Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

s výskytem nebezpečných látek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "s výskytem nebezpečných látek."— Transkript prezentace:

1 s výskytem nebezpečných látek.
Zásah při haváriích s výskytem nebezpečných látek.

2 Postup při zásahu Příjezd na místo zásahu : příjezd po směru větru,
kontrolovat neustále směr větru, zastavit v dostatečné vzdálenosti (doporučeno100.m ), techniku odstavit na vyvýšené místo (plyn těžší vzduchu) chránila zasahující (zásah u silniční hav.), zamezit přístupu ostatních osob.

3 Postup při zásahu Průzkum: provádět za použití nejvyšší ochrany,
zjistit o jakou látku jde, zda nejsou ohrožené osoby, o jaký způsob havárie jde, provést první opatření k zamezení dalšího úniku nebezpečné látky.

4 Rozhodovací proces VZ Identifikace nebezpečí:
Jde o havárii nebezpečné látky? Jde-li o havárii nebezpečné látky o jakou látku jde ? Jaké nebezpečí představuje identifikovaná látka?

5 Rozhodovací proces VZ Alternativy při stanovení cílů jednotce
druh případu: podstata havárie ( sam. únik, výbuch apod. ) stav materiálu ( skupenství, možnosti jejich změny množství a p.) rizika z nebezpečí látky (výbuch,zamoření apod.) terén ( možnost šíření ) meteorologická situace

6 Rozhodovací proces VZ čas (doba výtoku,nebo výronu, rychlost šíření a podobně)

7 Rozhodovací proces VZ Hašení požáru volba správného hasiva,
druh nebezpečné látky, skupenství látky, druh materiálu ze kterého jsou vyrobené obaly látky, možnost změny účinků látek jejich spalováním, možnost nechat vyhořet, zde však pozor na dokonalost spalovacího procesu (pesticidy 1100 st.C.) dřevo pod touto hranicí.

8 Postup při zásahu Trojnásobná požární ochrana:
používá se při úniku neidentifikovaných hořlavých kapalin a plynů do prostředí, je to zavodněné vedení vodou, směsí pěnidla a RHP práškových.

9 Postup při zásahu trojnásobná požární ochrana CAS K25

10 Postup při zásahu Chlazení nádob:
jedná se o prvořadé opatření při požáru. při chlazení nádob s látkou reagující nebezpečně s vodou je třeba dbát na to, aby se voda s těmito látkami do styku, u nádrží s hořlavou izolací je třeba zjistit zda tato izolace nehoří mezi vnějším obalem a nádrží, nejenom u acetylénu v tlakových lahvích, ale i při řadě dalších látek ( organické peroxidy), muže zahřátí na poměrně malou teplotu (50-70 st.C.) vést k nekotrolova- telným chemickým reakcím.

11 Postup při zásahu Vyloučit zápalné zdroje :
používat nejiskřivé nářadí, vhodně kryté a určené do výbušného prostředí elektrické přístroje, vypnutí venkovního elektrického vedení, vhodné uzemnění hadicového vedení při přečerpávání, správné ochranné oděvy, vlhčení apod.

12 Postup při zásahu Odvětrat nízkoležící prostory:
páry a plyny těžší vzduchu je nutno odvětrat, odvětrání používat po omezení šíření par a plynů v okolí, vytěsnit prostory, které nelze vyvětrat lehkou pěnou.

13 Postup při zásahu Snížit odpar nebezpečné látky:
přikrýt povrch použitím střední pěny, folii nebo stabilizovanými pěnami, přečerpat látku do uzavřených nádob, snížit teplotu této látky,

14 Postup při zásahu Zabránit styku s jinými látkami a s hořlavých předmětů: ohrazením, evakuací nádob s látkami, jímáním a čerpání.

15 Postup při zásahu Evakuace

16 Postup při zásahu Omezení rozsahu havárie:
utěsněním trhliny obalu, nebo poškozené armatury, ohraničením uniklé látky, jímaní vyteklé látky, přečerpávání, snížení kontaminace okolního prostředí (vhodné sorbenty a p.) srážení plynu a par vodou.

17 Zásady bezpečné práce jakákoliv činnost jednotky musí být bezpečná jak pro zasahující, tak i pro okolí, uplatňovat předchozí analýzu co největší omezení kontaminace sil a prostředků: použitím vhodných ochranných prostředků, organizací zásahu, dekontaminací, vzájemné jištění hasičů pracujících v nebezpečné zóně.

18 Organizace prostoru zásahu
Nebezpečná zóna je prostor max.ohrožení a vymezuje minimální odstup velikost se řídí druhem nebezpečné látky a skupenstvím: kapaliny- louhy a žíraviny m. plyny, páry a prachy – jedovaté a žíravé m. látky schopné výbuchu- páry, plyny a prachy 30 m. radioaktivní látky m. třaskaviny rozsáhlá oblaka par až 1000m. je nutno brat v úvahu možnost šíření oblaku par ve směru větru zóna ohrožení

19 Organizace prostoru zásahu
Nebezpečná zóna Hranice neb. zóny

20 Organizace prostoru zásahu
velitel nástupního a dekontaminačního Nástupní prostor N e b z p č n á o Týlový prostor vystrojovací stanoviště seřaďovací stanoviště osob a techniky kontrolní bod velitel nást. a dek. prostoru Dekontaminační prostor odpočinek úplná očista osob materiálu odkládání ochranných prostředků. hrubá očista

21 Organizace prostoru zásahu
jištění hasičů zasahujících v nebezpečné zóně nástupní prostor Nebezpečná zóna jisticí skupina

22 Organizace prostoru zásahu
jištění hasičů zasahujících v nebezpečné zóně nástupní prostor Nebezpečná zóna jisticí hasič

23 Organizace prostoru zásahu
jištění hasičů zasahujících v nebezpečné zóně nástupní prostor stanoví se podávací skupina Nebezpečná zóna


Stáhnout ppt "s výskytem nebezpečných látek."

Podobné prezentace


Reklamy Google