Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Za akademický rok 2013/2014 Hana Kolářová proděkanka LF UP.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Za akademický rok 2013/2014 Hana Kolářová proděkanka LF UP."— Transkript prezentace:

1 za akademický rok 2013/2014 Hana Kolářová proděkanka LF UP

2  Evaluace výuky je realizována formou písemných dotazníků po skončení výuky a)jednotlivých předmětů - a)jednotlivých předmětů - předmětová evaluace b)při zápisu ročníková evaluace b)při zápisu do následujícího akademického roku – ročníková evaluace  Hodnocení výuky prostřednictvím informačního systému STAG (elektronický dotazník) studenti nevyužívají a tento systém se pro potřeby LF UP jeví v současné době jako nevhodný z důvodu velmi obtížně realizovatelné zpětné vazby. Evaluace výuky

3 Evaluace výuky jednotlivých předmětů  Jednotný písemný dotazník.  Tento dotazník obsahuje 8 povinných otázek a možnost komentáře.  Analýza odpovědí studentů je východiskem pro průběžné sledování kvality výuky na jednotlivých pracovištích a pro evaluaci na LF UP jako celku.  Vedle povinných otázek mohou jednotlivé ústavy a kliniky zařadit i otázky nepovinné.  Pro evaluaci výuky na úrovni LF UP jsou však vyžadovány a hodnoceny pouze povinné otázky.  Evaluace výuky je prováděna u studijních programů Všeobecné lékařství, General Medicine, Zubní lékařství a Dentistry.

4  Jednotlivé ústavy a kliniky LF UP odevzdávají zprávu o evaluaci, která obsahuje:  souhrnné zpracování všech odevzdaných dotazníků, generované přímo v programu Excel (list statistika v souboru „Evaluace-statistické vyhodnocení.xls)“ - je možné odeslat na děkanát LF UP vytištěný formulář nebo přímo soubor v elektronické podobě,   odpověď na 3 otázky:   celkový počet rozdaných dotazníků v jednotlivých studijních programech (Všeobecné lékařství, Zubní lékařství, General Medicine),   jaké byly hlavní připomínky a návrhy studentů v komentářích,   jaké jsou připomínky a komentáře učitelů, ústavu/kliniky jako celku.  Evaluace výuky oborů Všeobecné lékařství, General Medicine, Zubní lékařství a Dentistry proběhla za akademický rok 2013/2014 v daném termínu na všech pracovištích Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Evaluace výuky jednotlivých předmětů

5 Ročníková evaluace výuky   Proběhla při zápisu studentů do následujícího akademického roku na děkanátu LF UP.   Ročníková evaluace je zaměřená na celý studijní ročník a je realizována mimo jednotlivé ústavy a kliniky.   Dotazníky pro VI. ročník Všeobecného lékařství a V. ročník Zubního lékařství byly v loňském roce rozšířeny o otázky týkající se pracovních a studijních plánů našich absolventů po skončení studia na naší fakultě.   Všechny vyplněné dotazníky za jednotlivé ročníky byly vyhodnoceny.   Ústavy a kliniky budou informovány o výsledcích ročníkové evaluace.   Dotazníky pro rok 2013/2014 jsou k dispozici na webových stránkách v dokumentu s názvem Příloha č. 1. Evaluace výuky LF UP 20132014

6 Ročník I. HodnoceníA1A2A3A4A5A6B7B8C9D10 neoznačeno0020002111 124263842743852604328 262523840204244404637 31521181951730627 40250240047 50000000001 101 100101 KomentářeAKom BKom CkomDkom a5 0 13 n96 101 10098 101 Ročník II. HodnoceníA1A2A3A4A5A6B7B8C9D10 neoznačeno1111118666 120352426644552553612 260464135202729 4015 310923 71541820 4246101521320 520002203222 95 KomentářeAKom BKom CkomDkom a5 0 014 n90 95 81 95 Všeobecné lékařství

7 Ročník III. HodnoceníA1A2A3A4A5A6B7B8C9D10 neoznačeno22732418 17 126442635892078833562 287736357514554567654 34537545121531692921 48121819529331114 511141180011 169 KomentářeAKom BKom CkomDkom a28 7 112 n141 162 168157 169 RočníkIV. HodnoceníA1A2A3A4A5A6B7B8C9D10 neoznačeno0001008789 130311824522945603240 241443830222022123419 39522204145126 401352 1044 51001140113 81 KomentářeAKom BKom CkomDkom a7 2 16 n74 79 8074 81 80 Všeobecné lékařství

8 Ročník V. HodnoceníA1A2A3A4A5A6B7B8C9D10 neoznačeno0011005443 125371118585046552734 252394635222620163622 3672322161171416 40025210126 50002001002 83 KomentářeAKom BKom CkomDkom a24 12 420 n59 71 7963 83 Ročník VI. HodnoceníA1A2A3A4A5A6B7B8C9D10 neoznačeno0030001001 1104127158748851025859 257656753244330154926 34410173541810917 4535133722211 53003130015 119 KomentářeAKom BKom CkomDkom a19 10 513 n100 109 114106 119 Všeobecné lékařství

9 E11aE11bE11cE11dE11eE11fE11gE11hEkom A 971210713103 N 22107109112118116118119116 119 Vysvětlivky pro bod 11 Po absolvování studia (zakřížkujte 1-2 správné odpovědi) 11aplánuji nastoupit do praxe v České republice (mám občanství ČR) 11bplánuji nastoupit do praxe v České republice (jsem cizinec) 11cplánuji nastoupit do praxe na Slovensku 11dplánuji nastoupit do praxe v jiných zemích EU než v ČR a SR 11eplánuji nastoupit do praxe v jiných zemích než v zemích EU 11fplánuji studium v doktorském studijním programu 11gještě neznám svoje plány 11h plánuji jiné (prosím vypište do komentáře) Do dotazníku byl doplněný bod č. 11:

10 Ročník I. HodnoceníA1A2A3A4A5A6B7B8C9D10 neoznačeno0021001000 117231022544741553228 24536323091524113025 357221135114 40113100013 50000000000 67 KomentářeAKom BKom CkomDkom a6 4 46 n61 63 61 67 Ročník II. HodnoceníA1A2A3A4A5A6B7B8C9D10 neoznačeno0100000000 114 109332131422225 23332172715 21122719 37724135 2045 40015150014 50020000001 54 KomentářeAKom BKom CkomDkom a6 2 13 n48 52 5351 54 Zubní lékařství

11 Ročník III. HodnoceníA1A2A3A4A5A6B7B8C9D10 neoznačeno0031100000 1172898332445542242 236 3127292019153815 3 5251961750910 410113080002 50001000000 69 KomentářeAKom BKom CkomDkom a9 4 11 n60 65 68 69 Ročník IV. HodnoceníA1A2A3A4A5A6B7B8C9D10 neoznačeno0010024333 191322271130472021 247423323322030133429 38825 4211278 412412290014 50003020000 65 KomentářeAKom BKom CkomDkom a5 1 03 n60 64 6562 65 Zubní lékařství

12 Ročník V. HodnoceníA1A2A3A4A5A6B7B8C9D10 neoznačeno0001003222 11946107413858765750 24132442427291622018 3171252212132017 431120001001 50006000001 80 79 KomentářeAKom BKom CkomDkom a15 11 25 n65 69 7875 80 Komentáře E11aE11bE11cE11dE11eE11fE11gE11hEkom A 60511314301 N 207569777976778079 80 Zubní lékařství

13 Vysvětlivky pro bod 11 Po absolvování studia (zakřížkujte 1-2 správné odpovědi) 11aplánuji nastoupit do praxe v České republice (mám občanství ČR) 11bplánuji nastoupit do praxe v České republice (jsem cizinec) 11cplánuji nastoupit do praxe na Slovensku 11dplánuji nastoupit do praxe v jiných zemích EU než v ČR a SR 11eplánuji nastoupit do praxe v jiných zemích než v zemích EU 11fplánuji studium v doktorském studijním programu 11gještě neznám svoje plány 11hplánuji jiné (prosím vypište do komentáře) Zubní lékařství Komentáře E11aE11bE11cE11dE11eE11fE11gE11hEkom A 60511314301 N 207569777976778079 80

14 Výsledky evaluace - připomínky a návrhy Úroveň výuky hodnocena většinou kladně. Celkové hodnocení přednášek i praktických cvičení studenty je pozitivní ve všech ukazatelích evaluačního dotazníku. Studenti hodnotí kladně zejména vstřícnost vyučujících. Kritizují u některých předmětů velký rozsah učiva a náročnost testů. U některých předmětů studenti poukazují na nedostatek vypsaných termínů zkoušek. Opakují se návrhy na větší kontakt s pacienty a na zlepšení zázemí pro studenty na klinikách. Je požadováno snížení počtu studentů v praktické výuce na jednoho učitele. Opakuje se požadavek na zveřejňování elektronických výukových materiálů a především na jejich aktualizaci a vydání nových skript. Stížnosti na funkci studijní agendy STAG. V řadě komentářů (především u čerstvých absolventů) je vyjádřena velká spokojenost se studiem na LF.

15 Reakce vedení LF UP a jednotlivých pracovišť na výsledky evaluace výuky  Příprava a podpora řešení projektů souvisejících s inovací výuky v jednotlivých předmětech.  Podpora modernizace přístrojového vybavení pro výuku.  Rozšíření výuky v klinických oborech.  Úprava počtu předmětů v kategorii C a B.  Byla provedena kontrola dostupnosti výukových materiálů v elektronické podobě.  Bude prováděna pravidelná kontrola počtu vypsaných zkouškových termínů.  Problematika studijní agendy STAG je řešena s Centrem výpočetní techniky UP.  Vydání nových skript a výukových materiálů bude podpořeno v rámci ediční činnosti fakulty.


Stáhnout ppt "Za akademický rok 2013/2014 Hana Kolářová proděkanka LF UP."

Podobné prezentace


Reklamy Google