Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MUDr. Helena Šebáková RNDr. Pavel Jiříček 595 138 200, 595 138 140 Na Bělidle 7, 702 00 Moravská Ostrava,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MUDr. Helena Šebáková RNDr. Pavel Jiříček 595 138 200, 595 138 140 Na Bělidle 7, 702 00 Moravská Ostrava,"— Transkript prezentace:

1 MUDr. Helena Šebáková RNDr. Pavel Jiříček 595 138 200, 595 138 140 helena.sebakova@khsova.cz pavel.jiricek@khsova.cz Na Bělidle 7, 702 00 Moravská Ostrava, www.khsova.cz Posuzování záměrů v procesu EIA z hlediska vlivu na veřejné zdraví

2 Cíle pracovního setkání: Navázat na loňské pracovní setkání, zabývající se posuzováním strategických a koncepčních materiálů z hlediska jejich vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví („proces SEA“), a zaměřit se na problematiku jednotlivých investičních záměrů z hlediska jejich vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví v přímo dotčených lokalitách („proces EIA“).

3 Předmět pracovního setkání:   Význam procesu EIA pro posuzování vlivu záměrů na životní prostředí a na veřejné zdraví   Návaznost procesu EIA a dalších správních řízení (zejména řízení podle stavebního zákona)   Zásadní podklady pro hodnocení vlivu záměrů na veřejné zdraví v procesu EIA (hlukové studie, rozptylové studie, hodnocení zdravotních rizik)   Problematika některých speciálních typů záměrů z hlediska jejich vlivu na zdraví

4 Legislativní nástroje hodnocení a řízení vlivu investiční činnosti na životní prostředí a veřejné zdraví:   Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů   Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů   Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

5 Úkoly KHS jako orgánu ochrany veřejného zdraví: Provádět hodnocení a řízení zdravotních rizik z hlediska prevence negativního ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva a podílet se na monitorování vztahů zdravotního stavu obyvatelstva a faktorů životního prostředí a životních a pracovních podmínek; kontrolovat a řídit místní programy ochrany a podpory veřejného zdraví. Hodnocením zdravotních rizik je posouzení míry závažnosti zátěže populace, vystavené rizikovým faktorům životních a pracovních podmínek a způsobu života. Podkladem pro hodnocení zdravotního rizika je kvalitativní a kvantitativní odhad rizika. Výsledek hodnocení zdravotního rizika je podkladem pro řízení zdravotních rizik, čímž se rozumí rozhodovací proces s cílem snížit zdravotní rizika.

6 Počet vyjádření vydaných KHS MSK v procesu EIA 310

7 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "MUDr. Helena Šebáková RNDr. Pavel Jiříček 595 138 200, 595 138 140 Na Bělidle 7, 702 00 Moravská Ostrava,"

Podobné prezentace


Reklamy Google