Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Otázky k přednášce 1. 1.Jaké jsou charakteristické vlastnosti rostlin na rozdíl od živočišných organismů na úrovni buňky, pletiva a celého organismu? Jaký.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Otázky k přednášce 1. 1.Jaké jsou charakteristické vlastnosti rostlin na rozdíl od živočišných organismů na úrovni buňky, pletiva a celého organismu? Jaký."— Transkript prezentace:

1 Otázky k přednášce 1. 1.Jaké jsou charakteristické vlastnosti rostlin na rozdíl od živočišných organismů na úrovni buňky, pletiva a celého organismu? Jaký je význam rostlin? 2. Co je to růst a co je vývoj? Co je rodozměna a co představuje sporofyt a gametofyt u řas, výtrusných a semenných rostlin? 3. Co je totipotence buňky? Jak ji využívá rostlina a jak je využitelná v biotechnologiích? 4. Kde a jak se zakládá polarita organismu? Uveďte na příkladu semenné rostliny a řas, čím je ovlivněn vznik polarity organismu. 5. Kde jsou centra organogeneze u kořene a stonku? Jak se utváří rostlinné tělo? Kde a jak vznikají základy budoucích listů? Co jsou meristémy, k čemu slouží, jaké znáte druhy meristémů? 6. Co jsou meziorgánové korelace? Co je apikální dominance, čím je dána a k čemu se prakticky využívá?

2 Otázky k přednášce 2: 1.Jaké jsou hlavní skupiny fytohormonů? Co je charakteristické pro rostlinný hormon? 2.Jaké hlavní funkce plní v rostlině auxin? Co to je polární transport auxinu? Jak se auxin účastní fototropismu a gravitropismu? Jak se podílí na růstu buňky? Funguje vždy jako stimulátor růstu? 3.Jaké funkce v růstu a vývoji plní gibereliny? Jaká je funkce giberelinu při klíčení, růstu a kvetení? 4.Jaký význam mají pro rostlinu cytokininy? 5. Jak se abscisová kyselina uplatňuje jako „stresový hormon“? Jaký je mechanismus zavírání průduchů? Jaká je její úloha v dormanci semen a pupenů a ve zrání semen ? 6.Jak se do regulace růstu a vývoje rostlin zapojuje etylén? Jaká je jeho úloha ve zrání plodů, opadu listů a senescenci? 7. Které další látky se podílejí na regulaci růstu a vývoje? 8. Jaké jsou obecné rysy přenosu hormonálního signálu u rostlin?

3 Otázky k přednášce 3: 1. Jak klíčí semeno, co je k tomu potřeba a co klíčení brání? Co je dormance semene a jak je ji možno překonat? Co je stratifikace a co skarifikace? 2. Co rozumíte pod pojmem fotomorfogeneze? 3. Jak rostlina vnímá signály z vnějšího prostředí? Co to je fytochrom a jak zpracovává světelný signál v červené oblasti viditelného světla? Jaká je jeho funkce v rostlinách? V jakých formách se v rostlině vyskytuje a jaký je charakter reakcí, které zprostředkovává? 4. Jaké funkce v rostlině jsou ovlivněny reakcí na světlo v modré oblasti viditelného spektra? A jaké jsou jeho pravděpodobné fotoreceptory? 5. Co je cirkadiánní rytmus? Jak fungují biologické hodiny rostliny? Jaký je jejich význam?

4 Otázky k přednášce 4: 1.Co je juvenilita a zralost? Jak se projevuje? Jak ovlivňuje schopnost přechodu k reprodukci? Co je jarovizace neboli vernalizace? 2.Co je fotoperiodismus? Jak se uplatňuje fotoperiodická květní indukce u rostlin krátkodenních a dlouhodenních? Je pro indukci kvetení důležitá délka světelné či temné periody? 3.Co je květní stimulus? Jak se přenáší? 4.Jak probíhá samčí gametogeneze? Jak probíhá samičí gametogeneze? 5. Popište průběh opylení a oplození. Jak probíhá zygotická embryogeneze a čím se liší somatická embryogeneze? 6. Jak se vyvíjí semeno a plod a které hormony a jak se na tom podílejí? 7. Co to je senescence a apoptóza?


Stáhnout ppt "Otázky k přednášce 1. 1.Jaké jsou charakteristické vlastnosti rostlin na rozdíl od živočišných organismů na úrovni buňky, pletiva a celého organismu? Jaký."

Podobné prezentace


Reklamy Google