Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Chemické a fázové rovnováhy v heterogenních systémech (4)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Chemické a fázové rovnováhy v heterogenních systémech (4)"— Transkript prezentace:

1 Chemické a fázové rovnováhy v heterogenních systémech (4)
4.1 Chemická teorie roztoků – kdy a proč 4.2 Binární systém, makro a mikrosložky, látková bilance 4.3 Model ideálně asociujícího roztoku 4.4 Neideálně asociující roztoky 4.5 Rozšíření na vícesložkové systémy J.Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCH Praha

2 Chemická teorie kapalných roztoků - tavenin
(Model asociujícího roztoku) Dolezalek (Z. Physik. Chem., 1908) F. Sommer (Z. Metallkde., 1982) Binární systém A-B, složky mezi sebou „chemicky reagují“, tvorba sloučenin (komplexů, asociátů) typu Am, Bn a AmBn,  N-složkový systém (ideální, regulární, …) Příklady použití: Cu-O-Cu2O, Fe-S-FeS, Mn-P-MnP-Mn2P-Mn3P-Mn3P2 Cd-Te-CdTe, Mg-Pb-MgPb-Mg2Pb K2O-SiO2-K2SiO3-K2Si2O5-K2Si4O9 (sklotvorné systémy) Kdy tento model použít? J.Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCH Praha

3 Velké záporné odchylky od ideálního chování RZ,
výrazná změna aktivity (aktivitního koeficientu) v úzkém intervalu koncentrací xMg 103.Mg 103.Sb 0,0 0,250 1000 0,1 0,426 971 0,2 0,616 913 0,3 0,712 871 0,4 0,808 813 0,5 1,038 657 0,6 4,68 86,7 0,7 442 0,0295 0,8 842 0,00472 0,9 973 0,00216 1,0 0,00134 C.A.Eckert et al.: Metall. Trans. B 14B (1983) 451 J.Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCH Praha

4 J.Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCH Praha
Rovnováha AmBn(s) = AmBn(l) = mA(l) + nB(l) Rovnováha AmBn(s) = mA(l) + nB(l) J.Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCH Praha

5 J.Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCH Praha
Další indicie: Výrazné změny fyzikálních (fyzikálně-chemických) vlastností (elektrická vodivost, magnetická susceptibilita, viskozita, povrchové napětí, …) v úzkém oboru složení. J.Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCH Praha

6 Alternativní symbolika
Látková bilance a složení roztoku Binární systém A-B, makrosložky A a B Chemická reakce A(l)+B(l)=AB(l) ternární systém A-B-AB, mikrosložky A’, B’ a AB Alternativní symbolika A→A1 a B→B1 J.Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCH Praha

7 J.Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCH Praha
AB J.Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCH Praha

8 J.Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCH Praha
ApBq J.Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCH Praha

9 J.Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCH Praha
AB ApBq J.Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCH Praha

10 mikrosložky A’, B’, AB, A2B3 a AB2
Tvorba více asociátů A’(l)+B’(l)=AB(l) 2A’(l)+3B’(l)=A2B3(l) A’(l)+2B’(l)=AB2(l) mikrosložky A’, B’, AB, A2B3 a AB2 J.Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCH Praha

11 Chemický potenciál, aktivita, aktivitní koeficient
Binární systém A-B  ternární systém A’-B’-AB J.Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCH Praha

12 Ideálně asociující roztok (IAS)
Chemická reakce A’(l)+B’(l)=AB(l) J.Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCH Praha

13 J.Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCH Praha
KAB yAB 1 0,17 10 0,54 100 0,82 1000 0,94 J.Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCH Praha

14 J.Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCH Praha
IAS – závislost aktivitních koeficientů na složení AB J.Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCH Praha

15 J.Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCH Praha
IAS – závislost aktivity na složení AB J.Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCH Praha

16 J.Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCH Praha
Limitní aktivitní koeficienty AB xoB  1 yB’  1 xoA  1 yA’  1 J.Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCH Praha

17 J.Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCH Praha
Směšovací Gibbsova energie Makrosložky A-B Mikrosložky A-B-AB J.Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCH Praha

18 J.Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCH Praha
Směšovací Gibbsova energie J.Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCH Praha

19 J.Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCH Praha
Směšovací a dodatková entropie J.Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCH Praha

20 Chemická reakce pA’(l)+qB’(l)=ApBq(l)
A2B3 J.Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCH Praha

21 J.Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCH Praha
A2B3 KA2B3 yA2B3 1 0,03 10 0,15 100 0,37 1000 0,56 10000 0,72 J.Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCH Praha

22 J.Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCH Praha
A2B3 J.Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCH Praha

23 J.Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCH Praha
Limitní aktivitní koeficienty ApBq xoB  1 yB’  1 J.Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCH Praha

24 J.Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCH Praha
Limitní aktivitní koeficienty AB, A2B3, AB2 J.Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCH Praha

25 J.Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCH Praha
Neideálně asociující roztok J.Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCH Praha

26 J.Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCH Praha
(Bi-BiRb-BiRb3-Rb)(l) J.Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCH Praha

27 J.Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCH Praha
J.Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCH Praha

28 J.Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCH Praha
J.Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCH Praha

29 Rozšíření na vícesložkové systémy
Ternární systém A-B-C, makrosložky A, B a C Chemické reakce A(l)+2B(l)=AB2(l) A(l) + 2C(l) = AC2(l) B(l) + C(l) = BC(l) šestisložkový systém A-B-C-AB2-AC2-BC mikrosložky A’, B’, C’, AB2, AC2 a BC J.Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCH Praha

30 Vybrané binární systémy popsané na základě modelu asociujícího roztoku
(Model asociujícího roztoku byl užit buď pro vyjádření koncentrační závislosti aktivit složek roztoku nebo parciálních směšovacích tepel nebo integrálního směšovacího tepla. V řadě případů lze daný systém popsat i jiným modelem, např. jako prostý substituční roztok a pro dodatkové termodynamické funkce použít Redlichovu-Kisterovu rovnici) Al-Au, Al-Sb, Ag-Ba, Ag-Ce, Ag-Dy, Ag-Eu, Ag-Gd, Ag-La, Ag-In, Ag-Sm. Ag-Yb, Bi-Li, Bi-Mg, Bi-Pb, Bi-S, Ca-Sn, Cd-S, Cd-Sb, Cd-Se, Cd-Sn, Cd-Te, Co-Hf, Co-S, Co-Si, Co-Ti, Co-Zr, Cr-O, Cr-P, Cu-Hf, Cu-La, Cu-O, Cu-S, Cu-Sc, Cu-Ti, Cu-Y, Cu-Zr, Fe-O, Fe-S, Fe-Si, Fe-P, Ga-Sb, Ga-Se, Ge-Pd, Ge-Pt, Ge-Ti, Hf-Ni, Hg-Te, In-Li, In-Sb, K-Tl, La-Sn, Li-Zn, Mg-Pb, Mg-Sb, Mg-Sn, Mg-Zn, Mn-P, Mn-Te, Ni-O, Ni-S, Ni-Ti, Ni-Zr, Pb-S, Pb-Se, Pb-Te, Pb-Yb, Rb-Tl, S-Zn, Sb-Sn, Se-Zn, Sn-Te, Sn-V, Te-Zn, … J.Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCH Praha

31 Podmřížkový model pro iontové taveniny
Hillert (Acta Chem. Scand. 1970) Struktura iontové taveniny je analogická struktuře pevné látky. Formální zavedení dvou podmřížek obsazovaných stejně nabitýmí ionty. Rozšíření zavedením neutrálních atomů/molekul. Rozšíření zavedením vakancí (s formálním nábojem) Příklady použití: NaCl-KBr, CaO-MgO, CaO-SiO2, Me-MeOx, … J.Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCH Praha

32 Podmřížkový model pro iontové taveniny
Binární systém A-B Vícesložkový systém J.Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCH Praha

33 Podmřížkový model pro iontové taveniny
Příklady KCl-KBr-NaCl-NaBr Ca-CaO CaO-SiO2 FeO-Fe2O3-SiO2 J.Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCH Praha

34 Podmřížkový model pro iontové taveniny
Příklady BaO-Al2O3 J.Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCH Praha

35 Podmřížkový model pro iontové taveniny
Příklad Cu-O Tavenina je popsána na základě podmřížkového modelu. Pozice na jedné podmřížce jsou zcela obsazeny kationty Cu1+ a/nebo Cu2+, pozice na druhé podmřížce zcela nebo částečně anionty O2-. Složení taveny lze vyjádřit stechiometrickým vzorcem Model popisuje oblast Cu-CuO (xO = 0,5). Kapalná měď odpovídá stechiometrii (Cu1+)(Va1-), kapalný oxid mědný stechiometrii (Cu1+)2(O2-) a oxid měďnatý stechiometrii (Cu2+)2(O2-)2. Složka (Cu2+)2(Va2-)2 je hypotetická („umělá“ termodynamická data – nestabilní vzhledem k (Cu1+)(Va1-). J.Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCH Praha

36 Podmřížkový model pro iontové taveniny
Příklad Cu-O J.Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCH Praha

37 Podmřížkový model pro iontové taveniny
Porovnání: systém CaO-SiO2 J.Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCH Praha

38 J.Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCH Praha
Literatura Model asociujícího roztoku A.S. Jordan: A theory of regular associated solutions applied to the liquidus curves of the Zn-Te and Cd-Te systems, Metall. Trans. 1 (1970) F. Sommer: Association Model for the Description of the Thermodynamic Functions of Liquid Alloys. I.--Basic Concepts, Z. Metallkd. 73 (1982) F. Sommer: Association Model for the Description of Thermodynamic Functions of Liquid Alloys. II.--Numerical Treatment and Results, Z. Metallkd. 73 (1982) R. Schmid, Y.A. Chang: A thermodynamic study on an associated solution model for liquid alloys, CALPHAD 9 (1985) V. Dohnal, J. Novák, J. Matouš: Chemická termodynamika II, Skripta VŠCHT Praha 1993 (str ). Podmřížkový model M. Hillert, L.I. Staffanson: The regular solution model for stoichiometric phases and ionic melts, Acta Chem. Scand. 24 (1970) M. Hillert et al.:: A two-sublattice model for molten solutions with different tendency for ionization, Metall. Trans. A 16A (1985) M. Hillert, J. Agren: A comparison nertween the associate model and the two-sublattice model for melts, Z. Metallkde. 77 (1986) B. Sundman: Modification of the two-sublattice model for liquids, CALPHAD 15 (1991) M. Hillert, B. Sundman: Predicting miscibility gaps in reciprocal liquids, CALPHAD 25 (2001) Kvazichemický model A.D. Pelton, M. Blander: Thermodynamic analysis of ordered liquid solutions by a modified quasichemical approach – application to silicate slags, Metall. Trans. B 17B (1986) J.Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCH Praha


Stáhnout ppt "Chemické a fázové rovnováhy v heterogenních systémech (4)"

Podobné prezentace


Reklamy Google