Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Analýzy v projektu „Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Analýzy v projektu „Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji“"— Transkript prezentace:

1 Analýzy v projektu „Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji“
SocioFactor s.r.o. Zlín 22. dubna 2015 Financováno z EHP a Norských fondů v rámci projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji, reg. č. EHP-CZ04-OV

2 SocioFactor s.r.o. – představení firmy
Společnost SocioFactor s.r.o. je zpracovatelem analytické části projektu. Výzkumná a vzdělávací organizace. Své aktivity společnost realizuje v souladu s celkovou strategií sociální ekonomiky. Dosud jsme zpracovali cca 60 odborných studií a expertíz v sociální oblasti. Sídlo společnosti – Ostrava. Financováno z EHP a Norských fondů v rámci projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji, reg. č. EHP-CZ04-OV

3 Analytická část projektu
Proč analytický výzkum? Co budeme zkoumat? Jak budou využity výsledky výzkumu? Kdo tvoří řešitelský tým? Financováno z EHP a Norských fondů v rámci projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji, reg. č. EHP-CZ04-OV

4 Zpracování analýz v projektu
Část č. I: Analýza regionu Část č. II.: Analýza potřeb rodin a dětí Část č. III.: Analýza potenciálu zařízení Část č. IV.: Koncepční teze Financováno z EHP a Norských fondů v rámci projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji, reg. č. EHP-CZ04-OV

5 Analýza regionu Cíl analýzy regionu:
zmapování sítě služeb zaměřujících se na práci s ohroženými rodinami; vytvoření uceleného přehledu o službách péče o danou cílovou skupinu napříč školskými, sociálními, zdravotními, komunitními systémy; zjištění informací o spektru a kapacitách služeb, včetně specifikací cílových skupin. Výstup: popis stávající sítě včetně zmapování problémových oblastí Financováno z EHP a Norských fondů v rámci projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji, reg. č. EHP-CZ04-OV

6 Analýza regionu Analýza zahrnuje: ústavní, ambulantní a terénní služby zaměřené na děti či rodiny s dětmi na území Zlínského kraje. Zmapování stavu k Metody: analýza statistických dat a údajů z veřejných registrů, dotazníkové šetření. Financováno z EHP a Norských fondů v rámci projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji, reg. č. EHP-CZ04-OV

7 Analýza regionu – dotazníkové šetření
Telefonickým strukturovaným rozhovorem budou zjišťovány/ověřovány: základní údaje o organizaci údaje o jednotlivých službách údaje o uživatelích služby hodnocení sítě služeb pro ohrožené děti na území Zlínského kraje Zařízení budou kontaktována od: 23. dubna 2015 Financováno z EHP a Norských fondů v rámci projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji, reg. č. EHP-CZ04-OV

8 Analýza potřeb rodin a dětí
Cílem této etapy je: zmapování konkrétních případů vedoucích k odebrání dítěte z rodiny. Výstupem bude: popis potřeb a celkové situace dětí, které byly odebrány z rodiny nebo jim taková situace hrozí; slabé a silné stránky v oblasti péče o ohrožené děti, popis struktury dětí umístěných v jednotlivých zařízeních; shrnutí dílčí analýzy potřeb dětí a rodin ve ZL kraji. Financováno z EHP a Norských fondů v rámci projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji, reg. č. EHP-CZ04-OV

9 Analýza potřeb rodin a dětí
Konkrétní situace dětí bude mapována u: obecních úřadů obcí s rozšířenou působností ve Zlínském kraji (dále „OSPOD“), vybraných pobytových zařízení pro děti ve Zlínském kraji. Financováno z EHP a Norských fondů v rámci projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji, reg. č. EHP-CZ04-OV

10 Analýza potřeb rodin a dětí - OSPOD
Vybrané případy, u nichž nastala situace v období od do Metoda: mnohopřípadová studie - kvalitativní výzkum. Rozhovor s pracovníkem OSPOD. Anonymizace případů. Jednotlivé případy vybírají pracovníci OSPOD dle kritérií daných výzkumníky. Pracoviště OSPOD budou kontaktována od: 23. dubna 2015 Financováno z EHP a Norských fondů v rámci projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji, reg. č. EHP-CZ04-OV

11 Analýza potřeb rodin a dětí - OSPOD
Typy případů: případy dětí, které jsou aktuálně umístěny v pobytových zařízeních; případy dětí, které v minulosti ústavní péčí prošly; případy dětí, u nich je zvažováno umístění do pobytového zařízení. Velikost vzorku: každý OSPOD vždy 3 případy (od každého typu jeden). Financováno z EHP a Norských fondů v rámci projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji, reg. č. EHP-CZ04-OV

12 Analýza potřeb rodin a dětí Pobytová zařízení
Případy všech dětí, které pobývaly v pobytovém zařízení v období od do 14 pobytových zařízení pro děti ve Zlínském kraji: 12 dětských domovů pro děti od 3 let věku 2 zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Anonymizace - záznamy bude procházet pracovník OSPOD, výzkumník bude zanášet data do formulářů. Financováno z EHP a Norských fondů v rámci projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji, reg. č. EHP-CZ04-OV

13 Analýza potřeb rodin a dětí Pobytová zařízení
Budou mimo jiné zjišťovány následující údaje: Informace o dítěti. Situace rodičů v době přijetí dítěte do instituce. Důvody pro přijetí dítěte. Rizikové faktory na straně osob zodpovědných za výchovu dítěte. Způsob přijetí dítěte. Kontakt dítěte s vnějším prostředím. - A další. Financováno z EHP a Norských fondů v rámci projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji, reg. č. EHP-CZ04-OV

14 Analýza potenciálu zařízení
Cílem je vytvoření podkladu pro zpracování transformačních plánů pobytových zařízení pro děti. Výstup: dokument obsahující analýzu jednotlivých zařízení. Metody: strukturovaný rozhovor, pozorování, analýza dokumentů, analýza dat zařízení a zřizovatele. Financováno z EHP a Norských fondů v rámci projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji, reg. č. EHP-CZ04-OV

15 Analýza potenciálu zařízení
Analýza se bude zabývat: vnitřním prostředím zařízení, - personálním zabezpečením zařízení, - vnějším prostředím, ve kterém se zařízení nachází. Zařízení budou kontaktována od: již bylo zahájeno. Financováno z EHP a Norských fondů v rámci projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji, reg. č. EHP-CZ04-OV

16 Koncepční teze Závěrečná část zakázky.
Syntéza poznatků z předchozích analýz + SWOT analýza. Výstup: souhrnný dokument, který bude východiskem pro další koncepční činnost a plánování rozvoje služeb pro rodiny a ohrožené děti ve Zlínském kraji; metodika kritérií pro vyhodnocení potenciálu pobytového zařízení pro transformaci. Bude zpracováváno v červenci a srpnu 2015. Financováno z EHP a Norských fondů v rámci projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji, reg. č. EHP-CZ04-OV

17 Děkujeme za pozornost. PhDr. Miloslav Macela Mgr. Hana Vývodová
Financováno z EHP a Norských fondů v rámci projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji, reg. č. EHP-CZ04-OV


Stáhnout ppt "Analýzy v projektu „Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji“"

Podobné prezentace


Reklamy Google