Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

LETNÍ ŠKOLA PRO KOMBINOVANOU FORMU OBORU SHV ZÁKLADNÍ INFORMACE O STUDIJNÍCH POVINNOSTECH SO: 10.00 – 11.00 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "LETNÍ ŠKOLA PRO KOMBINOVANOU FORMU OBORU SHV ZÁKLADNÍ INFORMACE O STUDIJNÍCH POVINNOSTECH SO: 10.00 – 11.00 2010."— Transkript prezentace:

1 LETNÍ ŠKOLA PRO KOMBINOVANOU FORMU OBORU SHV ZÁKLADNÍ INFORMACE O STUDIJNÍCH POVINNOSTECH SO: 10.00 – 11.00 2010

2 Jak vystudovat SHV? Proč studovat SHV? Organizační struktura SHV Studijní pravidla Semestrální kontroly a minimální počty kreditů pro postup do dalšího úseku studia Povinné, povinně volitelné a volitelné předměty Studijní plán + popis povinných zkoušek

3 SHV – jednota 6 diskursů filosofie; historie; sociologie+psychologie+ ekonomie+ antropologie Z těchto pak úvodní a souborné zkoušky Dále jazyková, kreativní a praktická příprava Z jazyka pak překlad (Aj, Nj, Fj) + souborná zkouška; kreativní a kvalifikační příprava zkoušku nemají

4 Proč studovat SHV? Je to nejlepší příprava pro humanitně orientované navazující magisterské obory na naší fakultě i jinde. Je to liberální studium – mám možnost sestavit si kurikulum ve značné míře podle svých představ, tj. studuji ve větší míře než jinde to, co studovat chci, nikoliv to, co studovat musím.

5 Organizační struktura SHV

6 Studijní pravidla Studijní a zkušební řád UK Pravidla pro organizaci studia UK FHS Opatření děkana (Harmonogram) Vyhlášky vedoucích modulů

7 Studijní pravidla – ECTS systém Studium probíhá podle ECTS kreditního systému, tj. v rámci studia je rozlišeno mezi performance (tj. známka, zápočet či kolokvium) a workload (tj. počet ECTS kreditů). ECTS kredit je míra času, kterou je třeba vynaložit na složení dané atestace (zhruba ekvivalent 27 hodin (přednášky, domácí příprava, konzultace) Za rok má student složit povinnosti za 60 kreditů (40 pracovních týdnů po 40 hodinách týdně, tj. 1600 hodin práce) SHV je tříletý program, tj. k jeho absolvování je třeba získat 180 ECTS kreditů, složit všechny povinné předměty a získat minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty První čtyři roky studia jsou zdarma (pokud jste předtím ovšem neúspěšně nestudovali v bak. programu); pátý a šestý rok platíte

8 Harmonogram akademického roku K dispozici na www.fhs.cuni.czwww.fhs.cuni.cz Důležitá data jsou zejména konec zkouškového období, tj. pro ZS 18. 2. 2011.

9 Semestrální kontrola – normální a minimální počty ECTS bodů po prvním semestru25 ECTS30 ECTS po druhém semestru50 ECTS60 ECTS po třetím semestru75 ECTS90 ECST po čtvrtém semestru100 ECTS120 ECTS po pátém semestru125 ECTS150 ECST po šestém semestru150 ECTS180 ECTS po sedmém semestru175 ECTS

10 Struktura povinností na komb. formě studia SHV

11 Povinné předměty

12 Povinné předměty - pravidla Neregistrují se po webu, zapisuje je SBS (Kateřina Pollaková) Je třeba je splnit v semestru, kdy jsou Vám podle studijního plánu zapsány Pokud je nesplníte, lze je plnit již jen v semestru bezprostředně následujícím Na zkoušky jsou tři termíny, na zápočty počet termínů stanovuje garant Pokud Vám zbudou nevyčerpané termíny, garant není povinen vypsat další termíny zkoušky; termíny mohou být rozděleny na řádné a opravné.

13 Povinně volitelné předměty – pravidla Celkem je třeba z nich získat nejméně 24 kreditů Registrují se po webu Jsou to všechny předměty, jež jsou vypisovány jakožto předměty bakalářského studia, tj. jejich kód má prefix YB______. Pro kombinované studium jsem určeny zejména tzv. kontrolované četby V případě, že je v daném semestru nesplníte, nenese to fatální důsledky Některé lze zapisovat opakovaně

14 Volitelné předměty Můžete jich splnit až 26 kreditů Registrujete si je po webu volně dle svého uvážení, a to z nabídky UK FHS, ale i ostatních fakult UK Penzum kreditů za volitelné předměty lze splnit i zápisem povinně volitelných předmětů Maximální počet registrovaných předmětů (tj. volitelných a povinně volitelných) po webu je omezen na 18 Pro semestrální kontrolu byste neměli pro daný úsek studia získat více jak 20% kreditů za volitelné předměty (tj. více jak 6 kreditů za semestr).

15 Podmínky pro absolvování studia Splnit všechny povinné předměty Splnit minimum kreditů za povinně volitelné předměty (tj. minimálně 24 kreditů) Celkem získat 180 kreditů Potom může student přistoupit k obhajobě bakalářské práce a úspěšně ukončit studium

16 Rozhodné doby studia Standardní doba studia – 3 roky: je dána akreditací, je to doba, na kterou je rozvržen studijní plán a v níž by měl student studium dokončit. Standardní doba studia navýšená o jeden rok – 4 roky; nevznikla-li mu povinnost již dříve, je student po jejím uplynutí je povinen platit poplatek, nepočítá se do ní přerušení. Maximální doba studia – 6 let; počítá se na 6*365 dní od zápisu, počítají se do ní přerušení: je to maximální doba, po kterou lze být zapsaná v daném studiu.

17 Na koho se poplatky vztahují a z čeho vycházejí Jsou dány zákonem 111/1998 Sb. o VŠ Vztahují se na všechny studenty veřejných vysokých škol v ČR, kteří překročili standardní dobu studia prodlouženou o jeden rok

18 Druhy poplatků Poplatek za dElší studium (cca 10 000,-za načatých 6 měsíců) Poplatek za dAlší (druhé a další) studium (cca 1450,- za načatý rok) Bakalářské studium SHV = 3+1 rok (1460 dní aktivního studia)

19 Jak se vypočítávají I. Ve vzniku poplatku za dElší jsou rozhodná neúspěšná studia (zanechaná, ukončená pro neplnění studijních povinností, ukončená kvůli disciplinárnímu řízení apod.) Všechna tato studia se přičítají k aktuálnímu studiu

20 Jak se vypočítávají II. Ve vzniku poplatku za dAlší jsou rozhodná úspěšná studia (absolvovaná). V každém dalším studiu po absolvování již jednoho studia má student nárok na studium za poplatek za dAlší studium (1450,-) pouze řádnou dobu studia, v prodloužené době („+1“ a dále) již platí poplatek za dElší studium (cca 10 000,- za 6 měsíců). Jedinou výjimkou je navazující mgr. studium

21 Využití příjmů z poplatků Stipendia udělovaná na fakultě  Prospěchová – kombinovaní studenti na ně nemají nárok  Účelová  Sociální  Ubytovací – kombinovaní studenti na ně nemají nárok

22 Přerušení studia Studium může být i opakovaně přerušeno. Studentovi může děkan přerušit studium, a to buď na jeho písemnou žádost, anebo v mimořádném případě i z vlastního podnětu. Pokud student o přerušení studia požádá poté, co prokázal splnění povinností v daném úseku studia děkan této žádosti vyhoví; studium lze přerušit nejméně na dobu jednoho semestru. Dnem přerušení studia student pozbývá postavení studenta podle zákona o vysokých školách

23 Studijní plán ZS 1. ročník Letní škola(2 ECTS) Proseminář k interpretaci (2 ECTS) Úvod do ekonomie (5 ECTS) Úvod do psychologie (5 ECTS) Úvod do sociologie (5 ECTS) Reference na netlumočenou přednášku (2 ECTS) Soustředění k úvodu do ekonomie(2 ECTS) Soustředění k úvodu do psychologie(2 ECTS) Soustředění k úvodu do filosofie (2 ECTS) Soustředění k úvodu do sociologie(2 ECTS)  Celkem 29 ECTS

24 Studijní plán LS 1. ročník Úvod do filosofie (5 ECTS) Úvod od antropologie (5 ECTS) Úvod do historie (5 ECTS) Disputace s rodilým mluvčím(2 ECTS) Soustředění k úvodu do antropologie(2 ECTS) Soustředění k úvodu do historie(2 ECTS) Soustředění k OJAK(5 ECTS)  Celkem 26 ECTS

25 Studijní plán ZS 2. ročník Ověření jazykové kompetence (10 ECTS) Soustředění k souborné zkoušce FA(5 ECTS)  Celkem 15 ECTS

26 Studijní plán LS 2. ročník Filosofická antropologie (10 ECTS) Soustředění k souborné zkoušce EDK (5 ECTS) Celkem 15 ECTS

27 Studijní plán ZS 3. ročník Evropské dějiny v kontextech (10ECTS) Soustředění k souborné zkoušce SVIP(5 ECTS)  Celkem 15 ECTS

28 Studijní plán LS 3. ročník Společenské vědy v interdisciplinární perspektivě (10ECTS) Příprava bakalářské práce (20 ECTS)  Celkem 30 ECTS

29 Osobní rada bez záruky Jaké předměty bych si na Vašem místě zapsal v zimním semestru? Celkem mám nyní zapsáno 29 kreditů za povinné předměty, které musím splnit. Tj. zapsal bych si zhruba jeden či dva předměty povinně volitelné či volitelné tak, aby součet dal 31- 33 kreditů. Zapsal bych si především jednu Kontrolovanou četbu (nejlépe dvě), eventuelně jednu velkou přednášku v aule (1031), nebo jeden předmět dle svého zájmu, možno z jiných kateder či fakult


Stáhnout ppt "LETNÍ ŠKOLA PRO KOMBINOVANOU FORMU OBORU SHV ZÁKLADNÍ INFORMACE O STUDIJNÍCH POVINNOSTECH SO: 10.00 – 11.00 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google