založeny na činnosti institucí –konečná legislativa všeho druhu –judikáty Soudního dvora –legislativní proces před schválením aktů –různé navazující dokumenty (bílé knihy, pracovní texty Komise atd.)

3 Prostředí unijních institucí často pokládané za netransparentní –přitom množství dostupných informací jinde nevídané –pokryty všechny fáze činnosti –často velmi sofistikované nástroje i kategorizace specifičnost EU –množství jazykových verzí role úředních a jednacích jazyků –vzájemná neprovázanost některých databází (stále se ale zlepšuje…) –otázka zveřejňování dokumentů omezenost v přípravném procesu nařízení 1049/2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise

4 Databáze Eurlex adresa http://eur-lex.europa.eu/homepage.htmlhttp://eur-lex.europa.eu/homepage.html nejrozsáhlejší databáze vůbec –obsahuje téměř vše (kromě vnitřních rejstříků) Úřední věstník (http://eur-lex.europa.eu/oj/direct- access.html)http://eur-lex.europa.eu/oj/direct- access.html –všechny řady, můžeme si procházet vyhledávání aktů –jednoduché (fulltext), podle referenčního čísla –pokročilé- možnost zpřesňování dotazu (autor, čas, druh aktu) –obecně podle obsahu (oblasti úpravy) Eurovoc, oblast činnosti (rejstřík)

5 Databáze Eurlex- příklad najděte všechna rozhodnutí Rady přijatá spolurozhodováním zveřejněná v letech 2004-2008 výsledek (můj): 50 aktů

6 Databáze Eurlex informace o jednotlivých aktech –informace o dokumentu (bibliografické záznamy) –text (možnost srovnání) –postup (jako ve starém Prelexu) –související dokumenty (včetně právního základu či vnitrostátních implementačních předpisů- NIM)

7 Další služby k legislativě shrnutí právních předpisů EU –http://eur-lex.europa.eu/browse/summaries.htmlhttp://eur-lex.europa.eu/browse/summaries.html –shrnuje nejdůležitější legislativní akty podle oblastí příručka pro legislativce –http://eur-lex.europa.eu/techleg/index.htmlhttp://eur-lex.europa.eu/techleg/index.html rozpočet –http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-cs.htmhttp://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-cs.htm –vše až do posledních položek

8 Praktická zkouška najděte u: –Nařízení EP a Rady (ES) č. 1896/2006 ze dne 12. prosince 2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu (Úř. věst. L 399, 30.12.2006, s. 1-32) –jak dlouho trvalo schvalování aktu –kolikrát byl návrh projednáván Radou –v jaké fázi spolurozhodování bylo přijato

9 Databáze Prelex (dnes součást Eurlexu) komplexně zachycuje fázi přijímání legislativy (legislativní proces) pro vyhledávání nutné znát: –číslo návrhu Komise (COM rok/číslo) –interinstitucionální číslo návrhu (rok/číslo/COD, rok/číslo/CNS) vše přehledně zobrazeno –časové hledisko –zapojení příslušných institucí pokud vícekrát tak zobrazeno ale pouze hlavní úrovně –většina prvků na stránce aktivní (možnost získání dalších informací)

10 OEIL: Legislativní pozorovatelna EP adresa: http://www.europarl.europa.eu/oeil/home/home.do http://www.europarl.europa.eu/oeil/home/home.do –ale také Eurlex- „Evropský parlament-Legislativní přehled! zaměřeno hlavně na činnost v rámci EP poněkud odlišný postup vyhledávání –podle procedury –podle obsahu aktu –podle aktivity institucí například pro nařízení 1896/2006 –http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=24 2002http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=24 2002

11 Rejstříky dokumentů institucí Komise –http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/index.cf m?http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/index.cf m? –moc zvláštních dokumentů nemá –zápisy z jednání atd.- nově již přístupné Parlament –http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/sea rch/simpleSearchHome.htm?language=ENhttp://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/sea rch/simpleSearchHome.htm?language=EN –téměř vše, co se kdy v Parlamentu vytvořilo –ohromné množství dat

12 Rejstřík dokumentů Rady adresa: http://www.consilium.europa.eu/documents/ access-to-council-documents-public- register.aspx?lang=en http://www.consilium.europa.eu/documents/ access-to-council-documents-public- register.aspx?lang=en obsahuje dokumenty ze všech stupňů zasedání Rady –postoje delegací, pozměňovací návrhy, shrnutí postupu při schvalování, zápisy z Coreperu či Rady atd. vyhledávání dokumentů –známe přesné číslo dokumentu –hledáme na základě určitého obsahové spojení podle oblasti (viz seznam zkratek) interinstitucionální číslo (legislativní proces)

13 Rejstřík dokumentů Rady příklady: –2004/0055/COD –v češtině 69 dokumentů –v angličtině 185 dokumentů –co všechno seznam obsahuje shrnutí diskuzí v PS, Coreperu, Radě (http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/06/st14/st1472 4.en06.pdf)http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/06/st14/st1472 4.en06.pdf postoje delegací a pozměňovací návrhy (http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/06/st09/st0924 7-ad01.en06.pdf)http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/06/st09/st0924 7-ad01.en06.pdf tzv. bible návrhu (http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/06/st07/st0712 0.en06.pdf)http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/06/st07/st0712 0.en06.pdf jednotlivé verze návrhu (jak se vyvíjí) –jak je to s dostupností PDF, P/A, N/A (pak žádost prostřednictvím http://register.consilium.europa.eu/servlet/jsp/MailAccess Privacy.jsp?&lang=EN&cmsid=928) http://register.consilium.europa.eu/servlet/jsp/MailAccess Privacy.jsp?&lang=EN&cmsid=928

14 Informace z Rady kolonka „Transparentnost legislativního procesu“ –pořad jednání hlavních orgánů –měsíční soupis aktů –zápisy z jednání (legislativní i nelegislativní) –výsledky hlasování neoficiální forma: tiskové zprávy (včetně účasti)

15 Informace z parlamentů členských států databáze IPEX –http://www.ipex.eu/IPEXL- WEB/search.dohttp://www.ipex.eu/IPEXL- WEB/search.do –kontrola návrhů Komise (hlavně subsidiarita) –vyjádření parlamentů k návrhům, odkazy na příslušné stránky

16 Judikatura Soudního dvora adresa Soudu http://curia.eu/http://curia.eu/ položka judikatura –vyhledávací formulář (pouze od roku 1997) –numerický přístup k případům (i na starší) rozsudky historické judikatury další služby (většina jen ve FR) –komentáře nauky k případům –roztřídění rozsudků dle témat navazuje přehled judikatury unijních soudů po přijetí LS změna okruhů –aktuální bibliografie (Knihovna a dokumentace) –databáze rozhodnutí národních soudů


Stáhnout ppt "Databáze institucí EU Robert Zbíral 14. října 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google