Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Za akademický rok 2013/2014 Hana Kolářová proděkanka LF UP.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Za akademický rok 2013/2014 Hana Kolářová proděkanka LF UP."— Transkript prezentace:

1 za akademický rok 2013/2014 Hana Kolářová proděkanka LF UP

2  Evaluace výuky je realizována formou písemných dotazníků po skončení výuky a)jednotlivých předmětů - a)jednotlivých předmětů - předmětová evaluace b)při zápisu ročníková evaluace b)při zápisu do následujícího akademického roku – ročníková evaluace  Hodnocení výuky prostřednictvím informačního systému STAG (elektronický dotazník) studenti nevyužívají a tento systém se pro potřeby LF UP jeví v současné době jako nevhodný z důvodu velmi obtížně realizovatelné zpětné vazby. Evaluace výuky

3 Evaluace výuky jednotlivých předmětů  Jednotný písemný dotazník.  Tento dotazník obsahuje 8 povinných otázek a možnost komentáře.  Analýza odpovědí studentů je východiskem pro průběžné sledování kvality výuky na jednotlivých pracovištích a pro evaluaci na LF UP jako celku.  Vedle povinných otázek mohou jednotlivé ústavy a kliniky zařadit i otázky nepovinné.  Pro evaluaci výuky na úrovni LF UP jsou však vyžadovány a hodnoceny pouze povinné otázky.  Evaluace výuky je prováděna u studijních programů Všeobecné lékařství, General Medicine, Zubní lékařství a Dentistry.

4  Jednotlivé ústavy a kliniky LF UP odevzdávají zprávu o evaluaci, která obsahuje:  souhrnné zpracování všech odevzdaných dotazníků, generované přímo v programu Excel (list statistika v souboru „Evaluace-statistické vyhodnocení.xls)“ - je možné odeslat na děkanát LF UP vytištěný formulář nebo přímo soubor v elektronické podobě,   odpověď na 3 otázky:   celkový počet rozdaných dotazníků v jednotlivých studijních programech (Všeobecné lékařství, Zubní lékařství, General Medicine),   jaké byly hlavní připomínky a návrhy studentů v komentářích,   jaké jsou připomínky a komentáře učitelů, ústavu/kliniky jako celku.  Evaluace výuky oborů Všeobecné lékařství, General Medicine, Zubní lékařství a Dentistry proběhla za akademický rok 2013/2014 v daném termínu na všech pracovištích Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Evaluace výuky jednotlivých předmětů

5 Ročníková evaluace výuky   Proběhla při zápisu studentů do následujícího akademického roku na děkanátu LF UP.   Ročníková evaluace je zaměřená na celý studijní ročník a je realizována mimo jednotlivé ústavy a kliniky.   Dotazníky pro VI. ročník Všeobecného lékařství a V. ročník Zubního lékařství byly v loňském roce rozšířeny o otázky týkající se pracovních a studijních plánů našich absolventů po skončení studia na naší fakultě.   Všechny vyplněné dotazníky za jednotlivé ročníky byly vyhodnoceny.   Ústavy a kliniky budou informovány o výsledcích ročníkové evaluace.   Dotazníky pro rok 2013/2014 jsou k dispozici na webových stránkách v dokumentu s názvem Příloha č. 1. Evaluace výuky LF UP

6 Ročník I. HodnoceníA1A2A3A4A5A6B7B8C9D10 neoznačeno KomentářeAKom BKom CkomDkom a n Ročník II. HodnoceníA1A2A3A4A5A6B7B8C9D10 neoznačeno KomentářeAKom BKom CkomDkom a n Všeobecné lékařství

7 Ročník III. HodnoceníA1A2A3A4A5A6B7B8C9D10 neoznačeno KomentářeAKom BKom CkomDkom a n RočníkIV. HodnoceníA1A2A3A4A5A6B7B8C9D10 neoznačeno KomentářeAKom BKom CkomDkom a n Všeobecné lékařství

8 Ročník V. HodnoceníA1A2A3A4A5A6B7B8C9D10 neoznačeno KomentářeAKom BKom CkomDkom a n Ročník VI. HodnoceníA1A2A3A4A5A6B7B8C9D10 neoznačeno KomentářeAKom BKom CkomDkom a n Všeobecné lékařství

9 E11aE11bE11cE11dE11eE11fE11gE11hEkom A N Vysvětlivky pro bod 11 Po absolvování studia (zakřížkujte 1-2 správné odpovědi) 11aplánuji nastoupit do praxe v České republice (mám občanství ČR) 11bplánuji nastoupit do praxe v České republice (jsem cizinec) 11cplánuji nastoupit do praxe na Slovensku 11dplánuji nastoupit do praxe v jiných zemích EU než v ČR a SR 11eplánuji nastoupit do praxe v jiných zemích než v zemích EU 11fplánuji studium v doktorském studijním programu 11gještě neznám svoje plány 11h plánuji jiné (prosím vypište do komentáře) Do dotazníku byl doplněný bod č. 11:

10 Ročník I. HodnoceníA1A2A3A4A5A6B7B8C9D10 neoznačeno KomentářeAKom BKom CkomDkom a n Ročník II. HodnoceníA1A2A3A4A5A6B7B8C9D10 neoznačeno KomentářeAKom BKom CkomDkom a n Zubní lékařství

11 Ročník III. HodnoceníA1A2A3A4A5A6B7B8C9D10 neoznačeno KomentářeAKom BKom CkomDkom a n Ročník IV. HodnoceníA1A2A3A4A5A6B7B8C9D10 neoznačeno KomentářeAKom BKom CkomDkom a n Zubní lékařství

12 Ročník V. HodnoceníA1A2A3A4A5A6B7B8C9D10 neoznačeno KomentářeAKom BKom CkomDkom a n Komentáře E11aE11bE11cE11dE11eE11fE11gE11hEkom A N Zubní lékařství

13 Vysvětlivky pro bod 11 Po absolvování studia (zakřížkujte 1-2 správné odpovědi) 11aplánuji nastoupit do praxe v České republice (mám občanství ČR) 11bplánuji nastoupit do praxe v České republice (jsem cizinec) 11cplánuji nastoupit do praxe na Slovensku 11dplánuji nastoupit do praxe v jiných zemích EU než v ČR a SR 11eplánuji nastoupit do praxe v jiných zemích než v zemích EU 11fplánuji studium v doktorském studijním programu 11gještě neznám svoje plány 11hplánuji jiné (prosím vypište do komentáře) Zubní lékařství Komentáře E11aE11bE11cE11dE11eE11fE11gE11hEkom A N

14 Výsledky evaluace - připomínky a návrhy Úroveň výuky hodnocena většinou kladně. Celkové hodnocení přednášek i praktických cvičení studenty je pozitivní ve všech ukazatelích evaluačního dotazníku. Studenti hodnotí kladně zejména vstřícnost vyučujících. Kritizují u některých předmětů velký rozsah učiva a náročnost testů. U některých předmětů studenti poukazují na nedostatek vypsaných termínů zkoušek. Opakují se návrhy na větší kontakt s pacienty a na zlepšení zázemí pro studenty na klinikách. Je požadováno snížení počtu studentů v praktické výuce na jednoho učitele. Opakuje se požadavek na zveřejňování elektronických výukových materiálů a především na jejich aktualizaci a vydání nových skript. Stížnosti na funkci studijní agendy STAG. V řadě komentářů (především u čerstvých absolventů) je vyjádřena velká spokojenost se studiem na LF.

15 Reakce vedení LF UP a jednotlivých pracovišť na výsledky evaluace výuky  Příprava a podpora řešení projektů souvisejících s inovací výuky v jednotlivých předmětech.  Podpora modernizace přístrojového vybavení pro výuku.  Rozšíření výuky v klinických oborech.  Úprava počtu předmětů v kategorii C a B.  Byla provedena kontrola dostupnosti výukových materiálů v elektronické podobě.  Bude prováděna pravidelná kontrola počtu vypsaných zkouškových termínů.  Problematika studijní agendy STAG je řešena s Centrem výpočetní techniky UP.  Vydání nových skript a výukových materiálů bude podpořeno v rámci ediční činnosti fakulty.


Stáhnout ppt "Za akademický rok 2013/2014 Hana Kolářová proděkanka LF UP."

Podobné prezentace


Reklamy Google