Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Analýza sezónních změn vegetace kvantifikováním vegetačního charakteru krajiny Vedoucí diplomové práce:Ing. Markéta Hanzlová Vypracoval:Pavel Hrdina VŠB.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Analýza sezónních změn vegetace kvantifikováním vegetačního charakteru krajiny Vedoucí diplomové práce:Ing. Markéta Hanzlová Vypracoval:Pavel Hrdina VŠB."— Transkript prezentace:

1 Analýza sezónních změn vegetace kvantifikováním vegetačního charakteru krajiny Vedoucí diplomové práce:Ing. Markéta Hanzlová Vypracoval:Pavel Hrdina VŠB – TU Ostrava Institut Geoinformatiky Studijní skupina :G562 Školní rok :2005 / 2006

2 Záměry diplomové práce: Nastudování analýzy krajinných struktur a jejich vývoj v čase. Nastudování analýzy krajinných struktur a jejich vývoj v čase. Analýza sezónních změn vegetačního pokryvu v oblasti Jeseníků. Analýza sezónních změn vegetačního pokryvu v oblasti Jeseníků. Seznámení se s nástrojem Patch Analyst (nadstavba ArcView 3.2). Seznámení se s nástrojem Patch Analyst (nadstavba ArcView 3.2).

3 Úkoly diplomové práce 1/2: 1) Předzpracování satelitních snímků a. definice zájmové oblasti b. radiometrické korekce, geometrická transformace 2) Zpracování satelitních snímků a. vizuální analýza snímků b. sestaveni multitemporální kompozice c. vegetační indexy - NDVI

4 Úkoly diplomové práce 2/2: 3) Patch Analyst a. Import zpracovaných snímků do Patch Analyst b. Zpracování vegetačních shluků c. Jejich kvantifikace 4) Vyhodnocení

5 Krajinná struktura : Nastudování teoretických podkladů pro analýzu krajinných struktur Nastudování teoretických podkladů pro analýzu krajinných struktur Vzory krajinyVzory krajiny Struktura krajiny a její modelyStruktura krajiny a její modely Krajinné složky, elementyKrajinné složky, elementy Úrovně metrické soustavy, statistické indexyÚrovně metrické soustavy, statistické indexy

6 Použité programové prostředky: Erdas Imagine v8.7 Erdas Imagine v8.7 ArcGIS 9.1 - ArcMap ArcGIS 9.1 - ArcMap Arcview 3.2 Arcview 3.2 Patch Analyst v3.1Patch Analyst v3.1 SPSS v13 SPSS v13 MS Office 2003 MS Office 2003

7 Patch Analyst : Patch Analyst je vytvořen z několika skriptů napsaných v kódu Avenue a C. Patch Analyst vyžaduje ArcView (3.x nebo vyšší). Patch Analyst je vytvořen z několika skriptů napsaných v kódu Avenue a C. Patch Analyst vyžaduje ArcView (3.x nebo vyšší). Patch Analyst počítá prostorové statistiky jak z vektorových dat (shape files), tak i z dat rastrových (Arc grids). Patch Analyst počítá prostorové statistiky jak z vektorových dat (shape files), tak i z dat rastrových (Arc grids). Verze pro vektorová i rastrová data vyžaduje extenzi ArcView Spatial Analyst. Verze pro vektorová i rastrová data vyžaduje extenzi ArcView Spatial Analyst.

8 Vstupní data: Datové zdroje: Datové zdroje: Landsat 7 ETM+ [frame 25, 2.8.2000, 4.5.2002, 5.6.2002] tedy:Landsat 7 ETM+ [frame 25, 2.8.2000, 4.5.2002, 5.6.2002] tedy: KVĚTEN - 189_25_020504 KVĚTEN - 189_25_020504 ČERVEN - 189_25_020605 ČERVEN - 189_25_020605 SRPEN - 189_25_000802 SRPEN - 189_25_000802

9 Zpracování družicových záznamů 1: Vymezení zájmové oblasti

10 Zpracování družicových záznamů 2: Zpracování družicových záznamů 2: Radiometrické korekce ZDROJ: Landsat 7 Science Data Users Handbook Tvorba modelů pro odstranění vlivu atmosféry Tvorba modelů pro odstranění vlivu atmosféry

11 Zpracování družicových záznamů 3: Zpracování družicových záznamů 3: Geometrická transformace Ortorektifikace snímku – tvorba DMT DMT 30x30m vytvořený z DMU25 vytvořený z DMU25 DMT 5x5m Poskytnut polskými SRI-PAS SRI-PAS

12 Zpracování družicových záznamů 4: Zpracování družicových záznamů 4: Ortorektifikace snímku geometrický model Landsat, geometrický model Landsat, kartografické zobrazení UTM, Zóna 33, Severní polokoule kartografické zobrazení UTM, Zóna 33, Severní polokoule elipsoid WGS84, zdroj výšek DMT elipsoid WGS84, zdroj výšek DMT Celková střední polohová chyba pro jednotlivé snímky 30m, 31m a 19m

13 Zpracování družicových záznamů 5: Zpracování družicových záznamů 5: Schéma předzpracování:

14 Zpracování družicových záznamů 6: Zpracování družicových záznamů 6: Multispektrální kompozice Příklad: TM457 – voda, lesní plocha, druhy půdy (vhodné pro druhy vegetace) KvětenČervenSrpen

15 Zpracování družicových záznamů 7: Normalizovaný vegetační index: NDVI 1/2 model pro výpočet NDVI – Erdas Vzorce:NDVI=[NIR-R]/[NIR+R] LANDSAT 7 ETM+: NDVI=(TM4-TM3)/(TM4+TM3)

16 Zpracování družicových záznamů 8: Normalizovaný vegetační index: NDVI 2/2 KvětenČervenSrpen

17 Zpracování družicových záznamů 9: Zpracování družicových záznamů 9: Multitemporální kompozice TASSELED CAP transformace květenčerven srpen TC2

18 Zpracování v Patch Analyst 1: Import do ArcView, výpočet NDVI, rozdělení do třídImport do ArcView, výpočet NDVI, rozdělení do tříd Povrch/NDVI 1 ≥velmi hustá vegetace≥ 0,500 0,500 >středně hustá vegetace≥ 0,140 0,140 >řídká vegetace≥ 0,09 0,09 >nevegetace≥-1

19 Zpracování v Patch Analyst 2: Zpracování v Patch Analyst 2: Vytvoření vegetačních shluků (Patches) 4N-Use Orthogonals (vlevo) 8N-Use Diagonals (vpravo)

20 Zpracování v Patch Analyst 3: Zpracování v Patch Analyst 3: Výstupní statistiky: Tabulka: Velikost jednotlivých tříd Měsíc(číslo snímku) Plocha třídy Květen (189_25_020504) Červen (189_25_020605) Srpen (189_25_000802) hustá vegetace [ha]38231.4124849.085014.3 středně hustá veg.[ha]107597.631761.446208.7 řídká vegetace [ha]4214.81309.34499.0 nevegetace [ha]86935.879059.9101257.6 celková plocha [ha]236979.5

21 Vyhodnocení výsledků - Grafy 1:

22 Vyhodnocení výsledků - Grafy 2:

23 Zpracování pro povodí Bělé 1: Vytvoření statistik pro jednotlivá subpovodí řeky Bělé

24 Zpracování pro povodí Bělé 2: Vrstva subpovodí řeky Bělé

25 Literatura: Manuály: Manuály: Erdas ImagineErdas Imagine Patch AnalystPatch Analyst Dálkový průzkum Země. Digitální zpracování obrazu(Dobrovolný 1998) Dálkový průzkum Země. Digitální zpracování obrazu(Dobrovolný 1998) Zásady tvorby mapových výstupů (Voženílek, V. 2002) Zásady tvorby mapových výstupů (Voženílek, V. 2002) NASA, Landsat 7 Science Data Users Handbook [online]. c1998 NASA, Landsat 7 Science Data Users Handbook [online]. c1998 Herber, V. Krajinná ekologie [online]. c2004 Herber, V. Krajinná ekologie [online]. c2004 …. ….

26 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Analýza sezónních změn vegetace kvantifikováním vegetačního charakteru krajiny Vedoucí diplomové práce:Ing. Markéta Hanzlová Vypracoval:Pavel Hrdina VŠB."

Podobné prezentace


Reklamy Google