Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 VŠFS – KS – LS 2006/07 Mezinárodní ekonomická integrace Plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a ekonomická sladěnost ČR s Eurozónou 17. 3. 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 VŠFS – KS – LS 2006/07 Mezinárodní ekonomická integrace Plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a ekonomická sladěnost ČR s Eurozónou 17. 3. 2007."— Transkript prezentace:

1 1 VŠFS – KS – LS 2006/07 Mezinárodní ekonomická integrace Plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a ekonomická sladěnost ČR s Eurozónou 17. 3. 2007

2 2 OSNOVA 1.Plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a ekonomická sladěnost ČR s Eurozónou (dokument z 25/10/06) 2.Etapy integrace ČR do EU v hospodářské a měnové oblasti

3 3 ad 1 – Plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a ekonomická sladěnost ČR s Eurozónou  Udržitelnost plnění 4 konvergenčních kritérií: udržitelnost cenové stability dlouhodobá udržitelnost veřejných financí udržitelnost stability měnového kursu stálost konvergence, která se odráží v dlouhodobých úrovních úrokových sazeb.

4 4 ad 1 – 1. pokračování Kritérium cenové stability 200320042005 Průměr 3 zemí s nejnižší inflací 1,20,71,0 H kritéria2,72,22,5 ČR-0,12,61,6

5 5 ad 1 – 2. pokračování Kritérium cenové stability (HICP) 8/06200620072008 Průměr 3 zemí 1,31,21,61,5 H kritéria2,82,73,13,0 ČR2,4 2,62,5

6 6 ad 1 – 3. pokračování 2009: 1,5; 3,0; 2,5 Prameny: Eurostat, EK, Konvergenční programy a Programy stability členských zemí, ČSÚ, Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií … (25/10/06)

7 7 ad 1 – 4. pokračování Kritérium udržitelnosti veřejných financí: poměr plánovaného nebo skutečného deficitu veřejného sektoru k HDP nepřekračuje 3 % vyjma případů, kdy:  poměr podstatně a nepřetržitě klesal a dosáhl úrovně, která se blíží doporučované hodnotě  a nebo překročení doporučené H bylo pouze výjimečné a dočasné a zároveň zůstal blízko k referenční H.

8 8 ad 1 – 4. pokračování Saldo sektoru vládních institucí (% HDP): Veřejný deficit - H kritéria: - 3 % HDP (sektor vládních institucí) Prameny: ČSÚ, Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií … (25/10/06) 2003200420052006200720082009 -6,6-2,9-3,6-3,5-4,0-3,5-3,0

9 9 ad 1 – 5. pokračování Vládní dluh – H kritéria (60 % HDP) Prameny: ČSÚ, Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií … (25/10/06) 2003200420052006200720082009 30,130,730,430,631,732,433,0

10 10 ad 1 – 6. pokračování Kritérium stability měnového kursu (založení ERM II 1. 1. 1999):  země se musí v době hodnocení plnění kritéria účastnit v ERM II nejméně 2 roky  v hodnoceném dvouletém období nesmí dojít k devalvaci centrální parity  splnění předchozích 2 bodů je nutnou, nikoli postačující podmínkou naplněné kritéria kursové stability. Důraz kladen na pohyb poměrně blízko centrální parity „bez výrazného napětí“. Pokud k pohybu dojde, nutno rozlišovat mezi apreciační a depreciační odchylkou, důvody, délku trvání, nastavení úrokových sazeb a intervenční politiky v dané době.

11 11 ad 1 – 7. pokračování  Plnění lze provádět po stanovení centrální parity kursu CZK/EUR (ČNB). Kolísání měnového kursu v posledních letech je menší než hypotetické pásmo +/- 15 %, ale stále významné.  Nelze však říci, zda stávající situace vyhodnocena jako splnění podmínky pohybu blízko centrální parity „bez výrazného napětí“.  Úspěšná účast v ERM II závisí na míře sladěnosti s ekonomikou Eurozóny, na pružnosti trhů a na konzistenci hospodářských politik.  Vstup do ERM II – změna kursového režimu – vhodné nastavení centrální parity (její udržitelnost).

12 12 ad 1 – 8. pokračování Kritérium dlouhodobých úrokových sazeb v průběhu 1 roku před šetřením … 10leté úrokové sazby z vládních dluhopisů (průměr za posledních 12 měsíců, %) 2003200420058/06200620072008 Průměr 3 zemí s nejnižší inflací 4,124,283,374,064,14,54,4 H kritéria 6,126,285,376,066,16,56,4 ČR4,124,753,513,683,94,54,3

13 13 ad 1 – 9. pokračování 2009 4,4 6,4 4,3 Prameny: Eurostat a makroekonomická predikce MF (10/2006).

14 14 ad 1 – 10. pokračování Prognóza úrokových sazeb z vládních dluhopisů v ČR závislá na konsolidaci veřejných financí. Závěr – studenti sami.

15 15 ad 2 – Etapy integrace ČR do EU … Předvstupní etapa – příprava na základě plnění Evropské dohody a kodaňských kritérií Po vstupu: I.etapa: členství ČR v EU jako dovršení předvstupní fáze integrace do evropských struktur, zahájení plnění konvergenčních kritérií II.etapa: zapojení do ERM II EMS III.etapa: vstup do oblasti jednotné měny EUR.

16 16 ad 2 – 1. pokračování Předvstupní etapa: Zahájení 1. 2. 1995 – platnost ED. EU 1998 dokument Přístupové partnerství – ČR připravila Národní program (NP) přípravy na členství v EU, od r. 2002 NP nahrazen Souhrnem zbývajících úkolů ČR pro vstup do EU. Vláda + EK 1999 „Společné zhodnocení priorit HP ČR“, r. 2001 byl nahrazen Předvstupním hospodářským programem (PHP). Příprava na účast v HMU.

17 17 ad 2 – 2. pokračování I. etapa Kodaň 12/2002 – přijetí 10 KZ k 1. 5. 2004. Po vstupu do EU PHP nahrazen Konvergenčním programem (příprava na vstup do Eurooblasti). II. etapa vstup do ERM II. III. etapa V r. 2003 vláda ČR schválila „Strategii přistoupení ČR k Eurozóně“ – horizont zavedení eura v ČR 2009-10. V současnosti se hovoří o roce 2012, což by znamenalo, že referenčním rokem bude r. 2011, takže do ERM II. nutné vstoupit kolem r. 2009.


Stáhnout ppt "1 VŠFS – KS – LS 2006/07 Mezinárodní ekonomická integrace Plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a ekonomická sladěnost ČR s Eurozónou 17. 3. 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google